بخشی از مقاله

آلوميناي جاجرم

واحدهاي بوكسيت و آهك

مقدمه
توليد آلومينا از بوكسيت رايج ترين روش توليد آلومينيوم مي باشد و امروزه بيش از 95 درصد آلوميناي مورد نياز از بوكسيت توليد مي شود. كانسار بوكسيت جاجرم بزرگترين ذخيره شناخته شده بوكسيت در ايران است اين كانسار اولين بار در سال 47 شناسايي شد.نمونه برداري هاي انجام شده در سال هاي 1349 و1351 نشان داد كه بوكسيت جاجرم داراي ارزش اقتصادي و به عنوان ماده اوليه توليد آلومينا قابل استفاده و بهره برداري است. عمليات اكتشافي آن از سال 1362 آغاز گرديده و ذخيره شناخته شده در آن حدود 20 ميليون تن برآورد گرديده است.ميزان توليد ساليانه معدن در طول دوره بهره برداري جهت تامين خوراك 795 هزار تن در نظر گرفته شده است كه ابتدا در طول دوره آماده سازي حدود 1250 هزار تن بوكسيت توليد خواهد داشت.

 

موقعيت جغرافيايي معدن آهك:
معدن آهك با توليد ساليانه 500 هزار تن براي تغذيه كارخانه در نظر گرفته شده است. اين معدن در شمال شرق ايران در رشته كوه زير كهر در 15 كيلومتري شمال شهرستان جاجرم مي باشد. شهر جاجرم در شمال غربي استان خراسان و در 125 كيلومتري جنوب غرب بجنورد و در 160 كيلومتري شمال غرب سبزوار و در 125 كيلومتري شمال شرق شاهرود قرار گرفته است و كوه زو واقع در 15 كيلومتري شمال شرق جاجرم با عرض جغرافيايي 22 و 37 شمالي و طول 35 و65 شرقي قرار دارد.


عمليات آماده سازي و بازگشايي معدن آهك به شرح زير است:
احداث راه دسترسي آسفالته از واحد خردايش تا معدن آهك به طول 450 متر و عرض 10 متر و احداث راه شوسه دسترسي به كار معدن آهك به طول 950 متر و عرض 12 متر و ايجاد فضاي دسترسي و احداث اولين پله استخراج. وزن اين فعاليت در مجموع فعاليت هاي معدن 4/3 درصد است. مصرف آهك در خط توليد حدود 350 هزار تن است با توجه به اتلاف سنگ در مراحل سنگ شكني و استخراج سالانه بايد 580 هزار تن سنگ آهك از معدن استخراج شود.
فرآيند كلي كارخانه استحصال هيدرات آلومينيوم از بوكسيت :
اين روند توسط تركيب آهك و بوكسيت استخراج شده از معادن پس از طي مراحل خردايش و سودي كه توسط خطوط راه آهن از مبادي توليد به محل كارخانه حمل مي شود درون آسياب انجام مي گردد در مراحل مختلف انحلال هيدرات در سود حل مي شود و با اضافه كردن ذرات هيدرات عمل ترسيب انجام مي گردد و بعد از مراحل فيلتراسيون و جدايش سود در مرحله ي پاياني بسته بندي و به عنوان محصول نهايي به فروش مي رسد و گل قرمز به عنوان باطله در مخازن جدا كننده ته نشين و بعد از فيلتراسيون در سد باطله دپو مي شود.

 

سنگ شناسي بوكسيت:
بوكسيت سنگ معدن اصلي آلومينيوم است كه تشكيل آن در شرايط خاص هوازدگي صورت مي گيرد و ذخاير آن معمولا در سطح يا اعماق كم متمركز مي شود . عنصر آلومينيوم اگرچه فراوان ترين فلز پوسته ي زمين و از نظر فراواني عناصر سومين عنصر موجود در طبيعت است ولي تركيب آن با عناصر ديگر به صورت

پيچيده اي است از اين رو استخراج آن از كاني هاي آلومينيوم مشكل و بدون صرفه است اين عنصر تشكيل دهنده اصلي تمام رس ها خاك ها و سيليكات هاي معمولي سنگ ها است.بوكسيت در گذشته به كاني اكسيد آلومينيوم آبدار با فرمول 2H2O و AL2O3 اتلاق مي شد اما اكنون چه در كاني شناسي وچه در

صنعت به مجموعه اي از اكسيدهاي آلومينيوم آبدار با نسبت هاي متفاوت آلومينيوم گفته مي شود .به طور كلي بوكسيت در صورتي از نظر اقتصادي مناسب براي بهره برداري است كه داراي حداقل50 درصد آلومينيوم و كمتر از 6 درصد سيليس باشد . معمولا بوكسيت حاوي اكسيد آهن سه ظرفيتي است كه مقدار آن در ذخاير بوكسيت حدود 10 درصد است و اين ذخاير ممكن است تا 4درصد اكسيد تيتان داشته باشد.از نظر چگونگي تشكيل بوكسيت در شرايط خاص هوازدگي

كه مخصوص مناطق گرم است شكل مي گيرد و محصولي از انباشته شدن سيليكات هاي آلومينيوم تجزيه شده در سنگ هايي است كه حاوي كوارتز آزاد كم هستند به اين ترتيب كه در اين سنگ ها معمولا سيليكاتها شكسته شده و سيليس و قسمتي از آهن آزاد شده به صورت اكسيد آلومينيوم همراه با تيتان و مقاديري از اكسيد آهن (گاهي اكسيد منگنز) و مقداري سيليس به صورت محصول نهايي بر جاي مي ماند بعضي از زمين شناسان معتقدند كه باكتري ها در انجام اين واكنش ها نقش موثري دارند به هر حال براي تشكيل ذخاير بوكسيت اين شرايط لازم است :


الف-وجود آب و هواي گرم و معتدل مرطوب درجه حرارت مناسب براي انجام واكنش هاي مختلف به منظور تشكيل بوكسيت بيش از 20 درجه سانتيگراد است . از طرفي افزايش رطوبت منطقه نيز سبب تمركز گاز كربنيك بيشتر در سطح و در نتيجه شرايط مناسب براي هوازدگي است.ب-وجود سنگ هايي كه تحت شرايط آب وهوايي مناسب توليد كننده بوكسيت باشند اين سنگ ها مشتمل بر گروهي كه حاوي سيليكات هاي آلومينيوم نسبتا زياد وآهن وكوارتز كم باشد.ج-وجود عوامل مناسب براي شكستن سيليكات ها وانحلال سيليس .د- وجود شرايط مناسب در سطح به طوري كه ريزش هاي جوي به آرامي در زمين فرو روند. غالب مناطقي كه براي ذخاير بوكسيت مناسب تشخيص داده شده اند مناطقي با شيب كم يا سطوح فرسايشي موجي و بالاخره دگر شيبي هايي با شيب ملايم باشند . در چنين سطوحي جريان آب به كندي صورت مي گيرد و فرو رفتن آن نيز به آرامي و در طول زمان انجام مي شود .ه-وجود شرايط مناسب در زير زمين براي خروج محلول هاي حاوي باطله هاي حاصل از انجام واكنش ها .اگر شرايط زير زميني طوري باشد كه آب نتواند جريان يافته از محيط خارج شود عمل دگرساني و تغيير و تبديل مواد و تشكيل بوكسيت به انجام نمي رسد . ضمن آنكه تداوم اين روند در صورت وجود شرايط مناسب دخالت زيادي در مقدار ذخيره دارد . به عبارت ديگر براي تشكيل ذخاير بزرگ زمان طولاني زمين شناسي و تداوم شرايط مناسب ضروري است وپس از تشكيل بوكسيت نيز بايد شرايط به گونه اي فراهم شود كه ماده معدني باقي بماند.
كاني شناسي بوكسيت:
كاني هاي اصلي تشكيل دهنده بوكسيت عبارتند از: دياسپور ، بوهميت ، هيدراژيليت.
الف)بوهميت و دياسپور : اين دو كاني اكسي هيدروكسيد آلومينيوم هستند. از نظر ساختار بلورين اين دو كاني با يكديگر تفاوت دارند . فرم بلوري بوهميت درشت بسيار كمياب ولي اغلب به صورت اجتماع بسيار ريز ورقه اي يافت مي شود . بلورهاي دياسپور به صورت لوح هاي كوچك و اجتماع بلوري ورقه اي تا ويز

فلسي است . بوهميت به رنگ سفيد است ولي به علت وجود نا خالصي هاي همراه به رنگهاي زرد يا قهوه اي نيز ديده مي شود.دياسپور نيز به رنگ هاي زرد تا قهوه اي يافت مي گردد شناخت اين دو كاني معمولا بسيار دشوار و به طور عمده مي توان آنها را از طريق ميكروسكوپي يا مطالعات اشعه X تشخيص داد وزن مخصوص بوهميت 01/3 تا 06/3 و وزن مخصوص دياسپور 3/3 سختي بوهميت 5/3 و سختي دياسپور 6 تا 17 است.ب)هيدراژيلت : به رنگ سفيد نقره اي تا سفيد متمايل به زرد يا قهوه اي يا قرمز است . سختي 5/2 تا 5/3 دارد و داراي وزن مخصوص 35/2 است. هيدراژيلت به طور عمده بر اثر هوازدگي اين نوع سنگ

ها لاتريت مي باشد . اين خاك ها حاوي مقدار زيادي هيدراژليت و مقدار كمي نيز نا خالصي هايي از كوارتز Sio2 ، اكسيد آهن Fe2o3 هماتيت ، دي اكسيد تيتانيوم Tio2رو تيل يا مقداري كائولينيت هستند به اين نوع خاك ها بوكسيت يا بوكسيت لا تريتي مي گويند.كاني ها تشكيل دهنده ي بوكسيت جاجرم به شرح زير تقسيم بندي شده است:


1.كاني هاي آلومينيوم دار شامل :دياسپور به طور عمده همراه با مقدار كمي بوهميت
2.كاني هاي آهن دار شامل: هماتيت و به مقدار كمي گوتيت ، مقداري آهن در تركيب شاموزيت.
3.كاني هاي رسي شامل:كائولينيت ، يا كاني هاي مشابه آن مانند ايلمنيت است كه به سيليس فعال موسوم است.
4.شامل كاني هاي :آناتاز ، روتيل ، كربناتها ، كوارتز ، ژيپس.

فرآيند آماده سازي:
شيوه استخراج در بوكسيت به صورت پلكاني و روباز است و چون لايه هاي بوكسيت شيب دار به سمت عمق است به همين خاطر پله هاي احداث شده در معدن بوكسيت داراي شيب 35 تا 45 درجه هستند و شيب پله هاي در باطله 75 درجه است. ارتفاع پله ها 5 متر است و بايد اين نكته را هم در نظر گرفت كه ارتفاع حقيقي 5 متر است و همچنين ارتفاع ظاهري 5/3 متر است.در بوكسيت جاجرم گسل هايي بزرگ وجود دارد كه آينه گسل آنها به وضوح ديده مي شود اين گسل ها گاه لايه را تا حدود 10 تا 20 متر جابجا كرده و در مواقعي لايه ها را به هم ريخته يا لايه ها را با هم مخلوط كرده است. طرز استخراج در معدن بوكسيت جاجرم به اين صورت است كه ابتدا توسط دريل واگن چال هارا حفر مي كنند سپس آنها را خرج گذاري كرده عمل انفجار را انجام مي دهند پس از انفجار سنگ خرد شده را توسط لودر بارگيري كرده و با كاميون به كارخانه ارسال مي كنند.


بار اوليه توسط كاميون به داخل مخزن اوليه كه در زير آن نوار نقاله اي قرار دارد كه سنگ ها را به داخل سنگ شكن اوليه هدايت مي كند.در اين بخش سنگ شكن فكي و سنگ شكن ضربه ای وجود دارد . سنگ شكن فكي متشكل از يك فك ثابت و یک فك متحرك است كه به وسیله يك الكترو موتور به حركت در آمده و عمل خردايش انجام مي شود .بار اوليه به سنگ شكن فكي وارد و با ابعاد حدود 5 سانتي متر خارج مي شود و توسط نوار نقاله به بخش دوم منتقل مي شود

در مسير اين نوار دو جداكننده الكتريكي و مغناطيسي از نوع نوار متقاطع مي باشد كه وظيفه جدا كردن ناخالصي هاي فلزي را بر عهده دارد در مرحله بعد يك جدا كننده الكتريكي قرار دارد كه قطعات فلزي كه از جدا كننده اول مي گذرد در اين بخش جذب مي شود در كنار اين نوار نقاله يك كارگر قرار مي گيرد و زماني كه

سنسور عبور و جذب نشدن را اعلام كند كارگر خط را متوقف كرده و قطعه ي فلزي را جدا مي كند در مرحله ي بعد مواد از روي نوار به داخل سرند با شبكه هاي دايره اي به شعاع 2 سانتي متر ريخته مي شود تا مواد با دانه بندي مناسب وارد سنگ شكن چكشي شود و ما بقي به داخل آسياب فكي باز مي گردد نوع حركت سرند از نوع دوراني است سنگ شكن دوم داراي 40 چكش 70 كيلو گرمي به شكل + كه چكش ها در انتهاي هر شاخه قرار دارد مواد بعد از خردايش و

رسيدن به ابعاد مناسب از سرند زير سنگ شكن تخليه و به وسیله ي نوار به بخش بعدي حمل مي گردد. در مسير نوار غبار گيري وجود دارد كه وظيفه ي گرفتن غبار حاصل از سنگ شكني را بر عهده دارد اين غبار گير غبار هاي دريافتي را بر روي يكي از نوارهاي نقاله منتقل مي كند .نوارهاي نقاله مواد خردايش شده را به اين بخش منتقل مي كند اين مواد بر روي دو نوار نقاله ي ثابت مي ريزد و از آنها بر روي دو نوار كالسكه اي كه امكان حركت بر روي تمام قسمت هاي دپو را

دارد وتوسط موتور هايي كه بر روي آنها قرار گرفته كه به وسیله ي جمع كردن كابل هاي متصل به انتهاي مسير حركت مي كند ، ريخته مي شوند كه اين نوارها مواد را به داخل 6 سيلو تخليه مي كند. مواد مي توانند توسط scraper بارگیری شوندscraper بخشي را كه قصد استفاده از آن را داريم تخليه مي كند scraper از قسمت بالاي دپو برداشت مي كند و در چهار وضعيت یک تا يك چهارم مي تواند از تمام طول دپو برداشت كند ، مواد برداشت شده بر روي نوار نقاله اي كه در جلوي دپو قرار دارد ريخته مي شود و توسط يك نوار زير زميني به مرحله ي بعد منتقل مي شود.در اين بخش مواد خردايش شده توسط نوار به داخل يك مخزن

اوليه مي ريزد كه در قسمت پايين توسط يك لوله ي خروجي به داخل آسياب وارد مي سود اين بخش شامل سه آسياب ، كه دو آسياب فعال و يكي از آنها به عنوان رزرو است . علاوه بر بوكسيت ، سود نيز از دو تانكر جانبي واقع در واحد و آهك از مرحله قبل به داخل آسياب وارد مي شود آسياب ها از نوع گلوله اي كه متشكل از سه بخش كه بعد از اين مرحله تركيب مواد به صورت گل آب به مرحله ي بعد منتقل مي شود.

سنگ شناسي آهك:
سنگ آهك سنگي است رسوبي با تركيب شيميايي CaCo3 درجه سختي حدود 3 در جدول موهس و وزن مخصوص 7/2 گرم بر سانتي متر مكعب كلسيت تنها كاني اصلي تشكيل دهنده سنگ آهك است.سنگ آهک همواره با مقاديري كربنات منيزيم ، سيليس ، مس و غيره همراه است ، سنگ آهک ممكن است تماما از بلورهاي كلسيت تشكيل شده باشد كه در اين حالت به آن ميكريت گفته مي شود و يا ممكن است از تكه هاي مختلف به نام آلوكم تشكيل شده باشد كه توسط سيماني از بلورهاي درشت و ريز كلسيت به هم پيوسته شده باشد. قطعات آلوكم ممكن است از ذرات و تكه هاي خرد شده ، رسوبات آهكي پيشين يا قطعات آهكي پوسته جانوران تشكيل شده باشد ، در شرايطي كه بيشتر از عناصر سازنده آهكي پيوسته يا صدف خيس باشد اين سنگ در اصلاح لوماشن ناميده مي شود .از گونه هاي ديگر سنگ آهك ها آراگونيت و تراورتن است كه در اثر كارائي چشمه هاي آب گرم به وجود مي آيد ، اگر افت دماي آب چشمه ها كند باشد آراگونيت به وجود مي آيد و اگر اين افت دما بر تندي صورت گيرد ، تراورتن تشكيل مي شود . در ايران به سنگ آراگونيت ، مرمر مي گويند و نام تجارتي انواع رنگي آن انيكس است.


به طور كلي در طبيعت دو نوع سنگ آهك وجود دارد
1.سنگ آهك با كلسيم زياد ( High calcium lime stone) كه داراي حدود 5/0 تا 2 درصد اكسيد منيزيم است
2.سنگ آهك دولوميتي (Dolomitic lime stone) كه ممكن است از نسبت هاي مختلف آهك و دولوميت تشكيل شده باشد.
آهك


آهك بر اساس خواص فيزيكي و شيميايي بر سه نوع زير است :
1.سنگ آهك CaCo3(Lime stone) خرد شده به ذرات ريز و دانه بندي شده.
2.آهك زنده Cao(Calsineel lime stone) يا آهك بنايي كه از پختن(كلسيناسيون) سنگ آهك بدست مي آيد
3.آهك شكفته (Ca(oH)2) يا آهك هيدراته (Hyclratecl lime) كه از تركيب آهك زنده با آب تهيه مي گردد
سنگ آهك با كلسيم زياد وقتي كاملا كلسينه مي شود در شرايطي كه 100 درصد تركيب سنگ از كربنات كلسيم فرض شود 44 درصد از وزن را به دليل متصاعد شدن Co2 از دست مي دهد تبديل به آهك زنده مي شود


Ca3Ca+Q Cao+Co2
100 600-1000c 56 44
از آنجايي كه آهك زنده (Quick lime) ميل شديدي به جذب رطوبت و Co2 موجود در هوا دارد بايد آن را پيش از كاربرد دور از رطوبت و هوا نگه داشت و چند هفته پس از توليد آن را به مصرف رساند نوع پايدار و تجارتي آهك كه با افزودن آب به آهك زنده تهيه مي گردد ، آهك شكفته (Hyclratecl lime) ناميده مي شود كه پس از آب گرفتن به صورت ذرات ريز خرد شده و يا به صورت پودر در مي آورد اين فرآورده سپس در پاكت بسته بندي و به بازار مصرف عرضه مي شود كه بدين صورت مي توان آن را بيشتر از آهك زنده در انبار نگهداشت

.
Cao+H2o Ca(oH)2+Q
65 18 75 275 cal/gr
به طور كلي آهك بر حسب نوع مصرف به صورت سنگ آهك خرد شده و دانه بندي شده آهك شكفته به بازار عرضه مي شود.

كاني شناسي آهك:
كاني اصلي تشكيل دهنده سنگ آهك كربنات كلسيم (Calcite) و ناخالص هاي آن ، سيليس (Sio2) اكسيد آهن (Fe2o3) ، اكسيد منيزيم (Mgo) ، اكسيد آلومينيوم (Al2o3) مي باشد. سنگ آهكي كه براي توليد آهك يا شير آهك بكار مي رود بايد داراي حداقل ناخالصي ها و از لحاظ ساختماني كريستالي (structur) ريز دانه بوده و از لحاظ مكانيكي استحكام لازم را داشته باشد.

فرآيند آماده سازي:
طرح توليد آلومينا جهت فرآيند توليد نياز سنگ آهك خرد شده در اندازه ي 140-30 میلی متر دارد . تا در كوره هاي پخت تبديل به آهك شود ، قسمتي از اين آهك ها به طور مستقيم در فرآيند توليد مصرف و قسمت ديگر جهت سود يابي از گل قرمز تبديل به شير آهك مي شود. براي توليد سنگ آهك دانه بندي شده فوق معادن واقع در دامنه شمالي رشته كوه هاي شمال غرب به فاصله 10 كيلومتري از كارخانه انتخاب گرديده است.سنگ آهك استخراج شده از معادن مذكور در تاسيسات خردايش ودانه بندي كه در مجاورت معدن مستقر مي گردند سنگ شكني و دانه بندي شده و سنگ آهك در اندازه هاي مورد نياز توسط كاميون به محل كارخانه حمل مي گردد. سنگ آهك خرد شده زير 30 ميلي متر جهت عدم استفاده آن در كوره هاي ايستاده پخت آهك ، در محل تاسيسات خردايش

نگهداري و در صورت وجود كاربرد براي كارهاي ساختماني مصرف خواهد شد و در صورت عدم مصارف ساختماني توسط بلدوزر در كاميون به محوطه اي دور از تاسيسات خردايش منتقل خواهد شد. سنگ آهك خرد شده در اندازه 70-30 ميلي متر و160-70 ميلي متر در محل كارخانه در مجاورت واحد كوره هاي پخت آهك در انبار هاي جداگانه (در مجاورت يكديگر) ذخيره شده و توسط سيستم انتقال سنگ بر حسب روند توليد واحد پخت آهك به آن واحد تغذيه خواهد شد.

مصرف آهك در كارخانه:
آهك در بخش هاي مختلف تكنولوژي توليد آلومينا از جمله انحلال بهتر بوكسيت در سود و همچنين بازيابي سود از گل قرمز (Mudred) مصرف مي شود. اين ماده به صورت پودر (آهك زنده) در واحد آسياب تر و به صورت شير آهك (آهك شكفته Ca(oH)2) در واحدهاي جدا سازي محلول آلومينا از گل قرمز و فيلتراسيون و شستشوي گل قرمز مصرف مي شود. واحدهاي خردايش ، ذخيره سازي و انتقال ، پخت و تهيه شير آهك در تكنولوژي توليد آلومينا در كارخانه جاجرم منظور شده است .نقش آهك در انحلال بوكسيت : افزودن آهك به هنگام انحلال اتوكلاوي بوكسيت هاي دياسپوري –بوهميتي سبب تسريع و بهبود بخشيدن

هيدروكسيدهاي آلومينيوم مي گردد . براي انحلال بوكسيت جاجرم در دماي 260 و280 درجه سانتي گراد در لوله هاي انحلال حدود 10 درصد آهك افزوده مي شود. نقش آهك در بازيابي آهك از گل قرمز : به خاطر تغييرات زياد در كاني هاي سيليكاته و همچنين به خاطر فعاليت شاموزيت درذخيره مواد بازيابي سود از گل قرمز يكي از موارد در اين تكنولوژي است. شرايط مناسب جهت بازيابي سود از گل قرمز به قرار زير است:دما 100درجه سانتي گراد است.سنگ آهك پس از استخراج از معدن خردايش و دانه بندي و سپس ذخيره سازي مي شود اين سنگ آهك در كوره ايستاده پخت مي شود. شير آهك بايد حدود 170 گرم Cao در هر بسته باشد.
تركيب آهك مورد نياز عبارتست از:Cao-52%,Al2o3-1%,Cao-95%,Sio2-2%,FeoFe2o3-1%
فرآيند كار اين مجموعه از دو بخش
1.تاسيسات وتجهيزات خردايش ودانه بندي سنگ آهك
موقعيت انتخاب شده براي استقرار تجهيزات خردايش دانه بندي سنگ آهك در دامنه جنوبي ارتفاعات شمال غرب مجتمع قرار گرفته است. جهت استفاده بهينه از شيب طبيعي محل واحد خردايش و كم نبودن حجم عمليات خاكبرداري كاهش طول نوار نقاله آرايش تجهيزات اين واحد در شيب 20درصد در نظر گرفته شده است.
سنگ استخراج شده از معدن حداكثر با ابعاد 800 ميلي متر توسط كاميون هاي 30 تني به محوطه ي خردايش منتقل شده در محفظه تغذيه ي سنگ شكن اوليه تخليه مي شود ، تغذيه كننده ي لرزه اي مجهز به گريزلي كه سرعت و دامنه آن قابل كنترل است سنگ ورودي را به سنگ شكن اوليه تغذيه مي نمايد.
تنظيم اوليه دانه خروجي روي 160 ميلي متر منظور مي گردد تا حداكثر ابعاد خروجي از سنگ شكن240 ميلي متر باشند (28% بالاي160 ميلي متر ) قطعات

بالاتر از 160 ميلي متر از خروجي سنگ شكني اوليه روي طبقه بالايي سرند 03-cl-01 جدا شده و به سنگ شكن ثانويه 03-c-02 انتقال مي يابد.تنظيم اوليه دهانه ي خروجي سنگ شكن ثانويه روي 100 ميلي متر منظور مي گردد تا سنگ هاي خروجي آن با ابعاد بالاتر از 160 ميلي متر نداشته باشد. خروجي اين سنگ شكن به طبقه اول سرند 03-cl-02 برگشت داده مي شود با خروجي سنگ شكن اوليه مخلوط مي گردد.سنگ آهك در ابعاد 160-70 ميلي متر از روي طبقه دوم اين سرند جدا شد.03-D-06 به محوطه ذخيره مربوطه با حجم حدود 650 متر مكعب منتقل مي شود ، سنگ آهك در اندازه هاي زير 70 ميلي متر ا

ز سرند يك طبق 03-cl-02عبور مي كند.سنگ آهك در اندازه هاي 70-30 ميلي متر آن روي سرند جدا شده و توسط نوار نقاله 03-D-09 به محوطه ي ذخيره با حجم 570 متر مكعب منتقل مي شود .سنگ آهك در اندازه هاي زير 30 ميلي متر زير سرند 03-cl-02 توسط تسمه ي نقاله 03-D-15 به محوطه ي ذخيره

مربوطه منتقل مي گردد.سنگ آهك در اندازه هاي 160-70 و 70-30 به كاميون هاي انتقال بارگيري شده و به محل مجتمع حمل مي گردد. برنامه ريزي انتقال به شكلي تنظيم شده است كه سنگ آهك در اندازه ي100-70 ميلي متر طي دو روز متوالي و سنگ آهك در اندازه 70-30 در روز سوم انتقال يابد وسيكل انتقال به همين ترتيب تكرار مي شود ،سنگ آهك زير 30 ميلي متر بر حسب نياز مورد مصرف در محوطه اي دورتر از تاسيسات خردايش انبار مي شود .با توجه به ظرفيت هاي تجهيزات و مشخصات سنگ شكن ها و نسبت وزني سنگ آهك در اندازه هاي 100-70 و 70-30 نسبت به مجموع آنها به ترتيب 69 درصد و31 درصد و مقدار سنگ آهك زير 30 ميلي متر به نسبت مقدار سنگ آهك ورودي به سيستم خردايش حدود31 درصد مي باشد.

 

تاسيسات و تجهيزات قسمت انباشت و برداشت سنگ آهك:
محفظه ي تخليه كاميون ها 03-Y-02 روي لبه هاي ديوار بتني فضاي تعبيه شده قرار خواهد گرفت و تغذيه كننده لرزشي 03c-D-11 و نوار نقاله هاي 03-D-09 و03-D-10 سنگ آهك گسسته را از زير محفظه مذكور به بالاي محوطه انبار منتقل خواهد شد.سنگ آهك در اندازه هاي 160-70 و70-30 ميلي متر در مجاورت يكديگر كه به وسيله يك ديوار حائل بتني از هم جدا مي شوند در محوطه اي به طول 100 متر تا ارتفاع 14 متر انباشت مي شود ، براي حركت دستگاه ترپر

(tripper) و نوار نقاله 03-D-10 در طول محوطه انبار يك گالري با سيستم سازه فنري طراحي شده كه توسط پايه هائي با دهانه 25 متر در ارتفاع 16 متر از كف محوطه انبار مستقر خواهد شد ، دستگاه ترپر ( tripper) قادر خواهد بود كه سنگ آهك را به طور هم سطح در تمامي طول انبار ذخيره مي شود .براي برداشت از انبار 11دستگاه تغذيه كننده لرزشي 03-D-12 كه در تونل بتني زير محوطه ي انبار تعيبه شد هر يك از دانه بندي سنگ آهك شكسته شده را بر حسب انتخاب به نوار 03-D-13 منتقل خواهد كرد و سپس به وسيله نوار نقاله 03-D-14 به دو عدد سيلوهاي ذخیره آهك انتقال خواهد داد.

 

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید