دانلود پاورپوینت شبکه های پتری

PowerPoint قابل ویرایش
30 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت شبکه های پتری توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت شبکه های پتری قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

فهرست مطالب

مقدمه

شبکه پتری

ساختار شبکه پتری

رفتارهای شبکه پتری

ویژگی های شبکه پتری

نتیجه گیری

 

 

اسلاید ۲ :

انواع سیستمها

تبدیلی (tra sformatio a ):همواره پایان پذیراست.

واکنشی (reactive) :همواره در تعامل با محیط و اغلب پایان نمی پذیرند.

(مانند  osوپروتکل های ارتباطی)       

  تفاوت در پایان پذیری(termi atio )

سیستم های واکنشی وظایف حساس و بحرانی را به عهده دارند و به دلیل پایان ناپذیری،اعتبارسنجی وارزیابی ودرستی پذیری ، آنهامشکل تر از سیستم های تبدیلی است.

اسلاید ۳ :

 

صورت بندی های مدلسازی سیستم های واکنشی

 

– مبتنی بر زبان (mode i g a guages) ومتنی

–   صوری و دارای قابلیت نمایشی گرافیکی مثل شبکه های پتری

 

یکی از نقاط ضعف UM اینست که فازهای تجزیه و تحلیل و پیاده سازی در آن از هم جداست و تا اتمام فاز پیاده سازی نمی توان به طور رسمی از صحت تحلیل مطمئن بود.

اما در شبکه های پتری دو فاز تجزیه و تحلیل و پیاده سازی به صورت همزمان صورت می گیرد . این ویژگی سبب شد تا با گذشت زمان اهمیت شبکه های پتری بیشتر گردد.

 

 

اسلاید ۴ :

تز دکترای آقای کارل آدام پتری در سال ۱۹۶۲ از دانشگاه دارم آلمان.

 

بسط تئوری در دانشگاه MIT (دهه ۱۹۷۰)

 

در دهه ۱۹۸۰ فعالیتها تحقیقی بسیار خوبی در رابطه با کاربردهای
شبکه های پتری، در اروپا و آمریکا انجام گرفت.

 

در دهه ۹۰، شبکه های پتری شروع به ظهور در عرصه های مختلف نموده و با پذیرش عمومی مواجه شدند.

 

اسلاید ۵ :

شبکه های پتری قادر به توصیف سیستمهائی هستند که در آنها با یکسری رخداد گسسته و پراکنده مواجه ایم.

 

شبکه های پتری مبتنی بر نظریه گرافها کار میکنند.

 

شبکه های پتری چارچوب ریاضی برای آنالیز، تایید صحت، و ارزیابی کارائی را فراهم میکنند.

 

شبکه های پتری  بطور خاص روی موضوعاتِ همزمانی و فعالیت های
غیر همزمان کاربرد دارند.

 

 

 

اسلاید ۶ :

مولفه های اصلی P s

 p aces (circ es):

مولفه ها واجزای سیستم مثلا یک  Disk Driver یا یک برنامه یا منابع دیگر

 tra sitio s (recta g es):

توضیح حوادث و وقایع مثلا خواندن از دیسک

 arcs (arrows):

 رابطه بین pو t را نشان می دهد مثلا تقاضای خواندن از دیسک

 

اسلاید ۷ :

تعریف ۴ تایی P s

C = (P, T, I, O):

P : مجموعه p ace های شبکه.

 T:  مجموعهtra sitio  های شبکه.

I   :  مجموعه fu ctio های ورودی  برای tra sitio  های شبکه.

O : مجموعه fu ctio های خروجی برای tra sitio  های شبکه

اسلاید ۸ :

رفتار P s

P marki g       

 

P executio ru es       

اسلاید ۹ :

P marki g

با µ یا m نشان داده می شودوتعداد toke های هر p را نشان میدهدودرحالت نمایش برداری، بردار اولیه آن راµ۰  (i itia marki g)  می نامندو با تغییرحالات شبکه، عوض می شود.

به عنوان مثال P marki g   این p  برابر ۳ است.

اسلاید ۱۰ :

اجرای P s یا Firi g

یک t با حرکت toke های آن از p ورودی به خروجی Fire
 می شود.

اجرای P s ها غیر قطعی است و ممکن است از بین چندین t آماده Fire ، هیچ کدام اجرا نشوندو معلوم نیست ازبین  چندین p فعال کدام Fire  شود.

Firi g بین زمانهای ۰ تا ∞ ممکن است رخ دهد.

این خصلت باعث می شود P s ها برای مدل کردن رفتار همروند سیستم های توزیع شده به کار رود.

یک t فعال ممکن است Fire شود.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 30 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد