تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکت سنگ آهن گل گهر (سهامی عام)

Word قابل ویرایش
42 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

مقدمه
کارآفرینانی که کسب و کار جدید را شروع می کنند به ندرت از پول غافل می شوند ، حتی حرص آن ها به پول بیشتر است ، یعنی همه حواسشان متوجه سود است . اما برای یک بنگاه اقتصادی تازه کار، این نوع توجه و تمرکز نابجا است، یا در واقع به جای اینکه در صدر اولویت ها باشد باید در ذیل قرار گیرد . آنچه در اولویت است گردش نقدینگی ، سرمایه و کنترلها است.در غیاب آنها سود افسانه ای بیش نیست . برای یک تا یک سال و نیم خوب است ولی بعد از این م

دت سودی در کار نخواهد بود.رشد ، خوراک می خواهد. به زبان مالی رشد بنگاه اقتصادی نوپا در گرو افزودن به بر منابع مالی است نه کاهش آن . کسب و کار نوپا هرچه سالم تر و هر چه پر رشد تر ، نیاز آن به خوراک مالی هر چه بیشتر کسب و کار خطرپذیر نوپا نیازمند تحلیل گردش نقدینگی ، پیش بینی گردش نقدینگی ، و مدیریت نقدینه است. مدیریت نقدینه دشوار نیست به شرطی که پیش بینی گردش نقدینگی قابل اعتماد باشد.منظور از «قابل اعتماد» این است ک

ه «بدترین حالت» را در نظر داشته باشیم نه اینکه از امید و آرزوی خود حرکت کنیم . اگر پیش بینی ما بیش از حد محافظه کارانه باشد بدترین چیزی که ممکن است پیش آید مازاد موقت نقدینه است.

رهنمود: برای گردش نقدینه و پیش بینی آن در کسب و کار بدترین حالت را در نظر بگیرید. از نزدیک مراقب میزان دریافتی ها و موجودی های خود باشید.

۱_ تاریخچه فعالیت شرکت
۱-۱-کلیات:
شرکت سنگ آهن گل گهر در تاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۷۰ تحت شماره ۴۰۹ و با سرمایه ۱۰۰ میلیارد ریال در اداره ثبت شرکتهای شهرستان سیرجان به ثبت رسیده است. پروانه بهره برداری اولیه از معدن بشماره ۲۴۳۸ در تاریخ ۱۷/۰۵/۱۳۷۲ بمدت ۱۰ سال صادر شده بود که مجددا با شماره ۱۷۵۴۸ در تاریخ ۲۱/۱۱/۱۳۸۵ بمدت ۲۵ سال دیگر از تاریخ ۱۶/۰۵/۱۳۸۲ الی ۱۷/۰۵/۱۴۰۸ تمدید گردیده است.
عملیات اکتشافی و پی جوئی طرح سنگ آهن گل گهر در سال ۱۳۴۸ توسط شرکت خصوصی ایران باریت آغاز و از سال ۱۳۵۳ به شرکت ملی فولاد ایران واگذار گردید. مراحل مقدماتی و مطالعات مهندسی اجرای طرح استخراج سالیانه ۵ میلیون تن سنگ آهن و ۲٫۵ میلیون تن کنساتره آهن توسط شرکت ملی فولاد ایران با همکاری شرکت سوئدی گرانگز بعنوان مشاور شروع شده است. این عملیات در طول سالهای جنگ تحمیلی با وقفه طولانی مواجه شد و مجددا از سال ۱۳۷۰ بموجب موافقتنامه های بین بانک سپه و شرکت ملی فولاد ایران، کلیه دارائیها و دیون طرح گل گهر بر اساس ارزیابی کارشناسی به مبلغ ۱۱۷۲۰۰ میلیون ریال به شرکت معدنی و صنعتی گل گهر انتقال یافت. مبلغ ۵۱ میلیارد ریال از مبلغ فوق بعنوان سهام اولیه بانک و بقیه بعنوان وام بمدت ده سال با سود ۱۳% واگذار گردید.
۲-۱- محل کارخانه
محل کارخانه در ۵۰ کیلومتری جنوب غربی شهرستان سیرجان واقع شده است.
۳-۱- فعالیت اصلی شرکت
موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه عبارت است از : اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن سنگ آهن و کنساتره، نصب و راه اندازی، تعمیرات و نگهداری، بازرسی، سرویس تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز شرکت، خرید و تهیه انواع و اقسام ماشین آلات، تجهیزات، تاسیسات و مصالح مورد نیاز شرکت، انجام خدمات مهندسی، مشاوره، آموزش مدیریت و انعقاد قرارداد پیمانکاری به منظور ارائه خدمات فنی و مهندسی و… میباشد.
۴-۱- وضعیت اشتغال

متوسط تعداد کارکنان تمام وقت و پاره وقت شرکت طی سال بشرح زیر بوده است:
سـال ۱۳۸۹ سـال ۱۳۸۸
کارکنـان قراردادی ۴۷۷ نفر ۳۸۷ نفر
کارکنـان قراردادی گندله سازی(کارورز) ۶۲ نفر ۱۳۷ نفر
کارکنـان دائم کارخانه (دائم) ۱ نفر ۱ نفر
جمع ۵۴۰ نفر ۵۲۵ نفر
۲_مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه شده است.
۳) خلاصه اهم رویه های حسابداری
۱-۳) سرمایه گذاریها
– سرمایه گذاریهای بلند مدت به بهای تمام شده پس از کسر هرگونه ذخیره بابت کاهش دائمی در ارزش هر یک از سرمایه گذاریها ارزشیابی میشود .
– آن گروه از سرمایه گذاریهای سریع المعامله در بازار که به عنوان دارایی جاری طبقه بندی میشود به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش مجموع سرمایه گذاریها و سایر سرمایه گذاریهای جاری به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش هر یک از سرمایه گذاریها ارزشیابی میشود .
– درآمد حاصل از سرمایه گذاری در شرکت فرعی در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ تصویب صورتهای مالی) و درآمد حاصل از سایر سرمایه گذاریها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ ترازنامه و تصویب صورتهای مالی) شناسایی می شود .
۲-۳) دارائیهای ثابت مشهود
۱-۲-۳) دارائیهای ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت میشود، مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت یا عمر مفید دارائیهای ثابت یا بهبود اساسی در بازدهی آنها میگردد به عنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید باقیمانده دارائیهای مربوط مستهلک میشود . هزینه های نگهداری و تعمیرات جزئی که به منظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری از استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارائی انجام میشود، هنگام وقوع به عنوان هزینه های جاری تلقی و به حساب سود و زیان دوره منظور میگردد.
۲-۲-۳) استهلاک دارائیهای ثابت مشهود با توجه به عمر مفید برآوردی دارائیهای مربوط (و با در نظر گرفتن آئین نامه استهلاکات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۰۱/۱۳۸۰) و بر اساس نرخها و روشهای زیر محاسبه میشود:
دارائــی نرخ استهلاک روش استهلاک
وسائط نقلیه ۲۵ تا ۳۰ درصـد نزولی
اثاثیه و منصوبات ۷ تا ۱۰ درصـد۱۰ نزولی
ساختمان سـاله و سه ساله مستقیم

برای دارائیهای ثابتی که طی ماه تحصیل میشود و مورد بهره برداری قرار میگیرد ، استهلاک از اول ماه بعد محاسبه و در حسـابها منظور میشود . در مواردیکه هر یک از دارائیهای استهلاک پذیر پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگری برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد ، میزان استهلاک آن برای مدت یاد شده معادل۲۵ درصد نرخ استهلاک منعکس در جدول بالاست .
۳-۳) موجودیها: موجودی مواد و کالا به اقل بهای تمام ش

ده یا خالص ارزش فروش ارزشیابی میشود. در صورت فزونی بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش مابه التفاوت بعنوان ذخیره کاهش ارزش موجودی شناسایی میشود. بهای تمام شده موجودی با بکارگیری روش میانگین متحرک قیمت گذاری و در حسابها منظور میشود.
۴-۳) ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بر اساس یک ماه آخرین حقوق ثابت برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور میشود .
۴) موجودی نقد
عنوان دارائی نامشهود سال ۱۳۸۹ سال ۱۳۸۸
موجودی نزد بانکها ۱۲۶۱۷۳۶ میلیون ریال ۴۱۷۱۷ میلیون ریال
تنخواه گردانها ۱۶۹۳۶ ” –
حسابهای جاری ۱۶۹۱۹۴ ” ۳۷۸۸۵ “
حسابهای ارزی ۱۰۱۵۱۴۸ ” ۱۳۲۲ “
حسابهای پس انداز دیداری ۷۷۳۹۴ ” ۲۵۱۰ “
موجودی نزد صندوق ۵۰۴۵۳۰۰۰ ” –
۵ ) سرمایه گذاری کوتاه مدت
۱-۵ ) سرمایه گذاری در سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس
۲-۵ ) سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت مربوط به سپرده نزد بانک تجاری مرکزی شعبع سیرجان است
۳-۵ ) مبلغ -/۶۲۰/۵۵۲/۱۸۵ ریال ذخیره کاهش ارزش سهام در حسابها منظور شده است .
۶ ) حسابها و اسناد دریافتنی تجاری
۱-۶ ) اسناد دریافتنی تجاری
۲-۶ ) طلب از شـرکتهای گروه :
طلب از شرکتهای گروه کلاً مربوط به سود سهام میباشد.
۷ ) سایر حسابها و اسناد دریافتنی :
۱-۷ ) حصه کوتاه مدت وام مدیران شرکتهای درخواست کننده
۸ ) موجــودی مواد و کالا :
– موجودیهای شرکت به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروشی تک تک اقلام ارزیابی میشود و درصورت فزونی بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش مابه التفاوت بعنوان ذخیره کاهش ارزش موجودی شناسایی میشود. بهای تمام شده موجودیها با بکارگیری روشهای زیر تعیین میگردد:
شرح مواد وکالا روش محاسبه بهای تمام شده
مواد اولیه (سنگ آهن) میانگین موزون سالنه
کالای ساخته شده (کنساتره آهن و هماتیت) “
قطعات و لوازم یدکی میانگسن متحرک (سیار)
۹ ) سفارشات و پیـش پـرداختـها :

۱۳۸۹ ۱۳۸۸
ریال ریال
شرکت قطعات یدکی مرتسو مینرال ۶۵

۰/۶۷۸/۵۰۹/۳ ۳۹۰/۳۲۷/۲۲۴/۵
شرکت حمل و نقل سمندر گلستان ۵۷۴/۳۰۹/۱۵۷/۱ ۱۷۲/۶۵۸/۹۴۹/۴
۲۲۴/۹۸۸/۶۶۶/۴ ۵۶۲/۹۸۵/۱۷۳/۱۰

۱۰ ) دارائیهای نامشهود :
عنوان دارائی نامشهود سال ۱۳۸۹ سال ۱۳۸۸
حق انشعاب برق ۳۵۵۷۵ میلیون ریال ۲۱۲۱۱ میلیو

ن ریال
حق انشعاب آب ۱۹۸۱۳ ” ۱۹۸۱۱ “
حق انشعاب گاز ۲۰۲۴ ” ۲۰۲۴ “
حق الامتیاز تلفن و فاکس ۵۹۳ ” ۵۱۲ “
نرم افزار ها ۱۵۲۲۸ ” ۱۵۰۳۵ “
جمع ۷۳۲۳۳ ۵۸۵۹۳

۲- تجزیه و تحلیل صورتهای مالی:
این روزها حسابداران فقط موظف به ثبت زنی رویدادهای مالی و فعالیتهای موسسات نیستند . روزگاری بود که مفهوم حسابدار و ماشین حساب تفاوت چندانی با هم نداشت و یک حسابدار تنها به منظور ثبت زدن و نگه داری حسابهای در هم پیچیده موسسات استخدام می شد . اما امروزه حسابداران وظایف سنگینی بر عهده گرفته اند که شاید بتوان گفت ، تعهد آنها را در مقابل صاحبکار بیشتر کرده است. از جمله این وظایف ،تحلیل گری مالی را می توان نام برد که این روزها یک حسابدار موفق باید قادر به انجام آن باشد . هنگامی که یک حسابدار یک صورت مالی را تهیه و تنظیم می نماید باید خود نیز آن را تجزیه و تحلیل نموده ، و نقاط ضعف و قوت آن را به صاحبکار اطلاع دهد . این را به یاد داشته باشید که : درست است که صورتهای مالی بیانگر وضعیت موسسه می باشند اما هر کسی متوجه آن نمی شود.
تعریف و اهمیت تجزیه و تحلیل صورتهای مالی:
تجزیه و تحلیل مالی فرایندی است که طی آن مشخصات و ویژگیهای بارز مالی و عملیاتی واحد اقتصادی با استفاده از صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی مشخص می شود و در امر تصمیم گیری ، استفاده کنندگان از صورتهای مالی را یاری می کند
به طور کلی هر واحد اقتصادی به منظور برنامه ریزی و تعیین خط مشی آینده ، اطلاعات و گزارشهای حسابداری را مورد بررسی قرار می دهد و از آنجا که اطلاعات حسابداری به خودی خود قابل استفاده نیستند باید ثبت و طبقه بندی شده و در قالب صورتهای مالی خلاصه گردند .
برای ثبت این اطلاعات ، حسابداران هر یک از فعالیتهای مالی را مورد تجزیه و تحلیل قرارداده و پس از طبقه بندی اقلام ثبت شده اثر آن را برمعادله حسابداری تعیین می نمایند ، سپس اقلام ثبت شده را در قالب اعداد قابل سنجش به پول خلاصه نموده سپس در این مرحله از ترکیب و تنظیم حسابهای دفتر کل گزارشهایی را تهیه می کنند که حداکثر اطلاعات مورد نیاز کسانی که به این نتایج برای ادامه فعالیت خود نیاز دارند ، را به طور ساده و خلاصه به دست می دهد . این گزارشها را در اصطلاح حسابداری صورتهای مالی می گوییم .
این روزها اگر کسی بخواهد در زمینه بورس و سهام فعالیت کند باید بتواند نسبتهای مالی یک موسسه را محاسبه کند . نسبتها مانند کلیدهایی هستند که در های بسته را باز می کنند . وقتی که شما یک صورت مالی را در اختیار دارید و می خواهید به موسسه صاحب آن صورت مالی وام بدهید ، بهترین کار محاسبه نسبتهای نقدینگی موسسه مذکور است .
نسبتهای اهرمی نیز کارایی بالایی دارند . از طریق این نسبتها می توان نسبت بدهی به دارایی و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام را مشخص نمود . ضمناً میتوان میزان توانایی یک موسسه در پرداخت بهره را محاسبه نمود . نسبت دیگری نیز وجود دارد که نشان می دهد که درآمد شرکت تا چه اندازه برای پوشش هزینه های ثابت کافی است

.
نسبتهای فعالیت که شامل : نسبت گردش موجودی کالا ، نسبت متوسط دوره وصول مطالبات ،نسبت گردش حسابهای دریافتنی ، نسبت گردش دارائیهای ثابت و نسبت گردش مجموع دارایی هاست. نسبتهای سودآوری و مالکیت هم که اهمیت خ

اصی برای مدیریت سهام دارد معمولاً کمتر مورد توجه سهامداران قرار می گیرد . معمولاً سهامداران تنها با توجه به سابقه یک موسسه ، اقدام به خرید سهام آن موسسه می نمایند . شاید دلیل اصلی این اقدام ، دانش ناکافی سهامداران در ایران است . معمولاً در ایران سرمایه و تجربه حرف اول را میزند و دانش جایگاه خواصی ندارد

. توجه داشته باشید که اگر تجربه و دانش در هم آمیخته شود و سرمایه در کنار این ترکیب قرار گیرد در این صورت نه تنها نتیجه مطلوب تری حاصل می شود بلکه ریسک سرمایه گذاری نیز کاهش می یابد.صورتهای مالی یک شرکت نشان دهنده اطلا

عات خام در زمینه داراییها، بدهیها و ارزش ویژه آن در گزارش ترازنامه و درآمدها و هزینه های موسسه در گزارش سود و زیان است بدون تجزیه و تحلیل صحیح این اطلاعات، نتایج گمراه کننده بسیاری ممکن است از این گزارشها استخراج گردد.
تجزیه و تحلیل نسبت ها
در تجزیه و تحلیل صورتهای مالی از یک «نسبت» که دو رقم متعلق به دو گروه مختلف از حسابها را به یکدیگر ارتباط می دهد، به عنوان ی ابزار اولیه استفاده می شود. تحلیلگران مالی از نسبتهای متعددی در تجزیه و تحلیلهای خود به قرار ذیل استفاده می کنند.
تجزیه و تحلیل نسبت های مالی
یکی از ابزارهای که برای تعیین موقعییت مالی شرکتها مورد استفاده قرار می گیرد تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی است. در واقع نسبت های مالی واقعیت های مهمی را در ارتباط با عملیات و وضعیت مالی یک شرکت آشکار می سازد. قایده محاسبه نسبتها آن است که رابطه بین اقلام عمده صورتهای مالی دقت پیدا می کند .همچنین با استفاده از آن مشکلات و نقاط ضعف و قوت مالی شرکتها تعیین می گردد.البته نسبت ها وقتی بیشتر مفهوم پیدا می کنند که با سایر نسبت ها در گذشته همان شرکت و یا بامؤسسات مشابه و یا با استانداردهای مطلوب صنعت مربوط مقایسه شوند.هدف از این بررسی ، با توجه به اینکه تاکنون نسبت های مالی صنعت برق محاسبه نشده است محاسبه نسبت های مالی متوسط صنعت می باشد.در واقع این بررسی شروعی برای یک کار تحقیقاتی جهت بدست آوردن استانداردهای صنعت و شاخص های عملکرد میباشد.
۳- نسبتهایمالی
تحلیل گران مالی به منظور تحلیل وضعیت مالی یک شرکت از نسبت های مالی استفاده می کنند. نسبتهای مالی می تواند برخی از واقعیتهای مهم را درباره نتایج عملیات و وضعیت مالی یک شرکت به آسانی آشکار و اطلاعات مربوط به آن را ارائه کند، لذا با توجه به هدف و موارد استفاده می توان نسبت های خاص را مورد تجزیه و تحلیل قرارداد.
نسبت های مالی معمولاً در چهار گروه زیر طبقه بندی شده اند:
١ – نسبت های نقدینگی: توانایی و قدرت پرداخت شرکت را در مورد واریز بدهی های کوتاه مدت اندازه گیری می کند.
٢ – نسبت های اهرمی : تامین نیازهای مالی از طریق ایجاد بدهی را نشان می دهد. در واقع این نسبتها تعیین می کنند که شرکت تا چه حد نیازهای م

الی خود را از منابع دیگران تامین نموده است .
٣ – نسبت های فعالیت : درجه کارآیی شرکت را در کاربرد منابعش اندازه گیری می کند.
۴ – نسبت های سود آوری : میزان موفقیت شرکت را درکسب سود و طریق تامین آن از محل درآمد، فروش و سرمایه گذاری را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد.
-۱ نسبت های نقدینگی

این نسبت ها از مقایسه دارائی جاری یا اقلام تشکیل دهنده آن با بدهی جاری بدست می آید.
مهمترین نسبت های نقدینگی عبارتند از نسبت جاری و نسبت آنی.
الف) نسبت جاری: نسبت جاری از تقسیم دارایی های جاری بر بدهی های جاری بدست می آید.
دارایی های جاری نسبت جاری

بدهی های جاری

این نسبت متداولترین وسیله برای اندازه گیری قدرت پرداخت بدهی های کوتاه مدت است. زیرا از طریق آن می توان پی برد دارایی هایی که در طول سال مالی به پول نقد تبدیل می گردند چند برابر بدهی هایی است که در طول سال مالی سررسید آنها فراخواهد رسید.
بطور کلی می توان گفت هر قدر نسبت جاری بزرگتر باشد بستانکاران تامین بیشتری خواهند داشت زیرا چنانچه بردارایی جاری صدمه و لطمه ای نیز وارد شود باز شرکت می تواند پاسخگوی طلبکاران باشد. ولی باید توجه داشت بزرگ بودن بیش از حد این نسبت نشانه این است که از دارایی های جاری بخوبی استفاده نمی شود و یا از منابع اعتباری کوتاه مدت کم استفاده می شود.
ب) نسبت آنی: نسبت آنی از تقسیم دارایی های آنی بر بدهی های جاری بدست می آید
دارایی های آنی نسبت آنی

بدهی های جاری

برای تعیین این که دارایی آنی تا چه اندازه بدهی جاری را فرا می گیرد از نسبت آنی استفاده می شود . دارایی های انی آن دسته از دارایی های جاری است که به سرعت قابل تبدیل به نقد است. در این بررسی برای محاسبه دارایی های آنی، موجودی مواد و کالا، پیش پرداخت ها ، سپرده و سفارشات از دارایی های جاری کسر شده است .
-۲ نسبت های اهرمی:
این نسبت ها رابطه منابع مالی مورد استفاده واحد تجاری را از لحاظ بدهی ها یا حقوق صاحبان سهام تعیین و ارزیابی می کند و در واقع نحوه ترکیب آنها را بررسی می نماید. مهمترین نسبت های اهرمی عبارتند از نسبت بدهی ، نسبت کل بدهی ها به حقوق صاحبان سهام.
الف) نسبت بدهی: این نسبت از تقسیم جمع بدهی های به جمع دارایی ها بدست می آید. -۲
جمع دارایی ها نسبت بدهی

جمع بدهی ها

بطور کلی وام و اعتبار دهندگان نسبت بدهی نسبتاً کم را ترجیح می دهند. نسبت بدهی زیاد معمولاً به معنای این است که شرکت برای تامین منابع مورد نیاز ناگزیر از استفاده تسهیلات بیشتری شده است .
ب) نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام: این نسبت از تقسیم کل بدهی ها به حقوق صاحبان سهام بدست می آید.
حقوق صاحبان سهام نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام

جمع بدهی ها

نسبت فوق نشان می دهد جمع بدهی ها اعم از جاری و بلند مدت چه نسبتی با حقوق صاحبان سهام دارد و یا به عبارت دیگر از لحاظ مالکیت چه رابطه ای بین طلبکاران و سهامداران وجود دارد. طبعاً هر چه این نسبت بزرگترباشد طلبکاران کمتری خواهند داشت.
-۳ نسبت های فعالیت:
نسبت های فعالیت تعیین می کند که تا چه حد مؤسسه منابع خود را به نحو مؤثر بکار می گیرد.این نسبتها مربوط به مقایسه میان حجم فروش و سرمایه گذاری در دارایی های مختلف مانند موجودی ها، دارایی های ثابت ، بدهکاران وغیره می باشد. مهمترین این نسبت های عبارتند از نسبت گردش دارایی ها، نسبت گردش موجودی ،نسبت گردش سرمایه جاری و دوره وصول مطابات. لازم به اشاره است که در نسبت هایی که از فروش استفاده شده رقم آن قبل از کسر تبصره( ۶) و در نسبتهایی که از فروش خالص استفاده شده رقم آن پس از کسر سهم تبصره در محاسبات بکار رفته است.
الف) نسبت گردش دارایی ها: این نسبت از تقسیم درآمد فروش بر مجموع دارایی ها بدست می آید.
فروش نسبت گردش دارایی ها

مجموع دارایی ها

نسبت فوق نشان می دهدکه چگونه دارایی های یک

شرکت به منظور ایجاد درآمد فروش بکار گرفته شده است .
ب) نسبت گردش دارایی ثابت: این نسبت از تقسیم درآمد خالص فروش بر دارایی های ثابت بدست می آید .
فروش نسبت گردش دارایی ثابت

دارایی های ثابت

سرمایه گذاری بیش از حد در دارایی های ثابت و پایین بودن درآمد حاصل از فروش باعث کم شدن این نسبت می شود.
ج) نسبت گردش سرمایه جاری: این نسبت از تقسیم فروش خالص بر سرمایه در گردش بدست می آید.
فروش خالص گردش سرمایه جاری

سرمایه در گردش

باتوجه به اینکه در صنعت برق برگشت از فروش و تخفیفات مصداق ندارد لذا در محاسبات در صورت کسر از رقم فروش استفاده شده است.
هدف از این بررسی تعیین این است که آیا مقدار سرمایه در گردش ، کافی و متناسب باحجم فروش و فعالیت واحد است یا خیر؟ نسبت فوق نشان می دهد که سرمایه در گردش چگونه در مسیر فروش بکار رفته است. وقتی این نسبت در مقایسه، عادی و معمولی جلوه کند توجه زیادی به آن نمی شود منتها اگر بطور استثنائی بالا باشد و یا درمقام سنجش با گذشته خود شرکت و یا با استاندارد صنعت مربوط اختلاف زیادی را نشان دهد، اهمیت پیدا می کند . بطور مثال اگر گردش سرمایه جاری شرکتی در پایان سال گذشته بیست برابر سال ماه قبل آن باشد، این افزایش ممکن است حاصل بیست برابر شدن فروش باشد که صبعاً مطلوب تشخیص داده می شود. ولی اگر فروش ثابت باقی مانده ولی سرمایه در گردش به ۱۲۰ سال قبل آن کاهش یافته باشد وضع را هرگز مطلوب نمی توان دانست. وقتی این نسبت بالا باشد اگر علت آن افزایش نباشد مسلماً سرمایه در گردش کاهش یافته است. دراین حال، شرکت الزام زیادی به استفاده از اعتبارات کوتاه مدت پیدا می کند و به محض اینکه کوچکترین دگرگونی نامطلوب پیدا شود در مخمصه می افتد و بستانکاران آن هم صدمه می بینند.
د) دوره وصول مطالبات: دوره وصول مطالبات از تقسیم متوسط مطالبات به فروش نسیه روزانه بدست می آید.
متوسط مطالبات دوره وصول مطالبات

فروش نسیه روزانه

درصورتیکه حساب فروش نسیه از فروش نقدی تفکیک نشده باشد می توان بجای فروش نسیه در فرمول بالا فروش روزانه را بکار برد. البته اینکار از دقت نتیجه می کاهد ولی در مؤسساتی که میزان فروش نقد و نسیه به نسبتی ثابت باشد و در خط مشی فروش نسیه تغییراتی بوجود نیامده باشد، نتیجه را میزان مورد استفاده قرار داد.
-۴ نسبتهای سود آوری:
نسبتهای سودآوری نشانگر این است که مؤسسه تا چه حد بطور مؤثر و مطلوب اداره می شود و در واقع میزان موفقیت شرکت را در تحصیل بازده خالص نسبت به درآمد فروش یا نسبت به سرمایه گذاری ها اندازده گیری می کند. مهمترین آنها عبارتند از : بازده دارایی ها ، بازده حقوق صاحبان سهام و حاشیه سود به فروش
الف) بازده دارایی ها: این نسبت از تقسیم سود خالص بر جمع دارایی ها بدست می آید.
۱۰۰× سود خالص بازده داراییها(برحسب درصد)

جمع داراییها

برخی از تحلیل گران این نسبت را شاخص نهایی برای تشخیص کفایت و کارایی مدیریت در اداره امور واحدتجاری می دانند. نسبت مزبور بازدهای است که شرکت برای کلیه سرمایه گذاران و اعتباردهندگان تحصیل کرده است.
ب) بازده حقوق صاحبان سهام : این نسبت از تقسیم سود خالص برحقوق صاحبان سهام بدست می آید.
۱۰۰× سود خالص بازده حقوق صاحبان سهام (ب

رحسب درصد)

جمع حقوق صاحبان سهام

صاحبان سهام واحد تجاری این نسبت را مهمتر از سایرنسبتها میدانند .زیرا نتیجهای را که از سرمایه گذاری آنان بدست آمده است نشان میدهد.
ج) بازده فروش : این نسبت از تقسیم سود خالص بر فروش خالص بدست می آید.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 42 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد