بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----


اسلاید 1 :


لامپ اخطار درجه حرارت آب موتور

(جوش آمدن موتور)نورقرمز

چنانچه اين لامپ روشن گردد بايد خودرو را متوقف كنيم اين لامپ زماني روشن مي شود كه فشار و گرماي زيادي به موتور وارد شود كه غالبا به دلايل طبيعي مثل حركت زياد در تابستان بخصوص در گردنه ها و ترافيك ، دنده سنگين و بارزياد و دلايل فني كه مربوط به سيستم خنك كاري ميشود بوجود مي آيد در اين حالت در كاپوت را باز كرده و در ابتداي كار درب رادياتور را باز نكنيد چون بخاطر جوش آمدن آب موتور، آب جوش به سر وصورت ما پاشيده شده و باعث سوختگي شديد ميشود .

اسلاید 2 :


سالم بودن تسمه

اگر تسمه پروانه سالم بود نبايستي موتور را خاموش كرد بلكه با ريختن آب روي رادياتور به خنك شدن سريع موتور كمك كنيم و بعد از چند دقيقه درب رادياتور را كمي باز كرده تا مقداري از فشار و گرماي داخل رادياتور خارج شود مجدداْ آب روي بدنه رادياتور مي ريزيم سپس با يك كهنه خيس درب رادياتور را باز مي كنيم و در داخل رادياتور آب اضافه مي كنيم و اين عمل را تا زماني انجام ميدهيم تا لامپ اخطار درجه حرارت موتور در جلو داشبورد خاموش شود .

اسلاید 3 :


اگر تسمه پاره شده بود

چون واتر پمپ و پروانه ازكارمي افتد پس نميتوان با آب موتور را خنك كرد پس موقتاْ موتور را خاموش كرده و واير برق كويل به دلكو را قطع كرده و واير برق كويل به دلكو را قطع كرده و هريك دقيقه دو بار استارت زده تا موتور جام (گريپاژ)(قفل)نكنداين عمل را تا 10دقيقه انجام داده تا موتور خنك شود، سپس تسمه پروانه را تعويض كرده و به مسير خود ادامه ميدهيم پس لازم است كه هميشه يك تسمه پروانه اضافي از نوع و اندازه خودروي خود همراه داشته باشيم .

اسلاید 4 :


جام كردن

يعني گير كردن رينگ و پيستون داخل سيلندر كه به دليل گرمان زياد موتور و جوش آوردن موترو بوجود مي آيد ، در صورت جام كردن باعث خسارت به موتور و سيلندر مي شود .

اسلاید 5 :


توجه : اگر حين رانندگي موتور جوش آورد و بعد از بازكردن در كاپوت متوجه شديم كه تسمه پروانه سالم است وآب در دسترس نبود ميتوان با خاموش كردن موتورو قطع وايركويل به دلكو با تك استارت زدن اقدام به خنك كردن موتور كرد مثل حالتي كه تسمه پروانه پاره شده باشد .

اسلاید 6 :


قطعات دستگاه خنك كاري      

پمپ آب(واترپمپ) : وظيفه آن خنك كاري رادياتور است و در صورت شكستن پره ها يا از كار افتادن پروانه باعث جوش آوردن موتور ميشود . 

ترموستات :سوپاپي است كه در مسير راه آب برگشتي (گرم)از موتور به رادياتورقرار دارد و كارآن ثابت نگه داشتن دماي موتور است  لازم است در تمام فصول در روي موتور نصب گردد و در صورت بروز عيب .باعث جوش آوردن موتور ميشود .

شيلنگ : بين رادياتور و موتور قرار گرفته ووظيفه آن انتقال آب از رادياتوربه موتور است و در صورت بروز عيب باعث جوش آوردن موتور ميشود .

اسلاید 7 :


كنترل رادياتور

***سطح آب در مخزن رادياتور بيش از 2 سانتيمتر پائين تر از دهانه مخزن نباشد درپوش رادياتوربايد در تمام فصول سال بطور كامل بسته و لاستيك آب بندي درپوش رادياتور سالم باشد هرچند روز يكبار آب رادياتور را كنترل نمائيد .

*** در داخل رادياتور باتوجه به درصدي كه كارخانه سازنده معرفي كرده محلول ضديخ –ضدجوش بصورت چهارفصل استفاده ميشود كه اين محلول با نسبتي با آب تركيب شده و زمستان جلوگيري از يخ زدگي و ترك برداشتن سيلندر ميشود و در تابستان از جوش آمدن سريع آب و از زنگ زدن كانالهاي آب جلوگيري ميكند .

اسلاید 8 :


پركردن مجدد رادياتور  

1- اهرم كنترل كننده بخاري روي گرم بگذاريد.

2- شيرهاي تخليه زير رادياتور و پهلوي موتور را ببنديد .

3-محلول را تا پرشدن در رادياتور بريزيد . توجه داشته باشيد كه هميشه آب تميز و در صورت امكان املاح ته نشين شونده باشد .

4- پس از پركردن رادياتور موتور را روشن كرده بگذاريد چند لحظه اي كار كند و قسمتهاي رادياتور را بازديد كنيد كه آب چكه و يا نشت نكند .

5- بايد موتور آنقدر در جا كار كند تا حرارت آن به 80درجه سانتيگراد (نرمال) برسد تا سوپاپ ترموستات باز شده و هواي محبوس شده در زير آن خارج شود ، آنگاه دوباره سطح آب را كنترل كنيد تا در صورت لزوم دوباره آب ريخته شود .

اسلاید 9 :


سوال

اگر در تابستان در روي موتور، ترموستات نصب نشود چه اشكالي بوجود مي آيد ؟

اگر موتور از يك سربالائي تند بالا رود به موتور فشار آمده و جوش مي آورد و اگر بعد از سربالائي يك سرازيري باشد موتور يكدفعه سرد شده كه باعث ترك برداشتن سيلندر و سرسيلندر ميشود و اگر ترموستات در روي موتور باشد اين اشكال بوجود نمي آيد كه متاسفانه بعضي از رانندگان در تابستان ترموستات را ازروي موتور بر ميدارند در صورتي كه نصب دائمي ترموستات باعث يكنواخت كاركردن موتور و جلوگيري از ترك برداشتن سيلندر ميشود .

اسلاید 10 :


بازديد روغن موتور(مقدار روغن ):

1- دقت كنيد كه خودرو روي سطح صاف و مسطحي پارك شده باشد .

2- اگر به تازگي موتور را خاموش كرده ايد چند دقيقه صبر كنيد تا روغن از قسمتهاي مختلف به كارتل بر گردد .

3- گيج روغن را بيرون كشيده و آنرا بوسيله يك ارچه تميز كرده سپس مجددا در جاي خود قرار دهيد.

4- گيج روغن را بيرون كشيده در صورتي كه مقدار روغن بين دو علامت باشد ميزان در حد قابل قبولي ميباشد ، در صورتيكه مقدار آن نزديك L يا  E باشد به مقدار كافي روغن اضافه نمائيد تا به سطح F يا H برسد ، توجه داشته باشيد كه مقدار روغن از حد FياE تجاوز نكند زيرا موجب خواهد شد تا مقداري از روغن اضافي به سر شمع ها نفوذ كرده و باعث دود كردن موتور و دوده گرفتن سر شمع ها و سر پيستون ها و اطاق احتراق و يا روغن سوزي  شود .

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید