بخشی از مقاله

مختصري از تاريخچه پست الكترونيكي و شبكة اينترنت

كلمة E-mail از حرف E مخفف كلمة Electronic (الكترونيك) و كلمة Mail به معني پست تشكيل شده است . همچنين كلمة Net به معني شبكه و Internet به معني شبكة اطلاعاتي از طريق كامپيوتر مي باشد.
قبل از به وجود آمدن شبكة اينترنت كامپيوترها فقط از دو طريق مي توانستند با يكديگر مرتبط شوند.
1ـ شبكة ارتباطي محلي (LAN or Local Area Network)


به اين ترتيب كه در داخل يك كمپاني چندين كامپيوتر توسط Cable (كيبل) كه به معني سيمهاي كامپيوتري خاص مي باشند به يكديگر متصل مي شوند و توسط نوعي نرم افزار اختصاصي مي توانند با يكديگر ارتباط برقرار كنند .معمولا در اين نوع شبكه هاي كوچك يك كامپيوتر به عنوان سرور Server به معني سرويس دهنده عمل مي كند. كامپيوترهايي كه به سرور متصل هستند Work station ناميده مي شوند.


2 ـ شبكة ارتباطي گسترده (WAN or Wide Area Network)
از اتصال چند شبكة ارتباط محلي LAN شبكه ارتباطي گسترده WAN به وجود مي آيد.
مودم (Modem)
مودم وسيله ايست كه با استفاده از خط تلفن دو و يا چند كامپيوتر را به يكديگر متصل مي كند. مودم مي تواند در داخل و يا خارج كامپيوتر قرار داشته باشد.
چگونگي عملكرد مودم : كار اصلي مودم تبديل سيگنالهاي كامپيوتر به سيگنالهاي صوتي و بر عكس مي باشد. وقتي كه سيگنال كامپيوتر به سيگنال صوتي تبديل شود در اصطلاح به آن Modulation ماجوليشن مي گويند . هنگامي كه سيگنال صدا به سيگنال كامپيوتر تبديل مي گردد به آن Demodulation دي ماجوليشن گفته مي شود. كلمة Modem از تركيب دو حرف اول Modulation سه حرف اول Demodulation به وجود آمده است. سرعت انتقال مودم به مقدار اطلاعاتي اطلاق مي گردد كه در يك ثانيه مبادله مي گردد، كه بر حسب كيلو بيت در ثانيه (kb/s) بيان مي شود سرعت مودم هايي كه در كامپيوترها نصب مي شوند معمولاً k 56 است .در مودم هاي Digital مانند DSL كه سرنام كلمه Digital Subscriber Lines مي باشد . اين سرعت چندين برابر است.
آن لاين سرويس پروايدر (Online Service Provider)
كلمة online اشاره به زماني است كه كامپيوترتان به شبكه اينترنت وصل باشد . كلمة Provide به معني تهيه كننده و service نيز هم همان خدمات (سرويس) مي باشد . بنابراين Online service provide اشاره به شركتهايي است كه به عنوان سرويس دهنده كامپيوتر شما را با استفاده از مودم و خط تلفن و نرم افزاري كه آنها در اختيارتان مي گذارند به server خود ، يا كامپيوترهاي ديگر متصل كنند.


اينترنت چيست و چگونه به وجود آمد
اين تصوير نشان دهنده شبكه جهاني اينترنت و هر نقطه آن نشان دهندة يك كامپيوتر مي باشد ، كه به كامپيوتر ديگري متصل شده است. شبكة اولية اينترنت در سال 1969 توسط سازمان دفاع ايالات امريكا به وجود آمد. هدف اصلي آن برقراري ارتباط محققين و افراد نظامي در مواقع اضطراري بود. در سال 1989 Tim Berners Lee (تم برنزلي) يكي از كارمندان لابراتوار فيزيك در سوئيس ايده اي انقلابي در مورد اينترنت را به وجود آورد. ايدة او در مورد طرح Word Wide Web بود. هدف او آسانتر كردن دسترسي به اطلاعات علمي براي دانشمندان سر

اسر جهان بود. در سال 1993 سازمان ملي علوم امريكا توانست پروگرام يا نرم افزاري را بوجود آورد كه كار با شبكة اينترنت براي عموم ساده گردد. اين پروگرام كه براي كامپيوترهاي IBM و كامپيوترهاي سازگار با آن نوشته شده بود ، به نام Mosaic (موزاييك) به بازار آمد بعد از مدت كمي پروگرام ديگري به نام Netscape وارد بازار شد.
سرويس دهندگان اينترنت
در امريكا دو نوع سرويس دهندة اينترنت وجود دارد . نوع اول Online Service Provide مي باشد كه به آن اشاره كرديم . اين نوع سرويس دهنده ها مانند AOL داراي نرم افزار ارتباطي خاص خود مي باشند. نوع دوم ISP ناميده مي شود كه سرنام كلمه هاي Internet Service Provide مي باشد عملكرد آنها دقيقا مانند اپراتور تلفن است . يعني كارشان فقط وصل كردن كامپيوتر شما به شبكة اينترنت مي باشد.
روش هاي اتصال به شبكه اينترنت
از دو طريق مي توانيد كامپيوتر خود را به شبكة اينترنت متصل كنيد.
1ـ اتصال از طريق شماره گيري با مودم
2 ـ اتصال از طريق خط مستقيم بدون استفاده از مودم.
اتصال از طريق استفاده از شماره گيري


اين روش با استفاده از مودم و يك سرويس دهندة اينترنت چه ISP و چه OSP انجام پذير است.
اتصال از طريق خط مستقيم
اين روش كه داراي مخارج و مسايل تكنيكي بيشتري است. براي شركتهاي بزرگ مورد استفاده قرار مي گيرد. شركتهاي استفاده كننده از اين روش خط مستقيم مستقلي كه همواره به اينترنت متصل مي باشد را از شركتهاي تلفن مانند AT&T Sprint و يا هر جاي ديگر اجاره مي كنند . با اين روش مي توانند دهها و شايد هم صدها كامپيوتر را بدون نياز به مودم و با سرعت زياد به شبكه اينترنت متصل كنند . بعضي از اين خطها به نام Leased Line مشهور ه

ستند . اخيراً خطهاي مستقيم به نام DSL سرنام كلمه هاي Digital Subscriber Line و Cable از طريق شركتهايي كه كيبل كمپاني ناميده مي شوند در اختيار مردم عادي قرار گرفته است و مشتركين مي توانند با پرداخت هزينه اي كه فقط كمي از هزينه روش عادي يعني مبتني بر خط تلفن بيشتر است اين خطهاي سريع را مورد استفاده قرار دهند.

شماره هاي اتصال به شبكة اينترنت
براي ارتباط با شبكة اينترنت بايد شماره تلفني در اختيار داشته باشيد كه از طريق سرويس دهندة اينترنت به شما داده مي شود. به اين شمارة Dialup Connection و يا شماره هاي اتصال گفته مي شود.
پست الكترونيكي يا E-mail ايميل
سيستم عملكرد پست الكترونيكي دقيقاً مانند سيستم رساندن نامه هاي پستي مي باشد . وقتي نامه اي از شهري به شهر ديگر پست مي كنيد ، نامة مزبور قبل از اين كه بدست

گيرنده برسد بايد مراحلي را طي كند مثلاً ابتدا به اداره پست شهر فرستنده مي رود سپس به اداره پست شهر گيرنده منتقل خواهد شد و بعد مامور پستي كه در آنجا كار مي كند با خواندن آدرس پشت پاكت آن را به آدرس گيرنده ارسال مي كند . پست الكترونيكي نيز دقيقاً به همين صورت مي باشد. به عنوان مثال اگر شما از مشتركين AOL هستيد و دوستان از مشتركين مايكروسافت اكسپلورر باشد و مي خواهيد أي ميل براي دوست خود بفرستيد اي ميل شما ابتدا به سرور و يا كامپيوتر AOL منتقل مي گردد. سپس از آنجا به مايكروسافت اكسپلورر و بعد

به آدرس ايميل دوستتان منتقل مي گردد. تنها تفاوت در اين است كه مي توانيد نامه هاي ايميل خود را از هر كجاي دنيا كه باشيد دريافت داريد . بنابراين نيازي نيست كه براي دريافت ايميل كامپيوترتان روشن باشد. زيرا ايميل به دست سرويس دهنده تان مي رسد و هر زمان كه كامپيوترتان به شبكة اينترنت متصل شود مي توانيد نامه هاي ايميل خود را دريافت كنيد.
آدرس هاي ايميل
آدرس هاي ايميل بر اساس سه حرف اول كلمة بيان كننده ماهيت سازمان فرستنده تقسيم بندي مي شود كه بعد از يك نقطه قرار مي گيرند.

طبقه حروف مخفف مثال
Commercial .com Aol.com
Educational .edu Uic.edu
Government .gov Nis.gov
Organization .org Church.org
Network .net Att.net


Malitarrry .mil Usa.mil
در مورد كشورها دو حرف از اسم آن كشور بعد از نقطه آورده مي شود ( مثل it براي ايتاليا ، Uk براي انگلستان و CA براي كانادا) .
آدرس ايميل در واقع همان آدرس پستي شما مي باشد كه هنگام اشتراك در سرويس دهنده براي خود انتخاب مي كنيد و از سه قسمت تشكيل شده است. به قسمت اول Screen name ، User name و يا Login name گفته مي شود.. قسمت دوم نقش كلمة «به» يا «AT» را دارد كه همان علامت@ مي باشد. قسمت سوم Domain name ناميده مي شود.
معمولا اسكرين نيم حدود 10 حرف مي باشد كه البته در برنامه هاي مختلف تفاوت دارد. اين حروف مي تواند اسم واقعي و يا تركيبي از اسم و شماره باشند . دومين بخش مربوط به اسمي است كه سرويس دهنده تان براي خود انتخاب كرده و در واقع نام محلي است كه در آن مشترك شده ايد.


معني آدرس Jsaff888@aol.com اين است كه شما با شخصي ايميل مبادله كرده ايد كه اسم انتخابي اش jsaff888 مي باشد و از مشتركين AOL است.
مرورگر وب (World Wide Web Browser)
مرورگر وب در واقع پروگرامي است كه اطلاعات مختلفي را در اختيارتان قرار مي دهد اين اطلاعات مي توانند به صورت نوشته ، تصوير ، صدا و حتي فيلمهاي موجود در شبك

ة اينترنت باشند . مرورگر وب به دو قسمت تقسيم مي شود كه عبارتند از Web browser و Web server قابل خواندن مي باشند.
Web browser كه در واقع همان مرورگر وب مي باشد پروگرامي است كه مي تواند فايل هاي وب را بخواند با استفاده از اين پروگرام مي توانيد به قابل هاي موجود در وب سرورهاي فوق دسترسي پيدا كنيد.
Netscape از جمله اولين مرورگرهاي وب مي باشد كه در سال 1995

به بازار آمد اما شركتهاي OSP مانند Compuserve , AOL و يا Microsoft Network داراي مرورگرهاي وب مخصوص به خود مي باشند.
نصب پروگرام AOL
اگر شما بر روي desktop خود Icon (آيكون) AOL را مشاهده مي كنيد نشان دهنده اين است كه پروگرام مزبور قبلاً در كامپيوترتان نصب شده است در غير اين صورت بايد پروگرام AOL و يا هر پروگرام مشابه ديگري مانند Netscape و غيره را تهيه و در كامپيوتر نصب كنيد.
1 ـ پروگرام مورد نظر را در داخل درايو CD-rom (محل قراردادن سي دي) قرار دهيد و چند ثانيه صبر كنيد تا صفحة Install screen ظاهر شود.
2 ـ از اين مرحله به بعد دستورهايي كه بر روي صفحه كامپيوتر ظاهر مي شوند را دنبال كنيد . بعد از نصب پروگرام بايد ابتدا Screen name و Password كلمة عبور خود را مشخص كنيد . لازم به ذكر است كه هنگام تايپ password به جاي حرف و يا رقم عبارت ******* را مشاهده خواهيد كرد . ويژگي مزبور موجب مي شود كه اگر هنگام تايپ كردن كلمه عبور فرد ديگري در كنار شما نشسته باشد نتواند آنرا بخواند . اگر اين مرحله را مشاهده نكرديد مرحله هاي بعدي را دنبال كنيد .
3 ـ براي باز كردن آيكونMy computer آن را دابل كليك كنيد.
4 ـ براي باز كردن فولدر Control panel آن را دابل كليك كنيد.
5 ـ آيكونAdd/remove programs را دابل كليك كنيد تا باز شود.
6 ـ پس از كليك كردن دكمة Install ، دستورات داده شده توسط كامپيوتر را دنبال كنيد .
شروع كار با پروگرام
1 ـ ابتدا مطمئن شويد كه كامپيوتر به خط تلفن وصل است و خط تلفن نيز كار مي كند.
2 ـ آيكونAOL و يا هر پروگرام ديگري كه براي اتصال online مورد استفاده قرار مي دهيد را دابل كليك كنيد ، پس از باز كردن پروگرام بايد بتوانيد در زير كادر screen name ، اسكرين نيم خود را ببينيد د ر غير اينصورت فلشي كه در سمت راست كادر قرار دارد را كليك كنيد تا ليست تمام اسكرين نيم ها ظاهر شوند.


3 ـ داخل كادر Password را كليك كنيد تا cursor يا نقطه درج به آن قسمت منتقل گردد و سپس Password يا كلمه عبورتان را تايپ كنيد .
4 ـ دكمة Sign on را كليك كنيد.
پس از فرمان فوق معمولاً صداي اتصال خط تلفن توسط مودم را خواهيد شنيد اما در مورد افرادي كه از DSL و يا Cable به جاي مودم استفاده مي كنند هيچگونه صدا
1ـ آيكونWrite به معني نوشتن را كليك كنيد در پروگرامهاي ديگر ممكن است اين آيكون شكل ديگري داشته باشد ، مثلا به جاي آن كلمة compose را مشاهده كنيد.
2 ـ در داخل كادري كه در قسمت جلوي جملة send to به معني فرستادن به يا گيرنده نامه قرار دارد آدرس ايميل گيرنده را تايپ كنيد.
3 ـ موضوع نامه را تايپ كنيد .
4 ـ كليد tab را فشار دهيد تا كرسر در كادر بعدي قرار گيرد . اين كادر براي نوشتن متن نامه مي باشد.
5 ـ براي ارسال نامه ، دكمة Sent now را كليك كنيد.
6 ـ براي خارج شدن از پنجرة مزبور دكمه ok را كليك كنيد.
پيوست فايل به ايميل
چنانچه مي خواهيد پرونده ا ي كه در پروگرام ديگري به وجود آورده ايد و اكنون در داخل هارد درايو و يا فلاپي درايو شما ذخيره گرديده است و يا حتي عكسي كه بصورت فايل در داخل كامپيوترتان ذخيره شده است را همراه ايميل خود براي فرد ديگري بفرستيد مرحله هاي زير را انجام دهيد:
1 ـ متن ايميل خود را بصورتي كه در قسمت قبل شرح داده شد تايپ كنيد.
2 ـ دكمه Attaches كه در قسمت پايين پنجره اي ميل واقع گر

 

ديده است و در پروگرامهاي ديگري ممكن است به صورت آيكني به شكل گيرة كاغذ در قسمت نوار ابزار واقع شده باشد را كليك كنيد.
3 ـ با اين كار ويندوي ديگري به نام Attachment window در پروگرام AOL ظاهر خواهد شد كه بايد دكمة attaches واقع در اين ويندو را كليك كنيد.
4 ـ فايل مورد نظر خود را دابل كليك كنيد . با اين كار بايد نام آن در قسمت بالاي ويندو ظاهر شود . دكمة Ok را كليك كنيد اكنون بايد در قسمت پايين كادر اسم فايل خود را ببينيد
باز كردن ايميل دريافتي
در صورتي كه ايميل جديدي داشته باشيد و بلندگوهاي كامپيوتر نيز روشن باشند بلافاصله بعد از وارد شدن به پروگرام صداي you got mail يعني «نامه داريد» را خواهيد شنيد . در پروگرامهاي آن لاين ديگر دگمة new message يعني پيغام و نامه جديد و يال در خود AOL از طريق كليك كردن روي آيكونread mail به معني خواندن نامه هاي ايميل مي توانيد وارد ليست نامه هاي دريافتي گرديد. چنانچه روي آيكون نامه هاي دريافتي دابل كليك كنيد نامة مزبور باز مي شود و قابل خواندن خواهد بود.

ذخيره كردن ايميل
AOL نامه هايتان را به مدت 5 تا 7 روز نگهداري مي كند اما چنانچه لازم باشد ايميل ها به مدت بيشتري نگهداري شوند چه در مورد AOL و چه در مورد هر پروگرام ديگري مراحل زير را انجام دهيد :
1 ـ اگر ايميل مورد نظرتان باز نيست ، آنرا باز كنيد.
2 ـ كلمة file را بر روي نوار منو كليك كنيد.
3 ـ براي ظاهر شدن كادر مكالمة save as گزينة مزبور را كليك كنيد .
4 ـ در جلوي كادر file name نام فايل را تايپ كنيد . در جلو كادر Save as ، محلي را براي ذخيره كردن فايل مربوطه انتخاب كنيد . پوشه يا Folder مربوطه را انتخاب كنيد .
5 ـInbox محل پيش تعريف است مي توانيد همان را به عنوان محل

ذخيره كردن فايل در نظر بگيريد .
6 ـ براي خارج شدن از برنامه ، دكمة Ok را كليك كنيد.

پيگيري
چنانچه گيرنده ايميل از مشتركين AOL مي باشد مي توانيد ايميل

ارسالي خود را پيگيري كنيد تا ببينيد آيا دريافت شده است ؟ براي انجام اين كار مرحله هاي زير را دنبال كنيد :
1 ـ آيكونread را كليك كنيد.
2 ـ دكمة Sent Mail را كليك كنيد.
3 ـ دكمة Status را كليك كنيد.
4 ـ آيكون مربوط به ايميل مورد نظرتان را كليك كنيد .
5 ـ بعد از مطالعة اطلاعات ارائه شده براي خارج شدن از كادر مكالمه ، دكمة Ok را كليك كنيد.
متوقف كردن ايميل ارسال شده
اگر ايميل فرستاده شده هنوز توسط گيرنده باز نشده باشد ، مي توانيد از ارسال آن جلوگيري كنيد . براي اين كار تمام مرحله هاي فوق به جز مرحلة سوم را انجام دهيد . بعد از مرحلة سوم دكمة ok را كليك كنيد.
وارد كردن فايل به كامپيوتر ( Download Files)
چنانچه همراه ايميلي كه دريافت مي كنيد فايل يا پرونده اي ضميمه شده باشد و مي خواهيد آنرا بر روي هارددرايو و يا فلاپي خود ذخيره يا save كنيد مراحل زير را انجام دهيد :
1 ـ دكمة Download now را كليك كنيد ( در بعضي از پروگرامها ممكن است آيكون خود فايل فرستاده شده مشاهده گردد كه در اين صورت بايد آن را دابل كليك كنيد.
2 ـ براي تاييد عمل Download دكمة Yes را كليك كنيد .
3 ـ در كادر مكالمة Download Manager كه به اين ترتيب ظاهر مي شود و شبيه كادر مكالمة Save in مي باشد كادر كوچكي كه مقابل نام يا محل فايل مي باشد را كليك كنيد به اين ترتيب مي توانيد محل و يا فولدر مورد نظر خود را براي ذخيره كردن فايل ضميمه شده انتخاب كنيد.
4 ـ دكمة Ok را كليك كنيد . در اينجا بسته به بزرگي فايل ، نوعي نوار رنگي كه نمايانگر پيشرفت روند وارد كردن فايل از شبكه اينترنت به داخل كامپيوترتان مي باشد را مشا

هده مي كنيد.
باز كردن فايلي كه Download شده است
براي باز كردن فايلي كه از طريق اينترنت دانلود كرده ايد مراحل زير را انجام دهيد :
1 ـ فايل و يا پرونده مورد نظر را پيدا كنيد . بايد بدانيد كه فايل مزبور در كجا قرار دارد و در چه فولدري آن را ذخيره كرده ايد . مثلاً در فولدر Download ذخيره كرده باشيد چون اين فولدر داخل فولدر را AOL و در نهايت فولدر Download را باز كنيد تا آيكون فايل دلخواه را بيابيد.
2 ـ آيكون فايل مورد نظر را دابل كليك كنيد.
فرمت هاي مختلف فايل ( File Formating)
معمولاً با دو نوع فايل سر و كار داريد الف : فايل متن ب: فايل تصوير


فايل متن يا Text File
زماني كه توسط يكي از پروگرامهاي ورد پراسسينگ متني را تايپ مي كنيد هنگام ذخيره كردن آن در واقع نوعي فايل متن به وجود آورده ايد . به طور كلي در كامپيوتر هر زمان كه با استفاده از پروگرامي فايلي را توليد كنيد پروگرام مزبور تمام فرمانهاي پيش فرض خود را در آن فايل قرار مي دهد . به همين دليل فايل هاي خود را با يك مدل و نوع خاصي مشخص مي كند. در كامپيوتر هم هر فايلي كه توسط پروگرامي به وجود مي آيد هويت همان پروگرام را شامل مي شود. معمولاً شكل ظاهري آيكون و يا نماد هر فايل ، نشانگر ماهيت و يا پروگرام به وجود آورندة آن فايل است . به عنوان مثال بر روي تمام آيكون هاي متعلق به فايلهاي مايكروسافت ورد حرف W آبي رنگ ديده مي شود .بنابراين با ديدن حرف W بر روي هر آيكني بلافاصله تشخيص خواهيد داد كه فايل مزبور به مايكروسافت ورد تعلق دارد. دقت در مورد شكل آيكون هاي مربوط به فايل پروگرام هايي كه با آنها سرو كار داريد عادت خوبي به شمار مي آيد زيرا به اين ترتيب با ديدن آيكون فايل مربوطه مي توانيد بلافاصله نوع فايل و پروگرام متعلق به آن را تشخيص دهيد.
فايل هاي تصويري ( Picture Files)
فايل هاي تصويري كاملاً با فايل هاي متن تفاوت دارند علاوه بر متفاوت بودن شكل آيكونهاي مربوط به فايل هاي تصوير ، نوع اين فايل ها در سه حرف خلاصه شده است كه به صورت Extention يا پسوند بعد از نقطه در جلوي اسم فايل ديده مي شود. متداولترين آنها JPG,KJPEG,BMP,GIF,TIF مي باشند.


در پروگرام ويندوز 98 و بالاتر ، نوعي پروگرام گرافيكي به نام Imaging وجود دارد كه با كليك كردن گزينه Accessories در ساب منوي Programs به آن دسترسي پيدا خواهيد كرد . اين پروگرام مي تواند بيشتر فايل هاي تصويري را باز كند به عنوان مثال فايل تصويري نوع BMP در هر پروگرام ويندويي قابل باز شدن است. بنابراين اگر نتوانستيد فايل تصويري كه به ايميل تان پيوست شده است را باز كنيد مي توانيد از فرستنده ايميل بخواهيد كه فايل مورد نظر را با فرمت BMP به ترتيبي كه در بالا ذكر شد ذخيره كند و دوباره برايتان بفرستد.
باز كرده فايل هاي Mime و يا زيپ


چنانچه فايل پيوست ايميل بزرگ باشد براي كاهش زمان Download كردن فايل بهتر است فرستنده آن فايل را به صورت فشرده و يا zip كه گاهي هم به نام Mime (و يا mme) درآورد در انتهاي اسم اين فايل ها معمولاً پس از اضافه شدن نقطه ، سه حرف zip و يا mme ديده مي شود اين نوع فايل ها قبل از باز شدن بايد Unzip شوند. يعني از حالت فشرده خارج شوند و به صورت عادي در آيند در غير اين صورت هنگام بازكردن به جاي ظاهر شدن متن و يا تصوير با يك سري حروف و علامتهاي بي معني مواجه خواهيد شد . براي Unzip كردن چنين فايل هايي بايد پروگرام كوچكي به نام Winzip كه به منظور zip كردن فايل ها تهيه شده است را در داخل كامپيوتر نصب كنيد مي توانيد اين پروگرام را به صورت رايگان از طريق اينترنت به كامپيوتر خود وارد كنيد براي اين كار مرحله هاي زير را انجام دهيد :
1 ـ دكمة Keyword را كليك كنيد.
2 ـ واژه Mim كه در كادر Enter word قرار دارد را كليك كنيد.
3 ـ دكمة Go را كليك كنيد اكنون شما بايد در صفحه متعلق به شبكه اينترنت باشيد كه در ارتباط با web site مي باشد.
4 ـ كليك روي گزينه Mine Help & Software ( چنانچه اين گزينه ديده نشد از اسكرول بار و يا ستون چرخش استفاده كنيد تا بتوانيد قسمت پايين تر صفحه را مشاهده كنيد.)
5 ـ عبارت "winzip : v8.0 sr-1 winzip " كه در حالت highlight يا بلوك قرار دارد را كليك كنيد.
6 ـ دكمة Download Now را كليك كنيد.
7 ـ دكمة Save را كليك كنيد ( با اين پروگرام به صورت خودكار فايل را در فولدر Download يا هر فولدر ديگري كه مشخص شده باشد ذخيره خواهد كرد. براي اطلاعات بيشتر در مورد ذخيره

كردن به كتاب شماره 1 مراجعه كنيد.
8 ـ براي كامل شدن روند فوق دكمة ok را كليك كنيد.
9 ـ براي بستن پنجره Winzip و Mime دكمة X را كليك كنيد . از اين به بعد ديگر در مورد فايل هاي فشرده و يا zip مشكلي نخواهيد داشت. زيرا فايل هاي مزبور بصورت خودكار توسط كامپيوترتان باز خواهد شد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید