بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

Research

” ا ولين مرحله تحقيق احساس وجود يك مشكل است؛ به اين معني كه پژوهشگر در كار خويش با مانع يا مشكلي روبرو گرديده است كه در حل آن ابهام يا ترديد دارد و نمي تواند در مقابل آن ساكت بماند. “

 

اسلاید 2 :

تحقيق :

 • پيدا كردن , يافتن يا جستجوي حقيقت
 • مجموعه قواعد و رويه اي كه محقق براي جمع آوري حقايق و واقعيت ها دنبال مي كند تا سپس آنها را تفسير, تبيين و اثبات نمايد.

اسلاید 3 :

مثال

 • درجه حرارت مرکز خورشید چقدر است؟
 • ساختمان مولکولی گیرنده انسولین چگونه است؟
 • متوسط قد شرکت کنندگان در این جلسه چقدر است؟
 • نگرش شرکت کنندگان در این جلسه در رابطه با اهداء خون چگونه است؟
 • چرا افراد مسن بستری بیشتر دچار عفونت بیمارستانی می شوند؟
 • درمان مناسب برای بیماری ایدز چیست؟
 • .......

اسلاید 4 :

انواع تحقیق

 • بنیادی – تحقیقاتی که کاربرد نتایج آنها در حال حاضر مشهود نیست.
 • کاربردی – تحقیقاتی که در راستای نیازهای جامعه بوده و کاربرد نتایج آنها در جامعه مشهود است.
 • بنیادی – کاربردی
 • جامعه نگر

اسلاید 5 :

انواع تحقیق

 • کمی Quantitative
 • کیفی Qualitative

اسلاید 6 :

  انتخاب موضوع تحقيق

و

بيان مسئله

اسلاید 7 :

انتخاب موضوع پژوهش

مهمترين منابع براي انتخاب موضوع :

.1استفاده از تجارب

.2متون علمي و منابع موجود

.3استنتاج از نظريه ها و فرضيه ها

.4تعامل با همكاران

.5اولويت هاي تحقيقاتي 

اسلاید 8 :

معيارهاي انتخاب پژوهش

 • مناسبت
 • اجتناب از دوباره كاري
 • قابليت اجرا
 • مقبوليت سياسي
 • كاربرد داشتن
 • فوريت نياز به داده ها
 • مقبوليت اخلاقي

اسلاید 9 :

مناسبت

بهتر است موضوعي كه انتخاب مي شود در مقايسه با مسايل ديگر الويت داشته باشد.

دقت نماييد و به سئوالات زير پاسخ دهيد:

1- وسعت مسئله چقدر است؟

2- چه كساني متاثر از مسئله هستند؟

3- شدت مسئله چقدر است؟

اسلاید 10 :

اجتناب از دوباره كاري

قبل از اينكه تصميم به اجراي يك طرح تحقيقاتي بگيريد. بسيار مهم است كه دريابيد آيا موضوع پيشنهادي در منطقه مورد نظر و يا مناطق مشابه مورد بررسي قرار گرفته است يا خير؟

تنها در سه وضعيت زير می توان  به انجام تحقيق روی موضوعی که قبلا روی آن کار شده است اقدام کرد.

 • در شرايط زمانی متفاوت
 • در شرايط جغرافيائی مختلف
 • درصورت عدم دستيابی به نتايج کافی
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید