دانلود مقاله بررسی رفتار دیوار حائل طره ای با درنظر گرفتن اعماق مختلف گیرداری به روش المانهای محدود

word قابل ویرایش
7 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

خلاصه

هدف از این تحقیق یافتن نحوه توزیع فشار خاک مناسب پشت دیوار حائل عمیق ( اندرکنش مابین خاک با دیوار حائل عمیق تحت بار زلزله با ارتفاع ۱۰ متر به بالا )

جهت طراحی مناسب دیوار حائل عمیق در برابر فشارهای جانبی افزایشی در اثر نیروی زلزله است . در این تحقیق ما چند نمونه دیوار حائل عمیق را با ارتفاع متفاوت مورد بررسی قرار می دهیم و با مقایسه و تلفیق نتایج مربوطه مناسبترین توزیع فشار خاک را که از روی اندرکنش خاک و سازه در حین زلزله بدست می آید را بدست می آوریم همچنین در این تحقیق می خواهیم مناسبترین روشی را که توزیع فشار خاک مطلوب ، پشت دیوار حائل عمیق را به ما می دهد ، بدست آوریم . که در این تحقیق روش مونونوبه- اکابه و روشهای اصلاحی آن مورد بررسی قرار می گیرد . در نهایت به بررسی تاثیر طول مدت زمان زلزله در توزیع تنش در خاک پشت دیوار می پردازیم.

کلمات کلیدی: دیوار حائل عمیق , اندر کنش خاک و دیوار حائل, خستگی دیوار حائل

مقدمه:

دیوار حائل از جمله سازه های مهم در حفظ و نگهداری خاک و سایر مصالح ریزشی در مقابله با فشار جانبی وارده می باشد. فشار جانبی ناشی از مصالح ریزشی در پشت دیوار حائل موجب پدید آمدن حالت های مختلفی از ناپایداری و گسیختگی در این نوع سازه ها می گردد. هر چند یک دیوار حائل ساختار سازه ای دارد، اما طراحی آن به دلیل مراحل متعدد سعی و خطا جهت ارضاء پایداری سازه می تواند علاوه بر وقت گیر بودن به یک فرآیند پیچیده تبدیل گردد. تعیین ابعاد مناسب با توجه به محدودیت های از قبل تعیین شده همچون محدودیت در عمق دیوار یا ابعاد فنداسیون به منظور پایداری سازه و همچنین یافتن بهینه ابعاد در این زمان حائز اهمیت می باشد. در شکل ۱ شماتیک یک دیوار حائل به تصویر کشیده شده است.

شکل .۱ شماتیک یک دیوار حائل

دیوار حائل بر حسب نحوه تامین پایداری به انواع زیر طبقه بندی می شوند:

دیوار حائل وزنی، دیوار حائل طره ای،فدیوار حائل پشت بند دار ، دیوار حائل صندوقه ای، دیوار حائل نیمه وزنی، دیوار پایه پل ها .

-۲ تعریف مسئله و روش تحقیق

-۱- ۲ فرضیات اساسی

-۱ مشخصات مصالح دیوار غیر خطی می باشد.
-۲ زلزله اولیه بر طبق نموار ارائه شده توسط آقای فوتاکی اعمال می گردد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 7 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد