بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

یکی از  پر کاربردترین شیء ها در

ویژوال شیءbutton است به زبان ساده

تر همان دکمه فرمان ویندوزی است که

برای انجام کاری باید بر آن کلیک کنیم

اسلاید 2 :

خاصيت Name :

اين خاصيت نام دکمه را تعيين ميکند و می توان

 نام
دلخواهی برای دکمه فرمان تعيينکرد
 
برای بر نامه نویسی دیگر نام تعیین شده را می نویسیم

اسلاید 3 :

خاصيتtext :

اين خاصيت برای تعيين نوشته بر روی دکمه فرمان

 بکار می رود .

خاصيت Font :

u

اين خاصيت برای تعيين فونت نوشته در خاصیت text

u

 روی دکمه بکار می رود و شما می توانيد نوع و

 اندازه فونت را تعيين کنيد .

اسلاید 4 :

خاصيت Enable :

اين خاصيت برای فعال يا غير فعال بودندکمه بکار

 می رود . اين خاصيت دارای دوحالت دارد ،
 

 
اگر مقدار آن True باشد دکمهفعال خواهد بودو

 اگر مقدار آنFalse  باشد دکمه غیر فعال خواهد بود
 

 و به هيچرويدادیپاسخ نخواهد داد.  مثال اسلاید بعد

اسلاید 5 :

خاصیتsize:

که در بر گیرنده اندازه یک دکمه می باشد دارای دومقدار زیر است:
 
خاصيت Width :اين خاصيت پهنا و عرض فرم ر تعيين می کند .
 خاصیت:height  این خاصیت ارتفاع فرم را تعیین می کند.

واحد سنجش آنها توئيپ است

 ( هر توئيپ برابر۴۴۴۰/۱اينچ - ۵۶۷/۱ سانتی متر - ۲۰/۱ نقطه است)

اسلاید 6 :

خاصيت Image :

با استفاده از اين خاصيت می توانيد عکسی را

 برای دکمه خودتعيين کنيد و جهت اين کار روی
 
کادر مقابل اين خاصيت در پنجره Properties

دوبار کليک کنيد و در کادر محاوره ای محل عکس
 

 را تعيين کنيد

اسلاید 7 :

خاصيت cursor :

اين خاصيت هم برایتعيين شکل مکان نمای موس

 استفاده می شود .درويندوز28 شکل استاندارد

 وجود دارد

خاصیت:visible  

این خاصیت برای دیدن یا ندیدن دکمه فرمان در زمان اجرا

 

استفاده می شود و  دارای دو مقدار true  و  false است

اسلاید 8 :

رویداد: click

این رویداد یکی از مهمترین رویدادهای دکمه فرمان است هرگاه

 بر روی این دکمه دوبار کلیک کنیم به رویداد پیش فرض آن که

رویداد کلیک است در صحفه کد نویسی می رویم

اسلاید 9 :

رویداد: duoble click 

هرگاه برروی دکمه فرمان  دوبارکلیک کنیم (در محیط اجرا)

 این رویداد اتفاق می افتد

 

اسلاید 10 :

رویداد Keydown:

هنگامی که کلیدی از صحفه کلید فشرده شود این رویداد

روی می دهد

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید