دانلود فایل پاورپوینت بررسی صحت تشخیصی آزمون مشاهده با اسید استیک در غربالگری نئوپلازیهای گردن رحم و مقایسه آن با آزمون پاپ اسمیر در مراجعین به درمانگاه زنان مجتمع بیمارستانی

PowerPoint قابل ویرایش
36 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت بررسی صحت تشخیصی آزمون مشاهده با اسید استیک در غربالگری نئوپلازیهای گردن رحم و مقایسه آن با آزمون پاپ اسمیر در مراجعین به درمانگاه زنان مجتمع بیمارستانی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت بررسی صحت تشخیصی آزمون مشاهده با اسید استیک در غربالگری نئوپلازیهای گردن رحم و مقایسه آن با آزمون پاپ اسمیر در مراجعین به درمانگاه زنان مجتمع بیمارستانی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

هدف اصلی
تعیین صحت آزمون مشاهده با اسید استیک در غربالگری نئوپلازیهای گردن رحم در مراجعه‌کنندگان به درمانگاه زنان مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) و مقایسه آن با آزمون پاپ‌اسمیر   .
 

اهداف فرعی
تعیین ویژگی آزمون مشاهده با اسید استیک در تشخیص نئوپلازی های گردن رحم در نمونه مورد مطالعه.
تعیین ارزش اخباری مثبت آزمون مشاهده با اسید استیک در تشخیص نئوپلازی‌های گردن رحم در نمونه مورد مطالعه.
تخمین حساسیت ، ویژگی و تعیین ارزش اخباری مثبت آزمون پاپ اسمیر در تشخیص نئوپلازی های گردن رحم در نمونه مورد مطالعه.
مقایسه حساسیت ، ویژگی و ارزش اخباری آزمون مشاهده با اسید استیک و آزمون پاپ اسمیر .

اسلاید ۲ :

  • فرضیات

حساسیت آزمون مشاهده با اسید استیک تفاوت معنی داری  با حساسیت آزمون پاپ اسمیر در تشخیص نئوپلازی های گردن رحم ندارد.

ویژگی آزمون مشاهده با اسید استیک تفاوت معنی داری با ویژگی آزمون پاپ‌اسمیر ندارد.

ارزش اخباری مثبت آزمون مشاهده با اسید استیک تفاوت معنی داری با ارزش اخباری مثبت آزمون پاپ اسمیر درتشخیص نئوپلازیهای گردن رحم ندارد.

  • سوالات

آیا می‌توان آزمون مشاهده با اسید استیک را جایگزین آزمون پاپ اسمیر در غربالگری نئوپلازیهای گردن رحم نمود؟

آیا همراه کردن آزمون مشاهده با اسید استیک با آزمون پاپ اسمیر در غربالگری نئوپلازیهای گردن رحم سبب افزایش حساسیت آزمون پاپ اسمیر می‌گردد؟

اسلاید ۳ :

  • تعریف جمعیت مورد مطالعه

زنان مراجعه کننده به درمانگاه زنان بیمارستان امام خمینی (ره) طی زمان مطالعه

  • معیارهای ورود به طرح:

بیمار واجد هیچ یک از شرایط حذف نباشد

بیماری شخصاً برای ورود به طرح اعلام رضایت نماید.

  • معیارهای حذف :‌

باکره باشد

دچار خونریزی واژینال باشد

مبتلا به کانسر شناخته شده گردن رحم باشد.

گردن رحم نداشته باشد (قبلاً تحت عمل جراحی مخروط برداری (Conization) و یا  هیسترکتومی قرار گرفته باشد )

راضی به شرکت در طرح نباشد .

همکاری مناسبی برای معاینه و انجام آزمونهای لازم نداشته باشد.

در عرض یکسال اخیر آزمون پاپ اسمیر برای وی انجام شده باشد و به هر دلیل پس از توضیحات لازم مایل به انجام مجدد آن برای شرکت در طرح نباشد لازم به ذکر است که اگر بیماری در عرض دو ماه قبل از مراجعه آزمون پاپ اسمیر انجام داده و بررسی لام آن در پاتولوژی مرکزی مجتمع بیمارستانی امام خمینی  (ره) انجام گرفته باشد و فرد انجام دهنده آزمون اسید استیک قبل از مشخص شدن جواب این آزمون از  نتیجه پاپ اسمیر بی اطلاع باشد بیمار می تواند وارد طرح بشود .

اسلاید ۴ :

  • حجم نمونه و روش محاسبه آن

محاسبه حجم نمونه با توجه به سایر مطالعات انجام شده در این زمینه و بر اساس این پیش فرضها صورت گرفت

  • حساسیت آزمون مشاهده با اسید استیک در تشخیص ضایعات CINI و بالاتر ۶۰% می‌باشد.
  • دقت برآورد ۱۰%
  • فاصله اطمینان ۹۵%
  • برآورد شیوع پاپ اسمیر غیر طبیعی در جمعیت مورد مطالعه ۸%

 

 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 36 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد