مقاله در مورد موتورهای جستجودر اینترنت

word قابل ویرایش
19 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

موتورهای جستجودر اینترنت

مقدمه
موتورهای جستجو ابزار اصلی بازیابی اطلاعات در اینترنت محسوب می‌شوند. آشنایی با موتورهای مختلف جستجو به منظور بازیابی سریع و صحیح اطلاعات و جستجوی رکوردهای مرتبط مطلوب و اجتناب از بازیابی رکوردهای نامرتبط، یکی از نیازهای اساسی استفاده‌کنندگان از اینترنت است. آنچه برای جستجوگران اینترنت اهمیت دارد، صرفه‌جویی در وقت آنان است

. در این قسمت، موتور جستجوی «گوگل» که یکی از قوی‌ترین موتورهای جستجوی وب جهانی است، توضیح داده می‌شود. «گوگل» با پوشش بیش از ۰۰۰/۹۲۰/۳۲۶/۱ صفحهء وب و سرعت بازیابی قابل قبول (در کم‌تر از ۵/۰ ثانیه)، در وقت جستجوگر صرفه‌جویی می‌کند و مدعی است که امکان جستجو به ۲۵ زبان مختلف دنیا را فراهم می‌کند. این موتور جستجو از طریق نشانی www.google.com قابل دسترسی است. در زیر راهبردهای جستجو در «گوگل» شرح داده می‌شوند.

مقدمه
موتورهای جستجو ابزار اصلی بازیابی اطلاعات در اینترنت محسوب می‌شوند. آشنایی با موتورهای مختلف جستجو به منظور بازیابی سریع و صحیح اطلاعات و جستجوی رکوردهای مرتبط مطلوب و اجتناب از بازیابی رکوردهای نامرتبط، یکی از نیازهای اساسی استفاده‌کنندگان از اینترنت است. آنچه برای جستجوگران اینترنت اهمیت دارد، صرفه‌جویی در وقت آنان است. در این قسمت، موتور جستجوی «گوگل» که یکی از قوی‌ترین موتورهای جستجوی وب جهانی است، توضیح داده

می‌شود. «گوگل» با پوشش بیش از ۰۰۰/۹۲۰/۳۲۶/۱ صفحهء وب و سرعت بازیابی قابل قبول (در کم‌تر از ۵/۰ ثانیه)، در وقت جستجوگر صرفه‌جویی می‌کند و مدعی است که امکان جستجو به ۲۵ زبان مختلف دنیا را فراهم می‌کند. این موتور جستجو از طریق نشانی www.google.com قابل دسترسی است. در زیر راهبردهای جستجو در «گوگل» شرح داده می‌شوند.

۱٫ جستجو در عنوان صفحهء وب
عنوان صفحهء وب ممکن است عنوان مقاله، کتاب، نام شخص، سازمان، کالا، خدمات، شرکت، دارو, و غیره باشد. برای انجام جستجو در عنوان، در خانهء خالی مخصوص جستجو ابتدا کلمات “allintitle” به معنی «تماماً در عنوان» (بدون فاصله بین کلمات) و بعد ازآن, نشانهء دونقطه «:» را بدون فاصله تایپ کنید. آنگاه با یک فاصله، موضوع موردنظر را در قالب کلیدواژه تایپ کنید و روی گزینهء “Goolgle Search” کلیک یا اینتر کنید. به عنوان مثال، اگر جستجوگری دربارهء “abstracting” اطلاعات بخواهد، برای آن که این عبارت در عنوان صفحات وب باشد، باید به این صورت عمل کند:
allintitle: abstracting
امکان استفاده از عملگرهای منطق بولی

عملگر AND
«گوگل» امکان جستجو با استفاده از عملگرهای منطقی بولی را فراهم می‌کند. از آنجا که جستجو در «گوگل» مبتنی بر باهم‌بودن واژه‌ ها یعنی استفاده از عملگر AND می‌باشد، دیگر نیازی به تایپ این عملگر نیست. مثلا‍ً برای جستجوی عبارت “resource sharing” در عنوان صفحات وب باید به این صورت عمل شود: allintitle: resource sharing
جستجوی عبارت
برای جستجوی عبارتی و همجواری واژه‌ها از علامت نقل ق

ول (“) قبل و بعد از عبارت استفاده می‌شود. توجه داشته باشید که بین این علامت و واژه‌های ابتدا و انتهای عبارت هیچ فاصله‌ای نباشد. برای جستجوی عبارت قبل با این شیوه، کافی است که قبل و بعد از آن فقط علامت نقل‌قول (“) گذاشته شود:
allintitle: “resource sharing”
البته می‌توان قبل از واژه‌هایی که بعد از اولین واژه می‌آیند، علامت بعلاوه (+) به معنی And را بدون فاصله تایپ کرد تا آن‌ها را با هم جستجو کند، ولی نیازی به این علامت نیست.
allintitle: resource +sharing
علامت (+) کاربردهای دیگری هم دارد که در زیر توضیح داده می‌شود:
«گوگل» واژه‌ها و حروف عام را به عنوان واژه‌های غیرمجاز می‌شناسد و بطور خودکار واژه‌هایی مانند about، how، where، what، اعداد یک رقمی و تک (۹-۱)، فعل‌های کمکی مانندwas، are، is، حروف A-Z به صورت تک و تنها، حروف اضافه و تعریف و ربط مانند in، on، an، a، at و غیره را نادیده می‌گیرد، زیرا این واژه‌ها بندرت به اخص‌شدن جستجو کمک می‌کنند و بطور چشمگیری باعث کاهش سرعت در بازیابی اطلاعات می‌شوند. بنابراین، برای گنجاندن واژه‌های غیرمجاز مثل واژه‌های بالا در فرآیند جستجو، از علامت بعلاوه (+) قبل از آن‌ها استفاده کنید. توجه داشته باشید که قبل از علامت بعلاوه (+) حتما فاصله باشد و بین آن و واژهء بعد فاصله نباشد. همچنین می‌توان درجستجوهای عبارتی از علامت بعلاوه استفاده کرد. به

مثال‌های زیر توجه کنید:
allintitle: +what +is “intellectual property”
allintitle: “World War +I” german
allintitle: +where +is Iran
allintitle: “Episode +I”
allintitle: +about dazel
«گوگل» هایفن (علامت خط تیرهء بین کلمات)، ممیز، نقطه، علامت مساوی و آپوستروف (‘) را به عنوان متصل‌کننده‌های (رابط‌های) عبارتی می‌شناسد. مثلاً “mother-in-law” یک عبارت محسوب می‌شود، حتی اگر سه واژهء آن در نقل قول نیامده باشد. برای بازیابی آن

می‌توان از علامت (“) در ابتدا و انتهای عبارت نیز استفاده کرد. به نتایج جستجو در مثال‌‌های زیر توجه فرمایید؛ خواهید دید که رکوردهای بازیابی‌شده تقریباً مشابه هستند.
allintitle: mother-in-law
allintitle: “mother +in law”
allintitle: self-determination
allintitle: “self determination”

عملگر OR
برای جستجو با استفاده از عملگر OR به منظور بازیابی هر کدام از واژه ها، باید این عملگر را با حروف بزرگ تایپ کرد. اگر جستجوگری بدنبال صفحاتی باشد که واژهء ”library” یا “libraries”در عنوان آن‌ها باشد، باید به این صورت عمل کند:
allintitle: library OR libraries
به خاطر داشته باشید که برای جستجوی مفرد و جمع واژه‌ها از عملگر OR استفاده شود. به تعبیر دیگر، اگر به دنبال صفحاتی هستید که مفرد یا جمع واژه‌ای در عنوان آنها باشد باید از عملگر OR استفاده نمایید. «گوگل» دقیقاً واژه‌ای را که شما تایپ می‌نمایید جستجو م

ی‌کند. بنابراین برای بازیابی مشتقات، مفرد یا جمع واژه‌ها یا مترادف‌های آن‌ها، از این عملگر استفاده کنید:
allintitle: iran OR iran’s OR Iranian OR Persian OR persian’s
عملگر NOT
برای جستجو با استفاده از عملگر NOT به منظور بازیابی نکردن یک یا چند واژه, باید قبل از واژه‌هایی که نمی‌خواهید بازیابی شوند، علامت منها (-) را بدون فاصله تایپ کنید. البته مطمئن شوید که قبل از علامت منها فاصله باشد. مثلاً برای جستجوی صفحاتی که واژهء “Persia” در عنوان آن‌‌ها باشد، ولی واژهء “Persian”یا “Iran” در آن‌ها نباشد، باید به این صورت عمل کنید:
allintitle: Persia –iran –persrsian
هدف از جستجو در عنوان صفحات وب کاهش ریزش کاذب اطلاعات و حذف رکوردهای نامربوط است. اگر در مورد موضوع مورد علاقه رکوردی پیدا نشد، کلماتی را که دربارهء اطلاعاتی ندارند، حذف کنید تا جستجو عام‌تر شود و جامعیت جستجو بالا برود. اگر باز هم چیزی پیدا نشد، عبارت “allintitle:” را حذف کنید تا هرجا که واژه یا واژه‌های موردنظر به کار رفته، بازیابی شود. بدیهی است که در جستجوی ساده و خارج از عنوان صفحات وب نیز تدوین راهبردهای جستجو، اعم از جستجوی عبارتی و همجواری واژه‌ها یا جستجو با استفاده از عملگرهای بولی به شیوه‌ای که برای عنوان به کار می‌رفت، ممکن خواهد بود.
مثال:
۱٫ And “Resource Sharing”
۲٫ OR Library OR Libraries

۳٫NOT Persia –iran -persian
1. جستجو در نشانی سایت وب «یوآرال»
منظور از این قسمت آن است که اگر جستجوگری دنبال نشانی سایت وب‌هایی باشد که واژه، نام شخص یا سازمان، علامت یا نام اختصاری خاصی در آن‌ها به کار رفته از این راهبرد استفاده کند. برای انجام عمل جستجو در نشانی سایت وب (یوآراِل)، در خانهء خالی مخصوص جستجو ابتدا عبارت “allinurl” (به معنی «تماماً در نشانی سایت وب») را بدون فاصله، و بعد از آن نشانهء دونقطه (:) را بدون فاصله تایپ کنید. سپس با یک فاصله، واژه، نام، علامت یا نام اختصاری موردنظر را تایپ و روی گزینهء “Google Search” کلیک یا اینتر کنید. مثلاً اگر جستجوگری به دنبال نشانی سایت وب‌هایی است که واژهء “Irandoc” در آن‌ها به کار رفته، باید به این صورت عمل کند:
allinurl: irandoc

«گوگل» امکان جستجو با استفاده از عملگرهای بولی را برای جستجو در نشانی سایت وب‌ها نیز فراهم می‌کند. جستجو در این قسمت نیز مبتنی بر بودن AND است. بنابراین، دیگر نیازی به تایپ این عملگر نیست. مثلاً اگر جستجوگری بدنبال نشانی سایت وب‌های دانشگاهی ایران است، باید به این صورت عمل کند:
allinurl: ac ir
جستجوی عبارت
برای جستجوی عبارتی و همجواری واژه‌ها یا علائم و نام‌های اختصاری باید از علامت نقل قول (“) در قبل و بعد از آن‌ها استفاده شود. توجه کنید که بین علامت و واژه‌ها یا نام اختصاری، در ابتدا و انتها هیچ فاصله‌ای نباشد. برای جستجوی آدرس سایت‌های دانشگاهی ایران کافی است که قبل و بعد از آن علائم مانند مثال پیشین، علامت (“) بگذارید:
allinurl: “ac ir”

عملگر OR
برای استفاده از عملگر OR به منظور بازیابی هر کدام از واژه‌ها یا علائم و نام‌های اختصاری، باید این عملگر را با حروف بزرگ تایپ کنید. اگر جستجوگری بدنبال سایت‌هایی است که واژهء Iran یا Iranian در آدرس آن‌ها باشد، باید به این صورت عمل کند:
allinurl: iran OR Iranian
عملگر NOT
برای جستجو با استفاده از عملگر NOT به منظور حذف یک واژه یا علامت اختصاری، باید قبل از واژه یا نام‌هایی که نمی‌خواهید بازیابی شوند، علامت منها (-) را بدون فاصله تایپ کنید. مثلاً برای جستجوی آدرس سایت‌هایی که علامت “ac.ir” در آن‌ها به کار رفته، ولی علامت “ut” در آن‌ها نباشد، به این صورت عمل کنید:
allinurl: “ac.ir” –ut

امکان جستجو در سایت بخصوص
«گوگل» امکان جستجوی موضوع در یک سایت وب خاص را فراهم می‌کند. مثلاً اگر جستجوگری به دنبال صفحاتی است که واژهء “Indexing” در عنوان آن‌ها و نشانی سایت وب آن‌ها هم www.ala.org باشد، ابتدا باید موضوع یا واژه‌های موردنظر را با هر رابطه‌ای که می‌خواهد اعم از روابط بولی با استفاده از عملگرها، جستجوی عبارتی، یا جستجو در عنوان مشخص کند، سپس بعد از یک یا چند فاصلهء خالی، نشانی سایت موردنظر را بعد از عبارت (site:) به شکلی که در زیر بیان می‌شود، تایپ نماید و موضوع موردنظر را در آن جستجو کند:

allintitle: indexing site: www.ala.org
همچنین «گوگل» امکان عدم جستجو در یک سایت خاص را فراهم می‌کند. در مثال قبل کافی است که قبل از عبارت “site”یک علامت منها (-) بدون فاصله بگذارید؛ یعنی بگویید که در مورد موضوع “Indexing” در سایت مذکور جستجو نکند:
allintitle: indexing –site: www.ala.org
گوگل همچنین امکان بازیابی سایت‌هایی را که نشانی سایت وب یک شخص، دانشگاه یا سازمان, و غیره را آورده‌اند و به آن پیوند شده‌اند فراهم می‌کند. برای پی‌بردن به این موضوع ابتدا واژهء link، و بعد از آن نشانهء دو نقطه (:) سپس نشانی سایت دلخواه را تایپ و اینتر کنید؛ خواهید دید که چه سایت‌هایی به آن سایت پیوند شده‌اند. مثلاً اگر بخواهیم بدانیم که چه سایت‌هایی نشانی سایت وب مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران ( www.irandoc.ac.ir ) را در صفح

هء خانگی خود گنجانده‌اند و به آن پیوند شده‌اند، باید به این صورت عمل کنید:
link: www.irandoc.ac.ir
جستجوی سایت‌های مشابه
«گوگل» امکان بازیابی سایت‌های مشابه (مرتبط به( یک سایت را فراهم می‌کند. برای این کار ابتدا واژهء related، و بعد از آن نشانهء دونقطه (:) را بدون فاصله تایپ کنید. سپس نشانی سایت موردنظر را تایپ و اینتر کنید، یاروی عبارت Google Search کلیک بزنید. مثلاً اگر جستجوگری به دنبال نشانی سایت‌هایی باشد که مشابه (مرتبط به) آدرس www.oclc.org هستند، باید به این صورت عمل کند:
related: www.oclc.org
بازیابی معنای واژه از طریق «گوگل»
«گوگل» قابلیت مطابقت واژه با واژه‌نامه را دارد. هنگامی که واژه یا واژه‌هایی جستجو می‌شوند، پس از انجام جستجو و بازیابی اطلاعات، همان واژه یا واژه‌ها یا عبارت در و در حالتی که زیر آن خط کشیده شده و فرامتن است, در زیرمنوی جستجو می‌آید و اگر روی آن کلیک کنید، بطورخودکار به

سایت وب www.dictionary.com وصل می‌شود و معنای واژه را ارئه می‌کند. اگر واژه‌ای غلط تایپ شو‌د، «گوگل» شکل درست واژه را می‌آورد و می‌پرسد که آیا شما منظورتان همین است؟ اگر بعد از آن واژه، علامت ستاره (×) بگذاریم، «گوگل» با همان صورت جستجو می‌کند که ممکن است رکوردی بازیابی شود. اما زیرمنوی جستجو صورت کامل واژه را می‌آورد و سوءال می‌کند که آیا

منظور شما همین است؟ اگر چنین باشد می‌توان واژه را کامل کرد و یا روی آن قسمت کلیک کرد تا آن را جستجو کند. اگر واژه خیلی کلی باشد، نزدیک‌ترین حالت را می‌آورد و بعد جلوی آن می‌نویسد More؛ یعنی مشابه‌های دیگری هم وجود دارند که می‌توان آن‌ها را هم دید.

امکان استفاده از حروف کوچک و بزرگ
در «گوگل» بزرگ یا کوچک کردن حروف فرقی ندارد. تمام حروف بدون توجه به این که شما آن‌ها را چگونه تایپ می‌کنید به عنوان حروف کوچک در نظر گرفته می‌شوند. مثلاً جستجوی “george washington” ،” George Washington”، “gEoRge wAsHinNgToN” نتایج مشابهی دارند.
امکان جستجو در سایت‌های دانشگاه‌های آمریکا
«گوگل» امکان جستجوی موضوع در سایت وب دانشگاه‌های مختلف آمریکا را فراهم می‌کند. برای این کار ابتدا در صفحهء خانگی «گوگل» روی عبارت “Advanced Search” کلیک کنید و سپس

در صفحهء بعد روی عبارت “Universities” که در انتهای آن صفحه آمده است کلیک کنید؛ در فهرست تمام دانشگاه های آمریکا که به صورت الفبایی نمایش داده می‌شود، می‌توان موضوع موردنظر را در هر دانشگاهی جستجو کرد.
البته می‌توان از طریق نشانی
http://www.google.com/options/universities.html
مستقیماً وارد این قسمت شد و به جستجو پرداخت. به خاطر داشته باشید که راهبردهای جستجو دراین قسمت نیز مانند قسمت‌های دیگر «گوگل» است، یعنی می‌توان در عنوان یا نشانی سایت وب، یک موضوع خاص را جستجو کرد.
امکان جستجو در سایت‌های سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دولتی آمریکا «گوگل» همچنین امکان جستجو در تمام سایت‌های سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دولتی آمریکا را که پسوند “.gov” یا “.mil” دارند فراهم می‌کند. برای جستجو در این قسمت پس از ورود به صفحهء خانگی «گوگل» و کلیک کردن بر روی عبارت “Advanced Search” در صفحهء بعد، روی عبارت “U.S. Government” کلیک کنید تا این قسمت فراخوانده شود؛ سپس به جستجوی یک موضوع در این بخش بپردازید. البته می‌توانید از طریق نشانی
http://www.google.com/unclesam مستقیماً وارد این قسمت شوید و به جستجو در این بخش بپردازید. بدیهی است که راهبردهای جستجو در این بخش نیز مانند خود «گوگل» است و می‌توان در عنوان یا نشانی سایت وب سازمان یا وزارتخانهء خاصی به جستجو پرداخت.

برای جستجوی پیشرفته در «گوگل» اگر نخواستید از شیوه‌ای که توضیح داده شد استفاده کنید، در صفحهء خانگی «گوگل» روی عبارت “Advanced Search” کلیک کنید، سپس در صفحهء بعد که می‌آید

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 19 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد