دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با تاسیسات و تجهیزات مکانیکی

PowerPoint قابل ویرایش
32 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با تاسیسات و تجهیزات مکانیکی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با تاسیسات و تجهیزات مکانیکی قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

تاکنون موضوع تحویل کارهای ساختمانی در کشور ما ، امری ساده و تشریفاتی تلقی می شده است . با اینکه دهها سال است که کارهای عمرانی در کشور به صورت سازمان یافته و طبق برنامه انجام می گیرد.ولی توجه عمده این برنامه ها و سازماندهی آن فقط به تولید (ساخت و ساز) معطوف است و وقتی که آن طرح معین به پایان می رسد با تشریفات ساده ای به گروه بهره بردار ( که غالبا غیر فنی هستند)،تحویل می شوندو بجز موارد استثنایی مسئولیتها در همین مرحله پایان یافته تلقی می شود.
 در حالی که می توان به تعبیری مرحله تحویل موقت را آغاز مرحله اساسی طرح یعنی تامین هدفهای سرمایه گذاریهای مربوطه تلقی کرد و در حقیقت هم چنین است با این بیان ، عمل تحویل موقت یک کار را، نمی توان  یک جلسه تشریفاتی شمرد و با نشستی چند ساعته آن را پایان یافته به حساب آورد ، بلکه در مرحله تحویل موقت همه خواسته های طرح را با دقت باید بررسی کرد و از درستی آن اطمینان کافی بدست آورد.
 

اسلاید ۲ :

 

با شرح بالا ، اهمیت تحویل موقت کارگاهها به خوبی آشکار می شود .
تحویل موقت گارگاهها روند بازرسی ، آزمایش ،تنظیم و تثبیت شرایط کار سیستم ها و بالاخره تحویل کار و مدارک فنی و حقوقی مورد نیاز آن کار برای نگهداری ،راهبری و بهره برداری صحیح از طرح مورد نظر است .
تحویل موقت نیاز به زمان مناسب و معقول دارد که طی آن بازرسی ها و آزمایش و تنظیم شرایط کار باید عملی شود.
بازرسی ها و بازبینی ها و بخشی از آزمایش ها ،تنظیم و تثبیت شرایط بعضی از سیستمها را می توان در یک زمان معقول و محدود (دست کم یکماه)انجام داد ولی آزمایش،تنظیم و تثبیت همه سیستمها به زمان بیشتری مثلا حدود یکسال نیاز دارد. به عبارت دیگر وظایف و مسئولیتهای پیمانکار با صورتجلسه تحویل موقت خاتمه نمی یابد و در طی یک دوره یک ساله ادامه خواهد داشت.
در این مورد نه تنها پیمانکار که مشاور ، کارفرما و به ویژه گروه بهره بردار ، دارای مسئولیتی بس مهم هستند ، چون این کارهای انجام شده در واقع سرمایه های ملی و میهنی بوده که باید از آنها با دقت مراقبت شده و مورد بهره برداری قرار گیرند.

اسلاید ۳ :

دراین مورد نکات زیر قابل ذکر است: ۱-فهرست بازرسی ،آزمایش ،تنظیم و تثبیت شرایط کار وتحویل کارگاه و مدارک فنی آن باید با دقت مورد استفاده قرار گرفته و تمام ردیف های آن،مورد تایید دستگاه نظارت قرار گیرد.
۲- بخشی از این فهرست که با توجه به پیشرفت کارهای انجام شده ودر زیر کار (داخل شفتها و ترنج هاو غیره)مخفی شده است ،باید با استناد به صورت جلسات ،انجام کارها مورد تایید کمیسیون تحویل موقت قرار گیرد.در صورتیکه برای دستگاه نظارت(عضو کمیسیون تحویل موقت)ابهامی وجود داشته باشد،به طوری که بازبینی کار مذکور ضرورت یابد،در این صورت کمیسیون تحویل موقت می تواند با هزینه پیمانکار این بازبینی را انجام داده و از درستی کار آگاهی و اطمینان کامل بدست آورد.

اسلاید ۴ :

 
۳-آزمایش های ضمن پیشرفت کار و صورت جلسات مربوط به آن می تواند مورد استناد کمیسیون تحویل موقت قرار گیردو پس از حصول اطمینان از درستی کار،باید صورتجلسه مربوطه تنظیم و امضاء شود.
۴-بخشی از آزمایشها و تنظیم و تثبیت شرایط طرح که به شرایط آب و هوایی (شرایط پیک فصل گرم و یا سرد)مربوط می شود،بایددر زمان مناسب و فصل مناسب انجام گیرد. این مورد جزء شرایط تحویل موقت است و پیمانکار موظف به انجام آزمایش و تنظیم و تثبیت شرایط کار در موعد مقرر دارد.
۵-در بازرسی ها و آزمایشها ،هرگاه نواقصی مشاهده می شود:باید بطور مشخص و با ذکر نقص در لیستی جداگانه (لیست نواقص)یادداشت شده و به امضاء اعضاء کمیسیون تحویل موقت رسیده و به پیمانکار ابلاغ شود.چگونگی رفع نواقص و تکمیل عملیات تحویل موقت تابع شرایط عمومی پیمان است.آثار نواقص باید در فهرست بازرسی منعکس و مندرج باشدو پس از رفع نواقص مورد مربوطه در فهرست بازرسی نیز باید مورد تایید قرارگیرد.
 

اسلاید ۵ :

۶- آموزش جزءوظایف پیمانکار است. توصیه می شودبهره بردار،کادر تاسیساتی نگهداری و راهبری گارگاه مربوطه را در مقطع آغاز کار اجرای تاسیسات به پیمانکار معرفی کند تا همگام با پیشرفت کار ،در کارگاه حضور یافته واز کم و کیف کارها آگاهی یابد.هرگاه کارفرما(بهره بردار)موفق نشود در زمان مناسب افراد مذکور را معرفی کند،در این صورت پیمانکار موظف است سه ماه قبل از اتمام کارها ،آمادگی خود را برای آموزش کادر نگهداری تاسیسات و تجهیزات به کارفرما اعلام دارد. به هر حال پیمانکار موظف است آموزش کادر مذکور را از یک ماه قبل از تحویل موقت آغاز کند به طوری که در عرض یک ماه ،کادر راهبری تاسیسات از آموزش و آمادگی کافی برخوردار شوند.

اسلاید ۶ :

یک ساختمان که به منظور تولید فرآورده داروئی ساخته می شود می بایست در کلیه واحدهای تولیدی و فرایندهای تعریف شده خود،با هدف استقرار یک معتبر سازی با کیفیت دارای مستندات مورد تایید و مطابق با استاندارد معین شده ،باشد. به طور خلاصه می توان گفت:
۱- کلیه ساختمانها ،تجهیزات و فرآیندهای تعریف شده باید مطابق با اصول و نیازهای GMP طراحی گردد.
۲-ساختمانها و تجهیزات باید مطابق با اصول طراحی از پیش تعیین شده ، ساخته و احداث شود.
۳- در ساختمانها و تجهیزات ساخته شده مطابق با اصول طراحی تعریف شده می بایست بتوان یک محصول مشابه را به طور صحیح و با کیفیت تولید کرد.

اسلاید ۷ :

۱- طراحی مناسبDQ
۲-آنالیز و تحلیل ریسک-RA
۳-نصب مناسب-IQ
۴-کاربری مناسب-OQ
۵-اجراء و انجام مناسب-PQ
۶-معتبر سازی فرآیند-PV
۷-معتبر سازی تمیزی-CLV
۸-معتبر سازی سیستمهای رایانه ای-CV
۹-معتبر سازی گزارشات-VR
۱۰-مرور معتبر سازی و کنترل تغییرات -ReV

اسلاید ۸ :

وسایلی که در سیستم های مختلف تاسیساتی مورد استفاده قرار می گیرند به طور کلی می توان به ۴ بخش متمایز تقسیم کرد.
۱-وسایل تولید انرژی گرمائی و سرمائی و دستگاههای تابعه مانند دیگ و چیلر
۲-خطوط و وسائل انتقال انرژی(لوله کشی،کانال کشی،پمپ و هوارسان)
۳-وسائل تبادل و توزیع گرما و سرما(رادیاتور،فن کوئل و هواساز)
۴-سیستمهای کنترل و ابزارهای مربوطه
امروزه در هر یک از بخشهای فوق با نوآوری و پیشرفتهای چشمگیری روبه رو هستیم که بیان جزئیات یک به یک این تغییرات مقدور نیست ضمن اینکه در بعضی ازشاخه های تجهیزاتی و تاسیساتی این اطلاعات جزء مدارک فنی کارخانجات سازنده است که به دلیل رقابت شرکتها با یکدیگر دسترسی به آنها به راحتی ممکن نیست.

اسلاید ۹ :

 
شرکتهای تولیدی و صنعتی در رابطه با مسئله نگهداری و تعمیرات تاسیسات و تجهیزات خود با سه راهکار مشخص روبرو هستند.                                                                                             
         ۱-انجام کلیه امور خرید ،نگهداری و تعمیرات را خود بر عهده بگیرند.
۲- انجام کلیه امور خرید، نگهداری و تعمیرات را به پیمان بگذارند
۳- بر اساس ترکیبی از دو روش بالا عمل نمایند.
 
  با توجه با اینکه در موسسه از روش سوم استفاده می گردد لذا توضیحاتی مختصر در مورد شرایط عمومی پیمان لازم به نظر میرسد
 

اسلاید ۱۰ :

فصل چهارم شرایط عمومی پیمان شامل دوره تضمین ،نحوه پرداخت و تحویل کار می باشد لذا قبل از انجام و تحویل پروژه
می بایست اقداماتی به شرح زیر انجام داد. ۱-پس از اینکه عملیات موضوع پیمان تکمیل گردید و کار آماده بهره برداری شد ،پیمانکار از مهندس مشاور تقاضای تحویل موقت می کند و نماینده خود را برای عضویت در هیات تحویل معرفی می نماید
۲-بررسی واظهار نظر دستگاه نظارت (نظارت مقیم)مبنی بر انجام دست کم ۹۷ درصد عملیات موضوع پیمان برطبق مشخصات فنی نقشه ها و دستور کارها

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 32 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد