بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

ارتقا توانمندیهای پیشرفته آزمایشگاهی با تخصص های خاص

اجرای اثربخش و کارآمد طرح در سطح کشور

اسلاید 2 :

تشکیل پنج کمیته راهبردی

تعیین الویت ها (محصول و آزمون)

برنامه ریزی و تعیین نیازهای تجهیزاتی

آموزش و انتقال تکنولوژی

امور بین الملل

کمیته برنامه ریزی و نظارت

اسلاید 3 :

تشکیل جلسات رایزنی وسیاستگذاری

انتخاب سرگروهها و همکاران معین

تنظیم تفاهم نامه

اسلاید 4 :

معاونت های غذا و داروی زیرگروه: ارومیه – البرز- مازندران- قشم- اراک

آزمون های مورد نظر:

 فلزات سنگین - باقیمانده سموم آفت کش

وضعیت مورد انتظار:

آنالیز 400 آفت کش در میوه ،سبزیجات و صیفی جات

کنترل سرب، کادمیوم، آرسنیک در حد PPb

اسلاید 5 :

معاونت های غذا و داروی زیرگروه: قشم- بندرعباس- چابهار- گلستان- بابل-گیلان

آزمون های مورد نظر:

 فلزات سنگین - باقیمانده سموم آفت کش

وضعیت مورد انتظار:

کنترل سرب، کادمیوم، آرسنیک در حد PPb

آنالیز 400 آفت کش درصیفی و میوه جات ،برنج و چای

مسئول برنامه:آقای مهندس اصفهانی زاده                 ناظر برنامه: دکتر مرتضی پیرعلی همدانی

اسلاید 6 :

معاونت های غذا و داروی زیرگروه: ایران- تبریز- اهواز- لرستان- مازندران- مرکز تحقیقات- جهرم- فسا

آزمون های مورد نظر:

 بافت های غیر مجاز حیوانی- نیتروز امین- هورمون ها- PAHS- PCBS- تقلبات فرآورده های گوشتی- آنتی بیوتیک- فلزات سنگین( بویژه مرکوری)- سایر-POPs   هیستامین

وضعیت مورد انتظار:

کنترل PCBS در فرآورده های گوشتی و تخم مرغ- انجام بافت شناسی در فرآورده های گوشتی کنترل مالاشیت گرین در ماهی و فرآورده های دریایی

 کنترل نیتروزآمین در فرآورده های گوشتی در حد PPb- کنترل PAH در گوشت و ماهی-  شناسایی خمیر مرغ و تعیین درصد در سوسیس و کالباس

 شناسایی تقلبات پروتئین-  کنترل هورمون ها-کنترل آنتی بیوتیک ها- کنترل سایر آلاینده های پایدار و تجمع پذیر POPs))- کنترل فلزات سنگین بویژه در محصولات دریایی- کنترل هیستامین

اسلاید 7 :

معاونت های غذا و داروی زیرگروه: شیراز- ارومیه- مشهد- لرستان- قشم- اهواز- مازندران

آزمون های مورد نظر:

 آنتی بیوتیک ها- هورمون ها-  باقیمانده دتر جنت ها -  باقیمانده ترکیبات کلره- تقلبات فرآورده های لبنی-  دیوکسین- آفلاتوکسین M1

وضعیت مورد انتظار:

کنترل دیوکسین و PCBS در فرآورده های لبنی-  کنترل هورمون ها، کنترل آنتی بیوتیک ها، شناسایی ملامین و اوره-  شناسایی چربی های گیاهی - شناسایی نگهدارنده ها و افزودنی های غیر مجاز- کنترل آفلاتوکسین M1

مسئول برنامه:خانم دکتر فرامرزی                                        ناظر برنامه: دکتر مریم شکرچی

اسلاید 8 :

معاونت های غذا و داروی زیرگروه: زاهدان- اردبیل- اهواز-  ایلام-  ارومیه- زنجان- کرمانشاه-  مشهد

آزمون های مورد نظر:

بیسفنول A - فتالات ها - مهاجرت کننده ها- فلزات سنگین

وضعیت مورد انتظار:

کنترل مواد مهاجرت کننده و افزودنی ها ی بسته بندی و پوشش های موادغذایی

کنترل نیتروز آمین ها در مواد بسته بندی، کنترل فلزات سنگین در حد PPb

مسئول برنامه:آقای دکتر حمیدی                                   ناظر برنامه: دکتر بهرام دارایی

اسلاید 9 :

معاونت های غذا و داروی زیرگروه: مازندران –یزد- بوشهر- زاهدان بندرعباس- قشم -چابهار- کرمانشاه- تبریز

آزمون های مورد نظر:

 PAH – GMO- فلزات سنگین - دی اکسین ها - تقلبات روغن های خوراکی

وضعیت مورد انتظار:

کنترل PAH در روغن های خوراکی -کنترل PCBS و دیوکسین در روغن های خوراکی- شناسایی تقلبات روغن زیتون

مسئول برنامه:آقای مهندس دهقان                               ناظر برنامه: دکتر محمد مصدق

اسلاید 10 :

معاونت های غذا و داروی زیرگروه: مشهد- شهرکرد- تبریز- لرستان- قشم- کاشان

آزمون های مورد نظر:

 مایکوتوکسین ها- فلزات سنگین-  آلاینده های آب معدنی - تقلبات آبمیوه ها- تقلبات عسل

وضعیت مورد انتظار:

کنترل مایکوتوکسین ها در حد استانداردهای اتحادیه اروپا- تعیین درصد آب میوه محتوی- شناسایی تقلبات آبلیمو-شناسایی تقلبات عسل

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید