بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

صوت

¨امواج صوت همواره به شکل ارتعاشات مکانیکی که توسط مواد و هوا منتقل میشوند در اطراف ما وجود دارند.

¨برخی از این امواج دارای فرکانسی بالا تر از قدرت شنوایی انسان میباشد.

¨فرکانسی در رنج 20 kHz تا 20 MHz، امواج فراصوت را شامل میشود.

اسلاید 2 :

امواج فراصوت

¨هزاران سال است که موجوداتی نظیر خفاش ها و دلفین ها از امواج با فرکانس  بالا برای شناسایی مسیزشان استفاده کرده اند.

¨از سال 1950 به بعد، انسان ها نیز به منظور اندازه گیری و تست های صنعتی، از این امواج استفاده کردند.

¨اما در سال های اخیر، با پیشرفت تکنولوژی های سخت افزاری و نرم افزاری،زمینه برای استفاده ی بیشتر و موثرتر از امواج فراصوت در مباحث تعمیرات و نگهداری ایجاد گردید.

¨

اسلاید 3 :

نت پیشگیرانه

¨در نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه، با استفاده از روش های غیر مخرب، به دنبال کشف عیوب ماشین آلات صدعتی هستیم تا  با این کار، هزینه های ناشی از توقف ماشین آلات را کاهش و ایمنی پرسنل را افزایش دهیم.

اسلاید 4 :

آنالیز صوت

¨یکی از راههای تشخیص بهنگام خرابیها، استفاده از آنالیز صوت است .

¨در مواردی این راه از طریق صدای ساطع شده توسط ماشین آلات و قطعات صورت میگیرد.

¨در موارد دیگر با استفاده از گسیل امواج فراصوت به قطعات و بررسی انعکاس آنها میتوان عیوب ایجاد شده در قطعات را شناسایی کرد.

¨

اسلاید 5 :

¨با توجه به فرکانس و دامنه صداهای تولید شده توسط قطعات، ممکن است به سادگی و با گوش غیر مسلح شنیده و یا تشخیص داده نشوند.

¨ تکنولوژی فراصوت در محدوده فرکانس کاری مخصوصی، این صداها را تقویت نموده و با توجه به ناموزون بودن نوع صدا  تعمیرکار و متخصص مربوطه ( مکانیک یا برق ) خرابی را شناسایی می نماید.

اسلاید 6 :

کاربرد های آنالیز فراصوت

¨با توجه به نوع تجهیزات و نحوه ی عملکرد آنها در موارد گوناگونی میتوان از آنالیز صوت استفاده کرد:

اسلاید 7 :

آنالیز صوت در تجهیزات الکتریکی

¨از کاربردهای آنالیز صوت  در تجهیزات الکتریکی، می توان به استفاده از تکنیکهای فراصوتی در بخش مرکزی تقسیم برق ، اتاقهای کنترل موتور ، جعبه تقسیم ها ، تشخیص درستی اتصال سیمها و خطوط انتقال نیرو نام برد.

اسلاید 8 :

¨تجهیزات الکتریکی درصورتیکه درست کار نکنند و یا در هنگام بروز اتصالیهای کوچک، که ممکن است در صورت عدم رفع آنها، خسارات عمده ای را پدید آورند، صداهای ناموزونی را از خود (پارازیت یا نویز ) بروز می دهند.

¨بنابراین با شنیدن این صداها می توان بموقع جهت نگهداری و تعمیرات آنها اقدام نمود.

¨

اسلاید 9 :

¨قطعات دوار در زمان گردش صداهایی از خود بوجود می آورند.

¨این صداها ( noise) در صورتیکه قطعات (بلبرینگ ها و ...)  بخوبی روانکاری نشوند، و نیز اورلود شدن، افزایش می یابد.

¨به منظور بررسی صداهای ایجاد شده، باید یک مبنای کاری داشته باشیم.

¨به همین منظور در ابتدای کار ماشین یا قطعه ی مورد نظر، با استفاده از دستگاه های مخصوص صدای ایجاد شده از ماشین را اندازه گیری میکنند، و دسیبل آن را به عنوان مقدار مبنا در نظر میگیرند.

¨سپس با توجه به تجربه ی اپراتور نت، انحراف از آن مقدار مبنا به عنوان هشدار در نظر گرفته میشود.

¨

اسلاید 10 :

¨با توجه به فرکانس و دامنه این صداها ممکن است به سادگی و با گوش غیر مسلح شنیده و یا تشخیص داده نشوند.

¨ تکنولوژی فراصوت و نیز دستگاههای آنالیز صوت در حقیقت در محدوده فرکانس کاری مخصوصی، این صداها را تقویت نموده و با توجه به ناموزون بودن نوع صدا ، تعمیرکار و متخصص مربوطه ( مکانیک یا برق ) خرابی را شناسایی می نماید.

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید