دانلود پاورپوینت کنترل الکتریکی

PowerPoint قابل ویرایش
50 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت کنترل الکتریکی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت کنترل الکتریکی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

مهندسی برق

برگشت از هر فاز در فصل ۷ محاسبه گردیده شد.تولیدات گشتاور احتیاج به کنترل الکتریکی از جریان ها در هر سیم پیچ فاز موتور دارد.

در این قسمت گشتاور تولید شده در یک موتور مغناطیسی پایدار در مدارات الکتریکی قدرت  مورد مطالعه می با شد.در حالیکه این مدارها نیاز های ذاتی هستند و آنها می توانند نیازهای اصول اولیه از موتور را برآورده کنند.

به همین دلیل توجه این فصل به این است که نیازهای موتور نسبت به کدام تولیداتی است که سیستمهای الکترونیکی قدرت می تواند داشته باشد

اسلاید ۲ :

گشتاور

۱-۸)   اساس تولیدات گشتاور

برای تولید کردن گشتاور باید تمام اصول را رعایت کرد که این اصول بر گرفته از کاملترین علوم و مفاهیم انرژی که در ابتدای فصل ۳ وبا (۳٫۴۳) شرح داده شد می باشد.
هر سیم پیچ فاز موتور از یک قسمت مقاومتی و یک قسمت القایی ویک  برگشت تشکیل شده است.

اسلاید ۳ :

موتورهای تک فاز نسبت به موتورهای سه فاز دارای سیم پیچی بیشتری هستند و منبع انرژی باید بین تمام فازها به طور همزمان تقسیم شود که در مورد موتورهای سه فاز به صورت زیر شرح می‌دهیم:

ex و ixبه طوریکه x=a,b,c مربوط به EMF های برگشت و جریانها مربوط به موتورهای سه فاز a,b,c هستند.

EMF های برگشت رابطه خطی باr  w دارند.EMF های برگشت در رابطه ۱-۸ را می‌توان به صورت زیر نوشت.

ex=kxw

Kx برابر است با سرعت مستقل به شکل EMF برگشت که هر واحد             برابر           است به این ترتیب می‌توان به صورت زیر نوشت:

اسلاید ۴ :

موتورهای تک فاز نسبت به موتورهای سه فاز دارای سیم پیچی بیشتری هستند و منبع انرژی باید بین تمام فازها به طور همزمان تقسیم شود که در مورد موتورهای سه فاز به صورت زیر شرح می‌دهیم:

ex و ixبه طوریکه x=a,b,c مربوط به EMF های برگشت و جریانها مربوط به موتورهای سه فاز a,b,c هستند.

EMF های برگشت رابطه خطی باr  w دارند.EMF های برگشت در رابطه ۱-۸ را می‌توان به صورت زیر نوشت.

ex=kxw

Kx برابر است با سرعت مستقل به شکل EMF برگشت که هر واحد             برابر           است به این ترتیب می‌توان به صورت زیر نوشت:

اسلاید ۵ :

به دلیل این منشاهای مختلف، ۲ موتور به صورت اشتباه نسبت به نوع دیگر فرض شده‌اند. چه اختلافی بین ریاضیات به طور عادی برحسب شرح انها وجود دارد؟ جاروبکهای موتور DC در واژه‌ی مانند گشتاور ثابت و محتوی EMF برگشت شرح داده شده اند. اگرچه موتور همزمان مغناطیسی پایدار در واژه هایی مانند فاصله هوایی MMF چرخان شرح داده شده است.

در بخش‌هایی که دنبال کردایم هر کدام از انواع موتورها می‌خواهند به خوبی فرم‌های عمومی و نرمالی که EMF برگشت به صورت سری‌های فوریه نشان داده شده است مورد بحث قرار بگیرد.

اسلاید ۶ :

۲-۸- درایور موتور DC، Brushless

تولیدات گشتاور ایده‌ال: همانطور که قبلاً گفتیم یک موتور DC بدون جاروبک به طور عمومی موتوری را که EMF برگشت چند ضلعی نامتقارن می‌باشد را شرح می‌دهد. برای این حالت جریانهای فازی که دارای  پالسهای مستطیلی هستند بعضی مواقع دارای جریانهای با موجهای مربیع نامشخص می‌باشند. که (۳-۸) می‌تواند برحسب تولیدات گشاور برای این موتور شرح داده شود. این گروه شکلها سه فاز A,B,C  شکل
 ۲-۸ مشخص تر هستند. در این شکل EMF برگشت i و e که به وسیله سرعت جدا شده‌اند. ۲/۳سیکل شکل نامنظم را شامل می‌شوند.

که برای هر          شکل EMF برگشت          می‌باشد. 

جریانی که با هر EMF برگشت مطابقت دارد دارای پالسهای مستطیلی ۲/۳سیکل می‌باشد.

اسلاید ۷ :

بخشهای غیر صفر دارای پالسهای در یک راستا با بخشهای صافی در شکلهای EMF برگشت می‌باشد. گشتاور ثابت تولید شده در ستون شکل ۲-۸ نشان داده شده است.

هر بخش بیش از        جریان مثبت در یک فاز، منفی جریان در فاز دیگر و هیچ جریانی در فاز سوم است.

حروف زیر خط گشتاور ثابت دلالت بر دو فاز حامل جریان، باoverbar که دلالت بر جریان منفی فاز از یک مرحله است دارد.

هر         که در آن EMF برگشت در یک فاز باعث انتقال می‌شود، جریان در یک فاز بدون تغییر باقی می‌ماند. در حالیکه جریانی که به دیگری می رود صفرشده و جریان سه تای دیگر غیر صفر است.

بیش از           شش انتقال و یا Commutations قبل از تکرار توالی وجود دارد. به عنوان یک نتیجه، این درایو موتور اغلب یک درایو شش گام نادیده می‌شود.

 

 

اسلاید ۸ :

در صورتیکه دامنه شکل EMF برگشت i و e و MEF های برگشت با سرعت       تقسیم شده   در شکل ۲-۸، KP و دامنه جریان ip است که گشتاور تولید شده توسط تنظیمات درایو موتور DC بدون جاروبک است.

 بطوریکه گشتاور ثابت و تناسب با دامنه جریان است. ضریبz در رابطه ۴-۸ به دلیل دو مرحله تولید گشتاور برابر با kpip در تمام لحظات است.

درخواست تجدیدنظر اساسی این درایو موتور بدون جاروبک DC پیکربندی این است که بازخورد موقعیت نیاز به شناسایی کموتاسیون اشاره هر        دارد.

اسلاید ۹ :

در نتیجه دستگاههای  اثر هال ساده که می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد، به شناسایی نقاط کموتاسیون است. اگر دستگاه اثرهال به درستی با EMFهای برگشت که تراز وسط قرار دارد، برای پردازش سیگنال‌های دستگاه اثر هال به راحتی می‌توانید سیگنال منطبق که انتقال قدرت در نقاط کموتاسیون مورد نظر رخ می‌دهد را بدست آورید.

اسلاید ۱۰ :

ثابت موتور

با توجه به گشتاور تولیدی در شکل (۴-۸)، ثابت Km موتور برای پیکربندی موتور DC می‌تواند با محاسبه تلفات متحمل شده Ri2 بدست آید/ ارزش جریانهای Rms پالس مستطیلی ایده ال در شکل ۲-۸ به صورت
                  نشان داده شده است.

این جریان از طریق مقاومت سه فاز تولید تلفات شکل Ri2 از P= 3i2rmsRph (6-8) جاری می‌شود جایگزین ۴-۸ و ۶-۸ به بیان ثابت موتور (۴-۴۰) می‌دهد

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 50 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد