بخشی از مقاله

کلیات

مقدمه :
آموزش و پرورش از دیرباز یکی از مشاغل رایج در همه تمدن های بشری بوده است ، توجه به آموزش و انتقال آموخته ها به سایر نسل ها یکی از پیشه های مهم در کشور ما بوده و هست ، با توجه به پیشرفت سریع و روز افزون رایانه ها در دنیا و کشور ما و با توجه به پیشرفت و نیاز بازارها با علم حسابداری و ارتباط این دو شاخه از علم به یکدیگر می توان علم رایانه را یکی از ملزمات علم حسابداری دانست و توجه به آموزشگاهی برای آموزش این دو شاخه از علم را ضروری دانشت .

نام کامل طرح و محل اجرای آن :
آموزشگاه کامپیوتر و حسابداری

محل اجرا:
اصفهان-شاهين شهر-خيابان مخابرات-بلوار پاسداران


مشخصات متقاضیان :
نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی تلفن
x y فوق ديپلم 09132151051

دلایل انتخاب طرح :
1- دلایل مالی که به دلیل برآورد های مالی انجام شده بر روی این طرح حاصل شد.
2- علاقه به این شغل
3- وجهه و جایگاه مناسب آموزشگاه در جامعه

میزان مفید بودن طرح برای جامعه :
آموزش همه گیر در سطوح مختلف تحصیلی یکی از عوامل موثر در شناخته شدن این طرح به عنوان یکی از طرحهای بسیار مفید در جامعه میباشد . آموزش و پرورش نسل جوان و هدف مند نمودن زندگی افراد یکی از عوامل موفقیت این طرح خواهد بود .


وضعیت و میزان اشتغالزایی :
تعداد اشتغالزایی این طرح 24 نفر مي باشد.


تاریخچه و سابقه مختصر طرح :
انسان اولیه به تدریج که نیاز به تصویر کردن اشیاء ، یادداشت کردن وقایع و ارسال پیام های کتبی را درک کرد، اهمیت و ضرورت شیئی که بتواند بر روی آن اثر به جا ماندنی را ثبت کند، دریافته بود و همواره در راه دستیابی به آن تلاش می‌کرد .

تاریخچه :
تاریخچه آموزش و سیر تحولی و رشد آموزشگاهها در کشور ما به سال 1355باز میگردد که اولین آموزشگاه در این سال تاسیس و شروع به فعالیت کرد و به آموزش برخی از شاخه های علوم نظری و اقتصاد می پرداخت و با گذشت زمان و پیشرفت آموزشگاهها در ایران آموزشگاهها در کلیه شاخه ها مشغول به فعالیت شدند و کامپیوتر و حسابداری نیز به دلیل وجود متقاضی زیاد مورد توجه خاص و ویژه ای قرار گرفتند .

وضعیت مختصر اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی محل اجرای طرح :
محل اجرای این طرح باید در یک منطقه مناسب اداری تجاری باشد تا معیارهای لازم را برای جذب قشر خاص مخاطب داشته باشد ، با بررسی های انجام شده در منطقه یکی از خیابانهای شهر را که دارای ملاک های مورد نظر بود به عنوان محل اجرای طرح انتخاب نمودیم .مراحل انجام كار :

صدور مجوز :
1- تابعيت جمهوري اسلامي ايران
2- اعتقاد به مباني دين مبين اسلام يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
3- اعتقاد به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
4-برخورداري از حسن شهرت و عدم سوء پيشينه كيفري
5- دارا بودن برگ پايان خدمت يا معافيت دائم از خدمت نظام وظيفه

اختصاصي :
1- دارا بودن تحصيلات كارشناسي يا بالاتر در يكي از رشته هاي هنري به مقتضاي نوع فعاليت آموزشگاه.
2- تاييديه شوراي ارزشيابي هنرمندان كشور، مبني بر دارا بودن يكي از درجات
2و1و3 هنري
3- دارا بودن درجه ممتاز انجمن خوشنويسان ايران براي آموزشگاه هاي آزاد خوشنويسي و دو سال سابقه آموزش هنري بنابر تشخيص وزارت فرهنگ وارشاداسلامي
4- دارا بودن صلاحيت هاي لازم تجربي براي هنرمندان بدون مدرك بنابر تشخيص شوراي مركزي نظارت برآموزشگاه هاي آزاد هنري


شرايط مكان آموزشگاه :
يك واحد ساختماني مستقل كه بايد از لحاظ ايمني ، فني، بهداشتي،آموزشي و تجهيزات ، مناسب بوده و حداقل مشخصات زير را داشته باشد .
1- نورپردازي و روشنايي مناسب
2- ايمني سيم كشي هاي برق و لوله هاي گاز
3- نظافت و بهداشت سرويس ها
4- دارا بودن حفاظ براي پنجره ها و پلكان
5- دارا بودن لوازم گرمازا و سرمازاي مناسب
6- دارا بودن تهويه مناسب

اطلاعات فنی مورد نیاز :

حسابداری صنعتی :
اين حسابداری که به تدريج و پس از انقلاب صنعتی روی داد در جهت نياز به دانستن بهای تمام شده محصولات توليدی بود . دراين نوع از حسابداری هدف اصلی سيستم دانستن ، بهای تمام شده يک واحد از نظر تمامی عوامل هزينه می باشد .
همزمان و همراه با تکامل ابزارها و شيوه های توليد ، در سده های بعد ، روشها و شيوه های هزينه يابی پيشرفته ای ابداع و بکار گرفته شد که هزينه عمليات را به درستی شناسايی نمايد .
حسابداری صنعتی امروزه که ثمره اين فرآيند شتاب آميز تکاملی است اصولاْ همان هدف اندازه گيری و گزارش بهای تمام شده محصولات ، خدمات و فعاليت ها را دنبال می کند .

حسابداری مالی :
اين نوع از حسابداری را ميتوان حسابداری گزارش نيز ناميد.
زيرا هدف اصلی در اين نوع از حسابدری ، تهيه صورتهای مالی اساسی می باشد که مورد نياز استفاده کننده گان از اين صورتهای مالی است .
شايد بتوان گفت که دليل اصلی پيدايش اين نوع از حسابداری ،‌ اصل تفکيک شخصيت می باشد اين اصل امکان مشارکت صاحبان سرمايه ای را که به تجارت نمی پراختند ممکن ساخت . .


يکی ديگر از موضوعات اصلی که در اين دوران تأثير اساسی بر رشته حسابداری گذاشت برقراری ماليات بر درآمد بود . اين نوع از ماليات که در اغلب کشورهای صنعتی اروپا وسيله ای برای تأمين عدالت اقتصادی است از اوايل قرن نوزدهم ايجاد و به تدريج جزيی از نظام مالياتی کشورها شد . تعيين ماليات بر درآمد مستلزم شناخت دقيق سود خالص بود و لازمه اين شناخت نگهداری حسابها و دفاتر منظم و تهيه صورتهای مالی که ميزان سود را به درستی نشان دهد . به اين ترتيب دولت ها به صورت يکی از اصلی ترين استفاده کنندگان از صورتهای مالی موسسات درآمدند .


ديگر استفاده کنندگان از اين صورتهای مالی عبارتند از : بانکها ، اعتبار دهندگان ، بستانکاران بلند مدت و کوتاه مدت ، فروشندگان ، مشتريان ، کارکنان ، سرمايه گذاران بالقوه ، کارگزاران بازار سرمايه ، جامعه و مديريت موسسه .

حسابداری دولتی :
در دولت ـ شهرها يا جمهوری های کوچک در ايتاليای کنونی ، همزمان با رشد و توسعه حسابداری بازرگانی‌ ، کوششهايی در جهت تدوين حسابی جامع برای حکومت برخی از جمهوريهای کوچک صورت گرفت . اما تغيير اساسی در حسابداری دولتی به دنبال انقلاب کبير فرانسه در نيمه دوم قرن هجدهم و تحولات و اصلاحات سياسی ـ اجتماعی در برخی ديگر از

کشورهای اروپايی در نيمه اول قرن نوزدهم رخ داد و انديشه حاکميت مردم بر درآمدهای دولتی را مسلط کرد .
انديشه کنترل عمومی بر هزينه های دولت از اواخر نيمه اول قرن نوزدهم ميلادی به بعد پديد آمد و دولتهای برخی از کشورهای اروپايی مکلف شدند که درآمدها و هزينه های سالانه خود را پيش بينی و به تصويب مجلس نمايندگان برسانند و بدين ترتيب ، تنظيم و تدوين بودجه دولت متداول گرديد . پيدايش و رواج سيستم بودجه ، سيستم حسابداری متناسبی را طلب می کرد که اين جريان به پيدايش حسابداری دولتی به صورت رشته ای متمايز انجاميد .


در گذر سالها و به ويژه پس از بحران بزرگ اقتصادی غرب (۱۹۳۳ـ ۱۹۲۹) و جنگ جهانی دوم دولتها در سراسر جهان ، نقش بزرگی را در اقتصاد و امور اجتماعی کشورها به عهده گرفتند و اموری چون رفاه اجتماعی ، بهداشت ، آموزش ، اشتغال ، ايجاد تأسيسات زيربنايی و عام المنفعه ، توسعه شهرها و اجرای برنامه های توسعه اقتصادی و عمران کشور را به وظايف متعارف خود که حفظ نظم و امنيت و تأمين عدالت اقتصادی بود ، افزودند .


اين تحول همه جانبه به پيدايش انواع و اقسام موسسات و سازمانهای انتفاعی و غير انتفاعی عمومی اعم از دولتی و غير دولتی انجاميد و بودجه از شکل فهرستی از اقلام درآمد و هزينه های پيش بينی شده به صورت برنامه مالی جامعی در آمد که هدفهای اقتصادی و اجتماعی و انواع برنامه ها و فعاليتهايی را که دولت برای رسيدن به هدفها اجرا خواهد کرد شامل می شد


حسابداری دولتی نيز در همين راستا تکامل يافت و از شکل ساده نگهداری حساب درآمدها و هزينه ها به سيستم پيچيده کنونی تبديل شد .

حسابداری مديريت :
دراواخر قرن نوزدهم مديريت علمی به عنوان رشته علمی خاص توسط فردريک تيلور مطرح گرديد . مديريت علمی بطور بسيار خلاصه ، روش برخورد منظم و منطقی با مسائل سازمانها به منظور يافتن مناسبترين راه برای انجام هر کار است و بر کسب اطلاع دقيق و کامل از آنچه می گذرد و نتايجی که بر اثر هر گونه تغيير حاصل می شود تأکيد دارد . اين نوع از موديريت نياز زيادی به اطلاعاتی از قبيل بهای تمام شده محصولات و خدمات ، مقدار توليد ، هزينه اجزاء مختلف توليد ، قيمت فروش محصولات و خدمات و ظرفيت منابع مختلف نظير ظرفيت توليدی ماشين آلات و تجزيه و تحليل اين اطلاعات داشت . اين جريان ، نياز به اطلاعات و به خصوص اطلاعات مالی را فزونی بخشيد .


افزايش استفاده مديران از اطلاعات مالی موجب شد که روشهای هزينه يابی توليدات ، خدمات و فعاليتها بهبود و توسعه يابد و اطلاعات مفصل تری از جنبه های مختلف مالی فعاليت ها فراهم آيد . بدين ترتيب ، حسابداری مديريت به عنوان رشته ای خاص در اوايل دهه ۵۰ميلادی قرن حاضر شکل گرفت . وظيفه حسابداری مديريت در ابتدا اين بود که اطلاعاتی را که برای مقاصد حسابداری مالی و حسابداری صنعتی در روال عادی عمليات تهيه می شود با کاربرد روشهای ويژه برای تصميم گيريهای مديريت آماده کند . ابداع مدلهای تصميم گيری مبتنی بر اطلاعات ، پيدايش روشهای برنامه ريزی رياضی عمليات و تکنيکهای تحليلی ارزيابی و کنترل و پيدايش و توسعه دانش و تکنولوژی اطلاعات و رشد فزاينده آن در دهه های ۶۰ و ۷۰ ميلادی موجب شد که حسابداری مديريت در جهت انطباق با شرايط زمان و نيازهای برنامه ريزی و کنترل عمليات ، به سرعت بهبود و توسعه يابد و اموری چون تجزيه و تحليل توليد و بهای تمام شده ،

روشهای برنامه ريزی عمليات ، تهيه بودجه عمليات ، تهيه بودجه های نقدی و سرمايه ای ، مديريت موجوديها و مدلهای قيمت گذاری را شامل شود .

سيستمهای حسابداری :
در مطلب قبل درباره تعريف حسابداری صحبت کرديم . اکنون می خواهيم درباره سيستم حسابداری صحبت کنيم .
همان طور که ميدانيد سيستم عبارت است از وسائل و امکاناتی که اطلاعات و داده ها را پردازش و محصولی را به عنوان خروجی از سوی ديگر خارج می کند . سيستم حسابداری نيز طرز کاری اين چنين دارد . يعنی اطلاعات مالی موجود در يک موسسه را گردآوری و اطلاعات مورد نياز را برای تصميم گيريهای مختلف فراهم می سازد .
در واقع اين سيستم حسابداری مجموعه ای شامل کارکنان ، انواع فرمها ، دفاتر ، روشها و وسائل و تجهيزات پردازش است که با ثبت طبقه بندی و تلخيص معاملات و عمليات مالی و کنترل داراييها ، بدهيها ، سرمايه ، درآمدها و هزينه ها بر طبق اصول ، رويه ها ، دستورالعملهای مدون ، ااطلاعات مورد نياز را برای تصميم گيريهای آگاهانه استفاده کنندگان از اطلاعات مالی يک موسسه فراهم می آورد .


امروزه يک موسسه را ( هر چند کوچک ) بدون استقرار يک سيستم حسابداری کارآمد نمی توان به درستی اداره کرد .

موسساتی که در جوامع مختلف وجود دارند از لحاظ شکل و اندازه متفاوتند و معاملات و عمليات مالی و فعاليت های گوناگونی را در روال عادی کار خود انجام می دهند . با اين حال ضرورتهای حسابداری در کليه موسسات يکسان است و همه موسسات به سيستمی با سه عملکرد عمده زير نياز دارند :


۱- عملکرد اطلاعاتی :
اين عملکرد که مهمترين عملکرد يک سيستم حسابداری است در واقع وظيفه جمع آوری تمامی اطلاعات مربوط به فعاليت های مالی را بر عهده دارد .


پس از جمع آوری اين اطلاعات آنها را بر حسب پول به عنوان مقياس مشترک اندازه گيری ، سنجيده ، ثبت و در گروههای همگن طبقه بندی می کند و در پايان گزارشهايی را تهيه می کند که تصميم گيرندگان مختلف در باره يک موسسه بتوانند بر مبنای آن آگاهانه تصميم بگيرند .

۲- عملکرد کنترلی :
اين وظيفه بر وظيفه اطلاعاتی متکی است و هر سيستم حسابداری بايد اطلاعات مناسبی را فراهم آورد که مديران موسسه را در برنامه ريزی و هدايت عمليات ، نظارت و کنترل فعاليتها و امور ياری دهد و اموال و حقوق متعلق به يک موسسه را حفظ نمايد .

۳- عملکرد خدماتی :
هر موسسه ای معمولاْ افرادی را به خدمت می گيرد و با اشخاص و موسسات مختلفی داد و ستد و سر و کار دارد . اين جريان تعهدات و مطالباتی را برای موسسه ايجاد می کند . تنظيم روابط موسسه با ديگران ، دادن اطلاعات صحيح به آنان ، ايفای تعهدات در سررسيد و وصول به موقع مطالبات ، عملکرد خدماتی يک سيستم حسابداری را تشکيل می دهد .
وظايف يا عملکردهای مشترک فوق موجب شده است که شالوده سيستمهای حسابداری در کليه موسسات فارغ از نوع و اندازه آنها يکسان باشد .


هدف :
حسابداري يك سيستم است كه در آن فرآيند جمع‌آوري، طبقه‌بندي ، ثبت، خلاصه كردن اطلاعات و تهيه گزارشهاي مالي و صورتهاي حسابداري در شكل‌ها و مدلهاي خاص انجام مي‌گيرد.

تا افراد ذي‌نفع درون سازماني مثل مديران سازمان و يا برون‌سازماني مثل بانك‌ها، مجمع عمومي سازمان مورد نظر و يا مقامات مالياتي بتوانند از اين اطلاعات استفاده كنند. به همين دليل فردي كه تحصيلات دانشگاهي ندارد، بيشتر دفتردار است تا حسابدار. چرا كه گزارشهاي اين دسته از افراد مطابق استاندارد نيست و پردازش كافي نمي‌شود و بيشتر تراز حسابها مي‌باشد. براي مثال يك حسابدار تجربي نمي‌تواند براحتي بين دارايي كوتاه مدت و بلند مدت تفاوت قائل شود و يا نمي‌داند كه چگونه بايد معاملات ارزي را در دفاتر ثبت كرد.
حسابداري به عنوان يك نظام پردازش اطلاعات، داده‌هاي خام مالي را دريافت نموده، آنها را به نظم در مي‌آورد.

 


محصول نهايي نظام حسابداري گزارش‌ها و صورت‌هاي مالي است كه مبناي تصميم‌گيري اشخاص ذي‌نفع (مديران ، سرمايه‌گذاران ، دولت و ...) قرار مي‌گيرد.
تغییرات سریع جامعه امروزی، حسابداری یا زبان تجارت را که در ثبت و تجزیه و تحلیل اطلاعات و تحلیل اطلاعات اساسی اقتصادی در مؤسسات مختلف مورد استفاده می باشد، بسیار پیچیده کرده است. تصمیم گیری صحیح و دقیق بر مبنای اطلاعات قابل اعتماد برای توزیع مطلوب ثروت و استفاده از منابع کمیاب ملی بسیار ضروری به نظر می رسد. بنابراین حسابداری نقش مهمی را در سیستم اقتصادی و اجتماعی هر جامعه ای ایفا می کند. در دنیای متغیر بازرگانی و صنعتی، نقش حسابداری عملاً و به تدریج تکامل پیدا کرده است. و علاوه بر وظیفه کنترل که نتیجه بسیار طبیعی کار حسابداری است،


در مؤسسات اقتصادی با برنامه ریزی بازرگانی و پیش بینی های اقتصادی نیز نقش مهمی را بر عهده گرفته است.
وظایف مدیریت در موسسات اقتصادی با برنامه ریزی شروع و با کنترل و نظارت خاتمه پیدا می کند. برنامه ریزی و کنترل موجب می شود که منابع و نیروهای انسانی بطور هماهنگ در طرق سودمند جامعه بکار افتد و حداکثر کارائی حاصل شود.

سیستم حسابداری نقش موثری در برنامه ریزی و کنترل عملیات موسسات اقتصادی ایفا می کند. حسابداری نه تنها اطلاعاتی را که مبنای تنظیم طرحها و برنامه هاست در اختیار مدیریت قرار می دهد، بلکه اطلاعات لازم در مورد چگونگی اجرای عملیات را نیز مورد ارزیابی قرار می دهد و علت عدم کارائی را کشف می کند و در هر مورد تصمیمات مقتضی اتخاذ می نماید.

ماهيت :
يك حسابدار متخصص، در آينده مي‌تواند مدير مالي يك سازمان يا شركت گردد يعني مي‌تواند به مديريت يك شركت ايده بدهد كه منابع موجودش را در چه راههايي سرمايه‌گذاري نمايد تا استفاده بهينه كند و يا اگر شركت به منابع مالي جديد نياز داشت يك مدير مالي بر اساس دانش آكادميك خود مي‌تواند بگويد كه از چه طريقي بايد تامين مالي كرد. و مجموع اين فعاليت‌ها خارج از توانايي يك حسابدار تجربي است.
حسابداري يك سيستم اطلاعاتي است كه با فراهم‌كردن اطلاعات لازم كمك مي‌كند تا سرمايه‌گذارها، اعتبار دهندگان، مديران و دولت نسبت به مسائل اقتصادي بهتر بتوانند، تصميم‌ بگيرند. براي مثال اگر شخصي بخواهد در يك شركتي سرمايه‌گذاري كند، تمايل دارد كه وضعيت مالي آن شركت و يا نتايج عمليات آن شركت را در طي سالهاي قبل بداند. موضوعاتي كه به صورت گزارشهاي مالي توسط حسابداران تهيه مي‌شود.

آينده شغلي ، بازار كار ، درآمد:
به نظر مي‌رسد فارغ‌التحصيلان دوره‌هاي تحصيلات تكميلي اين رشته، آمادگي و پختگي بيشتري براي حضور در بازار كار دارند.

نتيجه يكي از تحقيقات دانشگاه )كلمبيا( مبني بر اين بود كه از از دهه 70 به بعد همه شركتهاي موفق، شركتهايي بوده‌اند كه مدير آنها تحصيلات مالي داشته است. چون از اين دهه به بعد اطلاعات نقش مهمي پيدا كرده است و مهمترين اطلاعات نيز، اطلاعات مالي است كه تاثير بسياري در تصميم‌گيري روساي شركت‌ها دارد.


«فرصت‌هاي شغلي يك حسابدار بسيار گسترده است و از پايين‌ترين سطح تا بالاترين سطح را در بر مي‌گيرد. و با وجود اين كه در دانشگاههاي مختلف كشور اعم از دولتي ، غيرانتفاعي و آزاد، دانشجويان بسياري در رشته حسابداري تدريس مي‌كنند اما تعداد فارغ‌التحصيلان بيكار اين رشته از بيشتر رشته‌ها كمتر است. چون از يك موسسه كوچك گرفته تا بزرگترين كارخانه‌هاي كشور حداقل براي تهيه اظهارنامه مالياتي به حسابدار نيازمند هستند.


همچنين دانش حسابداري در بخش ماليات كاربرد وسيعي دارد. چون محاسبه سود به ياري حسابداري امكان‌پذير است و تعيين مقدار سود نيز مبناي محاسبه ماليات شركتها اعم از دولتي و خصوصي مي‌باشد.
فارغ‌التحصيلان اين رشته پس از اتمام تحصيل مي‌توانند در سطوح مختلف و شاخه‌هاي متفاوت عهده‌دار انجام امور مالي گردند كه شرح آن چنين است:

حسابداري
فارغ‌التحصيلان مي‌توانند در كليه موسسات و واحدهاي تجاري، اعم از دولتي يا خصوصي به عنوان حسابدار در شاخه‌هاي زير مشغول كار شوند:
حسابداري مالي: در كليه شركتها و موسسات تجاري و غيرانتفاعي.


حسابداري صنعتي : در كليه واحدهاي صنعتي و شركتهاي توليدي.
حسابداري دولتي : در كليه سازمانها و ادارات دولتي به عنوان حسابدار يا عامل ذيحساب.
حسابداري مالياتي : در ادارات دارايي.
حسابداري بيمه : در موسسات بيمه .
حسابداري بانكها : در شعبه‌ها و سرپرستي بانكها .
حسابداران پس از مدتي اشتغال به كار حسابداري مي‌توانند در سمت مديريت مالي واحدهاي تجاري ، ايفاي نقش نمايند.

حسابرسي
فارغ‌التحصيلان رشته حسابداري قادرند با توجه به شاخه‌هاي حسابداري در بند الف در حرفه حسابرسي شاغل شوند. شاغلان حرفه حسابرسي در يك تقسيم‌بندي كلي به دو گروه اصلي تفكيك مي‌شوند :
حسابرسان داخلي : اين گروه از حسابرسان ، كارمند واحد مورد رسيدگي هستند، و در واقع رابط ميان هيات مديره و شركت بوده و گزارش رسيدگي خود را به طور هفتگي ، ماهانه يا سالانه به مديرعامل و هيات مديره ارائه مي‌دهند . اين گروه از حسابرسان عمليات داخل واحد تجاري را رسيدگي مي‌كنند.


حسابرسان مستقل: اين گروه از حسابرسان، افرادي هستند كه در موسسات حسابرسي مشغول كار هستند و بر اساس قرارداد ميان شركتها يا سازمانها با اين موسسات، عمليات حسابداري و مالي واحد تجاري را بر اساس اصول و موازين حسابداري مورد رسيدگي قرار مي‌دهند و گزارش خود را به مجمع عمومي صاحبان سهام ارائه مي‌كنند. در واقع حسابرسان مستقل رابط ميان صاحبان شركت و هيات مديره شركت مي‌باشند.

در حال حاضر در ايران ، سازمان حسابرسي به عنوان يك سازمان دولتي ، بزرگترين موسسه حسابرسي است و در كنار آن ساير موسسات حسابرسي دولتي و خصوصي مشغول فعاليت مي‌باشند .

وضعيت نياز كشور به اين رشته در حال حاضر:
آموزش حسابداران و شركت موثر آنها در فراهم‌آوري اطلاعات مالي دقيق و قابل اعتماد، و تجزيه و تحليل اين اطلاعات براي توسعه پايدار در كشور در حال توسعه‌اي مانند ايران اهميت فراواني دارد. چرا كه وجود اطلاعات دقيق، اعتماد برانگيز، بموقع و مربوط به فعاليت‌هاي اقتصادي، نه تنها لازم بلكه حياتي است. علاوه بر اين اطلاعات مالي حاصل از فعاليت‌هاي اقتصادي كه بوسيله نظام‌هاي حسابداري گزارش مي‌شود، مي‌تواند از انحراف مسير پيش‌بيني شده ، اتلاف منابع اقتصادي و اخلال در برنامه‌هاي توسعه اقتصادي جلوگيري كند.
دكتر ثقفي نيز در اين باره مي‌گويد: چون اين رشته فقط به كلاس و معلم نياز دارد متاسفانه در سالهاي اخير، بسياري از شهرهاي دورافتاده كه حتي يك حسابدار مجرب و متخصص ندارد، رشته حسابداري را با استفاده از اساتيد كم‌تجربه دائر كرده است و در نتيجه فارغ‌التحصيلان دانشگاههاي فوق حسابداراني ناكارآمد هستند كه نمي‌توانند، جذب بازار كار شوند. البته آنچه گفته شد شامل حال فارغ‌التحصيلان توانمند اين رشته نمي‌شود چون هر فرد سرمايه‌گذار و هر موسسه اعتباري براي سرمايه‌گذاري يا اعتبار دادن به حسابدار نياز دارد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید