دانلود فایل پاورپوینت آموزش نرم افزار Stella

PowerPoint قابل ویرایش
41 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت آموزش نرم افزار Stella توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت آموزش نرم افزار Stella قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

.I قابلیت تعریف مساله در تب Interface  و Icon- based  بودن این تب .

.II قابلیت ایجاد معادلات بطور اتوماتیک در تبی جداگانه توسط نرم افزار.

.III توابع ریاضی و آماری و عملگر های منطقی تعریف شده در نرم افزار جهت کمک به ایجاد معادلات.

.IV قابلیت رسم دستی رابطه ی بین دو entity  در مدل.

.V  قابلیت تعریف متغیر های سایه ای

.VI قابلیت تعریف زیر مدل ها جهت ساده سازی در درک مساله.

.VII قابلیت تعریف ماژول ها برای ساپورت ساختارهای چند سطحی و سلسله مراتبی

.VIIIقابلیت Import  و Export کردن به EXCEL

.IXUser friendly  بودن نرم افزار.

اسلاید ۲ :

Adding Feedback:
به دلیل اینکه نرخ مرگ بستگی به منابع به ازای هر فرد دارد برای نشان دادن رابطه بیشتر رسم دستی تابع گرافیکی می پردازیم . این یکی از ویژگی های این نرم افزار است . ( تعریف معادلات نرخ و کمکی مراجعه به نرم افزار)

اسلاید ۳ :

ماژول ها راهی مناسب جهت استفاده از مدل های دینامیکی در مدل شماست. برای مثال ساخت ماژول را با دو متغیر سطح جمعیت و منابع شروع می کنیم:

اسلاید ۴ :

اولین گام در تعریف ماژول تعیین متغیرهای input , output است:
Input ها متغیر هایی هستند که از ماژول های دیگر ورودی می گیرند و به اطلاعات عناصر مدل های دیگرجهت اجرای شبیه سازی نیاز دارند.
Out put ها متغیر هایی هستند که برای ماژول های دیگر output فراهم می آورند:

اسلاید ۵ :

گاهی اوقات در یک مدل می خواهیم نشان دهیم که ورودی به یک متغیر سطح قبل از اینکه خارج شود، با یک زمان ثابت در آن متغیر باقی می ماند. در این حالت ما این متغیر سطح را conveyor تعریف می کنیم.
بطور مثال مدل تامین خون در یک بانک خون، جائیکه فرایند غربال گری یک هفته بطول می انجامد در زیر آمده است:

اسلاید ۶ :

یک زیر مدل وسیله ای برای خلاصه کردن جزئیات و یا ساختار در یک مدل است. بدون زیر مدل ها، ساختار متغیر های سطح و جریان دارای ظاهری یکنواخت است و شما می توانید با تعریف زیر مدل، مدل را خواناتر کنید. بطور مثال سیستم موجودی زیر را بدون تعریف زیر مدل در نظر بگیرید:

اسلاید ۷ :

تابع STEP:
این تابع برای بازنمایی تغییر ناگهانی یک کمیت در یک لحظه از زمان مورد استفاده قرار می گیرد:
STEP(HIGHT, TIME)
برای مثال در سیستم موجودی، یک تغییر پلکانی در هفته سوم به اندازه ی ۲۰ واحد در نرخ فروش رخ می دهد.

اسلاید ۸ :

تابع RAMP:
این تابع، تابع خطی بر حسب زمان است و بشکل زیر است:
RAMP (SLOPE, TIME)
که در آن SLOPE شیب تابع خطی و TIME زمان شروع تغییر خطی است.
برای مثال در سیستم موجودی، در صورتی که sale rate توسط تابع RAMP با شیب ۰٫۷ و زمان شروع هفته ی دوم تعیین شود، معادلات آن در STELLA به شکل زیر است:

اسلاید ۹ :

تابع PULSE:
این تابع، باعث ایجاد تکان های لحظه ای در مدل می شود. مقدار متغیر بطور ناگهانی افزایش یافته و سپس به مقدار اولیه خود باز می گردد. شکل تابع بشکل
PULSE(volume , first pulse , interval )
که در آن volume ارتفاع، first pulseزمان اولین تکان لحظه ای و interval بازه ی زمانی بین تکان های متوالی است.
برای مثال در سیستم موجودی، اگر sale rate با تابع pulse به ارتفاع ۲۰ واحد، شروع از هفته چهارم و با بازه ی زمانی ۵ هفته تعیین شود، معادلات آن در STELLA بشکل زیر خواهد شد:

اسلاید ۱۰ :

تابع : SINWAVE(<amplitude>,<period>)بطور مثال تابع زیر موج سینوسی با دامنه ۱۰ و یک پریود از ۱۲واحد زمانی است.

فرض کنید در سیستم موجودی sale rate بصورت تابع سینوسی با دامنه ۱۵ و دوره ی زمانی ۵ در نظر گرفته شده باشد در اینصورت خواهیم داشت:

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 41 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد