بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

2- تاریخچه بنا :   پارتنون

-    تاریخچه تمدن وابسته به بنا :

معبد پارتنون در قرن 5 قبل از میلاد توسط ← مردم آتن ساخته شد.

به جای معبد قدیمی آتن جایگزین شده  ← که پارتنون قدیمی خوانده می شود.  

در حمله ی پارسیان در 480 قبل از میلاد تخریب شد.

در قرن 6 بعد از میلاد : ← تبدیل به کلیسا 

بعد از پیروزی عثمانی ها در 1460 ← تبدیل به مسجد

توسط شاه ( هخامنشی ) ← نابود شده است.

اسلاید 2 :

2- قدمت بنا : پارتنون

در قرن 5 قبل از میلاد ساخته شد و در قرن 6 به کلیسا تبدیل شد و در 1460 تبدیل به مسجد شد.

*  معبد جدید ← در سال 447 پیش از میلاد آغاز و تا سال 432 پیش از میلاد به درازا کشید.

*  3000 ساله است.

اسلاید 3 :

3- معمار یا سازندگان بنا :  پارتنون

معماران آن ایکتینوس و کالیکراتس بودند و پیکره های تزئینی بنا ← به سرپرستی فیدیاس ( دوست پریلکس) از معماران برجسته تاریخ

اسلاید 4 :

3- کارکرد یا عملکرد بنا :   پارتنون

*  اول به عنوان معبد بوده بعد به کلیسا تبدیل شده است و سپس به یک مسجد تبدیل شده است.

*  تنها جایی برای ← ( پرستش ) نبوده بلکه در درون اتحادیه دلوس به عنوان ( خزانه ) از آن استفاده می شده است.

اسلاید 5 :

3- سلسله مراتب تقرن به بنا :   پارتنون

بنای موجود در تخریب معبد آتنا ساخته شده و پس از ساخت مجدد نام آن را پارتنون نامیدند.   ← بعد تبدیل به کلیسا ←  بعد به مسجد در زمان و دوره عثمانی ←  اکنون به عنوان رستوران نام برده می شود.

اسلاید 6 :

4- بستر اندیشه :   پارتنون

-  نوع باورهای دینی حاکم :

*  اعتقاد به خدایان متعدد داشته اند.

*  خدای آنها با نام های گوناگون ( خدای آتش، خدای آهنگری، خدای دریاها و ... )

اسلاید 7 :

خدایان موجود در این تمدن :   پارتنون

آتنا

هفائیتوس ( خدای آتش و آهنگری )

هرا

پدزئیدون ( خدای دریاها )

برارونیون ( خدای خرس )

اسلاید 8 :

4- بستر فرهنگی حاکم ( مردم شناسی زمان ) : پارتنون

هر ساله در جشن هایی که به مناسبت میلاد برگزار می شود دختران غیر آتنی یا آتنی بسیاری را قربانی می کنند.

مانند پاندورا کوچکترین دختر ارکتئوس. ( آتنا برای نجات شهر خواستار قربانی کردن انسانی شده بود، نجات شهر از حمله دشمنان ).

آنان اعتقاد عجیبی دارند یکی از اعتقادهای آنها به دنیا آمدن آتنا از سر پدرش زئوس است.

آنها معتقدند که زئوس دچار سردرد شدیدی شد و هفائیتوس را برای کمک خواست و به او گفت با چکش بر سر او بکوبد، بر سر او کوبید و آتنا با حالتی زره پوش از سر پدرش به دنیا می آید.

اسلاید 9 :

1-5- دیوار :  پارتنون

*  کتیبه پیوسته تندیس است که دور تا دور دیوار بیرونی و قصوره می چرخد.

*  از مستطیل های طلایی ( به نسبت های آن ) به وسیله مفصل های فلزی پوشیده شده و با سرب برای جلوگیری از زنگ زدن به هم متصل شده اند ...

*  روی دیوار از ← مجسمه های عظیم مرمرین الجین نقش داشته است ← اکنون در موزه ( بریتانیا )

اسلاید 10 :

5- ستون :  پارتنون

*  ستون ها   به شکل نیمرخ دقیقاً عمود

*  دارای تحدب های خوش تناسب

*  و ستون های مزبور با بزرگتر شدن خطوط کناری فشرده شان در برابر بار سنگین از خود واکنش نشان می دهند.

*  کارکرد ستون ها ←  ارگانیک

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید