بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 2 دختر بچه 6 ساله سالم مثلامريم و زهرا را در نظر بگيريد كه هوش هر دو بالايمتوسط(هوشبهر حدود115 ) است.

هردو در كلاس اول در يك محله زندگي مي كنند. مريم پرانرژي، مشتاق، برونگرا و بشاش است

و درمدرسه خوب پيش مي رود. معلمش معتقد است او يكي از باهوش ترين بچه هاي كلاس است.

وقتی سوالی پرسيده مي شود مريم دستش را بلند مي كند و مي گويد: من مي دانم. مي دانم، در

ميان همكلاسي ها محبوبيت دارد و در فعاليت هاي گروهي شركت مي کند.

اسلاید 2 :

اما زهرا بچه اي متفاوت از مريم است. كند، ساكت و خجالتي است. در مدرسه ضعيف است و

معلمش او را كم ه وش مي داند (هر چند اصلاچنين نيست.) هرگز او داوطلب پاسخ دادن به

پرسش هاي معلم نمي شود. به فعاليت هاي گروهي علاقه اي نشان نمي دهد و بندرت چيزي را

با ديگران سهيم مي شود يا به همسالانش كمك مي كند. چه چيزهايي توجيه كننده تفاوت ميان اين

دو دختر از لحاظ رفتار اجتماعي و شخصيت است.

 خانواده، اين واحد بظاهر كوچك اجتماعي، از اركان عمده و از نهادهاي اصلي هر جامعه به

شمار مي رود.

اسلاید 3 :

در واقع هر خانواده را بايد خشت بناي جامعه و كانون اصلي حفظ سنت و رسوم و ارزش هاي

والاو مورد احترام و شالوده مستحكم مناسبات پايدار اجتماعي و روابط خويشاوندي، مبدا بروز و

ظهور عواطف انساني و كانون صميمانه ترين روابط ميان افراد و مهد پرورش تفكر و انديشه و

اخلاق و تعالي روح انساني به حساب آورد. از يك سو، در بررسي روابط فرد و جامعه چنان كه

مي دانيم مساله اجتماعي شدن و فرهنگ پذيري، بدون توجه به پرورش اساسي فرد در خانواده و

انتقال فرهنگ جامعه به اعضا و به طور كلي روابط متقابل فرهنگ و شخصيت كه خاصه از

طريق شكل گيري شخصيت انساني انجام مي پذيرد، جز با ملاحظه ويژگي ها و اثرات خانواده

به عنوان يك نهاد اجتماعي امكان پذير نيست

اسلاید 4 :

فرآيندي است كه از طريق آن كودكان رفتار، مهارت ها، انگيزه ها، ارزش ها، اعتقادها و

معيارهايي را كه مطلوب و متناسب و مشخصه فرهنگشان است، مي آموزند. افراد و نهادهايي

كه در اين فرآيند شركت مي كنند مانند والدين، خواهران و برادران، تلويزيون و ديگر رسانه

هاي گروهي، هر چند همه اين عوامل از طرق مهمي در كودك تاثير مي گذارد، به طور معمول

خانواده، مهم ترين بخش از محيط كودك است. به همين دليل خانواده مهم ترين و قوي ترين عامل

اجتماعي كردن كودكان تلقي مي شود كه در شكل دادن به شخصيت، خصوصيات و انگيزه ها

نقش كليدي دارد، رفتار اجتماعي را هدايت مي كند و ارزش ها، اعتقادها و هنجارهاي فرهنگ

را منتقل مي كند.

اسلاید 5 :

 در پرورش شخصي كودكان، والدين بايد توجه داشته باشند كه چگونگي رفتار اجتماعي كودك

از اهميت فوق العاده اي برخوردار است. براي اين كه بچه ها از رشد مطلوب اجتماعي

برخوردار باشند لازم است الگوهاي رفتاري بزرگسال، بيش از هر چيز نگرش مثبت به افراد

مختلف و فعاليت هاي اجتماعي در ايشان ايجاد كند و اين مهم انجام نخواهد شد مگر رفتار

مهربانانه، صميمي و دوست داشتني والدين. كودكان به عبارت ديگر براي اين كه نگرشي مثبت

به برقراري ارتباط با ديگران داشته باشند، بايد از تجارب دلپذير و خوشايند اجتماعي بهره مند

شوند.

اسلاید 6 :

زماني كه الگوهاي بزرگسال چون پدر و مادر همواره رابطه اي صميمي و عاطفي با كودك

برقرار كنند و تعادل اجتماعي را با همراهي و همكاري و بازي و نشاط توام سازند، آمادگي

كودك براي ايجاد ارتباط با ديگران و مشاركت در فعاليت هاي اجتماعي بيشتر مي شود. بر

عكس كودكاني كه والدين آنها جز رفتار آمرانه و تحكم آميز رفتار ديگري با ايشان ندارند، به

لحاظ همين تجارب ناخوشايند و تنفرانگيز چندان تمايلي براي ارتباط با ديگران نشان نمي دهند.

اضطراب، كمرويي، عصبانيت و پرخاشگري والدين از آفات رشد مطلوب اجتماعي كودكان مي

تواند باشد. براي اين كه كودكان تشويق شوند تا ارتباط اجتماعي شان را گسترش دهند بايد

 

اسلاید 7 :

خاطرات شيرين رابطه آنها با والدين آنچنان در ذهنشان مانده باشد كه با رضايتمندي اجتماعي

آماده ارتباط مثبت و متقابل با ديگران باشد.

اسلاید 8 :

 آيا بهترين روش پرورش فرزند وجود دارد؟ ديانا باوم ريند يك پيشگام با اقتدار در مورد

مطالعه فرزندپروري معتقد است چنين روشي وجود دارد. او معتقد است والدين نه بايد تنبيه كننده

باشند و نه بي خيال. آنها بايد در ضمن اين كه براي كودكان خود قوانيني وضع مي كنند، همزمان

از آنها حمايت و نيازهايشان را تامين كنند. صدها مطالعه پژوهشي از جمله مطالعه خودش،

ديدگاه او را تاييد كرده اند. باوم ريند مي گويد، شيوه هاي فرزندپروري به 4 شكل اصلي هستند:

 1- فرزندپروري استبدادي: تنبيه و محدودكننده است. والدين استبدادي كودكان را وادار مي كنند تا

از آنها پيروي كنند و به آنها احترام بگذارند

اسلاید 9 :

آنها محدوديت ها و كنترل هاي شديدي بر كودكانشان اعمال مي كنند و تبادل كلامي اندكي

دارند؛ براي مثال، يك والد مستبد ممكن است بگويد: <اين كار را همان گونه كه من مي گويم

انجام بده و لاغير، جاي هيچ بحثي نيست.> كودكان متعلق به والدين استبدادي اغلب به روشي

رفتار مي كنند كه از نظر اجتماعي ناشايست است. آنها درباره مقايسه اجتماعي مضطرب مي

شوند، در آغاز فعاليت شكست مي خورند و مهارت هاي اجتماعي ضعيفي دارند.

 2- فرزندپروري مقتدر (توانمند): كودكان را تشويق به استقلال مي كنند، اما براي آنها

محدوديت هايي هم قائل مي شوند و عملكردهاي آنها را كنترل مي كنند. مبادله كلامي فراواني با

اسلاید 10 :

فرزندان خود دارند و آنها را حمايت مي كنند. يك والد مقتدر دست ها را به گردن فرزندش مي

اندازد، كاملابه او نزديك مي شود و مي گويد: «آيا تو مي داني كه نبايد آن كار را انجام مي

دادي؟ بيا با هم براي انجام آن به شيوه اي صحيح صحبت كنيم.» كودكاني كه والدينشان مقتدر

هستند اغلب رفتار اجتماعي شايسته اي دارند. آنها دوست دارند متكي به خود باشند و لذات و

خواسته هاي خود را به تعويق مي اندازند، با همسالان خود كنار مي آيند و عزت نفس بالايي

دارند. به دليل اين نتايج مثبت، باوم ريند فرزندپروري مقتدر را بشدت توصيه مي كند.    

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید