دانلود فایل پاورپوینت آنالیز تمایز داده کاوی

PowerPoint قابل ویرایش
46 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت آنالیز تمایز داده کاوی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت آنالیز تمایز داده کاوی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

هدف آنالیز تمایز استفاده اطلاعات حاصله از متغیرهای مستقل برای دستیابی به واضحترین تفکیک یا تمایز بین یا درون گروهها است.

اسلاید ۲ :

۱- روش Fisher
۲- روش Mahalanobis

اسلاید ۳ :

 روش Fisher بر پایه درک امتیاز تمایز می باشد.
 
 نظر او پیدا کردن ترکیب خطی از متغیرهای مستقل x است که تفاوت را میان گروهها ماکزیمم کند. 

اسلاید ۴ :

تابع فیشر به صورت t=Xk است.
k: ترکیب خطی
t: تابع تمایز
فیشر انتخاب ترکیب خطی k را به صورت ماکزیمم کردن نسبت مجموع مربعات بین گروهی به مجموع مربعات درون گروهی از تابع t پیشنهاد داده است.

اسلاید ۵ :

:dبردار تفاوت بین میانگین های دو گروه
Cw: ماتریس کوواریانس درون گروهی آمیخته
تابع هدف در معادله (۱۲٫۱) با انتخاب k به صورت زیر ماکزیمم می شود.

اسلاید ۶ :

زمانیکه هیچ همبستگی درون گروهی بین X1 و X2 وجود ندارد چه اتفاقی می افتد؟
پس پیشنهاد می شود که محور تابع تمایز در راستای خطی باشد که دو نقطه میانگین دو گروه را به هم وصل کند.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 46 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد