تحقیق در مورد نیشکر

word قابل ویرایش
19 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

نیشکر

مقدمه
شرکت کشتو صنعت کارون در ۱۷ کیلومتری شهرستان شوشتر و ۴۰ کیلومتری شرکت کشت و صنعت هفت تپه واقع شده و مساحت کل اراضی آن حدود ۴۰ هزار هکتار در دو ناحیه دیمچه (۳۳ هزار هکتار) و بلوک اف (۷۳۵۲ هکتار ) می باشد . از کل اراضی فوق حدود ۲۴۰۰۰ هکتار قابل کشت بوده که سالیانه از نزدیک به ۲۰۰۰ هکتار آن بهره برداری گردیده و مابقی آیش می گردند . در اوائل سال۱۳۷۷ جناب آقای مهندس سید عبدالعزیز نبوی به سمت رئیس هیئت مدیره و میر عامل شرکت منسوب گردیدند که با ورود ایشان تحولات

اساسی در شرکت کشت و صنعت کارون آغاز گردید . ایشان با عنایت به این دیدگاه که ظرفیت و پتانسیل تولید نیشکر از هر هکتار اراضی شرکت بسیار بیش از میزان فعلی است به جست و جوی عللی پرداخته که در این راستا مسئله گسترش علف های هرز و آسیب های وارده به مزارع در اثر تردد ماشین آلات کشاورزی بسیار سنگین و ظهور پدیده ای به نام فشردگی را از مهم ترین عوامل یافت و از آنجائی که ایجاد شرایط بهینه جز در زمان آیش میسر نمی باشد اقدام به آیش و به زیر کشت بردن بی سابقه مزارع نمود ودر این رابطه در

اوائل سال ۱۳۷۷ از ۲۴۰۰۰ هکتار اراضی قابل کشت ۱۵۵۲۳ هکتار جهت بهره برداری ، ۹/۸۱۴۹ هکتار جهت آیش و مابقی به میزان ۳۲۸ هکتار به عنوان توسعه مزارع در نظر گرفته شد و از ۱۵ خرداد سال ۱۳۷۷ عملیات آماده سازی مزارع آیش شده برای کشت آغاز گردید و طی مدت کمتر از ۱۲۰ روز در نیمه دوم شهریور ماه عملیات شیارزنی مزارع به پایان رسید. ماشین آلات مورد نیاز جهت انجام این عملیات نظیر D-8 وD-6 از شرکت های جهاد نصر از جمله جنوب غرب ، استان خوزستان ، استان کرمانشاه ، استان اصفهان و شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور تأمین گردید.

انجام این عملیات در مدت زمان یاد شده با چنان سطح وسیعی ودر گرمای طاقت فرسای خوزستان که گاهی اوقات به ۵۱ درجه سانتی گراد نیز می رسید و به صورت شبانه روزی نیاز به برنامه زمانبندی شده و به مدیریتی بسیار دقیق داشته که خوشبختانه به نحو مطلوبی انجام گردید . مراحل عملیات انجام شده ذیل به ترتیب ذکر می گردد:
۱- عملیات ماخار :

الف) – تأمین رطوبت لازم در خاک برای تسهیل در به کار گیری ادوات تهیه زمین و جلوگیری از استهلاک آنها و در نهایت افزایش راندمان کاری ادوات یاد شده .
ب) – جلوگیری از کلوخ شدن مزارع جهت فراهم آوردن بستر مناسب کاشت و پوشش قلمه ها .
پ) – رویش بذور علف های هرز و متعاقب آن مبارزه مکانیکی با علف های هرز جهت صرفه جویی در مصرف علف کش ها .
۲- عملیات شیار زنی مرحله اول تا عمق ۹۰ سلنتی متر .

۳- عملیات دیسک سنگین .
۴- عملیات شیارزنی مرحله دوم تا عمق ۹۰ سانتی متر با زاویه ۴۵ درجه نسبت به خط تراز با تیغه های شوز پهن (حالت پیکانی )
۵- عملیات شخم برگردان جهت از بین بردن و به زیر خاک بردن بذور علف های هرز .
۶- عملیات دیسک دوم .

۷- عملیات شیارزنی نوبت سوم با عمق ۹۰ سانتی متر .
۸- عملیات دیسک نوبت سوم جهت متلاشی نمودن کلوخ های به وجود آمده احتمالی.
۹- عملیات ماله (دونوبت ) جهت بر طرف نمودن ناهمواری های ایجاد شده ناشی از عملیات شیار زنی و دیسک.

۱۰- شبکه بندی و نقشه برداری نقاط جهت تعیین مقادیر خاکریزی و خاکبرداری احتمالی .
۱۱- تسطیح نهایی .
۱۲- چک بک نهایی .

۱۳- عملیات فاروزنی جهت ایجاد بستر کاشت نیشکر با توجه به نوع سیستم آبیاری مرسوم
۱۴- کود پاشی از نوع فسفات آمونیوم به میزان ۲۵۰ کیلوگرم در هکتار.
۱۵- کشت نیشکر و سپس آبیاری همراه با سم.

در هنگام ایجاد عملیات فوق الذکر ، همانگونه که ملاحظه می گردد جهت باز سازی مزارع آسیب دیده در طی سال های متمادی در اثر تردد ماشین آلات برداشت ، ثقل عملیات بسیار سنگینی برای هر هکتار از اراضی انخام پذیرفت ، به عنوان مثال با توجه به انجام ۳ مرحله شیارزنی وبا عنایت به وجود حدود ۸۰۰۰ هکتار اراضی ایش در واقع عملیات شیار زنی در سطحی معادل ۲۴۰۰۰ هکتار انجام پذیرفت که امری بسیار مشکل می نمود .علاوه بر موارد یاد شده مدیریت جدید شرکت اهتمام خاصی نیز نسبت به عملیات داشت مزارع شامل

عملیات دفع افات، ابیاری وکوددهی دا شته که این امر موجب گردید عملیات داشت مزارع در سال ۷۸-۷۷ با دقت و کیفیت خاصی انجام گرفته وماحصل این سال امر تفاوت فاحش رشد نهایی ساقه و نهایتا عملکرد محصول طی این سال نسبت به سال ما قبل می باشد که بررسی امار مربوط به بهره برداری سال ۷۸-۱۳۷۷ ومقایسه ان نسبت به سال ماقبل گواه این امر است .در بهره برداری سال ۷۸-۷۷ کل مساحت قابل برداشت۵/۱۵۰۱۸ هکتار بوده که متوسط رشد نهایی ساقه در مزارع کشت جدید ۱۳/۲۷۷ سانتیمتر افزایش نشان می دهد .
بدین ترتیب در بهره برداری سال ۷۸-۱۳۷۷ از۵/۱۵۰۱۸ هکتار مزارع قابل برداشت ۱۱۱۶۷۲۱ تن نیشکر حاصل گردیده که متو سط عملکرد نهایی مزارع ۳۶/۷۴ تن در هکتار در مقابل ۶/۵۷ تن در هکتار مربوط به سال ۷۷-۱۳۷۶ افزایش عملکرد را به شرح ذیل میدهد:

 

در ادامه سیاست مدیریت جدید در سال دوم جهت بازسازی مزارع مقدار ۸۶۱۷ هکتار دیگر از اراضی قابل کشت آیش گردید و در برنامه ریزی عملیات تهیه زمین سال جاری با همان کیفیتی که قبلا ذکر شد تغییراتی به شرح ذیل انجام گردید :
۱- تسریع در برنامه ریزی عملیات شیارزنی جهت سطحی معادل ۸۶۱۷ هکتار که بر خلاف سال قبل از اوائل اردیبهشت ماه ۷۸ آغاز گردید
۲- تأمین ادوات لازمه برای نیل به هدف بالا از ارگان های ذکر شده در صفحه اول گزارش

۳- طراحی و ساخت ۴ دستگاه فاروئر جدید که توسط کشنده های چرخ لاستیکی به کار گرفته شدند .
بنابراین طی ۲ سال اخیر حدود ۷۰% از کل اراضی قابل کشت نیشکر شرکت احیإ گردیده و امید است با ادامه این روند در سال آینده مابقی مزارع بازسازی شوند .
از محصول داشت سال ۷۹ –۱۳۷۸ حدود ۹/۸۱۴۹ هکتار از مزارعی هستند که طی دوره آیش و کشت مراحل آماده سازی و مبارزه با علف های هرز آنها با دستورالعمل های مدیریت جدید به انجام رسیده و بهره برداری از این سری مزارع از اواخر مهر ماه ۷۸ آغاز خواهد شد. در این رابطه پیش بینی شده از محصول سال جاری ۱۴۰۰۰۰۰ تن نیشکر از مساحت ۱۴۷۰۰ هکتار برداشت گردد که عملکردهای معادل ۹۵ تن در هکتار برای آن پیش بینی می گردد که در مقایسه با عملکرد سال قبل (میزان ۳۶/۷۴ تن در هکتار ) افزایشی معادل ۲۱ تن در هکتار به همراه خواهد داشت و در مقایسه با ۵ سال گذشته بهره برداری به شرح جدول زیر می باشد:

 

با توجه به آماده سازی زمین ها در کشت سال قبل و سال جاری که حدود ۱۶۷۰۰ هکتار می باشند پیش بینی می گردد محصول سال ۸۰-۷۹ مجموعا ۱۸۰۰۰۰۰ تن نیشکر معادل ۱۸۰۰۰۰ تن شکر تولید گردد.

نیشکر و تاریخچه آن
نیشکر گیاهی است دائمی از تیره گندمیان که ساقه هوایی آن توپر و بندبند بوده و بلندی ساقه ها به ۳متر و گاهی اوقات به بیشتر از آن نیز می رسد .نسج سلولی داخل ساقه ها محتوی مقدار زیادی شیره قندی ساکارز قابل استخراج می باشد.

نیشکر دارای ۶ گونه است که گونه اصلی آن به نام :‍ ساکاروم افیسیناروم . در تمام نقاط نیشکر خیز جهان کشت می شود .
رویش و پرورش نیشکر در روی کره زمین بر روی نواری بین ۳۴ درجه عرض شمالی و ۳۰ درجه عرض جنوبی قرار دارد. در مورد محل پیرایش اولیه نیشکر دانشمندان دارای عقاید متفاوت و گوناگونی هستند: بعضی ها مهد اولیه نیشکر را شرق هندوستان برخی نخستین پایگاه آن را چین و پاره ای نیز زادگاه آن را جزایر اقیانوس آرام و به احتمال قوی جزایر گینه نو می دانند .
کشت نیشکر در ایران سابقه چندین هزار ساله دارد و برطبق شواهد و قرائن که در دست است در دوران ساسانیان کشت نیشکر و صنعت تولید شکر از نیشکر در نواحی جنوبی ایران به خصوص منطقه خوزستان رواج کامل داشته و مردم ایران به خوبی این گیاه و خواص آن را می شناختند ولی پس از حمله اعراب و سقوط سلسله ساسانیان و بعد ها نیز به دلایل سیاسی طبیعی کشت و کار نیشکر در ایران متروک شد .

برای احیای مجدد این صنعت توسط دولت های وقت اقداماتی صورت گرفته و اولین محصول شکر از نیشکر در آذر ماه سال ۱۳۴۰ پس از گذشت حدود ۹ قرن در ایران مجددا تولید گردید.

مزارع نیشکر و عمران اراضی
مساحت اراضی کشت و صنعت کارون حدود ۴۰۰۰۰ هکتار است که از آن حدود ۲۵۰۰۰ هکتار قابل کشت می باشد .
آب مورد نیاز مزارع و کارخانه از رودخانه های کارون و دز تأمین می گردد .ظرفیت کانال های آب رسانی حدود ۸۱ متر مکعب در ثانیه است رودخانه کارون توسط سد انحرافی گتوند و حدود ۱۱ متر مکعب در ثانیه از رودخانه در طراحی شده اند .
عملیات تسطیح به منظور تعیین شیب مناسب جهت آبیاری انجام می شود که پس از نقشه برداری و مساحی و تعیین قطعات مزرعه اقدام به ایجاد شبکه های آبیاری و زه کشی و جاده سازی می نمایند.
بدین ترتیب با تسطیح ۲۵۰۰۰ هکتار از اراضی کشت و صنعت کارون حدود ۱۷۰۰ کیلومتر جاده شوسه و ۴۶۷ کیلومتر نهر آبیاری و ۲۴۵ کیلومت زهکشی رو باز و ۳۰۰۰ کیلومتر زهکشی زیرزمینی ایجاد گردیده است.

کاشت ، داشت ، برداشت
کا شت نیشکر بطریق خا صی انجام میگیرد . پس از تسطیح مزارع را به صورت جوی و پشته به نحوی در می آورند که فواصل پشته ها از یکدیگر ۵۰/۱ متر باشد و سپس حدود ۴۰۰ کیلوگرم کود فسفره (مانند سوپر فسفات تریپل) در هکتار به داخل جوهای ( فارو) توسط تراکتور داده می شود و ساقه های نیشکر را به صورت قلمه های ۶۰-۵۰سانتی متر که حداقل دارای ۳ جوانه ( بند ) باشد به طور افقی در کف جوی (فارو ) قرار داده و روی آن را حدود ۵-۳ سا نتی متر با خاک می پوشانند و پس از سمپاشی با سم مخصوص علف کش ( عامل جلوگیری کننده از رویش علف های هرز ) آبیاری می کنند.
به طور کلی حدود ۶-۵ تن نیشکر به صورت قلمه در هکتار کشت می شود و توسعه و کسترش نیشکر منحصرا از طریق قلمه صورت می گیرد.
بهترین فصل کاشت نیشکر در شرایط خوزستان از اواسط مرداد ماه به مدت ۷۰-۶۰ روز می باشد.
عملیات داشت همزمان با آبیاری مزارع شروع و از کاشت تا برداشت حدود ۳۰-۲۵ نوبت مزارع آبیاری می گردد.
ودر ضمن با آفت و علف هرز مزارع نیز مبارزه شده و حدود ۴۰۰-۳۵۰ کیلوگرم کود اوره به عنوان کود سرک در طول رشد نیز به مزارع اضافه می گردد .رشد نیشکر در فصل تابستان روزانه به دو و تاسه سانتی متر می رسد.

برداشت . با کاهش درجه حرارت رشد نیشکر متوقف شده و عملیات قند سازی در گیاه سرعت م گیرد . ومعمولا در شرایط آب و هوایی خوزستان فصل برداشت از اوائل آبان ماه می باشد.

قبل از درو مزارع را به آتش می کشند تا برگ های خشک و زائد گیاه که فاقد مواد قندی است سوخته شده و از بین برود سپس ساقه های نیشکر را یا به طریقه دستی و یا به وسیله ماشین از سطح زمین درو کرده و به منظور عصاره گیری به کار خانه حمل می گردد.
از هر هکتار زمین حدود ۱۰۰-۹۰ تن نیشکر تولید می شود . مزرعه برداشت شده مجددا برای محصول دیگر بازسازی و آماده می گردد بدین ترتیب از یک مزرعه کشت نیشکر حدود ۷-۶ بار محصول برداشت می شود .

 

تحقیقات کشاورزی
مزارع نیشکر به طور دائم تحت کنترل و مراقبت های ویژه اداره تحقیقات بوده و بافت های گیاهی تمام مزارع به طور روزانه و هفتگی در آزمایشگاه تجزیه شده تا اطمینان حاصل شود که گیاه مواد غذایی و آب کافی در اختیار داشته و مطابق بااستانداردهای معین رشد می کند.

علائم مشکوک بلافاصله تحت بررسی علمی و فنی قرار گرفته تا در صورت نامناسب بودن به موقع مرتفع گردند .
قبل از برداشت کیفیت شیره نیشکر نیز در آزمایشگاه بررسی می گردد تا از رسیدگی نیشکر و حد نصاب قند موجود در ساقه ها اطمینان حاصل گردد .به طور کلی شیوه های جدید کشت ، آبیاری ، گونه های نیشکر ، سموم علف کش میزان کود و زمان برداشت نیشکر از طریق این واحد تعیین می گردد.

کارخانه
کارخانه نیشکر کارون که یکی از مدرنترین و بزرگترین کارخانجات نیشکر جهان است تقریبا در وسط مزارع قرار گرفته وشامل ۳ واحداصلی است .
۱- واحد آسیاب ها
نیشکر به منظور عصاره گیری به این واحد تحویل می شود . پس از تخلیه نیشکر به درون نقاله مخصوص شسته شده و سپس به وسیله چاقوها و تیغه گردان بسیار قوی به صورت الیاف در آمده و به داخل غلطک های آسیاب هدایت می گردد و عصاره نیشکر در اثر فشار غلطک های آسیاب از الیاف جدا شده و باقی مانده تفاله به نام باگاس جهت استفاده های بعدی به خارج از کارخانه برده می شود.

۲- قسمت تولید شکر خام
عصاره نیشکری که در آسیاب ها به دست می آید ابتدا وزن شده و سپس گرم می گردد تا با اضافه نمودن آب آهک تصفیه مقدماتی روی آن انجام می گیرد و پس از گدشتن از مراحلی به صورت شربت غلیظ در آید . سیروپ یا شیره غلیظ حاصله در دستگاه های پخت در خلأ غلیظ تر می شود تا به حد فوق اشباع برسد و آنگاه به وسیله پودر شکر به آن شوک داده می شود تا بلورهای شکر ظاهر گردد .

۳-تولید شکر سفید
به منظور تصفیه شکر خام ابتدا آنرا در آب حل نموده و سپس مقداری آب آهک بدان افزوده می شود سپس این محلول از درون یک سری دستگاه های کربنات اسیون عبور داده شده و به آن گاز کربنیک اضافه می شود . در اثر واکنش گاز کربنیک و محلول آب آهک بلورهای کربنات کلسیم تشکیل و تقریبا قسمت عمده ای از ناخالصی ها ی موجود در محلول به این رسوبات جذب می گردد. پس از آن با استفاده از صافی پارچه ای این رسوبات از بقیه محلول جدا می شود . مایع صاف شده که در این حالت شربت صاف نامیده می شود با مقدار

مختصری پودرزغال گیاهی به نام نوریت مخلوط می گردد،این مخلوط سپس از لایه یا قشری از پودر مخصوصی که (کمک صافی )نامیده می شود گذرانده می شود شربتی که پس از این مرحله به دست می آید تقریبا بی رنگ و خالص بوده که برای تهیه کریستال شکر سفید به دستگا ههای طبخ ارسال می شود پس از پخت شکر سفید برای جدا نمودن بلور ها یا

کریستال های شکر سفید به دستگاه های سانتر یفوژ فرستاده شده و سپس از دستگاه خشک کن عبور داده می شود تا قسمت عمده ای از رطوبت آن گرفته شده وپس از عبور از یک سری غربال های لرزان شکر سفید توزین و در کیسه های ۵۰ کیلو گرمی پر شده وپس از دوخت به انبار های شکر سفید فرستاده می شود شکر سفیدد تولیدی در کشت و صنعت کارون به وسیله کامیون و واگن های راه آهن برای مصرف به اقصی نقاط کشور حمل می گردد.

فرآیند تولید وتهیه شکر از نیشکر همواره توام با تولید دو محصول فرعی به نام های باگاس و ملاس می باشد که از این دو محصول فرعی می توان مواد خام اولیه در تولید فر آورده های متنوع دیگر استفاده نمود .تولید سالیانه این محصولات فرعی در حد نهایی به ترتیب حدود ۷۵۰۰۰۰ تن باگاس و۹۰۰۰۰ تن ملاس خواهد بود که تشکیل شرکت های جانبی زیر را موجب شده است .
۱-کارخانه خوراک دام کارون
این کارخانه به منظور تولید خوراک دام با استفاده از پیت حاصل از باگاس و باگاس و ملاس در سال ۱۳۶۰ تاسیس گردیده است .محل کارخانه در مجاورت کار خانه نیشکر کارون قرار دارد .
کارهای ساختمانی و فونداسیون کارخانه انجام شده ونصب ماشین آلات ادامه دارد و انتظار می رود در اواخر سال جاری مورد بهره برداری قرار گیرد.ظرفیت تولیدی این کارخانه در حال حاضر حدود ۱۵۰۰۰۰ تن خوراک دام در سال برابر می گردد.
۲-کارخانه نئوپان کارون
این کارخانه به منظور تولید نئوپان با استفاده از باگاس تولیدی کارخانه نیشکر در سال ۱۳۶۰ تاسیس گردیده است.
محل کارخانه در مجاورت انبار باگاس کارخانه نیشکر کارون قراردارد.
کارهای ساختمانی و نصب ماشین آلات پایان یافته و بهره برداری آزمایشی کارخانه نیز انجام گردیده است .
ظرفیت تولیسدی این کارخانه در حال حاضر حدود ۳۰۰۰۰ متر مکعب نئوپان در سال بوده وقابل توسعه به ۶۰۰۰۰ متر مکعب خواهد بود.
۳-شرکت شیمیکارون
این شرکت به منظور تولید فور فورال با استفاده از باگاس تولیدی کارخانه در سال ۱۳۶۰ تشکیل گردیده است .به علت پیچیدگی خاص این فرآیند مطالعات فراوانی به منظور انتخاب مناسب ترین روش تولیدل انجام گرفته ولی مراحل اجرایی قراردادهای مزبور هنوز به تصویب نهایی نرسیده است .
۴-شرکت کاغذ سازی کارون
این شرکت به منظور تولید خمیر کاغذ از باگاس کارخانه نیشکر در سال۱۳۶۳ تشکیل گردید .
شرکت مزبور در حال حاضر نقش مطالعاتی وبررسی طرح تولید کاغذ را دارا بوده وفعالیت های مقدماتی خود را در این زمینه شروع نموده است.
۵-شرکت ماهی کارون
به منظور بهره برداری از بخشی از اراضی بلا استفاده شرکت کشت و صنعت کارون جهت پرورش ماهی در سال ۱۳۶۱ شرکت ماهی کارون تاسیس گردید.
تاریخ تاسیس :سال ۱۳۶۱
سطح حوضچه های پرورش ماهی : ۵۰۰ هکتار
سطح حوضچه ها پس از توسعه نهایی : ۲۰۰۰ هکتار
محصول در هکتار : ۳۰۰۰ کیلو در سال
در حال حاضر علاوه بر بهره برداری از حوضچه های پرورش ماهی در اراضی شرکت کشت و صنعت کارون وتولید لارو مورد احتیاج ،مجری طرح آزمایشی پرورش ماهی در قفس در پشت سد دز نیز می باشد .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 19 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
  1. خلیل بهروزنیا گفت:

    خرید کردم اما فایل نیشکر دانلود نشد .لطفا رفع مشکل فرمایید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد