دانلود پاورپوینت پشته Stack

PowerPoint قابل ویرایش
29 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت پشته Stack توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت پشته Stack قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

تعریف

حالت خاصی از نوع داده عمومی لیستهای مرتب شده

IFO ( ast in first out)

ساختمان داده نیست بلکه نحوه استفاده از یک ساختمان داده است.

یک آرایه نقش پشته را بازی می کند اگر :جایگذاری و حذف از یک سمت (top) انجام شود.

اسلاید ۲ :

نوع متغیری که در داخل استک نگهداری می شود متفاوت است.

بهتر نیست که یک بار یک لیست را طراحی کنیم و چندین بار از آن استفاده کنیم؟

C++ این امکان را به ما می دهد.

برای این که بتوانیم از یک استک برای چند بار استفاده کنیم باید از کلاس های الگو(temp ate) استفاده کنیم.

 

اسلاید ۳ :

(۱دستور temp ate <c ass KeyType> را قبل از هر کلاس وهر تابعی که در آن از temp ate استفاده می شود قرار داده می شود.

nبه جای  KeyType می توان هر اسم دیگر که در شرایط اسم در C++ صدق می کند استفاده کرد با این شرط که بعد از اسم گذاری فقط ازهمان اسم استفاده شود.

اسلاید ۴ :

(۲اگر در کلاسی از temp ate استفاده شود تعریف توابع آن کلاس به شکل مقابل تبدیل می شوند.

temp ate <c ass  KeyType>

retVa Type myC ass< KeyType > :: Func(paramet ist)

{

  dec aration and statements

}

temp ate <c ass KeyType >

void Stack< KeyType > :: Push(KeyType newE ement)

{

  //dec aration and statements

}

اسلاید ۵ :

(۳هر جا لازم است متغیری از نوع الگو استفاده شود از قوانین تعریف و استفاده از متغیر معمولی استفاده می کنیم. مثلا برای ارسال به تابع از روش زیر استفاده می کنیم.

retVa Type Function(KeyType va ue){}

 

اسلاید ۶ :

(۴برای ساختن شیئی از یک کلاس از نوع متغیری که میخواهیم از دستورالعمل زیر استفاده می کنیم:

myC ass <va ueType> myObject;

 مثال:

Stack <int> intStack;

که یک شی پشته با نوع اعداد صحیح ایجاد می کند.

نکته : پس از تعیین نوع شی نمی توان از نوع دیگر به شی فرستاد

–خطای زمان کامپایل، اجرا و یا از دست دادن اطلاعات

اسلاید ۷ :

temp ate <c ass KeyType>

c ass Stack

{  //Object: A finite ordered ist with zero or more e ements

  pub ic:

  Stack(int MaxStackSize=DefauktSize);

  Boo ean IsFu ();

  void Push (const KeyType &item);

  Boo ean IsEmpty();

  KeyType* Pop();

 

}

اسلاید ۸ :

اگر top=0 باشد شرط خالی و پر بودن پشته چیست؟ چه تغییراتی در ترتیب دستورات Push و Pop بایستی ایجاد شود؟

به سوال ۲ از تمرینات بخش ۳-۲ پاسخ دهید؟

 

اسلاید ۹ :

اگر rear=front=0 باشد شرط خالی و پر بودن صف چیست؟ چه تغییراتی در ترتیب دستورات Add و De ete بایستی ایجاد شود؟

 

تعداد عناصر موجود در صف؟

چگونه می توان از صف در زمانبندی برنامه ها استفاده نمود ؟(مثال ۳-۲)

اسلاید ۱۰ :

روشی برای جلوگیری از اتلاف حافظه.

 

انواع:

  1. شیفت دادن تمام عناصر
  2. شیفت در صورت نیاز

  ۳٫صف حلقوی

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 29 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد