دانلود فایل پاورپوینت آزمون

PowerPoint قابل ویرایش
29 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت آزمون توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت آزمون قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

 

اسلاید ۱ :

مقدمه

همانطور که مستحضرید ؛ نتیجه یک آزمون از طریق تعداد پاسخ های صحیح ، تعداد پاسخ های غلط ، زمان صرف شده برای انجام آن ، تعداد کلمات نوشته شده و …. بدست می آید (نمره یا نمرات خام )

اما این ارقام بدست آمده اطلاعات مهمی در اختیار ما نمی گذارد.

مثلا زمانی که می گوییم یک کودک ۱۰ ساله به ۱۲ سوال از ۲۰ سوال پاسخ درست داده است.

یا ۱۳ کلمه از ۳۰ کلمه را درست تکرار کرده است یا تصویر شماره ۱ آزمون مکعبها را در ۶۵ ثانیه ساخته است ، نمی دانیم که معنای این گفته ها چیست.

این ارقام اجازه نمی دهد که بتوانیم نتایج افراد سنین مختلف را با یکدیگر یا نتیجه یک فرد را در زمانهای مختلف با خودش مقایسه کنیم.

اسلاید ۲ :

در واقع ، حتی اگر بدانیم که نتیجه ۱۲ برای سن ۱۰ سالگی خوب است ، باز نمی توانیم بگوییم که برای ۱۴ سالگی هم خوب خواهد بود ، یا این که بالاتر یا پایین تر از حد متوسط است.

حتی با این روش نمی توانیم نتایج آزمون های مختلف را با یکدیگر مقایسه کنیم. بدیهی است که نمی توان ۱۲ پاسخ صحیح از ۲۰ سوال ، ۱۳ کلمه تکرار شده از ۳۰ کلمه و ۶۵ ثانیه صرف شده برای ساختن یک تصویر را با یکدیگر مقایسه کرد.

نتایج یک آزمون معین بر روی سنین مختلف را نیز نمی توان با یکدیگر مقایسه کرد.

مثلا نمی توان گفت کودکی که به ۱۰ سوال از ۲۰ سوال پاسخ می دهد به اندازه ۲ برابر کودکی که به ۵ سوال پاسخ می دهد توانایی دارد ، زیرا چنین حکمی فرض می کند که از یک طرف ، همه سوالات آزمون از درجه دشواری یکسانی برخوردارند ، از طرف دیگر ، کودکی که هیچ پاسخی نمی دهد کمترین توانایی ممکن را دارد.

اسلاید ۳ :

حصول اولین شرط گاه و بیگاه امکان پذیر است اما در مورد شرط دوم هرگز نمی توانیم با قاطعیت نظر بدهیم.

بنا به دلایل فوق نتیجه خام یک آزمون با نورمها و شاخص های آماری مقایسه می شود.

تعریف نرم : نرم عبارت است از حد متوسط حالات ، معلومات ، یا خصیصه افرادی که در یک آزمون شرکت داشته اند و تعداد حالات ، معلومات یا خصایص افراد دیگر را می توان با آن سنجید

تا مشخص شود که فرد در مقایسه با افراد متجانس و مشابه خود در چه وضعیتی قرار دارد.

به عبارت ساده تر میانگین نمرات گروه مرجع را نرم می گویند.

در استاندارد کردن آزمون های هنجار مرجع تهیه نرم یکی از مراحل اصلی هنجاریابی است.

اسلاید ۴ :

در استاندارد کردن آزمون ، یک گروه نمونه از آزمودنی ها را بطور تصادفی از یک جامعه انتخاب و پس از اجرای آزمون، میانگین نمره های گروه را محاسبه می کنیم که به این میانگین نرم

و به گروه مرجعی که برای اجرای آزمون انتخاب شده است ، گروه هنجار می گویند.

آزمودنی که نمره او را می خواهیم با نرم گروه مرجع تفسیر کنیم باید به گونه ای شبیه به آزمودنی های گروه مرجع باشد.

به طور مثال ، اگر آزمونی روی کودکان ۷ تا ۱۰ ساله هنجار شده باشد نمی توان نمره یک نوجوان ۱۵ ساله یا یک بزرگسال را با آن مقایسه کرد.

همچنین اگر آزمونی برای اندازه گیری ویژگی های رفتاری مردان تهیه شده باشد، گروه هنجار یا گروه آن مرجع باید نمونه ای از مردان باشد و اگر برای مردانی با ویژگی های خاص تهیه شده باشد (مثلا افراد دارای تحصیلات بالاتر از لیسانس )، تنها باید در مورد همین افراد مورد استفاده قرار گیرد.

اسلاید ۵ :

انواع نرمها:نرمها دارای انواع متعددی هستند که معروفترین آنها عبارتند از : نرم سنی ، نرم کلاسی ، نرم درصدی و نرم های معیار یا تراز شده .

 – نرمهای کلاسی و سنی را تحت عنوان نرمهای تحولی

– و نرمهای درصدی و تراز شده را تحت عنوان نرمهای درون – گروهی نیز معرفی نموده اند.

نرمهای سنی : نرم سنی عبارت است از حد متوسط ویژگی های افرادی که همسن هستند.

بنابر این برای هر ویژگی جسمانی و روانی که با سن فرد تغییر می کند ، می توان نرم سنی تهیه کرد. برای مثال اگر وزن کودکان پسر ۸ ساله را اندازه بگیریم و میانگین یا میانه وزن آنها را به دست آوریم ، رقم حاصل نرم و وزن پسران ۸ ساله خواهد بود.

اسلاید ۶ :

یادآوری: استفاده از نرمهای سنی تنها در سنین رشد مناسب است و بعد از آن چندان مناسب نیست.

معایب نرمهای سنی :- میزان رشد در طول یکسال در تمام سنین از همسانی برخوردار نیست. یعنی میزان رشد بین ۳ تا ۴ سالگی با میزان رشد ۱۳ تا ۱۴ سالگی برابر نیست.

از طرف دیگر در این نوع نرم ، پیشرفت یا تفاوت حد متوسط هر سن برابر با پیشرفت یا تفاوت با حد متوسط سن دیگر نیست .

به عنوان مثال، تفاوت کودک پنج ساله ای که دارای قد ۷ ساله است ، برابر با تفاوت قد کودک ۱۰ ساله ای که دارای قد کودکان ۱۲ ساله است، نیست ، زیرا رشد در این سنین با هم تفاوت دارد.

در ضمن نرم سنی فاقد صفر مطلق است.

اسلاید ۷ :

نرم های کلاسی : همانند نرمهای سنی هستند ، با این تفاوت که در نرمهای کلاسی به جای گروه سنی از گروه های کلاسی استفاده می شود. بنابر این گروه های مرجع در نرم های کلاسی ، دانش آموزانی هستند که در یک پایه تحصیل می کنند.

نرم های کلاسی را به صورت دو رقمی نشان می دهند که رقم اول نشان دهنده پایه تحصیلی ( کد ۱ برای سال اول ، کد ۲ برای سال دوم و ….

و رقم دوم نشان دهنده ماه است و از آنجا که سال تحصیلی ۹ ماه است ، این شماره از ۰ تا ۹ در تغییر است (عدد صفر نشان دهنده آغاز سال تحصیلی و ۱ نشان دهنده مهرماه ، و….)

بطور معمول رقم اول و دوم را با ممیز یا خط تیره از هم جدا می کنند.( مثلا ۵/۴ یعنی وضعیت گروه در ماه چهارم از کلاس پنجم)

اسلاید ۸ :

نرمهای کلاسی بیشتر برای تفسیر پیشرفت تحصیلی در کلاس های ابتدایی است و همان معایب نرم سنی را دارد.

نرم های سنی هنجاری : در دوره دبیرستان وقتی برای یک پایه تحصیلی نرم کلاسی تهیه می کنند، دانش آموزان آن کلاس یا پایه هم سن نیستند و حتی در بعضی موارد تفاوت سنی آنها به ۴ سال می رسد.

برای تهیه شاخصی دقیق تر در مورد متوسط نمره دانش آموزان یک پایه تحصیلی ، نمره های دانش آموزانی را انتخاب می کنند که سن آنها با سطح تحصیلی شان متناسب است.

نرم کلاسی که بدین ترتیب به دست می آید، نرم سنی هنجاری نامیده می شود

اسلاید ۹ :

سن عقلی : اصطلاح سن عقلی برای اولین بار توسط آلفرد بینه فرانسوی مطرح شد و در بیشتر آزمون های هوشی مورد استفاده قرار گرفت.

روش محاسبه سن عقلی یک دانش آموز شبیه به محاسبه نرم های سنی است.

بنابر این اگر نمره خام یک دانش آموزدر یک آزمون هوشی برابر حد وسط نمرات خام کودکان ۸ ساله باشد ، سن عقلی او ۸ خواهد بود 

بهره هوشی : یکی از روش های قدیمی تهیه نرم استفاده از بهره هوشی است که برای اولین  در سال ۱۹۱۲ توسط اشترن آلمانی ، مطرح شد.

برای محاسبه بهره هوشی از فرمول  ۱۰۰× — =       استفاده می کنند

(IQ ضریب هوشی-MA  سن عقلی – CA سن تقویمی می باشد.)

اسلاید ۱۰ :

علت ضرب حاصل تقسیم در عدد ۱۰۰ این است که خارج قسمت از حالت اعشاری خارج شود.

ضریب هوشی از ثبات نسبی برخوردار است و برای پیش بینی می توان از آن استفاده کرد. ( البته قبل از ۶ سالگی ضریب هوشی از ثبات چندانی برخوردار نیست.)

نرم های درصدی : رتبه درصدی یا نمره درصدی وضعیت نسبی فرد در گروه را بر حسب کسانی که نمره پایین تر از او گرفته اند مشخص می کند.

به عبارت دیگر ، هر نمره خام دارای یک رتبه درصدی است.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 29 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد