بخشی از مقاله

سیستم BIOS شما ( سیستم ورودی / خروجی )نوعی زبان برنامه‌نویسی کامپیوتری، که اثری روی هر تراشه سیستم شما دارد زیرا رابط اساسی بین CPU و دیگر اجزا است. اگر سیستم کامپیوتر شما قدیمی‌تر است، مزایایی برای به سازی BIOS وجود دارد. اگر سیستم کامپیوتر جدید است، شاید BIOS یک جریان نسبی باشد. بنابراین نگه داشتن به روز دارد BIOS شما بدون توجه به چگونگی سیستم قدیمی شما مهم است. این فصل یک نگاه بسته به BIOS دارد، توضیح این که آن چه هست و این که چگونه شما می‌توانید سیستم BIOSتان را مرتب و به روز بکنید. این فصل این موضوعات را پوشش می‌دهد.

• یک چشم انداز BIOS و این که آن چه کار می‌کند. جانشین شدن یک BIOS.
• ترفیع یک BIOS میان نرم‌افزار.
• مرتب کردن Award, Phoenix و تنظیمات AMI BIOS..
• مکانی که اطلاعات و بازیهای BIOS پیدا می‌شود شما باید دقیقا متوجه شوید که BIOS چه کاری را در سیستم انجام می‌دهید.

چشم‌انداز BIOS
BIOS در یک یا بیشتر تراشه‌ها روی صفحه مادربرد کامپیوتر وجود دارد. BIOS یک تراشه EEPROM ( حافظه خواندن قابل برنامه‌نویسی قابل پاک کردن الکتریکی) است که تولید کننده BIOS کد برنامه را می‌نویسد. این برنامه کد شده، firmwar به دلیل این که ترکیبی از سخت افزار و نرم افزار را نشان می دهد نرم افزار دائمی خوانده می‌شود، قادر می‌کند کامپیوتر را برای شکل‌دهی بسیاری از ساختارهای اصلی:

• POST آزمایشهای سخت‌افزار کامپیوتر است که شما آن شماره هایی که با سرعت حرکت می‌کنند را در طی بالا آمدن سیستم تعیین شده‌اند می‌بینید این یک اجرای آزمایشی حافظه POST است. POST BIOS به صورت کدها یا نمونه‌های گوناگون صدا برای شاسایی مسائل و مشکلات این کدهای خاص استفاده می‌شود.
• از یک BIOS تا دیگری متفاوت هستند.
• بالا آمدن سیستم عامل: BIOS یک برنامه لودر خودراه‌انداز است که مسئول جستجو کردن و آغاز برنامه خودراه‌انداز سیستم عامل است. برنامه خودراه‌انداز سیستم عامل کنترل کامپیوتر و راه‌اندازی سیستم عامل(boot) را بر عهده دارد.

• فراهم آوردن دسترسی به درجه پایین سخت‌افزار. بعد از این که سیستم عامل پی در پی شد، برنامه کد شده BIOS فراهم می‌کند دسترسی به عملیات زیادی با لول پایین را فراهم می‌کند. این عملیات cp را برای دسترسی به دیسک هارد کنترل کننده ویدئو، و دیگر دستگاه‌های جانبی قادر می‌سازد. تراشه BIOS روی مادربرد pc's به طور خاصی برای تنظیم تراشه‌های مادربرد طراحی شده است. تنظیم تراشه یک یا گروهی از هدفهای بیشتر تراشه‌ها است که بیشتر جریان تقویت مادربرد را فراهم می‌کند. هر صفحه مادری برای تنظیم تراشههای یکسان استفاده نمی شود، بنابراین هر BIOS نمی‌تواند با دیگری یکسان باشد. این به معنی آن است که 2 BIOS از تولید کننده یکسان لازم نیست یکسان باشد. زیرا فقط 2BIOS به وسیله AMI تولید می‌شود برای مثال، این به آن معنی نیست که آنها شامل کدهای یکسان هستند یا در کامپیوتر مشابه کار خواهند کرد. همچنین مرز بین تنظیم تراشه و BIOS به معنی این است که شما نمی‌توانید پایین را با حافظه الکترونیکی کمیسیون شده داخلی قاطی کنید و یک BIOS جدید بردارید. بهینه سازی BIOS باید به طور خاصی برای تنظیم تراشه روی ماردبرد طراحی شده باشد. اما چرا BIOS هرگز بهینه‌سازی نشده؟ کامپیوتری که خوب کار کرده است، بنابراین چرا با این سر هم‌بندی شده است؟ اینجا تعداد کمی از نتایج بهینه‌سازی BIOS وجود دارد:
• تقویت plug و play .و play و plug یک کامپیوتر را به صورت اتوماتیکی به شکل دادن آداپتورهایی را که این plug و play را شامل می‌شوند قادر می‌کند. بهینه‌سازی از هیچ BIOS – Pnp تایک است که تقویت‌های Pnp شما را به منفعت بردن از طراحی اتوماتیکی قادر می کند. تقویت Pnp می‌تواند به مقدار زیاد باعث سادگی شکل دستگاه در طی بهینه‌سازی شود، ولی به آداپتورهایی که Pnp را تقویت کند نیاز دارد. بسیاری از بزرگترین و آخرین ابزارهای تقویت، طرح Pnp را انجام می‌دهند تعیین می‌کنند.
• تقویت سخت افزار جدید. یکی از نتایج اولیه برای بهینه سازی BIOS این است که کامپیوتر شما را برای تقویت یک سخت افزار جدید وقتی که در ابتدا کامپیوتر ساخته می‌شده نبوده است قادر می‌کند. این شامل تقویت دیسکهای فلاپی با توان بالا، فراهم آوردن تقویت هارد دیسک و با توان بالاتر، تقویت SuperVGA تقویت سری‌های اضافی (COM) و نقاط متوازی (CLPt . Vniversalserial BU (USB) و تعدادی دیگر است. تعدادی از سخت افزارها فقط اگر شما یک Bios نداشته باشید کار نمی‌کنند که کافی است که با این طبیق داده شود.
• گونه‌های جدید BIOS بیشتر BIOSها شامل گونه‌هایی که به سخت افزار وابسته نیستند که یک بهینه‌سازی مرغوب را می‌سازند. این‌ گونه‌ها برای سیستم و تنظیمات BIOS شامل محافظت ویروسهای داخلی و حافظت از کلمه عبور است.
• از میان برداشتن یک شکل از :BIOS این خیلی مشترک نیست، ولی بر حسب تصادف شما برخورد خواهید کرد با یک شکل در کد BIOS یا یک مشکل سازش که سخت افزار مطمئن را از کار کردن احتمالی یا هرگز کار نکردن فراهم می‌کند. تولیدکنندگان شکل را به صورت کد در می‌آورند و کد قابل دسترسی بهینه‌سازی شده‌ای از BIOS می‌سازند. این یک ایده خوب برای نگه‌داری جریان وابسته BIOS است زیرا شما مشکلات سازش کمتری را خواهید داشت و می‌توانید فقط plug در آن ابزارهای جدید داشته باشید بدون نگرانی درباره این که آنها چگونه به وسیله BIOS کامپیوتر حمایت خواهند شد. آن به معنی این نیست که شما باید هر ماه BIOS خود را بهینه سازی کنید ولی به نظر می‌رسد که هر6 ماه یک بار عقیده بدل نباشد. من پیشنهاد نمی کنم که شما هر 6 ماه یک بار BIOS را به طور فیزیکی عوض کنید. من فرض می‌کنم که جریان BIOS شما flash upgradeable جرقه بهینه‌سازی را خواهد زد، به این معنی که شما فقط باید طالب یک برنامه بهینه سازی BIOS باشید، نه عوض کردن فیزیکی BIOS. اگر سیستم شما یک 486 است، شما احتمالا باید در آینده تراشه BIOS را برای بهینه‌سازیعوض کنید. به دلیل این که شما ممکن است BIOS خود را در حال حاضر بهینه‌سازی کنید و دوباره بهینه‌سازی نکنید مگر اینکه به تعداد از عملیات درآینده نیاز داشته باشد که بهینه‌سازی قبلی نمی‌تواند آنها را فراهم کند.
(توجه: متاسفانه اگر جریان BIOS شما falsh opgrdable، (جرقه بهینه‌سازی شدن) شما می‌توانید آن را با یکی که این خاصیت را داشته باشد عوض کنید. جرقه قابل برنامه‌ریزی تراشه‌هایی که BIOS استفاده می‌شود به صورت یک شکل شماره شناسایی متفاوت از تراشه‌های بدون جرقهBIOS فعلی وظیفه اصلی برای کیفیت خوب است، این همیشه خواهد بود، در این صورت شما می‌توانید BIOS را به وسیله یک تعویض فیزیکی بهینه‌سازی کنید.
بنابراین چه طور شما تعیین می‌کنید که BIOS که شما دارید چگونه کار می‌کند، جریان آن چگونه است، و چه طور به سمت بهینه‌سازی شدن می‌رود؟ آن را بخوانید.

جمع‌آوری اطلاعات درباره BIOS و مادربردش
قبل از این که شما بدانید کجا می‌روید باید بدانید کجا هستید. با BIOS که به این معنی است که شما اول نیاز دارید انواع BIOS و تعداد نسخه‌هایش را بدانید و این آسان است. وقتی که شما کامپیوتر را روشن می‌کنید، به طور تنظیمات آن را نگاه می‌کنید. در حالی این که فرآیندها رخ می‌دهند اگر فقط برای مدتی کوتاه صبر کنیم.، تولید کننده BIOS و تعداد نسخه‌هایش آشکار خواهد شد. وقتی شما ابتدا اطلاعات BIOS را می‌بینید، shift pause را برای نگه داشتن حالات فشار دهید بعد از این که شما همه اطلاعات لازم را یادداشت کردید، شما می‌توانید فاصله‌زن را برای ادامه فرایندهای خود راه‌انداز فشار دهید به علاوه تولید کنندهBIOS و نسخه‌هایش حرف اول صفحه بالا آمده را برای اطلاعات دیگر درباره BIOS چک می‌کند. برای مثال، در زیر نمایشگر احتمالا اطلاعات اضافی درباره BIOS شامل تاریخش و دیگر اطلاعات است را پیدا خواهید کرد. اگر هیچ چیز نبود، فقط هر چیزی را که می‌بینید بنویسید و افراد به شما اجازه می‌دهند به‌سازی را از منبع خارجی که آنها نیاز دارند بخرید. قسمت بعدی اطلاعاتی که شما نیاز دارید تولید کننده مادربرد کامپیوتر است. در اصل شما باید قادر باشید به شرکت بهینه‌سازی BIOS بگوئید، چه نوعی از مادربرد را که این اطلاعات را از اطلاعات موجود در صفحه آغازگر دارید. وگرنه شما می‌توانید اطلاعات را از سیستم راهنماها بگیرید، که باید شامل یک راهنمای مادربرد باشد. اگر شما یک BIOS بهینه‌سازی شده را از تولید کنندهpc تان بخرید، شما احتمالا در آینده فقط باید مدلی را که دارید به آنها بگویید. اگر شما یک کامپیوتر Geteway یا Dell بخرید، برای مثال همه شما باید در آینده به آنها تعدادی از مشتریان را بدهید و آنها باید بتوانند بگویند شما دقیقا چه سیستمی دارید و برای بهینه‌سازی BIOS چه کار باید انجام دهید. به هیچ وجه، نباید اطلاعات BIOS از نمایشگر اصلی (بالا آمده وجود داشته باشد) boot ، pc's وقتی شما اسم آن را می‌سازید. اما، تولید کننده فقط منبعی برای یک BIOS جدید نیست، همچنان که در آینده خواهید خواند.

پیدا کردن یک BIOS بهینه‌سازی شده
در حالی که شما اطلاعاتی درباره جریان BIOS تان و مادربرد دارید، شما برای قرار دادن یک BIOS بهینه‌سازی شده آماده هستید. این برای فهمیدن مهم است که شما فقط روی یک گونه BIOS متمرکز نشده‌اید زیرا جریان سیستم BIOS شما به وسیله آن تولید کننده ساخته شده است. سیستم شما ممکن است شامل یک BIOS Award برای مثال، شما می‌توانستید متصل شوید به یک MRBIOS اگر آن را انتخاب می‌کردید. شما ممکن است BIOS را پیدا کنید. شما از شرکتهای مختلف پیشنهادات اجرا یا گونه‌های متنوع را که در آخرین BIOS شرکتی است که جریان BIOS را تولید کرده است نیز پیدا نمی‌شود می‌گیرید. نکته مهم این است که شما بدانید که باید به کسی که شما BIOS را از آن گرفتید، بی‌توجه باشید این باید مناسب با مادربرد کامپیوترتان باشد. شما خواهید فهمید که بیشترین تولیدکنندگان BIOS پیشنهاد به بهسازی را تا آخرین یوزرها نمی‌کنند. مخصوصا Microid Research , Microfim ( نرم افزار Unisore) شرطهای خوبی برای قرار دادن یک BIOS به‌سازی شده هستند. این لیست می‌تواند به شما کمک کند تا اطلاعات قرار گرفتن BIOS تان را به خوبی به‌سازی‌ها کنید.
• Award شما میزان نسبتا زیادی از اطلاعات درباره Awars BIOS و تنظیماتشان روی سایت Award در Award. Com http://www. پیدا خواهید کرد. Award از انواع فراهم کننده BIOSهای به‌سازی شده نیست، ولی در عوض شما نرم افزار Unicore را برای BIOS به‌سازی شده داریددر زیر می‌بینیم.
• Phoenix فونیکس تعدادی از اطلاعات BIOS را روی وب سایتشان در http:// www. Ptltd.com پیشنهاد می‌دهد ولی به فراوانی که شما در تعدادی از سایتهای دیگر سازندگان BIOS می‌یابید نیست. فونیکس به‌سازی user- end را فراهم نمی‌کند، در عوض Micro film ware این کار را می‌کند در زیر می بینیم.

شرکت سهامی مگاترنرز
• آمریکا (AMI). مگاترند آمریکا اطلاعات زیادی را روی وب سایتشان در http://www.megatrends. com: درباره به‌سازی‌های BIOS پیشنهاد می‌کند. شما مقدار زیادی تصاویر و دیگر اطلاعات را پیدا خواهید کرد. AMI به‌سازی‌های BIOS end- user را انجام نمی‌دهد، ولی به جای آن نرم‌افزار Unicore این کار را می‌کند در زیر می‌بینیم.
• Micro firm Ware Inc این شرکت وابسته بازارهای به‌سازیهای BIOSرا در همان ابتدا برای Phonenix. سوء استفاده می‌کند. اگر شما یک سیستم با یک Phonenix BIOS دارید، که قدیمی است، Micro firm Ware می‌تواند اطلاعات شما را تثبیت کند اگر مادربرد طولانی‌تر ساخته شده باشد. شما می‌توانید Micro film ware را در سایت //www.firm ware. com http پیدا کنید. شماره تلفنها 5465-767-855 یا 8333-321-405 هستند. شماره فکس 5535-573-405 است.
• Technologies TTI این شرکت وابسته به‌سازیها را برای AMTBIOS فرام می‌کند. این شرکت همچنین Research MRBIOS مال Microid را می‌فروشد. شما می‌توانید TTi Technologies در 1943-5417-855برسید یا چک کنید آنها را در web سایتشان //www.ttitech. com http: اطلاعات فراوانی از به‌سازی و نکنیک‌های محافظت اطلاعات درباره AMTBIOS. پیدا خواهید کرد.
نرم‌افزار Unicore (Microid Research) نرم‌افزار Unicore شرکت اصلی Microid Research است Unicore به‌سازیهای BIOS گوناگونی را فراهم می‌کند و Microid Research یک BIOS به‌سازی شده را با انواع سیستمها تطبیق می‌دهد. شماره تلفن‌ نرم‌افزار Unicore (2467- BIOS -800-855-6468-686-508- هستند. شماره فکس 1635-683-508 است. شما وب سایتشان را در//www. Unicore. com http: و //www mrbios. com http: پیدا خواهید کرد. ؟فروشنده یعنی کسی که کامپیوتر را می‌فروشد چک کنید و ببینید تحت یک به‌سازی چقدر است و شما چند نسخه خواهید گرفت. سپس یک فروشنده سه قسمتی مانند Microfim ware یا Unicoresoftware خوانده می شود و یک قیمت / گونه ترکیبات را می‌دهد.

درباره تنظیمات Cmos چطور؟
BIOS در اتصالات با دیگر تراشه‌ها دخیرة اطلاعات سیستم کار می‌کند. وقتی که شما برنامة BIOS Setup را برقرار می‌کنید تا تنظیمات انواع دیسک‌ها، حافظه، و دیگر تنظیمات در خود تراشه ذخیره نمی‌شوند BIOS ولی نسبتاً هیچ RAM یا (NVRAM) دستگاه نیز روی مادربرد هستند. دستگاه روی مادربردNVRAM دستگاه ساعت سیستم را تشکیل می‌دهد که سیستم را به نگهداری اثر تاریخ و زمان قادر می‌سازد. شما غالباً خواهید شنید که این تنظیمات به «حافظه در CMOSE» مقاومتهای رجوع داده می‌شود CMOSE به صورت مکمل فلز اکسیدنیم رسانا هستند و به انواع مواد استفاده شده در ساختن تراشه NVRAM.بر‌می‌گردد. این هیچ کاری را با این ساختارش انجام نمی‌دهد سائیس (به جز اینکه تراشه‌های CMOSE می‌تواند ذخیره کند و داده ‌ها را به مقدار بسیار کمی نگه دارد و بنابراین در دستگاههای ذخیره تأثیر خیلی موثرند.) تنظیمات CMOSE فقط تنظیمات اشکال سیستم است که شما این تنظیمات در برنامه BIOS Setup استفاده می‌کنید، در NVRAM روی مادربرد ذخیره می‌شوند. تنظیمات سیستم بوسیلة یک باطری کمکی که اشکال مختلفی دارد. تأمین می‌شود در بسیاری از طرحهای قدیمی‌تر، این باطری کمکی مرکب از یک دسته باطری از باطریهای AA است. تعدادی از سیستمها یک دسته باطری مهر شده که روی مادربرد بسته شده‌‌اند را استفاده می‌کنند. بقیه استفاده می‌کنند یک باطری که لحیم شده است روی مادربرد یا یک دیسک قابل تعویض مشابه با آنهایی که در دوربین‌ها تلویزیونهای سیستم‌های دیگر یک خازن استفاده می‌کنند، که یک دستگاه الکتریکی است که ذخیره می‌کند یک شارژ الکتریکی را و ساختارهایی مثل یک باطری. در سیستم‌های دیگر، باطری در تراشه NVRAM ساخته مي شود كه شامل سيستم قفل و ذخيره تنظيمات سيستم مي باشد. وقتي كه سيستم روشن است، باطري (يا خازن) به طور مداوم شارژ مي‌شوند. وقتي سيستم خاموش است، باطري كمكي اطلاعات مرتب شده را در NVRAM ذخيره مي كند. اگر شما منبع باطري را وصل نكنيد يا باطري بد كاركند، تنظيمات در NVRAM فقط براي يك دوره كوتاهي از زمان باقي مي ماند (در نوعي كمتر از يك ساعت). بنابراين آنها خاموش شده وشما بايد همه چيز را دوباره سرجاي خود برگردانيد.
توجه:
اگر شما سيستمتان را يك روز روشن نگه داريد نمي تواند به hard disk (ديسك فشرده) دسترسي پيدا كند، باطري كمكي ممكن است دشارژ شود و تنظيمات سيستم از دست برود ممكن است تثبت به آساني تعويض باطري و به حالت اول برگرداندن تنظيمات باشد.
بنابراين، چرا همه اينها مهم هستند؟ از جهت ديگر شما مي فهميد كه كجا همه آن تنظيمات در کجا قرار دارند، اين تنظيمات در برنامه Bios set up ذخيره شده، همچنين كمك خواهد كرد به مطلوب کردن یک مشکل پنهان آن هم: از دست دادن كلمه رمز Bios است. تعدادی از Bios ها شامل يك قسمتی هستند که به شما اجازه می‌دهد که یک سیستم کلمه عبور یا یک کلمه عبور BIOS نعیین کنید. كلمه عبور سيستم باعث تقویت سيستم در زمان خود راه اندازي می‌شود، اگر درست كلمه عبور را وارد نكنيد، سيستم دستي خود راه انداز نمي‌شود. كلمه عبور Bios برنامه BIos setup را تقویت می‌کند. اگر شما كلمه عبور مخصوص را درست تعیین نکنید، نمي توانيد وارد برنامه BIos set up براي انجام تغييرات شويد. اگر شما كلمه عبور را گم كنيد ، مي توانيد تنظيمات CMOS را بوسيله عدم اتصال باطري و جدا كردن آن، برای زمان کوتاهی پاک کنید. یک سيستم اگر دارای يك باطري داخلی باشد، شما بايد واقعا باطري را شارژ كنيد. اين مي تواند به بوسيله جابجا كردن يك جفت روپوش روي مادربرد(جامپر) به اتمام برسد، ولي انواعي نياز دارندكه شما يك مقاومت را برای این که سوختگي روي ندهد استفاده كنيد. بنابراين ما به شما نخواهیم گفت که اين كار چطور انجام می‌گیرد، همچنين براي هر سيستمي اين كار متفاوت است. اگر شما اين مسائل را پشت سرگذاريد، که محافظت تکنیکی سازنده PC. خوانده می شود. مقابل شماره 2 راه حل درست وجود خواهد داشت.
به سازيهاي فيزيكي BIOS
اگر سيستم شامل يك جرقه قابل برنامه نويسي BIOS نيست و شما مي خواهيد Bios را به سازي كنيد، بايد در آينده آن را با يك نو (جديد) آن عوض كنيد. عوض كردن يك تراشه روي مادربرد به مشكلي كه شما ممكن است فكر كنيد نيست. در حقيقت، اين به آساني بهينه سازيهاي ديگر است. ما به شما چشم انداز مختصري قبل از اينكه شما به طور واقعي وارد روال بهينه سازي شويد خواهيم داد. BIos تركيبي از 1 تا 4 تراشه روي مادربرد است. رجوع كنيد به دفترچه راهنمای ماربرد سیستم براي قرار دادن تراشه‌هاي Bios. معمولا ، آنها قرار داده فقط مقابل قطعه‌های آداپتور قرار داده می‌شوند. (در شكل 1. 7 مي بينيد). در همه فايلها، ايستاهايتان را شارژ كنيد و به دقت بسته بهينه سازي شده Bios را باز كنيد، دقت نكردن باعث مي شود رسيدن به شماره شناسايي هاي روي تراشه‌ها هرگز ممكن نشود.
شكل 1. 7 تراشه‌هاي BIos معمولا نزديك پورتهاي دسته آداپتورها قرار گرفته اند. بعد از اينكه شما تراشه‌هاي Bios را قرار داديد ، نياز داريد موقعيت خودتان را تا اندازه اي به چگونگی نصب آنها تعیین کنید. به تراشه‌ها توجه کنید و پورت را روي بالاترين قسمت قرار دهید. اين پورت با قرار دادن شماره شناسايي 1 روي تراشه شناسایی می‌شود ، كه فقط روي پورت است (ديدن تراشه با پورت نماي بالا). شماره شناساييها سپس به طور منظم به صورت عددهای ساعت اطراف تراشه شماره گذاري ميشوند. پورت مطابق با يكي از شناساگرها روي صفحه به شما كمك مي كند كه آن تراشه را در قطعه در موقعیت درستش نصب کنید. شكل 2. 7 موقعيت پورت روي بالاترين يك تراشه را نشان مي دهد، در اين ميان تراشه‌ي كه نشان داده شده يك تراشه VART1550 از يك I/O كارت است، كه يك تراشه از Bios نيست.اگر به دقت به سوكت و صفحه نگاه كنيد، يك پورت در سوكت به خوبی آنهایی که در ردیف خارجی تهیه شده‌انداتصال پورتها باعث می‌شود که شما تراشه‌ اضافه شده را در موقعیت صحیح داشته باشید.
شكل702 اين تراشه VART يك پورت در پايان دارد كه موقعيت شماره شناسايي 1 وموقعيت آن تراشه را در سوكتش نشان مي دهد.
توجه: مطمئن شويد كه قطعه را در موقعيت درست در سوكتش نصب كرديد. اگر اين كار را نكرديد، آن قطعه را به محض اينكه PC را روشن كنيد خواهيد سوزاند ، و بايد براي ديگر بهينه سازي Bios دیگر این مسئله را جبران كنيد.
به علاوه اگر هيچ قطعه اي موقعيتش درست نباشد، نياز داريد اثر جايي را كه هر قطعه مي رود نگه دارید. (اگر در سيستمتان بيشتر از يك تراشه در تنظيم Bios) استفاده مي‌شود. مادربرد يا راهنماي مادربرد ممكن است يك نشانه كه يكي بالا است و ديگري پايين، يا يكي تك است و يكي جفت را نشان دهد. اگر شما قطعه هاي Bios را در سوكتهاي قطعه Bios غلط نصب كرده باشيد، شما به قطعه ها صدمه نخواهيد زد، ولي سيستم آغاز به كار نخواهد كرد. اگر اين اتفاق بيفتد، در قطعه ها را سوكتهايتان عوض كنيد و دوباره تلاش كنيد. وقتي تراشه‌ها درست را شناسايي كرديد، حالا چطور آنها را بايد تعيين موقعيت كنيد، شما آماده تعويض آنهايي كه قديمي هستند و نصب آنهایی که جديد هستند(باید مطمئن باشید به تنظيمات اوليه Bios قديمتان برگشته‌اند).اغلب يك Bios بهينه سازي شده با يك قطعه گزيده‌گر مي آيد، كه يك ابزار مخصوص براي تعويض قطعه هاي قديمي است. اگر شما يك قطعه گزيده گر را نگرفتيد، نگران نباشيد. شما مي توانيد این کار را با کوچکتر آن انجام دهيد، مانند پیچ گوشتی تیغه مسطح يا يكي از پوشش هاي پايه از نمونه قبلي . شكل 703 يك قطعه سوکت UART .که از سوکتش در حال تعویض است را نشان می‌دهد. شما مي توانيد از تكنيكهاي يكسان براي تعويض يك قطعه Bios استفاده كنيد.
شكل 703 مي توانيد يك قطعه را از سوكتش بوسيله دقت در شماره شناسايي هر قطعه تا آخر با يك پيچ گوشتيتیغه مسطح کوچک تعویض کند.
توجه: هر وقت روي مادربرد يا يك آداپتور كار مي كنيد ، دقت كنيد كه سطح نرم صفحه را نخراشيد. اين كار باعث ضرر به تسمه هاي هدايت گر مي شود، كه آنها تعداد نامتناهی از خطوط روي صفحه هستند كه مثل سيستمهاي كوچك به نظر می‌رسند (واساسا، آن است كه باعث وجود بقيه مي شود).
برای خارج كردن قطعه، ابتدا مقاومتتان را شارژ کنید، وسپس نوك پيچ گوشتي را زير انتهاي قطعه بين قطعه و سوكت قرار دهید. خيلي آهسته انتهاي خارجی قطعه سوکت را مقداری با اهرم بلند کنید، و سپس كار كنيد روي ديگر انتهاي قطعه. فقط يك كم قطعه را زماني كه از شماره شناسايي هاي زياد اجتناب شود حرکت دهید.
توجه: شما متوجه خواهید شد که مقدار کوتاهی از آنها پوشش دارد. (قسمتی كه در رابطه است با ساختن یک تراشه خوب. شما مي توانيد انتهاي پايه را زير قطعه قرار دهيد وبا اهرم بلند كنيد مثل همانيكه شما با پيچ گوشتي انجام مي داديد. براي اجتناب از درهم و برهم كردن سوكت و شماره شناسايي هاي قطعه به دقت استفاده کنید.
وقتي كه قطعه هاي خارجي داريد، آنها را كنار هم جائيكه آنها فشرده، ناقص، يا از ضايع نشده نشوند تنظيم كنيد. بعد از اينكه شما يك قطعه جديد Bios را نصب كرديد، مي توانيد قديمي‌ها را در بسته اي كه جديدها وارد مي شوند قرار دهيد. ممكن است بخواهيد آنهايي را كه در گره ، گوشه، آويزهای، الكترونيكي يا سوكتهاي که با كيفيت خارق العاده درست شده‌اند ذخيره كنيد. قبل از اينكه قطعه هاي Bios جديد را نصب كنيد، نياز داريد تا مطمئن شويد كه شناساگرهاي مخصوص هستند. قبل از اينكه قطعه ها را برداريد، مقاومتتان را دشارژ كنيد، سپس به قطعه ها از يك انتها توجه كنيد. بيشتر به طور مثال، ميخ‌ها كمي به خارج از قطعه خم خواهند شد (در شكل 704 مي بينيد). نگه داريد انتهاي قطعه، را نگه دارید، سنجاق‌ها را در مقابل، بالای يك ميز يا ديگر سطوح مسطح فشار دهید تا ميخ ها به قطعه. عمود شوند به قطعه تلنگر بزنید و همان كارها را براي ديگر كنارها انجام دهيد.
توجه: ميخ ها نبايد دقيقا عمود باشد. اگر ميخ ها به خيلي دور خم نشده اند، شما مي‌توانيد به سادگي رديف ميخ‌ها را جلوي سوكت قرار دهيد، و سپس فشار دهيد قطعه را طوری که گویی دارید آن را پایینتر م‌آورید فشار دهید، ردیف مخالف را مرزبندی کنید. شكل 705 اين تكنيكهاي استفاده شده VART روي يك كارت I/O را نشان مي دهد.
شكل 704: ميخ ها را مقابل يك سطح مسطح نرم تا آنها فشار دهيد به بدنه قطعه عمود شوند.
شكل 705 : بالای یک طرف قطعه را مرزبندی کنید، سپس باز رنگي تنظيمات ديگر را در موقعيت درست فراهم کنید.
بعد از اينكه شما روي هر دو كناره ميخ ها را به درستي مرزبندی کردید، بيشتر توجه كنيد تا از اينكه ميخ ها صف بسته شده اند و هيچ كدام به خارج يا به زير قطعه خم نشده‌اند. مطمئن شوید سپس، با استفاده از شصت یا انگشتتان قطعه را محکم به سوکتش فشار دهید. شکل 706 استفاده دوباره یک قطعه سوکت UART را برای مثال نشان می‌دهد.
شكل 706 وقتي شما مطمئن هستید که همه ميخ ها به درستي صف بسته شده اند، با ملایمت قطعه را به پایین فشار دهید ولی محکم آن را در سوکتش بنشانید. بعد از اينكه قطعه ها در مكانشان قرار گرفتند، دوباره كارتان را چك كنيد تا مطمئن شويد شما قطعه هايي در پورتهاي درست داريد و اينكه آنها در موقعيتشان در پورتهايتان قرار گرفته اند. وقتي كه هر چيزي درست به نظر برسد، شما براي روشن كردن سيستم و تنظيم تنظيمات Bios مطابق با مرتب كردن سخت افزار PVC آماده ايد.

براي تعويض Bios ، شما نياز داريد:
• قطعه هاي صحيح به سازي شده Bios
• پيدا كردن قطعه هاي كهنه Bios روي مادربرد
• قطعه خلاصه شده يا كوچك، پيچ گوشتي با تيغه مسطح براي تعويض قطعه ها
• يك پيچ گوشتي فيليپس
• بند ضد ايستاي يا تقویت مقاومت مناسب
حالا كه شما مقداري زمينه داريد، اينجا مراحل مخصوص براي تعويض Bios است:
1- مطمئن شويد كه شما تنظيمات قبل Bios را داريد و يك كپي هارد آماده تنظيمات Bios ديسك هاردتان را داريد. فصل 2 را که می‌بینیم که Software safety kit است «ساختن يك نرم افزار مناسب kit»، در صورتی که شما چگونگی انجام دادن آن را دقیقا بلد نباشید.
2- قطع و خاموش كردن سيستم
3- تعويض پوشش PCLS و تنظيم به يك طرف آن
4- دشارژ كردن مقاومتتان و لغزش روي يك بند ضد ايستا در صورتی که یکی وجود داشته باشد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید