مقاله در مورد حب القرآن، قرب الرحمن

word قابل ویرایش
14 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

آیهالکرسی۱ :
الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما فی السموات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم ولا یحیطون بشئی من علمه الا بما شاء وسع کرسیه السموات والارض ولا یوده حفظهما وهو العلی العظیم

سید آیات:
پیامبر اکرم صلی الله علیه واله آیه الکرسی را با عظمت ترین وسید آیات قران کریم دانسته است.

ائمه معصومین علیهم السلام در روایات به طور گسترده ودرزمانها ومکانهای گوناگون به تلاوت آن سفارش کرده اندوآن را همواره مانند تابلوی زیبائی فراروی انسان قرار داده اند .

با اندکی دقت وآشنائی نسبت به فضیلت، خاصیت، آثار فراوان، گسترده ومتنوع این آیه شریفه، احساس شوق ورغبت در انسان زنده می شود ومصمم می گردد تاخود را هرچه بیشتر از برکت

وفضیلت آن بهره مند سازد وگاهی هم بادیدن آثار موثر، مشکل گشا، اعجاز آفرین وفوق العاده آیه الکرسی، ناراحت می شود وباحسرت یاد می کند که : چرا ما باوجود این چراغ پر فروغ، به بیراهه می رفتیم واز آن برای سعادت خویش وحل مشکلات روحی، معنوی، دنیائی، آخرتی، کلی وجزئی استفاده نکردیم وبهره مند نشدیم؟ چرا باآن دیر آشنا ومانوس گشتیم؟

امیدواریم این گفتار گامی باشد- هرچند کوچک- درراه آشنائی وبهره مندی ونزدیکی با فضیلت، آثار، خاصیت وموارد استفاده وکاربرد آیه الکرسی، این شریف ترین وباعظمت ترین آیه قران کریم.

نام یک آیه:
آیه الکرسی نام یک آیه است که با الله لا اله الا هو الحی القیوم آغاز وبا هو العلی العظیم پایان می یابد ودو آیه بعد از آن جزء آیه الکرسی نمی باشد، هر چند در برخی از مواردبه خواندن آنها همراه آیه الکرسی تاکید شده است.

درروایت آمده است که: آیه الکرسی پنجاه کلمه ودر هر کلمه پنجاه برکت است ودر آیه یادشده تا علی العظیم، پنجاه کلمه می باشد. همچنین استفاده از تعبیر آیه الکرسی به جای آیات الکرسی، روشن می سازد که تنها یک آیه منظور بوده است واز سوی دیگر لفظ الکرسی نیز فقط در آیه اول آمده است، به علاوه آن که در مواردی که منظور، خواندن هر سه آیه بوده است.
گفته اند:
آیه الکرسی ودو آیه بعد از آن را بخوانید. بنابراین آیه الکرسی تنها یک آیه است ودر بین آیات، دارای نام مخصوص به خود می باشد.

فضیلت وعظمت:
رسول اکرم صلی الله علیه واله به علی علیه السلام فرمودند: «قران کلامی برتر وبزرگ است وسوره بقره، سید قران وآیه الکرسی سید بقره است.». سپس فرمودند: «آیه الکرسی از گنجینه ای در زیر عرش به من عطاشده است وقبل از من به هیچ پیغمبری چنین عطائی نشده است.»

آیه الکرسی در همه جا:
دستور به خواندن، نوشتن وبهره مندی از این آیه در بسیاری از مناسبتهای مکانی وزمانی می تواند فضیلت آن را نمایان وروشن سازد وکمک می کند تا انسان در هر موقعیت وزمانی از برکت ورحمت این آیه شریفه استفاده ببرد. ازاین روی برخی از موارد کاربرد واستفاده این آیه را برمی شماریم.

به این امید که با عمل به آنها نور ورحمت نصیب خویش سازیم . هر چند که به یقین می توان اظهار کرد که اهمیت، عظمت وموارد آیه الکرسی، بیش از آن است که بتوان دراین مجال ازآن سخن به میان آورد.

سه مرتبه در هر شب:
حضرت علی علیه السلام فرمودند: برمسلمان لازم است که شب را به پایان نیاورد مگر آنکه آیه الکرسی را بخواند واگر می دانستید که آیه الکرسی چیست ودرآن چیست، هرگز آن را رها نمی کردید

. پیامبر به من فرمود: «آیه الکرسی» از گنجینه ای درزیر عرش به من عطاشده است وقبل ازمن به هیچ پیغمبری چنین عطائی نشده است.» سپس حضرت فرمود: «از وقتی این مطلب را از پیامبر صلی الله علیه واله شنیدم، در تمام شبها آن را خواندم وهرگز آن را ترک نکردم .» سپس فرمودند: «هر شب در سه وقت آیه الکرسی را می خوانم.»۲

وقت خوابیدن:
حضرت علی علیه السلام فرمودند: پیامبرصلی الله علیه واله مرا خواست وفرمود: آنگاه که به بستر خواب رفتی بسیار استغفار کن وصلوات بفرست وزیاد قل هو الله احد(سوره توحید) را بخوان که نور قران است وبرتو باد به قرائت آیه الکرسی که در هر حرف آن هزار برکت وهزار رحمت است.۳

درپی وضو گرفتن:
امام باقرعلیه السلام فرمودند: هر کسی در پی وضو گرفتن، آیه الکرسی بخواند، خداوند ثواب چهل سال عبادت به وی عطا کندو…..۴

برآورده شدن حاجت:
همواره انسان برای انجام کاری در پس اسباب می رود واز آن نتیجه می خواهد وبرای رسیدن به مقصد ومقصود، تلاش وکوشش می کند ودر آرزوی اهداف بلند می باشد. در دین به ما دستور داده اند که: قبل از انجام هر کاری به خداوند توجه کنیم وازاو خیر، سلامت وسعادت بخواهیم وبا کمک خواهی از خداوند، کاری را آغاز وبه انجام برسانیم، زیرا دراین صورت است که کار وکوشش، نتایج

درخشان نصیب انسان می سازد. پس بنابراین، از آداب انجام کار این است که انسان چشم به اسباب ندوزد وخودرا از غفلت نجات دهد وبایاد ودرخواست خیر وصلاح از خداوند، وارد کارشود. ازجمله اینکه: قبل از تعقیب حاجتها، آیه الکرسی بخواند، زیرا که ابزار بسیار قدرتمندی است. دررساندن انسان به هدف، نتیجه ومقصود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 14 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد