دانلود پاورپوینت کلن کردن ژن

PowerPoint قابل ویرایش
40 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت کلن کردن ژن توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت کلن کردن ژن قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

مراحل کلن کردن ژن

.۱استخراج ژن مورد نظر

.۲انتقال ژن مورد نظر به ناقل مناسب

.۳انتقال ناقل نوترکیب به درون سلول میزبان

.۴گزینش سلول های تراریخت شده

.۵تکثیر سلول های تراریخت شده

اسلاید ۲ :

اهداف کلونینگ

.۱تولید انبوه یک پروتئین

مثال:انسولین انسانی    هرمون رشد انسانی   اینترفرون  واکسن هپاتیت B   اینترلوکین  اریتروپوئیتین

  1. دستکاری مسیر های بیولوژیک جهت اصلاح محصولات گیاهی وحیوانی

مثال:تولید گوجه فرنگی که دیتر نرم ورسیده میشود

اسلاید ۳ :

ابزار مورد نیاز برای کلونینگ

  • انزیم های برشی وانزیم های اتصال دهنده
  • ناقلین کلونینگ

اسلاید ۴ :

انزیم های برشی

  • این انزیمها اندونوکلئاز میباشند واز باکتری استخراج میشوند این انزیم ها در باکتری نقش دفاعی دارند

اسلاید ۵ :

نحوه نام گذاری این انزیم ها

  • حرف اول: جنس
  • حرف دوم وسوم: گونه
  • حرف چهارم : نژاد
  • عدد: ترتیب کشف انزیم از منبع

 مثال :ECOR1

مثال :HIND3

مثال :BamH1

اسلاید ۶ :

خصوصیات انزیم های برشی

.۱کوفاکتور:Mg 2+

.۲توالی های پالیندرومی را شناسایی وبرش میدهند

.۳نحوه برش به دو صورت است:۱)ایجاد انتهای چسبان ۲)ایجاد انتهای صاف

اسلاید ۷ :

انزیم های اتصال دهنده

  • این انزیم ها برای اتصال ژن خارجی به ناقل استفاده میشوند

 دو نوع انزیم انتصالی داریم:

.۱Ecoli.DNA ligase

.۲T4 DNA ligase

اسلاید ۸ :

ناقلین کلونینگ

  • ناقلین کلونیگ باید دارای ویزگی های زیر باشند:

.۱Ori  داشته باشند

.۲دارای ژن نشانگر باشند

.۳دارای مکان برشی باشند

اسلاید ۹ :

انواع ناقلین کلونینگ

.۱پلاسمید ها:  PBR322     Puc     pTi

.۲باکتریوفاژ: M13       لامبدا

.۳کاسمید

.۴شاتل

.۵کروموزو مصنوعی مخمر 

اسلاید ۱۰ :

انواع پلاسمید بر حسب عملکرد:

.۱R پلاسمید

.۲F پلاسمید

.۳COL پلاسمید

.۴پلاسمید Vir

.۵پلاسمید deg

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 40 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد