مقاله در مورد فشار گیج

word قابل ویرایش
13 صفحه
18700 تومان

فشار گيج


فشار گیج
فشار سنج دارای صفحه مدرجی می باشد که از صفر تا دویست و پنجاه درجه بندی گردیده است و توسط آن می توان مقدار فشار گاز داخل مخازن و سیستم را مشاهده نمود. این فشارسنج معمولاً توسط یک رابط بر روی شیر دستی نصب می گردد.

فشار یکی از مهمترین پارامترهای استفاده شده در صنعت برای کنترل پروسه های مختلف میباشد و از تقسیم نیرو بر سطح به دست می ‎آید. این کمیت با توجه به این که در مواردی نظیر ارتفاع سنجی سطح مایعات و همچنین اندازه گیری سرعت سیالات و فلو نیز کاربرد دارد اهمیت ویژه داشته و تجهیزات و وسائل مختلفی جهت اندازه گیری آن در شرایط مختلف ابداع گردیده است .در زیر به پاره ای از متداول ترین این ابزار اشاره گردیده است .


سنسور فشار عموما فشار گاز یا مایع را اندازه می گیرد. فشار به اصطلاح نیروی لازم برای جلوگیری از پخش شدن مایع است و معمولا به صورت نیرو بر سطح تعریف می شود. سنسور فشار معمولا به صورت مبدل کار می کند و سیگنالی تابع اثر فشار تولید می کند. برای این منظور می توان سیگنال الکتریکی در نظر گرفت. سنسورهای فشار روزانه برای کنترل و مانیتورینگ هزاران کاربرد استفاده می شوند. سنسورهای فشار می توانند به طور غیر مستقیم برای اندازه گیری

سایر متغیرها استفاده شوند. برای مثال: دبی سیال/ گاز ، سرعت ، سطح مایع و ارتفاع از این متغیرها هستند. به سنسورهای فشار ، مبدلهای فشار ، ترنسمیتر فشار ، فرستنده ی فشار، نشاندهنده ی فشار ، پیزومتر و مانومتر و ... نیز گفته می شود. سنسورهای فشار از نظر تکنولوژی ، طراحی ، عملکرد، کاربرد و قیمت باهم متفاوت هستند. با یک تخمین محافظه کارانه می توان گفت بیش از 50 تکنولوژی و حداقل 300 شرکت در سراسر جهان سازنده ی سنسور فشار هستند. هم چنین طبقه ای از سنسورهای فشار وجود دارند که برای اندازه گیری حالت پویای تغییرات سریع در فشار طراحی شده اند. مثالی از کاربرد این نوع سنسور را می توان در اندازه

گیری فشار احتراق سیلندر موتور و یا گاز توربین مشاهده کرد. این سنسورها به طور عمده از مواد پیزوالکتریک مانند کوارتز ساخته شده اند. بعضی از سنسورهای فشار مانند آنچه در دوربین های کنترل ترافیک دیده می شود، به صورت باینری (دودویی) و خاموش/ روشن کار می کنند. برای مثال وقتی فشاری به سنسور فشار اعمال می شود، سنسور یک مدار الکتریکی را قطع یا وصل می کند. این سنسورها به سوئیچ فشار معروف هستند.


انواع اندازه گیری فشار
سنسورهای فشار می توانند براساس بازه ی اندازه گیری، بازه ی دمای عملکرد و از همه مهمتر نوع فشار اندازه گیری طبقه بندی شوند. با توجه به نوع فشار، فشار سنج ها، به 5 دسته طبقه بندی می شوند:
• سنسور فشار مطلق


این سنسور فشار یک نقطه نسبت به خلا کامل (0 psi) را اندازه می گیرد. فشار اتمسفریک 101.325 KPa (یا 14.7psi) در سطح دریا نسبت به خلا است.
• سنسور فشار گیج Gauge
این سنسور در کاربردهای متفاوتی استفاده می شود زیرا می تواند برای اندازه گیری فشار یک نقطه نسبت به فشار اتمسفریک در نقطه ی دیگر کالیبره شود. گیج فشار تایر مثالی از نشانگر فشار گیج است. هنگامی که گیج فشار تایر مقدار 0 psi را می خواند فشار داخل تایر 14.7 psi است. یعنی برابر با فشار اتمسفر.

 

• سنسور فشار خلا
این سنسور برای اندازه گیری فشار کمتر از فشار اتمسفر در نقطه ای مشخص استفاده می شود. مرجع سنسور خلا در صنعت متفاوت است که ممکن است موجب اشتباه شود ؛ فشار نسبت به فشار اتمسفر ( مانند اندازه گیری فشار گیج منفی) و نیز فشار نسبت به فشار خلا .
• سنسور فشار تفاضلی
این سنسور تفاضل بین فشار 2 یا چند نقطه را که به عنوان ورودی معرفی می شوند اندازه می گیرد. برای مثال اندازه گیری افت فشار در فیلتر روغن. فشار تفاضلی هم چنین برای اندازه گیری دبی یا سطح در مخازن به کار می رود.


• سنسور فشار مهرشده(sealed)
این سنسور همانند سنسور فشار گیج است با این تفاوت که از قبل توسط سازنده برای اندازه گیری فشار نسبت به فشار سطح دریا کالیبره شده است.

تکنولوژی حس کردن فشار
2 دسته بندی اساسی برای سنسورهای آنالوگ فشار وجود دارد:
انواع جمع کننده نیرو: این نوع از سنسورهای فشار الکترونیکی عموما از یک جمع کننده نیرو استفاده می کنند.( مانند دیافراگم، پیستون، لوله ی بوردونی) تا کشش را بر اساس نیروی اعمالی و فشار بر سطح اندازه بگیرد.


• گیج های کشش پیزو رزیستور
از اثر پیزو رزیستور گیج های کشش قرارداده شده بر روی تکیه گاه برای تعیین کشش ناشی از فشار اعمالی استفاده می کند. انواع تکنولوژی های معمول سیلیکن (مونو کریستالی) ، پوسته نازک پلی سیلیکن، ورق فلز قرار داده شده بر روی تکیه، ورق ضخیم . عموما گیج های کشش در یک ساختار مدار پل وتستون اتصال می یابند تا خروجی سنسور را حداکثر کنند. این معمول ترین تکنولوژی به کار گرفته شده برای اهداف عمومی اندازه گیری فشار است. این تکنولوژی ها با اندازه گیری فشار مطلق، گیج، خلا و فشار تفاضلی وفق داده می شوند.


• خازنی :از دیافراگم و کاواک فشار برای ایجاد خازن متغیر استفاده می شود تا کشش ناشی از فشار اعمالی را تعیین کند. تکنولوژی های معمولی از فلز، سرامیک و دیافراگم های سیلیکنی استفاده می کنند. این تکنولوژی ها برای فشارهای کم کاربرد دارند. ( مطلق، تفاضلی و گیج) در سنسور فشار نوع خازنی فشار تفاضلی به دیافراگم اعمال می شود که باعث می شود دیافراگم به یکی از صفحات خازن نزدیک شده و از دیگری دور شود. بنابراین ظرفیت خازن تغییر می کند که این تغییر متناسب با فشار اعمال شده به دیافراگم است. تغییر ظرفیت خازن توسط مدار الکتریکی و ترنسمیتر تبدیل به سیگنال الکتریکی می شود که در واحدهای فشار کالیبره شده است.


• الکترومغناطیسی
جابجایی دیافراگم از طریق تغییر در اندوکتانس (رلوکتانس)، LVDT ، اثر هال و یا قانون جریان ادی اندازه گیری می شود. سنسور فشار القایی نشان داده شده در شکل 12-5 دارای دو سیم پیچی می باشد که با یک هسته مغناطیسی کوپل شده اند. هنگامی که فشار اعمال شده دیافراگم را حرکت دهد ، این هسته جابجا می شود. خاصیت القایی توسط مدارهای الکترونیکی مانند مدارهای رزونانس اندازه گیری می شود.


• پیزو الکتریک
از اثر پیزو الکتریک در مواد معین همانند کوارتز استفاده می کند تا کشش ناشی از فشار را اندازه بگیرد. این تکنولوژی برای اندازه گیری فشارهای پویا استفاده می شود. انواعی از کریستال ها به نام پیزوالکتریک در اثر تغییر شکل مکانیکی سیگنال الکتریکی تولید می کنند که سطح ولتاژ این سیگنال متناسب با میزان تغییر شکل است. کریستال به یک دیافراگم فلزی متصل است . یک

سمت دیافراگم برای اندازه گیری فشار ، در تماس با سیال فرایند می باشد و سمت دیگر دیافراگم به طور مکانیکی به کریستال متصل است. سیگنال ولتاژ خروجی کریستال دامنه کوچکی دارد( در محدوده میکرو ولت ) پس باید یک تقویت کننده با امپدانس ورودی بالا به کار گرفته شود . به منظور جلوگیری از اتلاف سیگنال ، تقویت کننده باید در نزدیکی سنسور نصب شود. کریستال تا دمای 400°F را تحمل می کند. تغییرات دما کریستال را تحت تاثیر قرار می دهد بنابراین جبران سازی دما باید صورت گیرد.


• نوری
از تغییر فیزیکی فیبر نوری برای تعیین کشش ناشی از فشار اعمالی استفاده می کند. به عنوان مثال درFiber Bragg Grating از این تکنولوژی استفاده می شود. این تکنولوژی در کاربردهایی که با چالش همراه هستند استفاده می شود. برای مثال در مکان های غیر قابل دسترس، دماهای بالا و یا در تکنولوژی های ذاتا مصون از تداخلات الکترومغناطیس و اندازه گیری های راه دور.
• پتانسیومتری :از حرکت جاروبک در طی مکانیزم مقاومتی برای تعیین کشش ناشی از فشار اعمالی استفاده می کند.


انواع دیگر
این انواع سنسورهای فشار الکترونیکی از خواص دیگر ( مانند چگالی) برای تعیین فشار گاز یا مایع استفاده می کنند.


• رزونانس
اعمال فشار باعث ایجاد تغییر در چگالی گاز می شود و آن نیز موجب تغییر فرکانس رزونانس می شود. برای استفاده از این تکنولوژی می توان از ابزار "جمع کننده نیرو" مانند موارد ذکر شده در بالا استفاده کرد. هم چنین می توان عنصر رزونانس کننده را به طور مستقیم در معرض ماده قرار داد . در این صورت نیز فرکانس نوسان وابسته به چگالی ماده می باشد. سنسورها از سیم های نوسان کننده، تیوب های نوسان کننده، کوارتز، و سیستم های میکرو الکترو_مکانیکی (MEMS) ساخته می شوند.در کل مشخصه این تکنولوژی، خروجی پایدار آن است.


• دما
با اعمال فشار به گاز ، چگالی آن تغییر می کند و به دنبال آن ، گذردهی گرمایی آن تغییر می کند. نمونه رایج این سنسورها ، گیج های "پیرانی" هستند.
• یونیزاسیون :با اعمال فشار به گاز، چگالی آن تغییر می کند و به دنبال آن، جریان یون های موجود در آن تغییر می کند.نمونه های رایج این نوع سنسور، گیج های کاتد سرد و کاتد گرم است.
• دیگر
راه های دیگر نیز برای استنتاج فشار از طریق چگالی وجود دارد.(سرعت صوت، جرم، ضریب شکست)


کاربردها
سنسورهای فشار کاربردهای زیادی دارند از جمله:
• اندازه گیری فشار
این کاربرد، کاربرد مستقیم سنسورهای فشار است که در مواردی از جمله تجهیزات هواشناسی، هواپیما، اتومبیل و سایر وسایلی که در آن ها فشار کارایی دارد به کار می رود.


• اندازه گیری ارتفاع از سطح دریا :کاربرد آن در هواپیما، موشک، ماهواره، بالن های هواشناسی و غیره می باشد. در تمامی این کاربردها از رابطه بین تغییرات فشار با ارتفاع نسبت به سطح دریا استفاده می شود. این رابطه به صورت زیر است:


h=(1-(P⁄P_ref )^0.19028 )*145366.45ft
این معادله، برای ارتفاع سنجی تا ارتفاع 36.090 فوت (11.000 متر) تنظیم شده است. در خارج از این بازه، شاهد خطا خواهیم بود. این خطا را می توان برای سنسورهای فشار مختلف محاسبه کرد. عامل این خطا، تغییرات ناشی از دما درارتفاعات بالاتر می باشد. ارتفاع سنج هایی با سنسور فشار تفکیک پذیری کمتر از 1 متر دارند و تفکیک پذیری آن ها بهتر از نوع ارتفاع سنجی با سیستم GPS ( که دارای تفکیک پذیری ارتفاع 20 مترمی باشد) است. در کاربردهای موقعیت یابی، برای تشخیص جاده های تپه ای( برای موقعیت یابی اتومبیل) و یا ارتفاع طبقات ساختمان ها ( برای موقعیت یابی فرد پیاده) استفاده می شود.


• اندازه گیری جریان
می توان با کمک اثر ونتوری و رابطه اش با فشار ، جریا ن را اندازه گرفت. اختلاف فشار بین دو بخش یک تیوب نتوری (با قطرهای دهانه مختلف) اندازه گیری می شود. این اختلاف فشار، با سرعت جریان گذرنده از تیوب رابطه مستقیم دارد.از انجا که این اختلاف فشار نسبتا کوچک است از سنسور فشار با بازه کم استفاده می شود.
• اندازه گیری ارتفاع / عمق
می توان از سنسور فشار برای اندازه گیری ارتفاع سطح مایع استفاده کرد.معمولا از این تکنیک برای اندازه گیری مکان جسم غوطه ور در آب ( مانند غواص ها ،زیر دریایی ها) و یا ارتفاع سطح مایع درون یک مخزن (مانند مایع داخل برج آب) استفاده می شود. برای بیشتر کاربردهای عملی، سطح مایع متناسب با فشار است. در مواردی مانند "آب شیرین" که زیر فشار اتمسفر می باشدداریم:
1psi =27.7 in H2O
1pa = 9.81 mm H2O
معادله اصلی برای این اندازه گیری معادله زیر است:
P=ρ*g*h
p= فشار


ρ=چگالی مایع
g=گرانش
h=فشار سنسور بالای مایع ستون ارتفاع
• آزمایش نشتی
می توان با اندازه گیری افت فشار، نشتی سیستم را به دست آورد. روش های متداول برای این منظور، دو روش هستند:
1. مقایسه فشار سیستم با فشار سیستمی با نشتی معلوم و استفاده از این اختلاف فشار
2. اندازه گیری فشار و بررسی تغییرات آن در طول یک بازه زمانی.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 13 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

مقاله در مورد فشار خون

word قابل ویرایش
26 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
فشار خونآبغوره وتاثير آن بر روي فشار خون:يكي از انواع افزودني هاي غذايي كه مصرف آن از دير باز در كشور ما مرسوم بوده است، آبغوره مي باشد.اصطلاح غوره در ادبيات معنايي « فرهنگ لغت » به هر نوع ميوه نارس اطلاق مي گردد . ولي منظور از غوره در اين مبحث ميوه نارس انگور مي باشد كه داراي رنگ سبز وطعم ترش است كه عصاره آن ...

دانلود مقاله کنترل هوشمند دما و فشار آب با بهره گیری از سیستم کنترل فازی

word قابل ویرایش
7 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
چکیدهکنترل فازي هوشمند ،جهت پیش بینی عملکرد سیستمهایی که داراي رفتار غیر قابل پیشگویی هستند بکار میرود ، به بیان دیگر ،مدل هاي فازي توانایی تطبیق با سیستمهایی با رفتارهاي دینامیکی و انعطاف پذیر را دارا می باشند.از طرف دیگر در عصر حاضر، صرفه جویی در مصرف انرژي ، بویژه انرژي هاي تجدید ناپذیر، جز یکی از مهمترین ...

دانلود مقاله بررسی تعادل مایع - مایع سیستمهای سه جزئی آب +فنل+حلال آلی در فشار 1 اتمسفر

word قابل ویرایش
17 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
چکیده:فنل و ترکیبات فنلی از جمله آلوده کننده های محیط زیست هستند. حذف فنل و ترکیبات فنولی از پسابها در سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرارگرفته است. فنل کاربرد زیادی در صنایع شیمیایی ازجمله صنایع پلاستیک ،شویندهها و داروها دارد. دادههای تعادلی در تعادل مایع-مایع برای سیستمهای سهجزئی (آب+فنل+ حلال) در فشار اتمسفر ...

دانلود مقاله بررسی روند تغییرات فشار آب حفرهای در سد های خاکی درحین ساخت و اولین آبگیری ، با استفاده از روش اجزای محدود ( مطالعه موردی )

word قابل ویرایش
8 صفحه
21700 تومان
خلاصهبررسی روند تغییرات فشار آب حفرهاي در حین ساخت سد هاي خاکی و اولین آبگیري مخزن سد، از مسایل مهم در مهندسی ژئوتکنیک است.افزایش فشار آب حفرهاي موجب کاهش تنش موثر گشته و مقاومت برشی خاك به دلیل رابطه مستقیمی که با تنش موثر دارد، در اثر افزایش فشار آب حفرهاي کاهش مییابد. کاهش مقاومت برشی مصالح به کار رفته در ...

دانلود مقاله تکنیک های حفاری با فشار مدیریت شده ( ( MPD

word قابل ویرایش
4 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده (Abstract)حفاری چاه های ساحلی و حفاری کردن در عمق های بیشتر در روش MPD از لحاظ اقتصادی توجیه بیشتری دارد. مسائل مرتبط با حفاری، از قبیل لوله گذاری، هدر رفت انرژی و هزینه ی بالای گل حفاری نیاز به تکنولوژی های بهتر حفاری را مشخص می سازد. اگر ما بتوانیم این مسائل را حل کنیم، صرفه اقتصادی حفاری چاه ها بهتر ...

دانلود مقاله افزایش ضریب ایمنی شبکه گازرسانی و بهبود در اندازه گیری فلومترهای توربینی از طریق استفاده از قطع کننده اختلاف فشار

word قابل ویرایش
7 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
چکیده:در این مقاله قصد معرفی یک اتصال به نام "قطع کننده اختلاف فشار" را داریم که جهت حل مشکلات زیر مناسب است:.1 مصون نگاه داشتن شبکه گازرسانی در مواقع بحران : یکی از مواردي که شهرهاي داراي شبکه گازرسانی جهان را به خود مشغول داشته،ایمنی شبکه گازرسانی است و یکی از مهمترین عوامل ،مصون نگاه داشتن آن از ورود گاز ب ...

دانلود مقاله کاربرد آسیای غلطکی با فشار بالا در نرم کنی بار در گردش آسیای نیمه خودشکن مجتمع سنگ آهن گل گهر

word قابل ویرایش
13 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدهیکی از مشکلات تجهیزات نرم کنی و به خصوص مدارهای نرم کنی نوع خودشکن، ایجاد ذرات با ابعاد بحرانیﻭ تجمع این ذرات در تجهیزات مذکور است. یکی از راه های مقابله با این مشـکل، خـارج سـازی و خـردایش جداگانه ذرات با ابعاد بحرانی است. در این مقاله ضمن معرفی این ذرات، فرآیند خارج سازی و امکان سـنجی خردایش مجدد آنها ...

دانلود مقاله فشارداخل شکمی و عوامل مرتبط با آن دربیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه

word قابل ویرایش
8 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
چکیده مقدمه: با وجود تاثیر افزایش فشار داخل شکمی بر اختلالات ارگانی و افزایش مرگ و میر، اطلاعات مربوط به فراوانی و عوامل خطرساز مرتبط با آن در بخش هاي مراقبت ویژه کافی به نظر نمی رسد، این در حالی است که نتایج بسیاري از مطالعات مبین آن است که فشار داخل شکمی اندازه گیري شده در بدو پذیرش بیماران دربخش مراقبت وی ...