مقاله در مورد شبکه گسترده جهانی

word قابل ویرایش
37 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

شبکه گسترده جهانی

مقدمه:
شبکه گسترده جهانی یک مثال فوق العاده جالب برای بخش کردن سیستم اطلاعاتی در معیار خیلی پهناور است و این معیار به این بزرگی نقش بسیار مهمی برای ساختن در جامعه دارد و یک مسئله خیلی مهمی از مطالعه و ارزیابی است. در همین حال به علت نقشه ریزی مرکزی یا پیکر بندی باعث شده خیلی سؤالها هم چنان بی جواب بماند.
یک سئوال ابتدایی که باعث بر انگیختن کار ما شده این است که چرا وب اینقدر کند است. یا مهم تر از آن علت اینکه ما اینقدر دیر نتیجه می گیریم چیست؟

هدف ما این است که نا آنجا که ممکن است به این سوالها به بهترین وجه جواب بدهیم. ما به دو تحقیق برای جواب دادن به این سوالها احتیاج است.
احتیاج برای ادغام کردن اندازه گیری network/server
1-آخرین تحقیق انجام متمرکز شده گرفته برای اندازه گرفتن network/serve

r جدا از تمام مسائل ارتباط بین این دو خیلی خوب تفهیم نشده.
۲-احتیاج داریم ارتباط بین اندازه گیری pasive, active را در اینترنت بفهمیم.
اندازه گیری های Active به راحتی قابل درک هستند اما به راحتی نمی توانند
پیش بینی کنند که به اجرا گذاشتن وب حقیقی چقدر است.
حال آنکه اندازه گیری وب pasive می تواند اجرا کردن حقیقی را منعکس کند اما تفسیر کردنش خیلی سخت است.
این مقاله در مورد یک پروژه اندازه گیری کردن شبکه گشترده (wawm) توضیح می دهد که به منظور برقرار کردن این دو احتیاج است. این پروژه هر دو مورد اندازه گیری server, network را بکار می گیرد. در ضمن هر دو مسئله اندازه گیری pasive, active را هم در نظر می گیرد.
هدف ما توضیح این پروژه را در جایگاهش در اندازه گیری اینترنت در این مقاله است. نشان دهیم تمام نمونه های اندازه گیری اولیه و اینکه چطور به این مسئله نزدیک شدیم.
ساختار اندازه گیری مت بر اساس اندازه گیری بخش server و بخش network هم زمان با اندازه گیری متقاضی های server آخر نمونه برداری ارتباطات است. تحقیق روی تفاوت بار server که چقدر اجازه کنترل برای شکوفا شدن network/server می دهد. به عنوان مثال متفاوت بودن بار server در زمانهای متفاوت اجرای آزمایش ما چهار تا نمونه را می توانیم کاوش کنیم که در آنها network/server به تنهایی یا خیلی زیاد یا خیلی کم بارگذاری شده اند.
جزء های آزمایش توصیف شده و در این مقاله یک درجه کوچک از property اینترنت است. برای گسترش طراحی و فعالیت که یک سکو برای پیشرفت زیر بناء تخصصی تر بودن آزمایشات که این شامل اجرا کردن server در site خودمان است در مقابل چند متقاضی محلی که قادر به بکار بردن بارگذاری های متفاوت روی server بودند.(حتی در شرایطی بارگذاری بیش ار اندازه زیاد بود) یکی از مشتریان که محلش متصل می شد به اینترنت از (۱۵HGPS) آن طرف نر از ما از روی server ما این ارتباط ها را بکار می برد.
اندازه گیری pasive که از دو طرف هم مشتری که خارج از server و آنهایی که روی خود server هستند گرفته شده در ضمن اندازه گیری active ارتباطات در زمان هر انتقال با استفاده از (poip) poisson ping جمع آوری شد]۱[ که پاکت های udp را با همان الگوی ارتباطات و اندازه گیری میانگین زمان می فرستد (تأخیر پاکت ها و از دست دادن درجه ها). اگر چه این دستگاه یک ورژن پائین تر از سیستم درجه بندی کاملی است که ما در آخر به صف می کشیم(چیزی که در بخش ۳ توضیح داده شده است) نتیجه گیری های پرباری نصیب ما شد و اطلاعات زیادی گرفتیم.
این نتیجه که در قسمت ۴ به اطلاع می رسانیم فقط یک سری نمونه هایی هستند که برای نمایش شبکه گسترده جهانی کافی نیست. هیچ بهتر نیست که آنها بعضی از اطلاعات ناگهانی را تسلیم کند درباره سود کامل کردن اندازه گیری network/server و درباره ی رابطه بین اندازه گیری شبکه

بیم paasive/ active . برای مثال ما پیدا کردیم که بار server مشخصا روی الگوهای جاری شدن پاکت از طریق شبکه تأثیر می گذارد. بر اساس تجربه ما نشان می دهیم که یکی از مهمترین و قابل توجه ترین تأثیرات از بار بالای server این است که یک فاصله قابل توجه ایجاد کند بین ارسال پاکت های راه انداز ارتباطات و اولین پاکت اطلاعاتی که دنبال می شوند از server.
در عین حال این فاصله ها را می توان از socket و عملکرد فعالیتها تشخیص داد. این جالب تو

جه است که برای انتقال دادن معمولی (۲٫KB)(i.e short) معمولا فاصله بد زمان انتقال تسلط دارند.
افزون بر این، تأثیرات تعجب آور بیشتری را نان می دهیم از بارگذاری سرور وقتی بلکه در حال بارگذاری سنگین است (I.E سرعت از دست دادن پاکت ها بالا است) برای بارگذاری سنگین server غیر هادی نیست که زمان واکنش متوسط بهتری از یک بارگذاری مبتکر server نشان دهد. اندازه گیری های ما اعتقاد دارند به اینکه شاید به خاطر بارگذاری های سنگین server مکررا سرعت از دست دادن پاکت های کمتری را نشان داده و از آن دقت گم شدن پاکت ها( از دست دادن پاکت ها) تأثیر زیادی در جابجایی های پنهانی دارد. این می تواند زمان متوسط واکنش را کم کند.

نهایتا ما همچنین ارتباط بین اندازه گیری passive, active را جستجو کنیم ما نشان می دهیم که اندازه گیرهای poip از تأخیر پاکت ها معمولا به طور کلی کندتر از همان آزمایش با پاکت ها در ارتباطات TCP هستند. این تأثیر شاید ناشی از این واقعیت است که در TCP پاکت ها روش burstier را دنبال می کنند.
همچنین نشان دادیم که اندازه گیریهای poip از پاکت های گم شده پیشگویان پر قدرتی از آزمایشات پاکت‌های گم شده توسط ارتباطات TCP نیستند. که این شاید از پیشه TCP در تکرار از دست دادن(گم شدن) است.
این نتیجه فایده مجهز کردن سنجش network/server ثابت می کند.
همچنان ما نتیجه گرفتیم که هنوز جواب در دست نیست. وسیله ما حاضر شد؟ نشان دادن انتظار ما برای به سرانجام رساندن سؤال بر انگیخته شده: چرا وب خیلی کند است؟

۲-کارهای وابسته
پروژه wawm بر پایه پیکر بزرگ و گوناگون از کارهای پیشین است. بخصوص ما روی نتیجه ای از برسی صفات اختصاصی وب برسی های اندازه گیری های شبکه pasive/ active، بررسی زمان اندازه گیری، برسی اجرای شبکه گسترده جهانی اعتماد کردیم. در این بخش ما انتخابهای حاضری از برسی هایی از هرکدام از این فضاها چه خدمتی می کنند. پایه برای کار ما و مغایرت کردن آن کار با هدف های پروژه wawm.

۱-۲٫خصوصیات اجرای web
پیکری از کارهای پیشین روی سنجش و صفات اختصاصی از وب برای برسی اینجا خیلی وسیع است. آن کار بازگو می کند که به ما در راهنمایی کردن بهبود در بعد بار کاری. ما تولید کننده جریان سریع و غیر عادی کار بارگذاری را بکار بردیم[b] برای تولید کردن نماینده بارهای محلی در روی server ما در رفتار سرویس دهنده web به طور سریع بررسی می شد [۳,۴,۷,۱۴,۲۲,۳۰] این بررسی ها بینشی را نسبت به رفتار server روی بارگذاری های گوناگون و ورژن های H

TTP مسیر ساخت و برای ما اصولی برای نمایش اندازه گیری در مورد وسعت مصرف کننده و وسعت سیستم ایجاد کرد.
بررسی های از شبکه تأثیر گرفته است از ترافیک [۵,۱۳,۱۹,۲۱,۲۹,۳۱]web این بررسی ها نشان می دهد نمایش دادن تأثیر از فعل و انفعالات داخلی پروتکل HTTP و فعل و انفعالات داخلی طبقات پاکت های TCP .
تنزل کوتاه از این بررسی زمانی است که برای آنالیز کردن پنهانی اندازه گیری ها را در یک

مکان باشد.(بعضی جا نزدیک به نقظه آخر از انتقالات HTTP)
2-2.اندازه گیری های شبکه های pasive, aactive کار ارزیابی کلی اجرای شبکه یک برسی خوب بود. یک منبع خوب از اطلاعات کلی در جریان ابزارهای اندازه گیری و پروژه ها می توان درش پیدا کرد[۴۵]
تکنیک های کلی برای مطالعه اجرای شبکه می تواند تقسیم ششود به آنکه کدام استفاده می کنند تکنیک نمایش passive را و کدام استفاده می کند که active را. تکنیک های pasive معمولا شامل گردآوری کردن درجه های از داده ها در بعضی نقاط بهره برداری در شبکه است. به عنوان مثال از نماش دادن pasive شامل [۴۶]TCPdump,[33]coraal هست. مقدار زیادی از اطلاعات می تواند از نمایش دادن pssive حتی تنها در یک نقطه اقتباس شده باشد. یکی از سودهای تکنیک passive این هست که استفاده از انها سیستم شمرده شده را مغشوش نمی کند. هر چند pasive محدودیت هایی در مقدار اطلاعات جمع ده در طول لیست ها دارد(معمولا خیلی برزگ) به سختی ازز مان واقعی تحلیل اطلاعات.
ابزارهای اندازه گیری فعال بعضی از انواع محرک ها را تزریق می کنند به سوی شبکه(یک پاکت یا مجموعه ای پاکت ها) و بعد سنجش به محرک پاسخ می دهد. و مسائل اندازه گیری active می تواند برای اندازه گیری حاصل کار اکثریت استفاده شود، مشخصه مسیر، تأخیر پاکت ها، گم شدن پاکت ها و پهنای باند و مخصه بین Hostها.
وسائل بسیاری هست که می توان برای انداه تأخیر end-to-end و گم کردن پاکت ها استفاده کرد. ما مستمرا [۱](poisson ping)poip را در پروژه wAwm استفاده می کنیم. poip پاکت های UDP را به شبکه تزریق می کند طبق poisoon proccess. برانگیخته شدن برای این رو این هست که آزمون در وقفه به وسیله poisson proccess می د و دست آورد مشاهده شده که در میانگین های زمانی زیادی از بخشی از سیستم خواهد شد.
(در قسمت ساکن سیستم قرار دارد). بررسی های زیادی وجود دارد که باید در
اندازه گیری های متشابه active برای مطالعه پاکت های گم شده امل [۸,۴۸] و برای کشیدن مدلهایی از رفتار TCP شامل [۲۴,۳۴] استفاده می شد. این بررسی ها پیشینه را بهبود می بخشد که نزدیک شدن اندازه گیری Active ما را هدایت می کند.

بسیاری از دستگاه های اندازه گیری ative پیرفته هستند که می توان برای انداه گیری پهنای باند، طول مسیر end-to-end که امل [۱۸] pth cchaar و [۱۰]bprobe و [۲۰]net timer استفاده کرد. [۱۷]traaeriote یک دستگاه اندازه گیری ative است که مختصات مسیرها ساده را جمع می کند.
[۲۳]Treno یا traacccer oute reno فیزیک وسیله است که برای اندازه گیری حجم گنجایش توان عملیاتی TCP در مسیر اینترنت استفاده شود . این اندازه گیری های active می توانند بینش زیادی به وضعیت های شبکه بدهند. اما به این که چه میزان اطلاعات به ششبکه تریق می شود وابسته است. آنها همچنین می توانند اجرای شبکه را مغشوش کنند.
در پروژه wawm ما اندازه گیرهای active و passive را مقایسه کردیم برای اینکه بفهمیم چگ

ونه اندازه گیری های acive از حالتهای شبکه وابسته است به اجرا که در کاربرد server دیده می شود. بعضی از کارها که به طور وسیع از تکنیک های اندازه گیری active و passive استفاده می کنند توسط پاکسون در ردیف بررسی های گزارش شده تمام شده است [۳۵, ۳۶, ۳۷, ۳۹] این بررسی ها نقطه شروعی برای پروژه های wawm از لحاظ اندازه گیری و تحلیل هستند

۳-۲اندازه گیری زمان
اندازه گیری هایی از تأخیر end-to-end در معماری ما بر پایه داشتن نزدیکی هم زمان شدن ساعت ها در کاربرها و server است. سختی همزمان شدن ساعت در محیط پهناوری تعمیم داده شده و بررسی های عالی انجام شده مخصوصا توسط میلز[۲۷,۲۸]. این کار رهبری می کند برای پیشرفت خارق العاده پرتکل زمان شبکه (NTP) که ما در wawm برای هم زمان کردن ساعت ها در کاربران و server استفاده می کنیم. NTP اطمینان می دهد که ساعت ها در دها میلیون ثانیه هم زمان هستند. مضافا بررسی هایی از مشکلات همزمانی ساعت شد شامل [۳۲,۴۰] نکته های پاکسون در [۴۰] فاش شد. استفاده از آماده کردن NTP همزمان کردن ساعت ها را بست اما آن کنترل ها هنوز برای Skew باید انجام می شود وقتی که داده ها تحلیل می شدند.
پیامدهای ویژه گزارش شده در این مقاله روی ساعت Skew تأثیر ندارد. هر چند در کارهای آینده نقشه با صحت برای ساعت Skew یا استفاده منبع هم زمان سازی ظاهری زمان (GPS).

۴-۲٫اندازه گیری اجرای شبکه گسترده جهانی
تعداد بسیار زیادی از پروژه های اندازه گیری شبکه گسترده جهانی وجود دارد که هر کدام همچنین پیشنهاد شده اند یا در حال اجرا هستند. هیچ پیشنهادی برای نوع کار که برای wawm پیشنهاد شده نیست. هر چند که آنها شباهت هایی دارند.
هرکدام از پروژه ها بستگی زیادی به wawm دارند شامل cooperative association برای تحلیل داده های اینترنت [۱۲](CAIDA) ، پروژه های پیدایش سنجش اینترنت [۱](NIMI) کار کردن گروهی پرتکل نمایش اینترنت متری LETE [26,41](IPPM) پروژه اندازه گیری WLANR و عملکرد تحلیل دسته [۱۱](NOAATS) اندازه گیری اجرای اینترنت و تحلیل پروژه [۲۳](IPMA) راهنمایی سیستم های [۱۵].INC و پروژه پیمایشگر [۴۳]
هر کدام از این پروژه ها کوشش کردن به انداه گیری یا تحلیل بعضی از نحوه های اجرای اینترنت، پروژه wawm مانند پروژه های بالایی که در زیر بنای اندازه گیری فضای گسترده استفاده شده و مدیریت اطلاعات مهم و کارهای تحلیلی هست. پروژه Wawm به چند دلیل با اینها متفاوت است.
اول:پروژه WAwm روی درجه درخواست ها(برنامه کاربردی) استفاده کننده های web متم

رکز شده. بیشتر پروژه های لیست شده در بالا، روی اندازه گیری کلی شبکه، monitoring و تحلیل تمرکز دارند. اگر چهwAwm به گرفتن درجه اندازه گیری شبکه در طول آزمایشات پیشنهادی که اندازه گیری از درجه مشخصات استفاده کنندگان در زمانهای متشابه ساخته خواهد شد.
دوم:پیشنهادهای wAwm به نصب کردن سیستم هایی که این فعالیت سرویس ها را در زیربنا خواهد داشت. این نزدیکی کمک می کند که به آسانی و سازگاری نصب نوافزاران کنترل روی

محیط، امنیت و سادگی مدیریت.
سوم:سیستم هایی که هر کدام به عنوان server در آزمایشات wAwm فعالیت خواهند کرد. همچنین اجرای وسائل monitoring خواهد داشت که این به معرفی کردن اندازه گیرهای سیستم در طول آزمایشات قادر خواهد بود.

۳٫سمای گلی از پروژه wAwm
در این بخش ششرح خواهیم داد وسائل و روشهایی که در پروژه wAwm استفاده شده. ما این را به چهار مقوله تقسیم کردیم. معماری اندازه گیری و ابزار، ابزار مدیریت، پرتکل آزمایش و متدهای تحلیل. در هر مقوله اول هدف های دوره طولانی پروژه را شرح خواهیم داد و سپس نرم افزارهای ویژه استفاده شده و نتایج گزارش شده در اینجا را شرح خواهیم داد.

۱-۳معماری اندازه گیری
۱-۱-۳معماری کلی
اجزای سخت افزاری معماری کلی wAwm در عکس ۱ نشان داده شده در چپ اجزایی که در site ما جا گرفته اند وجود دارد. در ابتدا سیستم از یک web server تشکیل شده که فقط برای دادن اطلاعات به کاربران است. server همچنین با اجرای ابزاری monitoring پیکربندی شده اند. همچنین آنها اندازه گیری cpu را شرح می دهد. حافظه و مشخصه های شبکه می توانند در طول آزمایش ساخته شوند. دومین و سومین سیستم ها از تولید کنندگان بار محلی ساخته شده اند. آنها تولید کنندگان بار کاری SUKGE را راه می اندازد که این برای تنظیم کردن مقدار بارگاری روی server در سرتاسر مدت آزمایشات استفاده می‌شود.
این مهم است که از وقتی که ما نتوانیم انتظار داشته باشیم سیستم دور به اندازه کافی بار را تولید کند برای اشباء کردن سرور وقتی که می خواهیم تست هایی زیر بارگذاری سنگین server را اجرا کنیم.
چهارمین سیستم برای گرفتن هر دو اندازه گیرهای Active (استفاده جستجوی پاکت ها e.g) (passive کنترل پاکت های e.g استفاده می ششود. استفاده کردن این دستگاه ها ما انتظار داریم مقیاس تأخیر پاکت‌ها(در کمترین) و کم شدن پاکت ها، راه های جریان و مشخصه راه ها مثل سرعت ارتباط تنگه. سیستم دیگر(نشان داده نشده) برای کنترل سیستم آزمایشات انجام ده و الاعات را از پایه جمع شده را استفاده کرد.
تمام این سیستم ها در دسته server اتصال داده شده اند محیا کننده server اینترنت محلی (ISP). دسته server ترافیک شبکه مثل آن خیلی تنگ نیست.
در سمت راست این شکل سیستم هایی که تعیین محل شده اند(جا گرفته اند) از راه دور site ما وجود دارند. هدف ما این است که به طور وسیع این سیستم های سرتاسر اینترنت تعمیم دهیم در مبادرت کردن به جستجو عرض رشته ای از انواع مسیرها. سیستم از راه دور درخواست هایی را برای server در طول تست می سازد. اینها همچنین با هر دو مورد ابزارهای اندازه گیری شبکه pasive و active پیکر بندی شده.
مانیتور ۲ به طور مفصل مشخصات اجرا فرستنده را در cpu حافظه و اجزاء شبکه فرستنده اندازه می گیرد. سیستمهای تولید بار محلی در دسته بندی فرستنده که با SURGE پیکربندی شده شروع به ساختن درخواست برای یک تنظیم فایل که شامل ۲۰۰۰ فایل مجزا است کرده.

سایزز کلی این تنظیم داده ها در حدود ۵۰MB بود. بدین ترتیب تنظیم داده ها به صورت صحیح در RM مربوط به فرستنده می تواند پنهان شود.
آزمایشات تحت هر دو حالت مقدار بار محلی زیاد و کم انجام شده. مقادیر بار در SURGE در مراحل معادل کاربر )(UES) بیان شده. تشخیصات بار تحت رنج USE برای سیستم PC مشابه در [۷]

مشخص شده. استفاده از HTTP p.o ، ما از ۴۰UES برای بارکم، ۵۲۰UES برای بار یاد استفاده کردیم.
proto type نصب به کار برده شده تنها در یک ساعت از راه دور واحد که در دانشگاه (DU)Denver جایگذاری شده. این سیستم پیکربندی شده با یک pro CPU، پنتیوم ۳۳۳MHZ و ۶۴MB RAM و راه انداز linuxv2.0.35 آن در یک مکان محلی از طریق اترنت ۱۰۰Mbps سوئیچ ششد. وصل شد.دستگاه های سنگرون(همزمان) کننده زمان در مورد سیستمها در دسته بندی فرستنده ورژنهای تغییر یافته (بهینه شده) SURGE شروع به ساختن درخواستهای تکراری برای یکی از سه فایل موجود بر روی فرستنده کرده.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 37 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد