بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

عناوین فصل ها:

فصل اول : نگاه کلی به سخت افزار.

فصل دوم: نگاه کلی به سیستم عامل.

فصل سوم: فرآیندها.

فصل چهارم: نخها ،چند پردازشی متقارن و زیر هسته ها

فصل پنجم: همزمانی:انحصار متقابل و همگام سازی.

فصل ششم : بن بست و گرسنگی.

فصل هفتم: مدیریت حافظه.

قصل هشتم: حافظه مجازی.

فصل نهم: زمان بندی تک پردازنده ای

اسلاید 2 :

نگاه کلی به سخت افزار:

  چهارعناصر اصلی سخت افزار:

1- پردازنده (cpu): کنترل و پردازش داده ها .

2- حافظهاصلی: ذخیره داده ها و برنامه ها و نا پایدار.

3- مولفه های ورودی و خروجی: انتقال داده ها بین کامپیوتر و محیط خارجی .

4- اتصالات داخلیسیستم: جهت ارتباط بین سه مولفه دیگر .

اسلاید 3 :

واحد پردازش مرکزی

  • PC : حاوی دستورالعملی که باید واکشی شود .
  • IR : ثبات دستور العمل حاوی آخرین دستور العمل واکشی شده .
  • MIR : ثبات آدرس حافظه،محل خواندن و نوشتن را مشخص می کند .
  • MBR: ثبات میانگیر حافظه،در برگیرنده داده ای است که قرار است خوانده یا نوشته شود.
  • I/O AR: ثبات آدرس ورودی خروجی،مشخص کردن یک دستگاه ورودی یا خروجی خاص .
  • I/O BR: ثبات میانگیر ورودی خروجی،برای تبادل داده بین پردازنده و مولفه ورودی خروجی .

اسلاید 4 :

ثباتهای پردازنده

حافظه سریعتر وکوچکتر از حافظه اصلی است که در داخل پردازنده قرار گرفته است.

دو وظیفه آن:

1- مراجعه به حافظه اصلی را به حداقل می رساند.

(قابل روئیت هستند)

2- کنترل عملیات پردازنده

(ثبات کنترل و وضعیت ؛ اغلب قابل رویت نیستند)

اسلاید 5 :

حافظه :
شامل مجموعه ای از محل هایی است ، که حاوی یک عدد دودویی است ، که می توانیم دستورالعمل یا داده تفسیر شود که بوسیله شماره آدرس هایی برای آنها مشخص می شود.

مولفه ای ورودی / خروجی

داده ای میانگیر داخلی است.

جهت نگهداری داده ها تا زمان انتقال

اسلاید 6 :

ثبات قابل روئیت برای کاربرد

ثباتی است که برنامه نویس می تواند به وسیله دستور العمل های ماشین به آنها مراجعه کند.

1- ثباتهای داده : برنامه ساز می تواند به بعضی توابع نسبت دهد.

2- ثباتهای آدرس : حاوی آدرس داده و دستورالعمل ها مي باشد.

3- ثبات کد وضعیت :  بیتهای هستند که به عنوان  نتیجه عمل ها توسط سخت افزار مقدار گذاری می شود.

(بخشهایی از آن برای کاربر قابل روئیت نیست)

اسلاید 7 :

ثبات های آدرس

1- ثبات شاخص  (  X+ مقدار پا یه = آدرس موثر)

 

2- ثبات اشاره گرقطعه: حافظه به قطعاتی تقسیم شده و یک ثبات برای نگهداری آدرس پایه (محل شروع) قطعه استفاده می شود.ممکن است چند ثبات آدرس پایه وجود داشته باشد.

3- ثبات اشاره گرپشته: ثباتی خاص جهت اشاره به بالای پشته در حافظه اصلی.

اسلاید 8 :

ثبات های کنترل وضعیت

این ثبات قابل روئیت برای کاربر نیست.

برای کنترل عمل پردازنده به کار می روند.

- ثبات کلمه وضعیت (PSW) :حاوی اطلاعات وضعیت.

علاوه بر کد وضعیت شامل اطلاعات ذيل مي باشد

- بیت فعال و غیر فعال کردن وقفه.

- بیت حالت کار بر/ سرپرست.

تخصیص چند صد يا هزارکلمه ازابتداي حافظه برای مقاصد كنترلي متداول است

اسلاید 9 :

چرخه دستورالعمل:

 1- چرخه واکشی: یک دستور را از حافظه می خواند

 2- چرخه دستورالعمل: اجراي دستورالعمل واكشي شده

اسلاید 10 :

- ثبات pc  آدرس حافظه که با بیتی واکشی شده را نشان می دهد.
- واکشی دستورالعمل به ثبات IR .
- معمولا پردازنده پس از واکشی دستورالعمل یک واحد به PCاضافه می کند.
- ثبات  :IRدارای 4 بیت که بیت اول عمل و سه بیت دیگر آدرس حافظه را مشخص می کند .
- کد عمل : عملی را که با بیتی پردازنده انجام بدهد را نشان می دهد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید