بخشی از مقاله

شاهراه اطلاعات، فضاي اطلاعات و دنياي مجازي است. شخص بايد ناشنوا باشد تا چنين مواردي را در رابطه با اينترنت هر روزه نشنود. اما همگي اين موارد به چه معني هستند؟ اگر VRML، HTML، آبزارهاي اتصالي و ديگر اصطلاحاتي كه در رابطه با اينترنت به كار برد، مي شوند باعث آن مي شود كه شما صلاح بر زمين گذاشته و متواري شويد، پس لحظه اي مكث كنيد.

اين جا به جايي است كه همه چيز از آنجا شروع مي شود. در اين كتاب، اينترنت معناي واقعي خود را كسب مي كند. حال شما مي توانيد بسياري از اين اصطلاحات را كنار هم بگذاريد و از آنها كسب معنا كنيد. در اين درس شما مي توانيد پاسخ سوالات زيرين را بيابيد:

اينترنت واقعاً چگونه كار مي كند؟

اينترنت چگونه كنار هم نهاده شده است؟

اينترنت چه نوع از كارهايي را براي شما امكان پذير ساخته است؟

يك مولكول اينترنتي (client) به چه معنايي است؟

عناصر مختلف در اينترنت چگونه شناسايي مي شوند؟

اگر شما فكر مي كنيد كه قبلاً پاسخ سوالات فوق را مي دانيد، مي توانيد از مطالب فوق صرف نظر كنيد و به دروس بعدي مراجعه كنيد. البته ممكن است شما بخواهيد به هر حال ادامه دهيد، چون ممكن است اينترنت به صورت ديگري، به حالتي كه هرگز قبلاً شاهد آن نبوده ايد، ارايه شود.

بيش از يك شاهراه

شما لازم نيست كه حتماً به مدت طولاني با اينترنت باشيد تا درك كنيد كه اصطلاح سوپر شاهراه اطلاعات واقعاً به رستي نمي تواند دنياي شگفت آور اينترنت را به اندازه كافي توصيف كند. استفاده از اين اصطلاح به تعبيري مي تواند شبيه استفاده از چرخ و قرقره براي توصيف فيزيك كوانتوم باشد.

آنچه كه شما بدان نياز داريد تصويري از اينترنت است كه با الكترونهاي چرخان و بافيبرهاي نوري كه اطلاعات را با سرعت نور منتقل مي كنند و ديگر زنگ ها و صفيرهايي است كه بخشي از سيستم حيرت آور اينترنت محسوب مي شود، است.

صدايي شبيه صداي تلفن دارند؟ مگرنه؟ به هر حال بخش اعظم سفر اينترنت بر روي خطوط تلفن انجام مي گيرد، پس شباهت زياد آن با تلفن قابل درك است. آيا قانع شديد؟

با يك نگاه سريع به جدول 1-1 شباهت آن دو را بيشتر نمودار خواهد كرد. همچنين جزئيات بيشتري را كه در بقيه درس خواهيد ديد را به شما نشان خواهد داد.

 

جدول 1-1: اينترنت و سيستم تلفنوقتي شروع به تفكر در مورد اين شباهتها كنيم، متوجه شباهتهاي حيرت آور آنها خواهيم شد. در حاليكه از دروس اوليه مي گذريد، به طور مستقيم از شباهتهاي خاص مابين دو سيستم يادداشت برداري كنيد تا در درك چگونگي كاركرد اينترنت به شما كمك كند.

سيستمي از سيستمها

يكي از بزرگترين تصورات نادرستي كه مردم از اينترنت دارند اين است كه بدان به چشن يك شيئي مي نگرند. آنها خواهان آن هستند كه آن را در يك جعبه بگذارند و سعي مي كنند آن را به چشم يك وسيله اي كه فقط از يك مكانيسم ساخته شده است بنگرند به جاي آن كه آن را مجموعه اي از قطعات متفاوت ببينند.

برعكس بسياري از دم در رابطه با تلفن چنين برداشت غلطي ندارند. در حقيقت هنگام صحبت از تلفن، عدم كاربرد كلمه سيستم غير ممكن است. به همين طريق، شما بايد همواره به اينترنت به عنوان يك سيستم فكر كنيد. اين نشان دهنده آن است كه اينترنت چقدر به سيستم تلفن شباهت دارد.

ساده سازي يك سيستم پيچيده

لحظه اي بينديشيد كه چه نوع سيستمي مي تواند ميلياردها مردم را در عرض جهان در يك لحظه به هم ارتباط دهد. بله چنين قدرتي در سيستم تلفن وجود دارد و تا اندازه‌اي نيز اينترنت مي تواند در اين كار دخيل باشد.

يك تماس تلفني (و يا يك پيام ايميل) چگونه از هانگ جين در كاليفرنيا مي تواند به لاستايت در نيويورك برسد؟ اين كار از طريق يك سري از انتقالات پيچيده از طريق ايستگاه‌هاي مختلف انجام مي گيرد. عكس 1-1 بيانگر اين چنين انتقالي است كه بطور عادي در يك تماس تلفني صورت مي گيرد.

البته بايد بدانيد كه عكس 1-1 نشان دهنده يك تصوير ساده شد. از آنچه كه واقعاً صورت مي گيرد است. هر نقطه اي كه معرف يك ايستگاه محسوب مي شود عملكرد خاصي را انجام مي دهيد. اعمال نظير اين كه پيام به چه ايستگاهي خواهد رفت و ثبت پيام و تعيين اينكه چه نوع پيامي منتقل مي شود، در هر ايستگاه تعيين مي گردد. اين عملكردها از طريق ايستگاه‌هاي مختلف انجام مي گيرد.

عكس 1-1 بيانگر اين چنين انتقالي است كه بطور عادي در يك تماس تلفني صورت مي گيرد.

البته بايد بدانيد كه عكس 1-1 نشان دهنده يك تصوير ساده شده از آنچه كه واقعاً صورت مي گيرد است. هر نقطه‌اي كه معرف يك ايستگاه محسوب مي شود عملكرد خاصي را انجام مي دهد. اعمال نظير اين كه پيام به چه ايستگاهي خواهد رفت و ثبت پيام و تعيين اينكه چه نوع پيامي منتقل مي شود، در هر ايستگاه تعيين مي گردد. اين عملكردها از طريق چند سيم، رله و بله كامپيوتر در هر ايستگاهي كه پيام از آن مي‌‌گذرد، انجام مي گيرد.

مشكل است تصوير كنيم كه تمامي اين اتفاقات در همان مدت زماني صورت مي‌گيرد كه يك بازيكن بين بال، چوب بيس بال خود را حركت مي دهد تا ضربه‌اي به يك توپ بنوازد.

حال به تصوير 2-1 بنگريد. شايد تفاوت چنداني در دو مورد مشاهده نشود، و يا شايد باشد؟ در كل به كامپيوتر و يا كامپيوترهايي كه در هر ايستگاه اينترنت وجود دارد يك گروه يا node گويند.

اين گره ها (nodes) بسياري از عملكردهاي ايستگاه‌هاي تلفن را انجام مي دهند. به عنوان مثال: چه اطلاعاتي منتقل مي شوند؟ كجا منتقل مي شوند؟ به كدام گره (node) اطلاعات منتقل مي شود؟ اين سوالات و سوالات فراواني ديگري، سوالاتي هستند كه هر گره اينترنت مي پرسد و يا با هر انتقال پاسخ مي دهد.

تمامي صفرها و يك ها

يك تفاوت عمده در نحوه انتقال اطلاعات بر روي شبكه و كامپيوترها و سيم‌ها وجود دارد و آن شكل و فرم انتقال داده ها است. در يك تماس تلفني معمولي اطلاعات آنالوگ به صورت يكنواخت انتقال مي يابند، در حالي كه در يك انتقال كامپيوتري، اطلاعات ديجيتالي در يك آن انتقال مي يابند. شما مي توانيد به انتقال اطلاعات ديجيتالي به يك رگباري از گلوله فكر كنيد كه از يك اسلحه شليك مي‌شوند.

اصطلاح جديد: ديجيتال

تمامي اطلاعات ديجيتالي از يك سري صفرها و يك ها تشكيل شده اند كه در رشته‌هاي منحصر به فردي گروه بندي شده اند. هر رشته از اين صفرها و يك ها براي كامپيوترها به معناي چيز خاصي است كه كامپيوترها آن را بصورتي كه ما در صفحه كامپيوتر مي بينيم ترجمه مي كنند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید