دانلود فایل پاورپوینت کنترل وضعیت تعادلی حالت ایستاده به کمک کنترل فیدبک

PowerPoint قابل ویرایش
40 صفحه
23700 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت کنترل وضعیت تعادلی حالت ایستاده به کمک کنترل فیدبک توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت کنترل وضعیت تعادلی حالت ایستاده به کمک کنترل فیدبک قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

کنترل تعادل در حالت ایستاده

 • دو ایده در کنترل تعادل:
 • 1- CNS تعادل را به صورت فیدبک با تولید نیروهای اصلاح کننده ماهیچه ای، در پاسخ خودکار به انحراف از وضعیت تعادلی کنترل می کند.
 • 2- تصحیحات پیش بینی کننده فید فوروارد نیز برای حفظ تعادل حالت ایستاده مورد نیاز است.

اسلاید 2 :

کنترل فیدبک

 • دو عامل اصلی تعیین کننده نیروی ماهیچه:

1- وضعیت تعادلی مرجع بدن

2- انحراف وضعیت بدن از این وضعیت مرجع

مشخصه کنترل فیدبک: تغییر خودکار و ناخودآگاه نیروی ماهیچه ها در پاسخ به انحراف از یک وضعیت مرجع داده شده

اسلاید 3 :

کنترل فید فوروارد

 • تغییر پارامترهای کنترل فیدبک(کنترل پارامترهای حلقه فیدبک نه کنترل مستقیم نیروی ماهیچه ها)
 • مشخصه کنترل فید فوروارد: تغییر وضعیت تعادلی مرجع بدن یا تغییر بهره های حلقه فیدبک به طور خود آگاه یا ناخودآگاه(فقط وقتی اغتشاشات در شرف وقوع، قابل پیش بینی باشند)
 • مثال کنترل فیدفوروارد خودآگاه: خم کردن تنه در حالت ایستاده با تغییر وضعیت تعادلی مرجع بدن
 • مثال کنترل فید فوروارد ناخودآگاه: انحراف پیش بینی کننده بدن مسافران در حالت ایستاده قبل از شروع حرکت قطار

اسلاید 4 :

چگونگی بررسی تنهای مکانیسم کنترل فیدبک

 • برای بررسی تنهای کنترل فیدبک(کاهش اثر کنترل فیدفوروارد)، قابل پیش بینی بودن اغتشاشات وارده به افراد مورد آزمایش می نیمم می شود به کمک:
 • 1- افراد ایستاده روی support platform در معرض حرکت ناگهانی این صفحه با دامنه های تصادفی قرار می گیرند.
 • 2- تنها فاز نسبتاً کوتاه اولیه پاسخ(تا حدود 1.2 ثانیه پس از اعمال اغتشاش) مورد بررسی قرار می گیرد. زمان مشخصه تنظیم پارامترهای حلقه فیدبک به کمک کنترل فیدفوروارد حدوداً 10ثانیه است

اسلاید 5 :

هدف این بررسی

 • بررسی پارامترهای مکانیسمهای کنترل فیدبک
 • بررسی این که آیا کنترل فیدبک به تنهایی برای حفظ پایداری تعادل در افرادی که آزادانه ایستاده اند کافیست یا خیر
 • ارائه روشی بر مبنای کنترل فیدبک با کمترین تعداد پارامترها و بیشترین دقت

اسلاید 6 :

مدل بدن انسان در این بررسی

 • یک مدل سه مفصله با مفاصل مچ پا(A)، زانو(K) و مفصل ران(H) به صورت یک پاندول معکوس
 • به خاطر اثر متقابل بین لینکها، تغییر گشتاور در هر مفصل روی حرکت همه مفاصل تأثیر می گذارد.

اسلاید 7 :

نحوه آزمایش

 • 9 نفر در حالت کاملاً صاف که هر یک ایستاده یک روی support platformو دستها کاملاً در کنار بدن
 • اعمال حرکتهای ناگهانی به support platform با جابجایی هایی به صورت ramp در جهتهای عقب و جلو با دامنه های تصادفی3و4و5و6و7.5 سانتی متری
 • دامنه های به قدر کافی بزرگ تا بدن را از حالت تعادل طبیعی خارج کنند و به قدر کافی کوچک تا در معادلات حرکت(که در ادامه می بینیم) اثرات غیر خطی وارد نکنند.

اسلاید 8 :

داده های ثبت شده

 • کینماتیکها(زوایای مفاصل) و نیروی واکنشی زمین به فرد گشتاورهای مفصل مچ پا برای هر پا
 • زمان ثبت داده ها: 1400 میلی ثانیه قبل از اعمال اغتشاش تا 1350 میلی ثانیه بعد از اعمال اغتشاش( زمان کوتاه تا احتمال اثر تصحیحات فید فوروارد می نیمم شود و بر تخمین پارامترهای حلقه فیدبک اثری نگذارد)
 • برای هر فرد و هر دامنه نوسان ثابت، همه داده های ثبت شده متوسط گیری می شوند.

اسلاید 9 :

رویکرد حرکتهای ویژه(eigenmovements)

 • معادله حرکت یک سیستم سه لینکه صلب(مدل ارائه شده بدن) تحت جاذبه و اغتشاشات platform
 • T: بردار گشتاور داخلی مفاصل که توسط خود ماهیچه ها تولید می شود.
 • Pax: گشتاورهای خارجی که در اثر اغتشاشات platform ایجاد می شوند.
 • ax: شتاب افقی محور چرخش
 • C: ماتریس اینرسی(inertial)
 • D: ماتریس جاذبه(gravitational)
 • A: نیروهای جانب مرکزی و کوریولیس
 • :بردار زاویه مفاصل

اسلاید 10 :

رویکرد حرکتهای ویژه(eigenmovements)

 • درایه های ماتریسهای C وDو بردارهای AوP به کمک جداول استاندارد anthropometric که وزن، قد و طول هر لینک هر شخص را در نظر می گیرد و روابط موجود، محاسبه می شوند.
 • در این بررسی از تقریب خطی رابطه(1) استفاده می شود(ماتریسهای CوD مستقل از زاویه شده اند):
 • اختلاف بین گشتاور محاسبه شده مفاصل(T) به کمک روابط (1) و(2) کمتر از 3% از واریانس گشتاور در هر مفصل است(دقت خوب خطی سازی).
مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 40 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله کنترل فعال متمرکز و نامتمرکز سازه‌های بلند در حالت سه بعدی با پسخورجابجایی و سرعت

word قابل ویرایش
22 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته فیزیک
كنترل فعال متمركز و نامتمركز سازه‌هاي بلند در حالت سه بعدي با پسخورجابجايي و سرعتنياز به ترازهاي ايمني بالاتر در سازه‌هاي بااهميت، تامين پايداري و ايجاد محدوديت‌هايي در خصوص ميزان لرزش به لحاظ احساس ايمني ساكنين در سازه‌هاي بلند از اهداف اصلي طراحان و مهندسان عمران مي‌باشد. در اين گونه سازه‌ها بكارگيري سيستم‌ ...

دانلود پاورپوینت کنترل وضعیت تعادلی حالت ایستاده به کمک کنترل فیدبک

PowerPoint قابل ویرایش
40 صفحه
23700 تومان
اسلاید 1 :کنترل تعادل در حالت ایستادهدو ایده در کنترل تعادل:1- CNS تعادل را به صورت فیدبک با تولید نیروهای اصلاح کننده ماهیچه ای، در پاسخ خودکار به انحراف از وضعیت تعادلی کنترل می کند.2- تصحیحات پیش بینی کننده فید فوروارد نیز برای حفظ تعادل حالت ایستاده مورد نیاز است. اسلاید 2 :کنترل فیدبکدو عامل اصلی تع ...

مقاله بررسی آزمایشگاهی تأثیر پله ها بر دبی عبوری از سرریز نیلوفری و میزان افت انرژی در مدخل خروجی آن در حالت کنترل تاج

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی آزمایشگاهی تأثیر پله ها بر دبی عبوری از سرریز نیلوفری و میزان افت انرژی در مدخل خروجی آن در حالت کنترل تاج خلاصه اکثر مخازن ذخیرهی آب در نتیجهی احداث یک سد بوجود آمدهاند .برای عبور آبهای اضافی و سیلابها از سراب به پایاب سدها از سازهای به نام سرریز استفاده میشود. سرریزها یکی از سازههای مهم سدها میباشند ...

مقاله طراحی کنترلر LQR برای کنترل ربات تعادلی با دوچرخ هم محور

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** طراحی کنترلر LQR برای کنترل ربات تعادلی با دوچرخ هم محور چکیده هدف از ارائه این مقاله، بررسی شیوه های مختلف کنترل پایداری و حفظ تعادل یک جسم متحرک با دو نقطه اتصال بر روی سطح زمین در محیطی پویا است، در صورتی که اگر تغییری در مشخصه های و ...

مقاله کنترل مقاوم و بهینه سرعت درایو موتور سنکرون رلوکتانسی بدون نمونه برداری از جریانهای استاتور با بکارگیری یک کنترل کننده ترکیبی فیدبک حالت و مد لغزشی

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** کنترل مقاوم و بهينه سرعت درايو موتور سنکرون رلوکتانسي بدون نمونه برداري از جريانهاي استاتور با بکارگيري يک کنترل کننده ترکيبي فيدبک حالت و مد لغزشي چکـيده - در اين مقاله ، يک کنترل کننده سرعت ترکيبي براي يک موتور درايو سنکرون رلوکتانسي بدو ...

مقاله تعیین حدود تغییرات ممان اینرسی ماهواره با پایدارسازی گرادیان جاذبه‌ای بر اساس نیازمندیهای کنترل وضعیت

word قابل ویرایش
21 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** تعیین حدود تغییرات ممان اینرسی ماهواره با پایدارسازی گرادیان جاذبه‌ای بر اساس نیازمندیهای کنترل وضعیت چکیده در این مقاله سیستم تعیین و کنترل وضعیت یک ماهواره برای جهتگیری دائم به سمت زمین با استفاده از گرادیان جاذبهای و کنترل مغناطیسی چنا ...

مقاله کنترل هوشمند شبکه ترافیک بر مبنای عامل به کمک تئوری بازی ها

word قابل ویرایش
18 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** کنترل هوشمند شبکه ترافيک بر مبناي عامل به کمک تئوري بازي ها خلاصه امروزه با روند رو به رشد افزايش خودروها در شبکه هاي حمل و نقل شهري، روش هاي کلاسيک در کنترل ترافيک شهري قابل استفاده نبوده و نياز به روش هاي هوشمند افزايش مييابد. سيتم ه ...

مقاله کنترل سیستم های آشوبناک با فیدبک تاخیری توسعه یافته

word قابل ویرایش
15 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** کنترل سيستم هاي آشوبناک با فيدبک تاخيري توسعه يافته چکيده – يکي از مهمترين مشکلات استفاده از فيدبک تاخيري توسعه يافته ، عدم وجود يک مدل حلقه بسته براي سيستم است . در اين مقاله معادله سيستم حلقه بسته تحت فيدبک تاخيري توسعه يافته بدست مي آيد ...