بخشی از مقاله

ترتيب اولويت بندي موتورهاي جستجو در اينترنت


چكيده :
موضوعي كه در اين مجموعه مورد بررسي قرار گرفته است ترتيب اولويت بندي موتورهاي جستجو در اينترنت مي باشد موارد Search شده در Search engine به ترتيب هاي خاصي از بالا به پايين قرار مي گيرند وهر موتور جستجو براي اين اولويت بندي الگوريتم خاصي را درنظر مي گيرد كه اين يك راز و رمز تجاري براي طراحان آن مي باشد .
ما در اين مجموعه در ابتدا به توضيح مختصري درباره تاريخچه web پرداخته و پس از آن مفهوم الگوريتم را توضيح داده ايم .


دربخش بعدي با جستجو به وسيله موتورهاي مختلف در ابتدا طريقه كاركردموتورهاي جستجو را بيان كرده و قسمتهاي مختلف يك موتور جستجو را توضيح داده ايم و سپس متذكر شده ايم كه همه موتورها از يك سري كلي پيروي مي كنند اماهر يك الگوريتم خاص خود را بپردازند .
پس از آن به توضيح بيشتر نمونه الگوريتمهاي ارائه شده توسط چند موتور جستجو از جمله Google , Yalooپرداخته ايم .

سرگذشت اينترنت
براي مردمي كه تحت بمباران رسانه ها قرار گرفته اند گويي اينترنت زادگاهي نداشته است . سالها ، مودمهاي خفته كار كمي داشتند و فقط گاه باbbs ارتباط برقرار مي كردند . سيستمهاي در آن روزها سيستمهاي فقط متني و بدون گرافيك بودند وكلمه online ( روي خطي ) و اينترنت كلمه هاي شناخته شده اي نبودند اينترنت فقط براي دانشمندان علوم كامپيوتر ، دانشگاهيان و پژوهشگران تجهيزات جنگي كه درباره پژوهشهاي جديد بحث مي كردند ، كلمه اي آشنا بود .
همه اينها در چند سال گذشته روي ، داد اينترنت امروز به كاربران اين امكان را مي دهد كه عقايد خود را براي ميليونها نفر ا زمردم جهان ابراز كنند . اينترنت با فراهم ساختن امكانات انتقال هر چيزي از نرم افزار و موسيقي گرفته تا تصاوير گرافيكي ، چهره دنياي كامپيوتر را تغيير داده است . اينترنت تقريبا همه جاهست . و تقريبا هر چيزي را مي توان در آن پيدا كرد .

اينترنت چيست ؟
با آنكه همه روزه خبرهايي درباره اينترنت از راديو ، تلويزيون و روزنامه ها مي‌بينيم، تعداد كمي از مردم آن را كاملا مي شناسند . اصطلاحاتي چون ( ابر بزرگ اطلاعاتي ) و (وب جهان پهنا ) اغلب معادل اينترنت به كار برده مي شود ، اما اينترنت در واقع هيچ كدام از اينها نيست . اينترنت يك مكان با يك مقصد نيست . يك شبكه است مكانيسمي براي انتقال داده ها از يك كامپيوتر به ساير كامپيوترها ست .
از بعضي جهات ، مانند شبكه كامپيوتري يك سازمان كوچك است اما در مقياس جهاني ، تنها چيز جادويي درباره آن اندازه بسيار بزرگ آن است .
اينترنت جهاني را مي توان مانند سيستم تلفن جهاني در نظر گرفت . اگر شخصي در تهران به شخص ديگري در پاريس تلفن بزند . سيگنال صوتي از طريق تعدادي از خطوط تلفن و وايستگاههاي مخابراتي شركتهاي مختلف ( كه كامپيوتر هاي سوئيچ كننده دارند ) عبور مي كند همه شركتها از استانداردهاي خاصي پيروي مي كنند ( كه پروتوكل ناميده مي شود ) به گونه اي كه هر دستگاه موجود در مسير بتواند بايك نوع سيگنال سر وكار داشته باشند . وقتي شخص واقع در تهران با تلفن صحبت مي كند صدايش با استفاده از كامپيوترها ، خطوط تلفن ، ماهواره ها وساير وسايل الكترونيكي ازمرزها و درياها عبور مي كند وبه مقصد مي رسد .
اينترنت نيز شبكه اي از خطوط تلفن و ساير انواع رسانه ها ، كامپيوتر هاي

ويژه و وسايل سوئيچ كننده است . اينترنت به جاي انتقال مكالمات صوتي نقطه به نقطه ، براي انتقال داده هاي ديجيتالي كامپيوتري بكار مي رود . بخشهايي از يك پيام پست الكترونيكي مي تواند از طريق كامپيوترها وخطوط متعلق به دهها فرد يا شركت عبور كند . از هم

ين روست كه گفته مي شود اينترنت متعلق به هيچ كس نيست . در حقيقت، اينترنت متعلق به بسياري از افراد ناشناس است كه همگي مالك تكه هايي از آن هستند .
بنياني كه باعث شده است سيستم اينترنت كار كند ، علت اينكه بسياري از كامپيوترهاي آن مي توانند با يكديگر صحبت كنند . آن است كه همگي يك زبان را مي دانند . از لحاظ داخلي كامپيوتر هاي مختلف از سيستم عاملهاي مختلفي بهره مي گيرند و پردازنده هايشان نيز متفاوت است از لحاظ خارجي ، همگي آنها مي توانند آنچه را كه به tep/ ip مشهور است ترجمه كنند اين استاندارد ارتباطاتي به هر كامپيوتر متصل به اينترنت امكان مي دهد كه داده ها را با هر كامپيوتر ديگري مبادله كنند يعني نوعي زبان اسپرانتوي ديجيتال است شايد بهترين زبان يا قشنگترين زبان ممكن نباشد اما استانداردي است كه اكثر كامپيوترها ميتوانند آن را بكار بگيرند واز نرم افزار مناسب ان ياري بطلبند.
ازarpanet تا اينترنت
ريشه هاي اينترنتي كه امروزه مي شناسيم به يك پروژه مربوط به سال 1969 در وزارت دفاع امريكا بر مي گردد . كه براساس آن چندمركز كامپيوتري در سراسر امريكا
بايد به هم وصل مي شدند .
پنتاگون شبكه اي مي خواست كه در صورت تخريب بخشي از آن بر اثر بمباران يا حوادث طبيعي بتواند باز هم به كار خود ادامه دهد . اين شبكه كه به arpanet شهرت يافت از ابتدا طوري طراحي شد كه يك بخش مركزي نداشته باشد ودر نتيجه در صورت حمله وتخريب هر بخش آن باز هم بتواند به كار خود ادامه دهد شبكه اي كه همچون يك تار عنكبوت شكل گرفت وهر كامپيوتر آن از مسيرهاي مختلف مي توانست به همتايان خود داده هاي خود را بفرستد حتي اگر يك يا دو كامپيوتر روي شبكه ياپيوند بين آنها كاملا از كار مي افتاد بقيه بازهم مي توانستند از طريق مسير هاي صدمه نديده ديگر باهم ارتباط برقرار كنند .
اين شبكه به دسته هايي از داده ها كه به وسيله كامپيوترهاي مختلف ارسال مي شدند اتكا داشت .
اطلاعات درهر انتقال به وسيله كامپيوتر ميزبان براساس استاندارد پروتوكل اينترنت به بسته هاي كوچك تقسيم مي شد بسته ها ، كه هر كدامشان نشاني كامپيوتر مقصد را نيزباخود داشت ، از طريق شبكه انتقال مي يافت ، كامپيوترهاي واقع درمسير ، نشاني موجود دربسته ها را مي خواندند وبسته ها را به نزديكترين كامپيوتر بعدي در مسير كامپيوتر مقصد هدايت مي كردند بسته ها از كامپيوتر هاو خطوط ارتباطي مختلف مي گذشتند درنهايت ، بسته ها به كامپيوتر مقصد مي رسيدند وبالاخره در آنجا به هم وصل مي شدند تافايل اوليه به وجود بيايد .
پس از آنكه آزمايشها سودمندي آن را اثبات كردند ساير بخشهاي دولتي ودانشگهاي پژوهشي تمايل خود را به وصل شدن به آن شبكه بيان كردند ارتباطات الكترونيكي به صورت روشي موثر براي دانشمندان و ديگران به منظور استفاده مشترك از داده ها در آمد ، درهمان زمان كهarpanet درحال رشد بود ، تعدادي شبكه پوشش محلي در نقاط مختلف امريكا به وجود آمد مديران lan نيز به هم وصل كردن كامپيوتر هاي شبكه هاي خود به شبكه هاي بزرگتر اقدام كردند . پروتوكل اينترنت ARPANET زبان استاندارد حكمفرما براي برقراري ارتباط كامپيوتر هاي شبكه ه

اي مختلف به يكديگر شد .
در دهه 1980 وقتي بنياد ملي علوم يك شبكه پايه ارتباطي جديد وسريعتر براساس IPساخت تا دانشگاهها وموسسات پژوهشي را با پنج مركز ابر كامپيوتري در نقاط مختلف امريكا ارتباط بدهد ، اينتر نت بزرگتر و بي درو پيكر تر شد رشد روز افزون اينترنت در ابعاد بين المللي امروز هم ادامه دارد همه كشورها به اينترنت وصل نشده اند اما به هر كشوري كه بخواهد خوش آمد گفته مي شود .
تا اكتبر سال 1995 بخشهايي از nsfNET كه تا آن موقع به وسيله كمك مالي دولت
اداره مي شد فروخته شد يابه صورت شركتهاي خصوصي تجديد سازمان گرف

ت . اينترنت كنوني مجموعه اي وسيع از شبكه هاي بزرگ است كه عمدتا به وسيله شركتهاي مخابرات معظم مانند sprint, mci اداره مي شود و چند نقطه اصلي تعداد بسياري از شبكه هاي كوچك را به خود متصل كرده اند جزئيات مربوط به آن براي كساني كه از پست الكترونيكي اينترنت بهره مي گيرند خيلي مهم نيست .

اينترنت وحشي مي شود
از اوايل دهه 1990 رشد استفاده از اينترنت به صورت تصاعدي افزايش يافت ، يكي از علل چنين استقبالي ابزار جستجويي مانند archie , gopherبوده است اما اينها در سال 1991 تحت الشعاع ( وب جهان پهنا ) قرا رگرفتند كه به وسيله gern آزمايشگاه فيزيك هسته اي اروپا ساخته شد . باآنكه وب جهان پهنا از ابتدا طوري بود كه مبادله اطلاعات براي تازه واردان بسيار ساده باشد بزرگترين جهش در وب در سال 1993 با عرضه نرم افزار موزائيك كه نخستين برنامه مرور گر وب گرافيكي بود به وجود آمد.
برنامه موزائيك محصول تلاش دانشجويان واستادان بخش ( مركز علمي كاربردهاي ابر كامپيوتر ) در دانشگاه ايلينويز امريكا بود براي نخستين بار موزائيك امكانات اشاره وتقه را فراهم كرد كاربران مي توانستند صفحاب وب يامجموعه اي از متن و گرافيك را كنارهم بگذارند تا هر كسي كه مي خواست آنها را بتواند روي اينترنت ببيند . وقتي با موش روي كلمه ها يا تصاوير خاصي ، كه فراپيوند ناميده مي شوند ، تقه اي زده مي شد برنامه موزائيك به طور خود كار يك صفحه ديگر را باز مي كرد . بهترين بخش اين سيستم آ‎نجا بود كه فراپيونند ها مي توانستند به صفحاتي روي همان كامپيوتر يا كامپيوتر ديگراينترنت يا خدمات وب اشاره كنند . صفحات جديد وب همه روزه ظاهر مي شدند ومفهوم ( موج سواري ) روي وب متولد شد .
اواسط سال 1994 بيش ازسه ميليون كامپيوتر به اينترنت وصل شده بود ، ودر آن هنگام اجراي عمليات آهسته نشده بود صفحات وب كه حاوي همه چيز بودند از اسناد رسمي دولتي يا داده هاي با ارزش تحقيقاتي گرفته تا تصاوير مدلهاي جديد البسه درسراسر دنيا چند برابر شد . موزائيك و جانشينان آن مانندnavigator محصول شركت ( نت اسكيپ ) اينتر نت را از قلمرو علمي و فني به ميان مردم آوردند .
امروزه فقط در امريكا بيش از 10 ميليون نفر از اينترنت بهره مي گيرند طبق بررسيه

ا ، بيش از 51 درصد از كاربران اينترنت ازسال 1995 به بعد وارد اين محيط شده اند .
ميليونها انساني كه از خدمات روي خطي اينترنت بهره مي گيرند نيازي ندارند كه نكات فني اينترنت مانند TCP / IP را بفهمند دسترسي به اينترنت زماني به معناي اين بود كه استفاده كننده بخشي از يك موسسه بزرگ مانند دانشگاه يايك مركز پژوهشي است امروزه ، موسسات مختلفي ( فراهم كننده خدمات اينترنت ) هستند .
دست كم بعضي از مبالغه ها درباره اينترنت تعديل شده است ،رشد روزافزون آن  تعداد شركتهاي نرم افزاري سازنده برنامه هاي اينترنت نيز بيشتر مي شوند .
با آن بعضي از عاشقان اينترنت ، آن را نوعي سبك زندگي مي دانند درنظر بيشتر استفاده كنندگان منبع سرگرمي ،اطلاعات ، وارتباطات است پر استفاده ترين خصوصيت اينترنت پست الكترونيكي آن است كه يكي از ابزار هاي ارتباطي كار آمد به شمار آمده است پيامها به سرعت از يك كامپيوتر به ديگري پرواز مي كنند ودر آنجا مي مانند تا دريافت كننده وقت براي خواندن آنها پيدا كند .
وب امكانات خوبي نيز براي كپي كردن نرم افزارهاي مجاز از لحاظ كپي فراهم مي كند .
اينترنت براي پشتيباني فني شركتهاي كامپيوتري نيز مفيد است اين شركتها مي توانند نرم افزار هاي رايگان خودبه ويژه دستگاه رانها را از اين طريق به مشتريان خود برسانند . همه نرم افزارهاي موردنياز براي استفاده ازاينترنت را تقريبا به رايگان مي توان از خود اينترنت دريافت كرد . فقط انها كه اولين بار ازاينترنت مي خواهند استفاده كنند به نرم افزار مخصوص نياز دارند .
درجامعه اطلاعاتي امروز اينترنت خبرهاي روزانه خوبي دارد ، آخرين اخبار جهان اخبار هوا شناسي ، وعكسهاي ماهواره اي نتايج مسابقات ورزشي ، وتفسير درباره همه چيز علاوه بر مسائل جدي اينترنت سرگرمي نيز فراهم مي كندگفتگوهاي همزمان باافراد مختلف ، بازي ، جلوه هاي صوتي و ... دهها ميليون صفحه در وب وجود دارد براي هر كسي چيزي دارد .
طراحان اوليه اينترنت اصلا چنين وضعي را پيش بيني نمي كرده اند اما انعطاف پذيري يكي از برجسته ترين مشخصات اينترنت است همروزه اصطلاحات جديد ، امكانات جديد ونسخه هاي جديدي از نرم افزارهاي اينترنت به وجود مي آيد امروزه مي توانيد به صداي زنده راديوها از روي اينترنت گوش بدهيد . قطعات كوچك و آهسته بعضي از برنامه هاي تلويزيوني را ببينيد ، ويا با ديگر كار بران اينترنت در سراسر جهان كنفرانس برقرار كنيد . يك زبان برنامه سازي جديد به نام جاوا آينده اي را نويد مي دهد كه در آن برنامه هاي كار بردي به طور خودكار از اينترنت وارد كامپيوتر استفاده كننده شوند وخودشان را براساس كامپيوتر ميزبان پيكر بندي كنند واجرا شوندوقتي كارشان ناپديد شد پراكنده شوند .
بزرگترين مانع سرراه پيشرفتهاي بيشتر اينترنت ( پهناي باند ) است پهناي باند به ظرفيت شبكه براي پمپ كردن اطلاعات بين مكانهاي مختلف اشاره دارد با آنكه سيستم فعلي براي پست الكترونيكي متون يامقدار تصوير خوب است براي ارسال قطعات ويدئويي امكانات اينترنت كم است ، بهترين مودمهاي موجود در بازار باسرعت 56 كيلو بايت در ثانيه كار مي كنند كه براتي ارتباطات ويدئويي كنداست .
به اينترنت امروزي لقب ( ابر بزرگراه اطلاعاتي ) داده اند . اما اينترنت بيشتر به يك جاده خاكي مي ماند كه براي اولين اتومبيلها ساخته شد . حتي زماني كه استفاده از اتومبيل روبه گسترش مي نهاد باز هم بسياري از مردم سوار اسب مي شدند ، اما درنهايت اتومبيلهاي يك نسل بعد روش سفر را در كشور به طور كلي دگرگون كردند.

همه چيز درباره اينترنت
اين روزها هر بار كه تلويزيون را روشن مي كنيد ياروزنامه را ورق مي زنيد داستان بزرگ ديگري را درباره اينترنت ويا رويدادهاي شگفت آنگيز دنياي كامپيوتر مي شنويد ويا مي خوانيد متاسفانه بسياري از اين داستانها به سئوالات اساسي مردم درباره خود اينترنت پاسخ نمي دهند نويس

ندگان مقالات فني نيز گاهي فراموش مي كنند كه بسياري از مردم عادي وحتي متخصصان اختلاف بين خدمات روي خطي مختلف واينترنت يا اختلاف بين مرور گرهاي وب جهان پهنا و مراكز خدمات جستجو كننده را نمي دانند گاهي فراموش مي كنند كه همه روي خط نمي روند ودر نتيجه با دنياي روي خطي آشنا نيستند .
اين مقاله را براي ساني گرد آوري كرده ايم كه سئوالات مختلفي درباره اينترنت وخدمات روي خطي در ذهن خود دارند و خواندن مقالات روزنامه ها درباره اينترنت آنها را گيج مي كند ، در اين مقاله

فهرستي از سئوالاتي را كه غالبا پرسيده مني شود آورده ايم اين سئوالات سئوالاتي پايه هستند ، ودر پاسخ به آنها به گونه اي عميق وارد نشده ايم اطلاعات نسبتا جامعي درباره اين سئوالات بدست بياوريد به ساير مقالات اين كتاب ومقالات مختلف مجله ريز پردازنده مراجعه كنيدبا اين حال خواندن اين مقاله ، براي تازه واردان اينترنت خالي از فايده نخواهد بود .
اينترنت در اصل يك شبكه بزرگ وبه هم متصل است كه شبكه هاي كوچكتر و كامپيوترهاي مستقل را در سراسر جها ن بااستفاده از مودمها ، خطوط تلفن ، وماهواره ها به هم پيوند مي دهد اينترنت به مردم امكان مي دهد تا با كاربران كامپيوترها ي وصل شده از طريق پست الكترونيكي ومكالمه با تايپ كلمات ( كه به irc مشهور است ( به معني گپ با اينترنت ) ارتباط برقرار كنند همچنين دسترسي به انبوهي از اطلاعات مفيد وانواع سرگرمي را فراهم مي سازد ، هر چند مقادير زيادي از داده هاي بي فايده نيز در آن وجود دارد .
هر كسي مي تواند وارد جامعه جهاني اينترنت شود البته اگر كامپيوترش استاندارد ارتباطي icp/ ip را اجرا كند اين استاندارد عمومي به انواع مختلف كامپيوترها اجازه مي دهد تا با يكديگر ارتباط برقرار كنند بدون توجه به سازنده ، مدل يا سيستم عامل كامپيوتر ، ( حتي پي سي ها و مكينتاشها همراه هم در اين شبكه كار مي كنند ) .
براي اينكه اطلاعات روي اينترنت سفر كند . كامپيوتر بايد هر پيغام مستقل را به تعدادي دسته داده اي كوچكتر به نام بسته بشكند و آنها را از طريق يك مودم وخطوط تلفن ارسال كند . اين بسته به طور مستقل ازيك خط به خط ديگر ، يك شبكه ب شبكه ديگر انتقال مي يابد . تا به مقصد نهايي خود برسد كه در آنجا كامپيوتري ديگر آن بسته ها را كنار هم مي گذارد و پيام اوليه را باز سازي مي كند .
زيبايي روش اينترنت به عنوان يك وسيله ارتباطي آن است كه حتي اگر يك يا چند خط تلفن از دسترسي خارج شوند يا تعدادي از شبكه هاي مستقل خراب واز خط خارج وشند بسته هاي داده اي هميشه مسير داده اي ديگر رااز طريق خطوط ، شبكه ها و كامپيوترهاي مختلف به سوي مقصد نهايي خود مي توانند پيدا كنند در نتيجه از كار انداختن كل اينترنت فوق العاده دشوار است .
ازهمين روبود كه اينترنت از بين نرفت ، در سال 1969 وزارت دفاع امريكا تصميم گرفت كه روي اتصال چند مركز مهم كامپيوتري در يك شبكه كار كنند وزارت دفاع متقاعد شد كه اين نوع ارتباطات حتي درصورت وقوع فجايع طبيعي ياحملات موشكي دشمن كه موجب خرابي بخشي از شبكه شود باز هم مي تواند در كل امريكا برقرار باشد وبه اين ترتيب اينترنت زاده شد .

مودم چيست ؟
اصطلاح مودم از دو كلمه انگليسي ( مدگردان ) و ( وامد گردان ) گرفته شده است كه درواقع

مي خواهد طرز كار اين قطعه سخت افزاري رادرعمليات مرتبط كردن يك كامپيوتر با كامپيوترهاي ساير نقاط جهان شرح بدهد ، مودمها چه به صورت داخلي وچه به صورت خارجي در كامپيوتر نصب شده باشند سينگنالهاي ديجيتال را كه كامپيوتر توليد مي كند به سيگنالهاي آنالوگي تبديل مي كنند كه بتواننداز طريق خطوط تلفن به مودمهاي كامپيوترهاي ديگر انتقال يابند . وقتي مودمي سيگنالي را دريافت كند بايد عكس عمليات اوليه را انجام دهد و سيگنال انالوگ را دوباره به سيگنال ديجيتالي كه كامپيوتر مي توانند بكار ببرند تبديل كند .
يكي از خصوصيات مهم هر مودم سرعتي است كه با آن مي توانند سينگنالها را
ارسال يا دريافت كنند مودمهاي سريع امكان مي دهند كه روي اينترنت وفرزند مشهورش يعني پايين بار گذاري ) يا دريافت را كار آمد تر ودر مدت زمان كوتاهتري انجام دهيد در نتيجه هزينه كمتري هم خواهيد پرداخت . بسرعت مودمها را برحسب بايت درثانيه ذكر مي كنند . بايتها قطعات كوچك داده اي هستند .
بسياري از مودمهايي كه امروزه فروخته مي شوند سرعتهاي 33600 يا 56000 بايت در ثانيه دارند اين اعداد را معمولا به صورت 8/28 يا 6/33 يا 56 كيلو بايت در ثانيه ذكر مي كنند چنين مودمهايي بسيار سريع هستند به ويژه اگر آنها را با مودمهاي 2400 بايت در ثانيه اي مقايسه كنيد كه تا چند سال پيش استاندارد صنعت مودمهاي پي سي بودند .
مودمها به سه شكل ساخته مي شوند ، داخلي ، خارجي ، و پي سي كارت ، هر سه شكل مودم به يك روش كار مي كنند وامكانات يكساني دارند اكثر پي سي هاي روميزي مودمهاي داخلي ( تخته مدارهايي درون كامپيوتر ) دارند يا مودمهاي خارجي ( وسايلي مجزا كه به وسيله كابل به كامپيوتر وصل مي شوند اما خارج ازجعبه كامپيوتر هستند ) اگر ميزتان شلوغ است بهتر است از مودمهاي داخلي بهره بگيريد اگر روي ميز فضاي خالي براي قرار دادن جعبه خارجي مودم داريد نصب آنها ساده تر است ولازم نيست كه جعبه كامپيوتر را باز كنيد . مودمهاي خارجي كمي گرانتر از مودمهاي داخلي هستند ولي اختلاف قيمت بين آنها با خصوصيات يكسان معمولا كمتر از 20 هزار تومان است ضمنا اين نكته رانيز در نظر داشته باشيد كه مودمهاي خارجي را بدون باز كردن جعبه كامپيوتر مي توان تعمير كرد .
با آ”ن كه كامپيوتر هاي كيفي و كتابي نيز مي توانند از اين نوع مودمها بهره بگيرند اما بسياري از سيستمهاي كيفي جديد از مودمهاي پي سي كارت بهره مي گيرند كه داخل يك شكاف مختص پي سي كارت در كامپيوتر كيفي نصب مي شود چنين شكافي را مي توان براي ساير پي سي كارتهاي حاوي حافظه يا داراي خصوصياتي چون اتصالات شبكه محلي به كاربرد اگر داخل كامپيوترتان شكاف پي سي كارت داشته باشيد ، چه از نوع كيفي باشد چه از نوع روميزي ، مودم پي سي كارت انتخاب خوبي است . نصب آنها راحت است و فضايي را نيز نمي گيرند .

وب جهان پهنا WORLD WIDE WEB
اينترنت حاوي بخشهاي بسيار مختلفي است مشهورترين آنها وب جهان پهنا نام دارد كه گاهي به اختصار وب ناميده مي شود تولد آن زماني بود كه دكتر ( تيم برنرزلي ) برنامه اي ساخت كه بر روي آن مي خواست يافته هاي پژوهشي خود را ضبط كند اين برنامه به او امكان مي داد تا رساله هاي تحقيقاتي مختلف را با استفاده از يك كلمه مشخص با هم روبرو كند تا سندي بيابد كه آن ادعاي خاص را اثبات يا تقويت مي‌كند.


كاربران با يك برنامه مرور گر وب مي توانند از ارتباط گرافيكي روي وب لذت ببرند كه بسيار كاربر پسند تر از پايگاههاي متني خالص در بخش بزرگي از اينترنت است كاربران بااشاره كردن به يك مكان نما وبا تقه زدن به كليد موش مي توانند وبهاي مستقلي را ببينند كه حاوي هر چيز از متن و تصوير گرفته تا صدا متحرك سازي و قطعات ويدئويي است .
به نظر مي رسد كه امروزه هر كسي پايگاه وب خودش را دارد . از دانشگاهها تا استوديوهاي تهيه فيلم تا فروشندگان فروشگاههاي متوسط همگي در آنجا حضور دارند اگر دنبال اطلاعات هستيد ، چه مفيد باشد وچه غير مفيد وبه طريقي زيبا نمايش داده شده باشد شما دنبال وب هستيد .
وب به كاربران امكان مي دهد تا با تقه زدن بر بخشهايي از متن مشخص شده ، مشهور به فراپيوند كه در اكثر مكانها موجودند ا زيك مكان به مكان ديگر بروند . به عنوان مثال فرض كنيد به طورشويد كه نام كارگردان فيلم با رنگ آبي متمايز شده است اين به اين مفهوم است كه كسي كه اين صفحه را درست كرده است پيوندي نيزبراي شما ساخته است تا تقه زدن بر روي اسم كارگردان به يك صفحه جديد مي‌رويد كه درباره كارگردان فيلم است . فراپيوند ها هدايت وب را بدست شما مي‌سپارند .

مرور گر وب چيست ؟
مرورگرهاي وب د راينترنت همانند قاليچه اي سحر آميز هستند كه شمارا به هر جايي كه بخواهيد مي برد . همانطور كه واژه پردازها فهرست سندهاي متني ذخيره شده در ديسك سخت رانمايش مي دهند مرور گرهاي وب اطلاعات مختلف را از صفحات ذخيره شده بر روي كامپيوترهاي متصل به شبكه نمايش مي دهند . برز كار اين برنامه ها ساده است و بيشتر با اشاره و تقه موس كار مي كنند . سادگي استفاده از چنين برنامه هايي يكي از علل افزايش محبوبيت اينترنت بوده است .
وب مانند دائره المعارفهاست ، ابتدا ندارد وهر صفحه اي از آن را كه دوست داريد مي توانيد بخوانيد هر صفحه از وب را كه باز مي كنيد به خودتان مربوط است متاسفانه ، وب مانند دائره المعارفها به ترتيب حروف الفبا مرتب نمي شود . اگر صفحه اي از وب را به طور تصادفي باز كنيد ممكن است تصاوير نقاشي مشهور باشد ويا تصاوير انواعي ازماهي ، وب گونه هايي از فهرست راهنما دارد ولي هميشه خوب كار نمي كنند حركت از يك صفحه به صفحه ديگر ساده است . يك روش آن است كه نشاني يك پايگاه وب را به شكل url تايپ كنيد اين علامت اختصاري به معني (‌مكان ياب منابع عمومي ) است و به اصطلاح http امروزه بسيار مي بينيم اشاره دارد . روش ديگر استفاده از موش براي تقه زدن روي فراپيوند ها hyperlink است . فراپيوند ها متون خاصي روي هر يك از صفحات وب هستند كه معمولا با يك رنگ از بقيه متن متمايز مي شوند مرور گر را به طور خودكار به بار كردن صفحه اي ديگر وادار كنند .
مرور گر ها اگر به اين نتيجه برسند كه شما به پايگاههاي خاصي علاقه مندهستيد آن را در حافظه برايتان علامت گذاري مي كنند بطوري كه بتوانيد با زدن يك كليد ياتقه به آن برگرديد از امكانات ديگر مرور گرها مي توان به دسترسي به پست الكترونيكي وگروه خبري و همچنين امكاناتي براي دريافت يا پايين بار گذاري فايلها اشاره كرد .
يكي ديگر از خدمات پر استفاده اكثر مرورگرها آن است كه مي توانند جايي را كه در هنگام نشست اينترنت خود در آن بوده ايد رديابي كنند با تقه زدن روي يكي از كليد هايي كه مربوط به اين كار است مي توانيد پايگاههايي را كه بيشتر وارد آنها شده بوديد رديابي كنيد اكثر مرورگرهاي وب همچنين دسترسي به فهرستي از مراكز خدمات جستجو گر را فراهم مي كنند كه مي تواند در يافتن آنچه مي خواهيد كمكتان كند .
تصميم گيري درباره اينكه از كدام مرور گر استفاده كنيد تا اندازه هاي مشكل است اما بدون ترديد مي توان گفت كه اكثر كاربران از يكي از سه برنامه زير بهره مي گيرند. موزائيك ، ناويگيتور

، اكسپلورر .
موزائيك : موزائيك در سال 1993 عرضه شد و اولين برنامه مرور گر گرافيكي وب به شمار مي آمد اين برنامه كه تعدادي دانشجو واستاد در ( مركز علمي كاربردهاي ابر كامپيوتر ) آن را ساختند محدوده فقط متني اينترنت را شكست و گرافيك را به آن اضافه كرد .
آخرين نسخه اين كه NCSA نام دارد گامي بلند در قدرتمند تر كردن برنامه ابتدايي برداشته است . SPRY MOSAIC , QMOSAIC دو برنامه ديگر و محصول دو شركت ديگر و شبيه موزائيك هستند اما آنها را نبايد با اين موزائيك اشتباه كرد موزائيك امكانات بيشتري از هر دو نسخه تجاري و خويشاوند خود دارد .
با وجود اين حتي موزائيك واقعي در پيشرفت مرور گرها عقب مانده است آنها كه د رروزهاي اوليه وب از وب بهره گرفتند براي اسم موزائيك احترام قائلند اما امروزه استفاده كنندگان جدي وب يا به محصول شركت نت اكسيپ نظر دارد يا به محصول شركت مايكرو سافت .
NET SCAPE NAVIGATO : در اكثر مواقع مردم به نت اسكيپ نگاه مي كنند تعدادبسيار

زيادي ا اين برنامه به فروش رفته است وتا دوسال پيش تحليگران مستقل بازار نرم افزار تخمين مي زدند كه شركت نت اسكيپ 85 درصد از بازار مرورگرها را در دست دارد .
نت اسكيپ با اضافه كردن به امكانات مرورگر خود سعي مي كند به بازار نرم افزار مرور گر حاكم باشد . نيگيتور تقريبا روي هر سيستم عاملي اجرا مي شود وهيچ نرم افزاري به جز برنامه اكسپلور از لحاظ امكانات به پاي نويگيتور نمي رسد . اگر از ويندوز 95 يا 98 استفاده نمي كنيد هيچ دليلي ندارد كه بخواهيد از مرور گر ديگري استفاده كنيد .
INTERNET EXPLPRER : از سوي ديگر اگر ويندوز 95 يا 98 را اجرا مي كنيد انتخابي ديگر پيش روي خودداريد شايد آنها مدتها با مرور گر نت سكيپ كار كرده اند محكم بگويند كه فقط بايد ازناويگيتور استفاده كرد اما براي كسي كه تازه مي خواهد با مرور گر كار كند اكسپلورر ويندوز 95 يا 98 مرور گر فوق العاده است . آخرين نسخه اكسپلورر بسيار كار آمد تر از نسخه هاي قبلي است اكسپلورر مراحل كودكي خود را خيلي زود به پايان رسانيد وچنان بزرگ شده است كه روي كامپيوتر هاي مبتني بر ويندوز 95 / 98 خود رابهتر از نت اسكيپ نشان مي دهد نسخه هاي مربوط به ويندوز 1/3 و مكينتاش آن نسبت به نت اسكيپ بسيار ضعيفتر است ونسخه مربوط به يونيكس نيز فرار است در آينده نزديك به بازار عرضه شود .

مركز خدمات جستجو چيست ؟
اينترنت د ردنياي كامپيوتر مكاني بزرگ است ميليونها محل براي ملاقات دارد وهر روز هم بر تعداد آن افزوده مي شود . فكر زحمت يافتن موضوع يا پايگاهي خاص در رديابي پهناور از اطلاعات مي تواند تا اندازه اي ترس آور باشد اما به زحمتش مي‌ارزد. اندازه اينترنت به اين معناست كه هرگونه اطلاعاتي را كه بخواهيد در آن مي توانيد پيدا كنيد . مهارت واقعي آن است كه بدانيم چگونه آ ، ها را پيدا كنيم . خوشبختانه لازم نيست براي پيدا كردن مطلب مورد نظرتان در پايگاههاي مختلف سر گردان باشيد زيرا چندين شركت مختلف مايلند كه چنين كاري را برايتان انجام دهند ، و آ ها اين كار را مجاني انجام مي دهند .
بله ، در دنياي وحشي و ناآرام بازار اينترنت تعدادي رو به فزوني از پيشگامان متهور و جوان شركتهايي را وب محور اينترنت بنام مركز خدمات جستجو تاسيس كرده اند اين شركتها همه كارهاي پر زحمت را با استفاده از برنامه هاي رديابي پيچيده دائما در حال تغيير اينترنت انجام مي دهند سپس به شما امكان مي دهند كه اطلاعاتي را كه آنها گرد آورده اند دنبال كنيد تا به پايگاههاي مورد نظر خود برسيد .
به عنوان مثال ، اگر بخواهيد بدانيد كه اينترنت در باره ( مايك تواين ) چه محلهايي دارد مي توانيد پايگاه ياهوا راببينيد ، وقتي در آنجا باشيد در پنجره جستجو كلمات را تايپ كنيد وكنار برويد ، پايگاه يا هو يكي از نخستين ، و يكي از محبوبترين پايگاههاي جستجو است واين از آن رو بوده است كه كا ربا آن راحت است .
درخواست شما براي محلهاي و پايگاههايي درباره مايك تواين بايد فهرستي ازچندمحل ممكن را نتيجه بدهد . اگر آنها دقيقا چيزهاي موردنظر شما نباشد مي‌توانيد پارامترهاي جستجو را دقيقتر كنيد بسياري از پايگاههاي ارائه خدمات جستجو چنين امكاناتي را فراهم مي كنند .
برنامه خود كار هر پايگاه ارائه خدمات جستجو عمليات جستجو را براساس روش خودش هدايت مي كند ، واين مسئله به يكي از بحث هاي عمده شركتهاي مختلف ارائه دهنده وخدمات جستجو تبديل شده است هر كدام معتقدند كه روش خودش بهترين روش ممكن است امابراي استف

اده كننده اهميتي ندارد كه خدمات دهنده چگونه اطلاعات خود را گرد آوري مي كندمهم اين است كه اطلاعات درستي بدست
آورد كه در يافتن اطلاعات مورد نظر ياري رسان باشد .
رقابت بين شركتهاي خدمات دهنده جستجو ، به نفع كار بران است و آنها را به سمت ارائه خدمات جامع سوق مي دهد بسياري از آنها امكانات ديگري علاوه بر جستجو فراهم ساخته اند ازجمله پايگاههاي Ftp گروههاي خبري ، نشانيهاي پست الكترونيك و دسترسي مستقيم به اخبار سياسي ، اخبار سهام واخبار ورزشي . ياري از خدمات دهنده هاي جستجو فهرست هايي را برايتان فراهم مي‌كنند كه مي توانيد آنها را مرور كنيد در هر فهرست مي توانيد موضوعي كلي را انتخاب كنيد وبه طرف محل مورد نظرتان برسيد به عنوان مثال مي توانيد طبقه كلي بهداشت را انتخاب كنيد سپس زير طبقه بيمارستان وسرانجام پايگاه وب بيمارستان مورد نظرتان را انتخاب كنيد استفاده از فهرستها بسيار آسان است و به كفشهاي برزگي مي تواند بيانجامد . بعضي از خدمات دهنده هاي جستجو حتي چكيده اي از محتويات پايگاه هاي وب را فراهم مي كنند .
يافتن يك خدمات دهنده جستجو معمولا ساده است و بسياري از مرورگر هاي وب فهرست تعدادي از اين خدمات دهنده هاي جستجو را در صفحه اول خود دارند . دو مرورگر وب اصلي امروز يعني ناويگيتور واينترنت اكسپلورر يافتن خدمات دهنده جستجوي خوب را ساده كرده اند ، اگر از ناويگيتور استفاده مي كنيد كافي است روي دكمهinternet search كه تحت ميدان URL قرار دارد تقه اي بزنيد . صفحه جستجوي نت اكسيپ دسترسي مستقيم به 5 مركز خدمات دهنده جستجوي پر طرفدار را فراهم كرده است همچنين پيوند به تعدادي ازمراكز خدمات دهنده كمتر شناخته شده را كه خدمات تخصصي تري ارائه مي دهند فراهم ساخته است اگر مرورگر منتخب شمااكسپلورر باشد كافي است روي نماد search تقه اي بزنيد . صفحه جستجوي اكسپلورر حاوي 6 مركز خدمات دهنده جستجوي پر استفاده است كه مي‌توانيد هر كدام را بخواهيد انتخاب كنيد .
در زير نشاني چندمركز خدمات دهنده جستجوي پر طرفدار آمده است :
ALTA VISTA:
http : / ww . altavista . digitalcom
EXITE:
http : / www : Exite . com
INFOSEEK :
http : www. Infoseek . com
YAHOO:
http : www. Yahoo . com
اين پايگاههاي خدمات جستجو مجاني كار مي كنند اما يادتان باشد اكثر اينهافضاهايي را به آگهي دهندگان مي فروشند كه مي خواهند چيزي به شما بفروشند . دست كم ، طي مدتي كه منتظر نتيجه جستجو هستيد به شما آگهي نشان مي دهند آگهي دهندگان اميدوارند كه شما روي اگهي آنها تقه بزنيد و به پايگاه آنها برويد و اميدوارند در آنجا بتوانند كالاهايشان را به شما بفروشند .

URL يا مكان ياب منافع عمومي چيست ؟


روش گفتن ديگر نشاني اينترنت است URL ها همان رشته هاي طولاني متوني هستند كه در روزنامه ها و آگهيهاي تجاري گاهي مي بينيم كه درخواست ديدن پايگاه خاصي را در وب مي كنند . URL ها معمولا با http شروع مي شوند تعدادي حرف عدد ، علامتهاي نقطه گذاري در وسط مي تواند به يك تركيب سه حرفي مانند com د رآخر مي آيد .
بسياري از URL ها به صورت رشته اي ناهمگون به نظر مي رسد هر تركيب حروف با حرف نقطه گذاري نقش بسيار مهمي در هدايت كردن مرور گر وب به مكان درست بازي مي كنند يك URL كامل در پنجره مناسب مرور گر وب مي توانيد به سرعت به يك پايگاه جديد روي برويد درس

پست الكترونيك چيست ؟
پست الكترونيك نوشتن يا درست كردن يك نامه يا سند ، پست كردن و خواندن آن از طريق كامپيوتر هاست بسياري از نامه هاي الكترونيكي با سفر بر روي اينترنت به مقصد خود مي رسد هر چند ، شبكه هاي اداري وموسسات روي خطي تجاري نيز خدمات پست الكترونيكي رابراي كاربران خود فراهم مي كنند پيامي را روي كامپيوتر خود درست مي كنيد و آن را ازطريق تلفن به كامپيوترهايي مي فرستيد كه آن را پردازش مي كنند وبه آدرس موردنظر شما مي فرستند دريافت كننده نامه آن را روي كامپيوتر ش باز مي كندمي خواند ومي تواند پاسخي براي تمام شما ارسال كند .
پست الكترونيك به مردم امكان مي دهد كه ارتباطات نوشتاري سر فرصت بهره بگيرد پست الكترونيك كيفيت خدمات پستي مرسوم را با سرعت و كارايي واستفاده از تلفن بر مي كند و معمولا از هر دو ارزانتر تمام مي شود . مي توانيد سر فرصت وقت بگذاريد ومطالبي را بدانيد كه مورد نظرتان است مي توانيد نامه الكترونيكي را براي رجوع دوباره در پوشه اي ذخيره كنيد ومردم همان قدر دوست دارند كه نامه الكترونيكي دريافت كنند كه دوست دارند نامه اي در صندوق پستي واقعي خود ببينند.
بسياري از مرورگرهاي وب نوعي پست الكترونيك دارند وبرنامه هاي مستقل پست الكترونيكي نيز فراوان است پست الكترونيك پر طرفدار ترين ويژگي اينترنت است ودر اينجا هر كسي احتمالا دو نشاني خواهند داشت . يكي همان جايي است كه نامه هاي واقعي خود را دريافت مي كنند و ديگري جايي است كه نامه هاي الكترونيكي خود رادريافت مي كند .
براي اينكه پست الكترونيكي بفرستيد ودريافت مي كنيد به كامپيوتري با برنامه ارتست يك مودم ودسترسي به يكي از موارد زير نياز داريد يكي از شبكه هاي روي خطي تجاري يك عرضه كننده خدمات اينترنت يك سرويس مخصوص پست الكترونيكي بعضي از مردم مي توانند پست الكترونيك را از طريق شبكه هاي محلي ارسال كنند كه تعدادي كامپيوتر معمولا اداري به هم متصل شده است .
بسياري از شبكه هاي روي خطي تجاري و سرويسهاي مخصوص پست الكترونيكي سيستم پست الكترونيك داخلي داريد بعضي از isp ها نيز يك برنامه پست الكترونيك ساده به همراه خدمات ديگر فراهم مي كنند . اكثر برنامه هاي پست الكترونيكي مثل هم كار مي كنند اگر با يكي از آنها آشنا شويد كار با بقيه برايان آسان


خواهد بود .
نكته مهمي كه بايد به خاطر بسپاريد آن است كه پست الكترونيكي يك روش امن ارتباطي نيست . از پست الكترونيك براي جوك گفتن يا مسخره كردن مردم استفاده نكنيد براي اطلاعات خصوصي مهم از آن استفاده نكنيد و از آن براي دادن خبر بد استفاده نكنيد .

اختلاف بين اينترنت و شبكه هاي روي خطي تجاري چيست ؟


هم اينترنت وهم شبكه هاي روي خطي تجاري به كاربران دسترسي به مقادير انبوهي از اطلاعات را به همراه ارسال ودريافت پست الكترونيك و بحث همزمان با ديگران فراهم مي سازند . بسياري از شركتهاي عرضه خدمات روي خطي همچنين دروازه اي براي ورود به اينترنت فراهم مي كنند .
مهمترين اختلاف شبكه هاي خدمات روي خطي با اينترنت در آن است كه اينترنت مالك ندارد ودر نتيجه هيچ كس مسئول محتويات داخل آن نيست . اما شبكه هاي روي خطي تجاري مالك دارند .
نظر به اين كه اينترنت مالك ندارد مجبور نيستند كه براي استفاده از آن به كسي پولي بدهيد هر چند كه براي متصل شدن به آن بايد خرج كنيد . اين جايي است كه عرضه كنندگان خدمات اينترنت واردميدان مي شوند آنها پيوند بين شما و بقيه اينترنت رافراهم مي كنندهر چند isp هيچ گونه كنترلي روي شبكه هاي اينترنت ندارد .
خدمات روي خطي تجاري را شركتها انجام مي دهند و مالك آنهانيز هستند . آنها اطلاعات متنوع وبدرد بخوري را گرد آوري مي كنند و خدماتي فراهم مي كنند كه كاربران نمي توانند روي اينترنت پيدا كنند .
شركت خدمات اطلاع رساني روي خطي مي تواند روي محتويات پايگاه خودنظارت داشته باشد .
بعضي از مشتركان از اين امر ناخشنود هستند خدمات روي خطي معمولا شامل تله كنفرانس نيز هست كه با اين خصوصيت مردم مي توانند با يكديگر بحث كنند ، تله كنفرانس نيز معمولا زيرچشمان تيزبين مسئولان شركت ارائه دهنده خدمات است اگر كساني در تله كنفرانس كه معمولا اتاق هاي گفتگو نيز ناميده مي شود از عرف خارج شوند وكلمات ياعبارات ممنوعه استفاده كنند شركت ارائه دهنده مي تواند ispخط آنها را قطع واشتراكشان را نيز قطع كند از همين روي والدين معمولا اين نوع خدمات را نسبت به اينترنت بي در وپيكر بيشتر مي پسندند . اين كه كدام روش بهتر است به سليقه افراد بستگي دارد .

اتصال ppp چيست ؟
قرارداد نقطه به نقطه روشي است براي اتصال كامپيوتر به اينترنت به طور مستقيم كامپيوتري كه به طور كامل متصل شده باشد به شما امكام مي دهد كه انواع مختلف اطلاعات را مانند اطلاعات گرافيكي ، صوتي ، وتصويري ، بر روي وب جهان پهنا تجربه كنيد .
اوايل ، تنها راه اتصال كامپيوتر به اينترنت از طريق كامپيوتر عرضه كننده isp بود . وقتي به اين روش عمل مي كرديد ، بايد فقط با متن كار مي كرديد ، در اصل كل كاري كه كامپيوتر شما انجام مي داد عمل به عنوان يك ترمينال بود و فرمانهاي اصلي را كامپيوتر isp اجرا مي نمودند . اما امروزه با اتصال ppp مي توانيد بدو نحو حضور آن كامپيوتر دوم مستقيما به اينترنت وصل شويد اين عمل به شما امكان مي دهد كه از تمامي محاسن موجودي روي خطي استفاده نماييد .


ويندوز 95/ 98 داراي نرم افزاري داخلي براي نصب يك اتصال ppp براي كامپيوتر شماست .

گپ با اينترنت چيست ؟
تا حدود يك قرن پيش منطقه مكالمه ما با يكديگر محدود به فاصله شنوايي مي‌‌‌شد.
با اختراع تلفن ، امروزه هر كسي مي تواند با مردم مقيم ساير نقاط جهان ارتباط برقرار كند واكنون به مرحمت وجود كامپيوترها و با استفاده از اينترنت ما مي توانيم با افراد مختلف در فاصله هاي دور ونزديك بحث گروهي داشته باشيم .
IRC يا محل گپ با اينترنت يك مكان فرضي است كه مردم با استفاده از كامپيوتر ومودمهايشان دورهم جمع مي شوند وهمزمان باهم صحبت مي كنند براساس پاسخهايي كه در IRCاي همزمان را روي اينترنت ممكن مي سازد . IRC به دليل اين مشخصه ممتاز براي پوشش خبري زنده رويدادهاي جهاني به كار رفته است . جنگ خليج فارس و بمبگذاري در اكلاهماسيتي نمونه هايي از اين رويدادها بودند كه در آ . ها مردم محلي اتفاقات رخ داده شده را براي ساير كاربران گزارش داده اند .
براي اين كه در چنين گفتگوهايي شركت كنيد ابتدا بايد يك برنامه IRC كه به نام خدمات گيرنده مشهور است بدست بياوريد . يكي از پر طرفدارترين برنامه هاي خدمات گيرنده به mirc مشهور و برنامه اي مشترك افزار است كه به وسيله شخصي به نام ( خالد مردم بي ) ساخته شده است . مي توانيد آخرين نسخه 32 بايتي اين برنامه راكه براي ويندوز 95 نوشته شده است از صفحه خانگي MIRC درHTTP : / WWW . MIRC . CO. UK دريافت كنيد اين صفحه خانگي منبع بسيار خوبي براي پاسخ گرفتن FAQ هاي شما درباره IRC و طرز كار برنامه MIRC است .
پس از نصب برنامه خدمات گيرنده ارتباط با خدمات دهنده اي كه در آن مي توانيد كانالهاي مستقل IRC را پيدا كنيد ساده است .
انتخاب يك كانال از ميان هزاران كانال موجود دشوار ترين بخش IRC است مجموعه اي از موضوعات مختلف داريد شامل همه چيز از گروههاي موسيقي گرفته تا ادبيات وسياست . وقتي به يكي از اين كانالها بپيوندند مي توانيد با افراد ديگري كه در آن كانال هستند به وسيله تايپ كردن چيزهايي كه مي خواهيد بگوييد ارتباط برقرار كنيد . اظهارات شما بلافاصله در كل نقاط دنيا پخش مي شود و گفتگوي بين المللي شما آغاز مي شود . همه حروف كلماتي راكه مي نويسيد به حروف بزرگ انگليسي نباشد .

گروه خبري چيست ؟
اگر دنبال جايي مي گرديد كه ذهن ديگران را درباره موضوعات مورد علاقه خود مشغول كنيد ، از سرگرميها گرفته تا فيلمهاي سينمايي گروه خبري محل مورد نظر شماست . گروههاي خبري در اصل تابلوهاي اعلاناتي هستند كه مردم مي توانند اطلاعات خود را در آن قرار دهند . وقتي پيامي را به يك گروه خبري پست كنيدهر كسي كه به آن گروه خبري سر مي زند مي تواند پيام شما را بخواند واگر مايل باشد پاسخي هم بدهد . محلي كه در آن كار بران مي توانند مجموعه اي از هزاران گروه خبري مختلف را ببينند يوزنت نام دارد .
اگر يكي از برنامه هاي اصلي مرور گر وب را داشته باشيد دسترسي به اين گروهها ي خبري به سادگي تقه زدن روي دكمه گروه خبري است با اين كار به خدمات دهنده مناسبي متصل ش

ده ايد و مي توانيد گروه خبري مورد علاقه خود را انتخاب كنيد .

قرار داد انتقال فايل چيست ؟
قرارداد فايل روشي براي انتقال فايلها روي اينترنت است پايگاههاي Ftp برنامه هايي در خوددارند كه به صورت مشترك افزار است .
در گذشته براي دسترسي به پايگاههاي Ftp به يك خدمات گيرنده Ftp نياز بود . استفاده از

نرم افزار خدمات گيرنده به معناي ياد گرفتن تعداد زيادي فرمانهاي برنامه وهمچنين سرو كار داشتن با مديريت پايگاه بوده است .
با ساده‌تر شده پايين‌بارگذاري يا دريافت فايلها از اينترنت استفاده تجاري از فايلهاي
Ftp بسيار زياد شده است . بسياري از شركتهاي نرم افزاري به تازگي شروع كردند به عرضه نسخه هاي نمايشي نرم افزارهاي خود بر روي اينترنت روش كار چنين است به پايگاه وب يكي از شركت هاي نرم افزاري مي رويد ، اين پايگاه به شما امكان مي‌دهد كه نسخه كوچك شده اي از برنامه آن شركت را دريافت كنيد .
يا اگر يك برنامه كار نما سازي از پايگاه وب شركت سازنده بگيريد ممكن است همه چيز آن برنامه را داشته باشد الا بخش متن نويسي آن را .
اين شيوه هم به نفع مشتري است وهم به نفع فروشنده ، كاربران مي توانند پيش از خريد برنامه را بررسي كنند واگر به دردشان بخورد خريداري كنند از سوي ديگر طراحان نرم افزار نيز با مشتريان ناراضي سرو كار نخواهند داشت .

زبان آرايش فرامتن چيست ؟
زبان آرايش فرامتن يا به طور مشهورتر و دقيقتر HTML زبان وب جهان پهنا ست مي توانيد از HTML براي ساختن دستور العملهايي بهره بگيريد كه به يك مرور گر وب كامپيوترتان طرز نشان دادن صفحه وب را مي گويند نظر به اينكه HTML روي هر فايل متني ساده اي كار مي كند كل چيزي كه براي ساختن صفحه وبتان نياز داريد محلي‌براي‌انجام دادن آن است و آشنايي با برچسبهاي اصلي HTMLهمچنين مي‌توانيد
از يك ويرايشگر HTML استفاده كنيد كه كارها را بسيار ساده مي كند .
بسياري از چنين برنامه هايي را مي توانيد به طور رايگان در وب پيدا كنيد .

بالا بار گذاري يا ارسال فايل چيست ؟
يكي از جالبترين جنبه اي اينترنت گوناگوني باور نكردني است كه در آن ميتوانيد ببنيد . يكي از دلايل اصلي اين گوناگوني زياد اين حقيقت است كه هر كسي كه به اينترنت دسترسي دارد مي تواند از طريق بالا بار گذاري در اينترنت مداخله و مشاركت داشته باشد .
البته ، معناي مشاركت ارزنده درنظر مردم فرق مي كند با آنكه بعضي از مردم تقلا مي كنند كه از طريق نوشته ها و تصاوير خود اطلاعات مفيدي به مردم بدهند بعضي ديگر فكر مي كنند كه س

هم خود را با ساختن تصاوير كثيف انجام مي دهند . با آنكه مردم مي توانند تصاوير مسئله دار را روي اينترنت اضافه كنند بالا بار گذاري نرم افزارهاي تجاري مطلقا ممنوع است عرضه يك برنامه 500 دلاري واژه پردازي به صورت مجاني روي اينترنت مجاني است و ممكن است انعكاس ناجوري را براي مجرم داشته باشد .

وقتي به اينترنت وصل مي شويد چه روي مي دهد ؟


رفتن به روي خط دشوار نيست به اين شرط كه يك اتصال اينترنت ونرم افزار لازم را داشته باشيد وقتي كامپيوتر ، را روشن مي كنيد درعرض چند دقيقه مي توانيد آخرين خبرها را بخوانيد بخش طبقه بندي شده بسياري از روزنامه ها را ببينيد . و همه اين كارها را فقط با نوك انگشت خود انجام مي دهيد .
اما اين سهولت نبايد شما را فريب بدهد كه دنياي اينترنت و كامپيوتر ساده است اين دو با استفاده از فن آوري هاي پيچيده اي ساخته شده اند .

درخواست
اولين عمل پيچيده در گامهاي شما بر روي خط درخواست اطلاعات است اجراي هر درخواست به نظر مي رسد كه كار ساده اي باشد زيرا تنها كاري كه بايد انجام دهيد تقه زدن بر روي يك فرا پيوند و وارد كردن يك مكان ياب منبع عمومي يا تقه زدن بر روي يك دكمه براي بررسي پيامها است ، مانند در زدن خانه ها ، منتهي در خانه هايي رابه صدا در آوريد كه حاوي اطلاعات است درست ؟
غلط است در اين سيستم ارتباطات جهاني حاوي بيش از 500 ميليون صفحه از داده‌ها كارها به

اين سادگي انجام نمي گيرد درعمل ، هر درخواستي شامل مواد مختلفي است مكان داده هاي مورد درخواست ، اطلاعاتي چون اسم كاربري يا كلمه عبور كه معين مي كند چه كسي درخواست داده است و مواردي ديگر كه اينترنت براي اطمينان از انتقال درست داده ها نياز دارد از اين رو درخواست مانند در زدن يك خانه نيست .
هر درخواست بانرم افزار انتقالي مستقر در كامپيوتر شمااجرا مي شود اين نرم افزار مي تواند يكي از انواع نرم افزارهاي مرور گر وب گروه خبري يا برنامه اي كه به شما امكان مي دهد با

يك نقطه حضور ارتباي برقرار كنيد است .

وظيفه اصلي علامت اختصاري پروتوكل
درستي انتقال داده ها را تنظيم مي كند TCP Transmission control protocol
مسير يابي داده ها در يك شبكه رااداره مي كند . IP INTERET PROTOCOL
دسترسي اينترنت از طريق شماره گيري تلفني را اداره مي كند . PPP POINT TO POINT PROTOCOL
كامپيوتر خدمات دهنده وب و انتقال داده هاي وب را كنترل مي كند . HTTP HYPEREXT TRANSFER PROTOCOL
ارسال و دريافت فايلهاي داده اي را كنترل مي كند . FIP FLLE TRANSFER PROTOCOL
انتقال الكتريكي پيامهاي پستي را اداره مي كند . SMTP SIMPLE MAIL TRANSFER PROTOCOL
كامپيوتر خدمات دهنده پست را اداره مي كندهمراه با SMTP براي انتقال پيامهاي پست در اينترنت كار مي كنند . POP3 POST OFFICE PROTOCOL
كامپيوتر خدمات دهنده پست را اداره مي كند همراه با SMTP براي انتقال پيامهاي پست در اينترنت كار مي كند . IMAP INTERNET MESSAGE ACCESS PROTOCOL
نشاني وب چيست ؟
حتما تا به حال حروف HTTP را كه پس از انت سه حرف W نقطه و يا يك يا چند كلمه وعبارت اختصاري مي آيد در بسياري از مطبوعات ديده ايد . مجموع اين حروف وعلائم نشاني هاي وب راتشكيل مي دهند وهر كدام از آ‎نها كليد رسيدن به انبوهي از اطلاعات است .


مي توانيد در وب جهان پهنا سرگردان شويد وتوجهي نداشته باشيد كه ابزار جستجو شما را به كجا مي برند . اما اگر بخواهيد به يك پايگاه خاص سر بزنيد بايد بدانيد آن پايگاه كجاست .
هر پايگاه وب يك نشاني دارد اين نشاني به مكاني فايلي اشاره مي كند كه شما مي خواهيد آن را تماشا كنيد اگر نشاني يك پايگاه را بدانيد مي توانيد آن را در سطر نشاني برنامه مرور گر وب خود تايپ كنيد و برنامه مرورگر شمارا به مكاني آن نشاني خواهد برد .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید