بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 2 :

الاینده های مواد غذایی

ترکیبات الاینده بطور خواسته ویا ناخواسته از محیط وارد مواد غذایی میشوند.

این ترکیبات وارد زنجیره غذایی موجودات زنده شده ودر نهایت سلامت انها را به خطر می اندازد و به همین دلیل به انها الاینده گوییم.

این الاینده ها از منابع مختلفی وارد زنجیره غذایی میشوند که مهمترین انها عبارتند از:

1- الاینده های حاصل از سوختهای فسیلی – ازمایشات هسته ای – کارخانجات صنعتی (مانند انواع فلزات – دی اکسین ها – پلی امید هیدروکربنها و ...)

2-الاینده هایی که در بسته بندی مواد غذایی استفاده میشود ووارد زنجیره غذایی میشود مانند مونومرها – پلی مرها – پلاستی سایزرها – پلی کلرینیتد بی فنیل ها – شوینده ها و ضدعفونی کننده ها

3- الاینده های میکروبی نظیر مایکوتوکسینها و انتروتوکسینها

4- الاینده های کشاورزی مانند باقیمانده کودها – افت کشها – هورمونهای گیاهی

5-  مواد شیمیایی که در دامداریها و مرغداریها استفاده میشود و وارد زنجیره غذایی انسان میشود مانند داروها و مکمل های غذایی که در دامها استفاده میشود.

اسلاید 3 :

Toxicity assay
ارزیابی سمیت مواد

Acute toxicity: سمیت حاد

در این روش مطالعه سمیت حاد مورد ارزیابی قرار میگیرد و به دوزی که در 50% افراد تحت ازمایش منجر به مرگ و میر میشود دست میابیم.

 

Subacute toxicity: سمیت تحت حاد

در این بررسی به مدت 4 هفته به حیوان سم داده میشود و اثرات ان مورد ارزیابی .قرار میگیرد

Chro ic toxicity: سمیت مزمن

در این نوع از مطالعه سم به مدت 6 ماه تا 2 سال به حیوان داده میشود و اثرات ان موردارزیابی قرار میگیرد.

اسلاید 4 :

مهمترین سموم موجود در موادغذایی

1- فلزات سنگین

2- سموم حاصل از میکروبها

3-حشره کشها

4- داروهای دامی و مکمل های غذایی

  پلی کلرینیتد بی فنیلPCBs5-

 پلی امید هیدروکربنهاPAHs6-

7- شوینده ها و ضدعفونی کننده ها

8- نیتروزامینها

پلی کلرینیتد دی بنزودی اکسین(PCDD)9-

دی بنزوفوران(PCDF)

 

اسلاید 5 :

طبقه بندی افت کشها

Recomme ded registered pesticides

o recomme ded registered pesticide

Ba ed & suspe ded pesticides

Other pesticides

اسلاید 6 :

رشد جمعیت و نیاز روزافزون به محصولات کشاورزی سبب شده تا مصرف سموم و كودهای کشاورزی در چند دهه اخیر به شدت افزايش يابد.

اين رويكرد هر چند باعث افزايش توليد محصولات كشاورزي گرديده است اما استفاده نادرست و بی‌رویه از کنترل‌کننده‌های آفات کشاورزی و حاصلخیزکننده‌های محیط‌های کشت کشاورزی و نهایتا وجود پسماند آن‌ها در محصولات باغی و زراعی، باعث بروز مشکلات زیست محیطی و بسیاری از بیماری‌ها و ناهنجاری‌های انسانی در جامعه شده است.

لذا پایش آفت‌کش‌های بکار رفته در تولید محصولات کشاورزی و بررسی و کنترل باقیمانده سموم آفت کش و کودهای شیمیایی (نیترات و فلزات سنگین سرب و کادمیوم) در محصولات باغی و کشاورزی در کشور ضروری است.

سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فهرست سموم آفات نباتی غیرمجاز و حد مجاز باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی را که با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه گردیده، ابلاغ نموده است. و عرضه محصولاتی که به صورت غیرمجاز از سموم و کودهای شیمیایی استفاده کرده‌اند را ممنوع نموده است.

 

 

اسلاید 7 :

دربرنامه پایش محصولات کشاورزی از نظر باقیمانده سموم آفت کش و کودهای شیمیایی که به صورت کشوری در نیمه دوم سال ۱۳۹۳ با همکاری ده مرکز دانشگاهی کشور انجام شد,۷ قلم محصول کشاورزی شامل سیب درختی، خیار، گوجه فرنگی و برنج از لحاظ میزان باقیمانده سموم و سه محصول پیاز، سیب‌زمینی و کاهو از نظر میزان نیترات و فلزات سنگین مورد بررسی و آزمون قرار گرفتند.

پس از جمع بندی این مطالعه کشوری مشخص گردید بیشترین درصد عدم انطباق محصولات کشاورزی با استانداردهای مربوطه در خصوص محصول سیب زمینی با ۵/۳۵% آلودگی و کمترین مقدار مربوط به محصول برنج با۴/۲% آلودگی می‌باشد. همچنین مقدار عدم انطباق سایر محصولات نیز شامل خیار ۹/۳۴%، کاهو ۳/۲۲%، سیب درختی ۱/۱۸%، گوجه فرنگی ۴/۱۰% گزارش شد.

بررسی نتایج، استفاده از سموم نامناسب و نامرتبط برای محصول و یا استفاده بیش از حد مجاز آفت‌کش‌ها یا کودهای شیمیایی در محصولات مورد بررسی را نشان داد.

محصول سیب‌درختی دارای بیشترین تعداد موارد گزارش شده از این نظر می باشد.

نتایج حاصل از این بررسی مشخص نمود که میزان فلزات سنگین و نیترات در نمونه‌های اخذ شده از سطح عرضه قطب تبریز و میزان آلودگی نمونه ها به باقیمانده سموم و آفت‌کش‌ها در نمونه‌های اخذ شده از قطب تهران بیشترین درصد آلودگی را به خود اختصاص داده‌اند.

اسلاید 8 :

MRL ( maximum residu levels)

MRLبالاترین مقدارمجازباقیمانده سموم کشاورزی درماده غذایی است و مقادیر بیشترازآن غیرمجاز می باشد.

بیشینه باقیمانده سموم درمواد غذایی درهرکشورباتوجه به نوع سموم مورداستفاده درمحصولات غذایی و همچنین میزان مصرف هرنوع ماده غذایی دران کشور مشخص می شود.

MRL براساس mg/kg یا همان ppmبیان می شود.

اسلاید 9 :

نیتراتها – نیتریتها – نیتروزامین ها

علاوه برکودهای نیتراته از نیتراتها  بعنوان مواد افزودنی به سوسیس و کالباس اضافه میشوند .  امینهای نوع دوم در بدن با نیتراتها و نیتریتها واکنش داده و نیتروزامین تولید میکنند.

نیتروزامین ونیتروزامیدها ترکیبات کارسینوژن قوی هستند

دی متیل نیتروزامین از نیتروزامینهای خیلی سمی است که به منظور مهار تولید ان باید از انتی اکسیدانتها استفاده شود.

بهترین راهکار کاهش افزودن این ترکیبات به موادغذایی و افزودن ویتامینهای سی و ای به مواد غذایی بعنوان انتی اکسیدانت میباشد.

اسلاید 10 :

itrate

preservative a d flavor e ha cer i beef,

pork, sausage, a d salami.

hi der the oxidatio of lipids i volved i food spoilage a d as a color stabilizatio factor

I ha cer

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید