دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با روش تحقیق

PowerPoint قابل ویرایش
17 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با روش تحقیق توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با روش تحقیق قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

üپژوهش برای پاسخ دادن به یک (یا چند) پرسش آغاز می شود.

   در پرسش آغازی، شناخت مرز مهم است.

نتیجه اعمال روش پژوهش:  ایجاد زبان مشترک

تعریف روش:

nمجموعه اسلوبها و راههایی است که وصول به حقیقت را آسان می نماید.

nمراحلی است که برای جمع آوری اطلاعات و کیفیت بررسی آنها جهت وصول به یک حقیقت انتخاب می شود.

انواع روش:

nعلمی: با استفاده از وسایل و ابزارهای لازم – که موجب سرعت بخشیدن در رسیدن به هدف می گردد.

nغیرعلمی: راه مبهم، عدم قطعیت و منطق، هدف کلی و عام – که نتیجه آن ضعف فکری است.

اسلاید ۲ :

فواید پژوهش:

nارضای میل کنجکاوی انسان

nرهایی از تعصبات

nاصلاح طرز فکر

 • حیات علم و مکتب
 • دقیق سازی اظهار نظر درباره یک موضوع
 • قادر ساختن انسان به پیش بینی

اسلاید ۳ :

متغیرهای مؤثر در طراحی پژوهش:

.۱نوع پژوهش

.۲ منابع کسب اطلاعات

.۳ طراحی نمونه و انتخاب آن

.۴ مخاطب پژوهش

.۵ انواع اطلاعات مورد نیاز

.۶ روشهای گردآوری اطلاعات

.۷ سطح پژوهش

اسلاید ۴ :

.۱خودداری از دوباره کاری در پژوهشها و وفاداری نسبت به پژوهشهای دیگران

.۲ درجه اهمیت مساله پژوهش و ارزش ادامه آن

.۳ علاقه مندی، کنجکاوی و کشش علمی برای دریافت واقعیات

.۴ آموزش، شرایط و کیفیت فرد پژوهشگر

.۵ فراهم بودن اطلاعات و علمی بودن روش پژوهش

.۶وجود امکانات مورد نیاز پژوهش و مناسب بودن روش پژوهش

.۷امکان همکاری و همیاری در انجام پژوهش بین واحدها و افراد ذیربط

.۸مخارج پژوهش و استفاده احتمالی از آن

.۹مشکلات، موانع و خسارات احتمالی در رابطه با پژوهش

.۱۰ زمان لازم برای پژوهش

.۱۱ عامل مکان و زمان

.۱۲ حفظ اصل سادگی

اسلاید ۵ :

nآماده سازی

n برنامه ریزی

n مرور منابع پژوهش و تجزیه و تحلیل داده ها

nتجزیه و تحلیل شیوه های تجربی و نیمه تجربی

n ارائه یافته های پژوهش

اسلاید ۶ :

گام های فرآیند پژوهش (نگاهی دیگر):

 1. پرسش آغازی پژوهش
 2. تعیین و تنظیم فرضیه ها
 3. طراحی پژوهش
 4. جمع آوری داده ها
 5. تجزیه و تحلیل و عرضه یافته ها

نکاتی در اعمال روش پژوهش:

 • شست و شوی ذهنی از پیش داوری ها
 • وفاداری به طرح پژوهش
 • در نظر داشتن ابعاد یک قضیه

اسلاید ۷ :

مطالعه موردی (Case Study)

.۱جمع آوری تمام داده ها درباره موضوع (از هر طریق)

.۲ سازماندهی و دسته بندی داده ها

.۳ مکتوب سازی و آماده کردن گزارش مطالعه

.۴ارزیابی گزارش مطالعه

.۵ تحلیل و مقایسه تطبیقی

علل بهره گیری از مطالعه موردی:

nکاهش مقیاس پژوهش

nافزایش تعداد نمونه های مورد مطالعه و مشابه

اسلاید ۸ :

منابع کسب اطلاعات:

nاولیه: خاص موضوع پژوهش گردآوری شده

nثانویه: اطلاعات در دسترس که خاص موضوع نیست.

عوامل مؤثر در انتخاب روش تحقیق:

nنوع اطلاعات و منابع

nزمان و هزینه

nدقت مورد نیاز

طراحی و انتخاب نمونه:

n1. نمونه گیری احتمالی:   تصادفی ساده

                                             طبقه بندی ساده

n2. نمونه گیری غیر احتمالی

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 17 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد