بخشی از مقاله

فهرست مطالب

فرم تقاضای سیستم مکانیزه 3
برنامه ریزی 4
دامنه پروژه 4
وظایف تحت پوشش 4
فرم برنامه ریزی پروژه 5
نمودار گانت 5
امکان سنجی پروژه 6
ساختار سازمانی 7
متدولوژی انتخاب شده برای تشریح سیستم 8
مشکلات بر سر راه 15
وضعیت موجود سازمان 15
راه حل های پیشنهادی 15
ویژیگی ها و مشخصات فنی راه حل پیشنهادی 16
دامنه پروژه 16
وظایف اصلی سیستم 16
مشکلات موجود 17
بررسی اقتصادی پروژه، معایب و مزایا 17
نتیجه گیری 17
پیشنهادات 17
Glossary 18
نمودار موارد کاربرد U.C 19
لیست موارد کاربرد U.C 20 لیست بازیگرهاActor 27 کلاس دیاگرام 27

مرحله اول
1- فرم تقاضای سیستم مکانیزه
متقاضی :
واحد :
تلفن : تاریخ :
نوع تقاضا :
• سیستم جدید 
• توسعه سیستم
• ترمیم سیستم ضرورت :
• فوری
• عادی 
• متوسط
شرح مسئله :
با توجه به کندی کار امور دفتری خصوصا ایجاد مشکل هنگام تهیه فرم های سازمان فنی و حرفه ای و تعدد مراجعات هنگام اعلام نمرات خواهشمد است جهت تهیه سیستم مکانیزه اقدامات لازم را مبذول فرمایید..


تقاضا :
درخواست سیستم اتوماسین جهت امور مربوط به ثبت نام کاآموزان، مربیان و ... آموزشگاه جهت تسهیل در امور اداری، در خواست سیستم اعلام نمرات بصورت گویا.
تصمیم هیئت مدیره
• تقاضا پذیرفته شد 
• پیشنهاد و اصلاح
• رد تقاضا تاریخ شروع :
مسئول پروژه :

مرحله دوم
برنامه ریزی
دامنه پروژه :
سیستم جدید می تواند تمام اطلاعات مربوط به امور کارآموزان و مربیان و دوره ها (کلاس ها) را ذخیره کند و اقدام به تهیه گزارش های لازم جهت سازمان فنی و حرفه ای یا خود آموزشگاه نماید.
وظایف تحت پوشش


شرح مسئله :
این پروژه سعی دارد تا تمام امور مربوط به ثبت نام کاآموزان و مربیان و نیز کلاس ها را به صورت مکانیزه درآورد تا تهیه گزارش های لازم جهت سازمان فنی و حرفه ای و نیز خود آموزشگاه و نیز مدیریت مربوط به امور فوق الذکر تسهیل یابد. از دیگر قسمت های پروژه که به عنوان قسمت جانبی پروژه می باشد زیر سیستم اعلام نمرات امتحانی به کاآموز به صورت گویا و از طریق خطوط تلفن است.تا اینکه از تعدد مراجعات به آموزشگاه کاسته شود.

اهداف سیستم و نیز اطلاعاتی که باید فراهم شود :
سیستم جدید می تواند تمام اطلاعات مربوط به امور کارآموزان و مربیان و دوره ها (کلاس ها) را ذخیره کند و اقدام به تهیه گزارش های لازم جهت سازمان فنی و حرفه ای یا خود آموزشگاه و یا اطلاع کارآموز نماید.در این سیستم امکان اعلام نمرات امتحانی به کاآموز به صورت گویا و از طریق خطوط تلفن نیز پیش بینی شده است.تا اینکه از تعدد مراجعات به آموزشگاه کاسته شود.
در سیستم جدید امکانات زیر موجود خواهد بود :
1. ثبت نام کاآموزان
2. ثبت نام مربیان
3. تعیین مشخصات کلاس ها و دوره ها
4. درج مشخصات آزمون
5. تهیه گزارش ها و فرم های لازم شامل :
1. ثبت نام آزمون
2. ثبت نام آزمون مجدد
3. معرفی کارآموزان به سازمان فنی و حرفه ای بصورت ماهانه و سالانه
4. صدور کارت شناسایی و کارت ورود به آزمون
5. تهیه نمودارهای کلاس ها، قبول شدگان و ..
2- فرم برنامه ریزی پروژه
اتوماسیون آموزشگاه آزاد تاریخ :
تهیه کننده :
ردیف فعالیت هر مرحله شروع خاتمه نفر ساعت
پیش بینی واقعی پیش بینی واقعی پیش بینی واقعی
1 آغاز (Inception) 25/9/84 9/10/84 30
2 جزئیات (Elabration) 4/10/84 19/10/84 45
3 ساخت (Construction) 10/10/84 8/11/84 100
4 انتقال (Transition) 1/11/84 12/11/84 25

3- نمودار گانت
فعالیت هفته اول هفته دوم هفته سوم هفته چهارم هفته پنجم هفته ششم هفته هفتم هفته هشتم هفته نهم
آغاز (Inception)
جزئیات ((Elabration
ساخت (Construction)
انتقال (Transition) __________
____________
___________________________
_________

گزارش سازمانی
مقدمه
انسان عصر ماشین برای تحلیل محتوای عناصر درونی جهان در صدد تجزیه آنها بود. جزء نگری به منزله اساس روش تجزیه مدار از این اعتقاد برمی خواست که همه اشیاء رویدادها وخواص آن هاو حتی تجربه ودانش آدمی در مورد آن ها از یک سلسله اجزای تفکیک ناپذیرو نهائی همچون اتم ها و سلول ها ادراکات اولیه و... تشکیل شده است.
این موجودیت ها بر اساس مجموعهای از قوانین با هم ارتباط دارند.


در عصر ماشین نگرش رایج در جهان مبتنی بر نوعی قطعیت یا جبر حاکمیت حدود و ثغور مشخص و ریز بود و تصور میشد که رویدادهای جهان بر اساس یک سلسله قطعیت های حتمی وقبلی مشخص میشوندوچنین فرض میشود که رویدادها صرفا به کمک (( قوانین حاکم بر ماده وحر کت)) قابل توضیح هستند.
هنگامی که انسان موفق شد ماشین را به مثابه منبع کار فیزیکی جایگزین نیروی کار کند بخشی از کار را به ماشین وبخشی دیگر را به انسان محول کرد.
بدین ترتیب کار به اجزای ریزتر تشکیل دهنده خود تقسیم شد. بنابر این با قرار کرفتن محصول در خط تولید ضمن افزایش بهره وری جنبه های غیر انسانی کار نیز فزونی یافت. در نتیجه فراگردی که ابزار های مکانیکی را جایگزین نیروهای کار کنند و انسان را تا حدی تنزل داد که مثل ماشین عمل کند و به انجام دادن کارهای ساده و تکراری وکسل کننده بپردازد.


علی رغم تشکیل شدن سیستم از اجزای به هم وابسته و پیوسته آن را باید به منزله یک کل غیر قابل تقسیم به اجزای خود در نظر گرفت.
در آن زمان بجای تشکیل یک کل بر اساس اجزای تشکیل دهنده آن نحوه قرار گرفتن اجزا در کل مطالعه میشود وبه این ترتیب زمینه ای برای کل نگری فراهم شد.
عصر سیستم ها انقلاب فرا صنعتی را به ارمغان آورد.این انقلاب مبتنی بر استفاده از ماشین های محاسباتی است که ضمن مشاهده به تولید پردازش منطقی وانتقال اطلاعات می پردازد.


با انقلاب صنعتی و ظهور ماشین های پردازش و انتقال اطلاعات امکان ماشینی کردن برخی از فعالیت های ذهنی نیز فراهم شد.
در عصر ماشین که علم در صدد بود جهان و آنچه در ان هست را تجزیه کند خودش نیز به نظام های محدود تری تقسیم شد. ولی اندکی پیش از آغاز جنگ جهانی دوم علوم حرکت موضعی خود را به سوی کلیتی جدید در بستر جنبش ظهور علوم میان رشته ای پیش گرفتند.
میدان تجزیه و تحلیل سیستم ها در دو الی سه دهه گذشته بیش از هر رشته دیگری در مدریت منابع اطلاعاتی شاهد رویارویی مباحث مختلف بوده است.
بسیاری از محققان چنین باورند که با توسعه سیستم های اطلاعاتی عصر جدیدی آغاز شده است . در این عصر جدید کاربران بجای فن آوران هدایت گر فرا گرد ایجاد سیستم هستند.


نرم افزار های کار بردی بجای مصارف کامپیو تری مجری های برنامه ها را به خود مشغول می کنن و انواع سیستم ها و نحوه ی ساخت آن ها به جای استعداد های تحلیلگران سیستم و برنامه های بازاریابی کامپیوتر بر مبنای نیاز های کاربران نهایی تعیین میشوند.
اتوماسیون اداری یکی از بهترین راه های صرفه جویی در وقت و نیز بایگانی اطلاعات است و با توجه به افزایش روز افزون ارتباطات و تبادل اطلاعات ایجاد سیستم کامپیوتری و اتوماسیون ضروری به نظر می رسد.
ساختار سازمانی
آموزشگاه های آزاد فنی همگی زیر نظر سازمان آموزش فنی و حرفه ای می باشند. آموزشگاه توسط موسس یعنی کسی که از طرف سازمان فنی و حرفه ای تایید صلاحیت شده است و موفق به کسب مجوز شده است تاسیس می شود و موسس مدیر یا مدیرانی را جهت اجرای امور جاری آموزشگاه منصوب می کند. دراین سیستم هنر جو پس از مراجعه به آموزشگاه (یا از طریق تلفن) و پرسیدن سوالات مربوطه مدارک خود را تکمیل کرده وآنها را به منشی آموزشگاه ارائه می دهد ، منشی آموزشگاه در صورت تکمیل بودن مدارک فرم قرار داد را تکمیل کرده وآن را به مدیر آموزشگاه ارائه می دهدتا قار دادی مابین هنرجو و آموزشگاه بسته شود.


پس از آنکه هنر جو برای یک دوره استاندارد در آموزشگاه ثبت نام کرد در کلاسهای مربوطه شرکت کرده و توسط مربی (مربیان) در دوره استاندارد مورد نظر آموزش می بیند، در طی این دوره پس از مدتی یک آزمون میانترم (عملی و تئوری) از هنرجو گرفته می شود. پس از اینکه مدت دوره آموزش مورد نظر به پایان رسید در صورت کسب حد نصاب نمره توسط هنرجودر آزمون میانترم، او باید مبلغ مورد نظر (تثبیت شده توسط سازمان آموزش فنی وحرفه ای) را واریز کرده وفیش آن را به منشی آموزشگاه ارائه می کند. پس از آن منشی آموزشگاه لیست افراد مجاز در آزمون نهایی را تکمیل کرده ویک نسخه از آن را (با فرمت آموزشگاه) در آموزشگاه ثبت می کندولیست را در اختیار مدیر آموزشگاه قرار داده تا لیست توسط مدیر به سازمان آموزش فنی وحرفه ای ارائه شود.


بعد از موعد مقرر (تعیین شده توسط سازمان) هنرجو در آزمون پایانی شرکت کرده ودر صورت قبولی در آزمون عملی وتئوری مدرک رشته استاندارد مورد نظر را می گیرد. در صورتی که هنرجو در این ازمون نمره قبولی را کسب نکند می تواند تا شش ماه در آزمون های مجدد سازمان فنی وحرفه ای شرکت کند در صورتی که طی این شش مه نتواند در آزمون نمره قبولی را کسب کند باید دوره استاندارد مورد نظر را از ابتدا بگذراند.

متدولوژی انتخاب شده برای تشریح سیستم
Rational Unified Process نام کاملترين فرآيند توسعه نرم افزار مي باشد که از ترکيب چند فرآيند متد ديگر ايجاد شده و به اختصار به آن RUP گفته مي شود. اين فرآيند بستر مناسبي براي توسعه مکانيزمهاي مديريتي در اختيار کسب و کارها قرار مي دهد. با توسعه آن نسبت به نظام بهره مندي از تجربيات ديگر افراد و سازمانها ، فرآيند ISRUP بستري مناسب براي بهبود مستمر کسب و کارها ايجاد مي کند.


براي تحليل طراحي و پياده‌سازي سيستم مورد نظر از متدولوژي RUP استفاده مي‌شود. RUP يك فرآيند مهندسي نرم‌افزار است. اين فرآيند يك روش نظام‌مند براي تخصيص كارها و مسئوليتها در يك تيم توسعه نرم‌افزار مي‌باشد و هدف آن توليد نرم‌افزار با كيفيت بالاست كه نيازهاي كاربران نهايي را توسط يك برنامه و با بودجه قابل پيش‌بيني تأمين نمايد. RUP يك فرآيند محصول ( Process Product ) است كه توسط شركت Rational، تهيه و پشتيبان شده است. تيم توليد RUP به منظور كسب آخرين تجارب و تكاملهاي روز از نزديك با مشتريان و شركاء كار مي‌كنند. فرآيند RUP بهره‌وري تيم را با فراهم نمودن دسترسي تمام افراد تيم به يك پايگاه دانش سهل‌الوصول به همراه راهنماها، الگوها و ابزارهاي كمكي براي همه فعاليتهاي بحراني توسعه، افزايش مي‌دهد. با تأمين دسترسي همه اعضاي تيم به يك پايگاه دانش، افراد در هر قسمت از يك زبان، فرآيند و ديد مشترك براي توسعه نرم‌افزار برخوردار هستند.

درفعاليتهاي RUP، بجاي تمركز بر روي توليد مستندات بزرگ كاغذي، مدلهايي توليد مي‌شوند كه بخوبي سيستم در حال توسعه را ارائه مي‌نمايند. فرآيند RUP، راهنمايي براي استفاده مؤثر از زبان يكپارچه مدل‌سازي، UML مي‌باشد. UML، زباني استاندارد براي تبادل شفاف نيازها، معماري و طراحي است. زبان UML در ابتدا توط شركت رشنال ايجاد شد و هم اكنون توسط موسسه استانداردهاي OMG ( Object Management Group ) پيشتيباني مي‌شود. فرآيند RUP توسط ابزارهايي پشتيباني مي‌شود كه هر يك بخشهاي بزرگي را فرآيند را به صورت خودكار انجام مي‌دهند. آنها براي استفاده و نگهداري از محصولات متنوع- مخصوصاً مدلها- در فرآيند مهندسي نرم‌افزار مورد استفاده قرار مي‌گيرند. فرآيند RUP فرآيندي قابل شكل‌دهي است. هيچ فرآيند واحدي براي همه نرم‌افزارها مناسب نمي‌باشد فرآيندRUP، همانطور كه براي سازمانهاي بزرگ توسعه نرم‌افزار مناسب مي‌باشد، براي تيمهاي كوچك نيز مفيد است. اين فرآيند مي‌تواند براي تطبيق موقعيتهاي مختلف سازش پيدا كند. فرآيندRUP، چگونگي استفاده مؤثر روشهاي تجاري براي توسعه نرم‌افزاري در گروههاي نرم‌افزاري را بيان مي‌كند. اين روشها كه بهترين تمرينها( Best Practices ) ناميده مي‌شوند به طور مشترك در همة صنايع مورد استفاده قرار مي‌گيرند.

مقدمه
فرآيند توسعه ، يک چارچوب عمومي است که براي کليه پروژه ها صرف نظر از اندازه و ميزان پيچيدگي آنها امکاناتي فراهم مي کند. RUP يک فرآيند بزرگ صنعتي ( مخصوصا براي توسعه سيستمهاي نرم افزاري ) است که براي سهولت تفهيم آن، کلياتي از آن بدون نام شرکت Rational و بدون محرز کردن جريانهاي کاري مربوط به فعاليتهاي حمايتي توليد نرم افزار و مدلسازي کسب و کار و بدون اشاره به قدرت RUP که همان ابزارهاي حمايت کننده آن مي باشند در قالب فرآيند توسعه توسعه نرم افزار يکنواخت شده (USDP) در دانشگاههاي معتبر جهان ظهور کرده است در واقع مي توان گفت که RUP نسخه پياده سازي شده اي از USDP است. USDP بعنوان يک فرآيند شي گراي توليد و توسعه سيستمها، داراي مدل فرآيندي است که روند کلي توسعه را مشخص مي کند يک فرآينده توسعه سيستم حداقل بايد داراي ويژگيهاي زير باشد :


● مشخص کردن ترتيب فعاليتها
● مشخص شود که چه محصولاتي در چه زماني توليد مي شود. ( محصولات مياني و نهايي )
● مديريت وظايف توسعه دهندگان اعم از افراد يا تيمها معين باشد. ( نقشهاي مورد نياز تيمها )
● معيارهايي براي اندازه گيري کيفيت محصولات پروژه و روند پيشرفت فعاليتهاي آن فراهم باشد.
● امکانات بهرمندي از تجربيات موفق و ناموفق افراد و پروژه هاي ديگر در آن فراهم باشد.


RUP چيست؟
با پيشرفت تكنولوژي كامپيوتر، نياز هرچه بيشتر به گسترش علم نرم افزاري نيز احساس مي‌شد كه با پيدايش متدولوژيهاي همانند SSADM و روش آبشاري ‎آغاز شد. در ابتدا، اين روشها مناسب بود و جوابگوي نيازهاي آن زمان بودند ولي با افزايش داده‌ها و پيدايش مفاهيمي همچون شبكه، Web و ... ديگر كارآيي لازم را جهت پياده‌سازي و هدايت پروژه‌هاي نرم افزاري نداشتند. پس مفاهيم برنامه نويسي شيءگرا پا به عرصه وجود گذاشت و در سال 1991 بطور جدي مورد مطالعه و بحث قرار گرفت. استفاده از اين روشها و متدهاي برنامه نويسي قدرت و انعطاف بسياري را به برنامه‌ها داد و شركتهاي نرم افزاري توانستند با كاهش هزينه‌ها و بهينه سازي كدهاي خود، نرم افزارهاي قويتري را به بازار عرضه كنند ولي اين روش جديد نيز نياز به مديريت و يكپارچگي داشت. پس روشها و متدولوژيهاي جديدي مطرح شد كه شامل Booch، OMT، OSE و ... مي‌باشد. در سال 2000 شركت Rational روشي را تحت عنوان (Rational Unfied Process) RUP مطرح ساخت كه بعد از روش MSF شركت مايكروسافت به دنياي نرم افزار عرضه شد و امروزه از طرفداران بسياري برخوردار است.


خصوصيتهاي RUP
1- مبتني بر موارد قابل کاربرد
مدل موار قابل کاربرد بعنوان نمونه اي از مدل خواسته ها ، علاوه بر آنکه کل وظيفه مندي سيستم را شرح ميدهد ، اساس فعاليتهاي بعدي يعني طراحي ، پياده سازي و آزمون را نيز ايجاد ميکند. بهمجموعه اي از فعاليتهاي قابل انجام که يک سيستم انجام ميدهد تا يک نتيجه ي قابل مشاهده به يک کاربر يا يک سيستم خارجي بدهد ، مورد قابل کاربرد مي گوييم اين موارد قابل کاربرد، قابليت استفاده و کاربرد مجدد و بهرمندي از سرويسها در سيستمهاي همگون را افزايش ميدهد. ممکن است در اين توالي فعاليتها ، دگرگونيهائي نيز وجود داشته باشد. کاربر يا سيستم خارجي را عامل مي ناميم . مدل مورد قابل کاربرد شامل عاملهاي ، موارد قابل کاربرد و ارتباطات بين آنهاست . اين مدل همچنين شرح ميدهد که سيستم براي کاربران خود تحت شرايط متفاوت چه عملکردهايي مي تواند داشته باشد.
2- مبتني بر معماري
معماري نرم افزار همانند معماري ساختمان است . معماري در حوزه اي بر بهره مندي از تلفيق علم ، هنر و تجربه ، تکيه دارد. معماري نرم افزار مطابق نظر آقاي Kruchen در معماري 4+1 از ديدگاههاي مختلف شامل ديدگاه مورد قابل کاربرد ، ديدگاه منطقي ، ديدگاه فرآيندها ، ديدگاه استقرار و ديدگاه پياده سازي تشکيل شده است .
3- تکرار شونده و افزايشي
تکرار يعني يکبار انجام دادن همه نظامهاي يک فرآيند توسعه . يک پروژه را به چندين پروژه کوچک ( ميني پروژه ) تقسيم نموده و در هر تکرار يکي از ميني پروژه ها را توليد مي کنيمو همانگونه که در شکل زير ديده ميشود .
RUP از دو بعد قابل بررسي مي باشد:
فازها و نظامها ( جريانهاي کاري )


Workflow :
مجموعه فعاليتهايي كه ما انجام مي‌دهيم تا به يك هدف تجاري كاري برسيم. RUP به اين Workflowها وابسته است و در هر مرحله نقش موثري را دارند.
اهداف فازهاي RUP :

چنانکه در شکل بالا ديده ميشود اگر از چپ به راست حرکت کنيم در راستاي فازها حرکت کرده ايم و چنانچه ديده ميشود داراي چهار فاز آغازين ، تعيين ، ساخت و انتقال است که هر فاز ممکن است از چندين تکرار تشکيل شده باشد. در ادامه به اهم اهداف فازها به صورت خلاصه مي پردازيم .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید