دانلود فایل پاورپوینت HTML برنامه رویداد محور و فرم

PowerPoint قابل ویرایش
23 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت HTML برنامه رویداد محور و فرم توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت HTML برنامه رویداد محور و فرم قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

event-driven programs
onload, onunload
HTML forms & attributes
button, text box, text area
selection list, radio button, check box, password, hidden, …
JavaScript form events
properties: name, type, value, …
methods: blur(), focus(), click(), …
event handlers: onblur(), onfocus(), onchange(), onclick(), …
advanced features & techniques
windows & frames, timeouts, cookies
 

اسلاید ۲ :

زبانهای C++ و جاوا معمولا بصورت سریال اجرا می شوند:
از تابع main شروع می کنیم و از اولین خط به صورت ترتیبی اجرا می کنیم.
ممکن است برنامه دارای حلقه یا کد شرطی باشد، اما در هر صورت اجرای برنامه قدم به قدم خواهد بود.
برنامه دارای شروع و پایان است و برنامه به ترتیب دلخواه برنامه نویس اجرا می شود.
اما محاسبات درون یک صفحه وب بندرت سریال است. صفحه به رخداد هایی مثل کلیک موس یا دکمه ها جواب می دهد.
قسمتی از ابزارهای JavaScript اعمالی را مشخص می کنند که در اثر رخداد ها در صفحه وب واقع می شوند.
برنامه نویس کنترل زیادی روی ترتیب اجرای کد ندارد.
در واقع هیچ ترتیب اجرایی وجود ندارد و صفحه منتظر است تا به رخداد های پیش آمده واکنش نشان دهد.

اسلاید ۳ :

اکثر رخداد هایی که نیاز به پردازش دارند مربوط به عناصر فرمها هستند.
یک فرم HTML مجموعه ای از عناصر جهت کنترل ورودی و خروجی و رخدادهای صفحه است.
 
<form name=”FormName”>
</form>
 
عناصر فرم:
ورودیها: دکمه، لیست رادیویی، دکمه رادیویی، جعبه کنترلی، رمز ورود و … 
ورودی وخروجی: جعبه متن، ناحیه متن و ….
 
فرمها در برنامه نویسی CGI نیز استفاده می شوند.

اسلاید ۴ :

جعبه alert برای نمایش پیغامهای کوتاه و غیر معمول مناسب است.
اما نمایش پیغامهای طولانی و دارای فرمت نیاز به ابزار مناسب تری دارد.
alert جزء صفحه نیست و باید کاربر بصورت صریح آنرا ببندد.
سوال: آیا می شود از document.write  استفاده کرد؟
خیر – چون کل صفحه را تغییر می دهد.
می شود یک پنجره جدید باز نمود و آنجا نوشت:
    var OutputWindow = window.open();      // open a window and assign
       //   a name to that object
      //   (first arg is an HREF)
    OutputWindow.document.open();       // open that window for writing
    OutputWindow.document.write(“WHATEVER”); // write text to that
//   window as before
    OutputWindow.document.close(); // close the window

اسلاید ۵ :

<html>
 <!– COMP519   form04.html   ۱۳٫۱۰٫۲۰۰۶ –>
 <head>
  <title> Fun with Buttons </title>
  <script type=”text/javascript”>
    function Help()
    // Results: displays a help message in a separate window
    {
      var OutputWindow = window.open();
      OutputWindow.document.open();
 
      OutputWindow.document.write(“This might be a context-” + 
               “sensitive help message, depending on the ” +
               “application and state of the page.”);
 
      OutputWindow.document.close();
    }       
  </script>
 </head>
 
 <body>
  <form name=”ButtonForm”>
    <input type=”button” value=”Click for Help”
           onclick=”Help();” />
  </form>
 </body>
</html>

اسلاید ۶ :

<html>
 <!– COMP519   form05.html   ۱۳٫۱۰٫۲۰۰۶ –> 
 <head>
  <title> Fun with Buttons </title>
  <script type=”text/javascript”>
    function Help()
    // Results: displays a help message in a separate window
    {
      var OutputWindow = 
          window.open(“”, “”, 
                      “status=0,menubar=0,height=200,width=200”);
      OutputWindow.document.open();
 
      OutputWindow.document.write(“This might be a context-” + 
               “sensitive help message, depending on the ” +
               “application and state of the page.”);
 
      OutputWindow.document.close();
    }       
  </script>
 </head>
 <body>
  <form name=”ButtonForm”>
    <input type=”button” value=”Click for Help”
           onclick=”Help();” />
  </form>
 </body>
</html>

اسلاید ۷ :

اگر در جعبه متن فارنهایت یک کاراکتر چاپ شود، چکار کنیم؟
می توان مقدار ورودی جعبه متن را اعتبارسنجی کرد.
با یک  مقدار معتبر شروع کنید.
هنگام وقوع onchange، اعتبار مقدار ورودی را بسنجید.
از کتابخانه verify.js استفاده کنید.
 
function VerifyNum(textBox)     
     // Assumes: textBox is a text box
     // Returns: true if textBox contains a number, else false + alert 
     { 
       var boxValue = parseFloat(textBox.value);    
       if ( isNaN(boxValue) ) { 
         alert(“You must enter a number value!”); 
         textBox.value = “”;
         return false;
       }   
       return true;  
     }  

اسلاید ۸ :

جعبه متن فقط یک خط ورودی می پذیرد.
 
TEXTAREA شبیه جعبه متن است ولی می شود تعداد ستونها وردیفها را تعیین نمود.
 
<textarea name=”TextAreaName” rows=“NumRows” cols=“NumCols”>
Initial Text
</textarea>
 
TEXTAREA یک برچسپ جفتی است. متن پیش فرض بین این جفت قرار می گیرد.

اسلاید ۹ :

<html> <!– COMP519 form10.html 12.10.2006 –>
<head> <title> Fun with Textareas </title>
<script type=”text/javascript” src=”verify.js”>
</script>
<script type=”text/javascript”>
function Table(low, high, power)
{// Results: displays table of numbers between low & high, raised to power
var message = “i: i^” + power + “\n——-\n”;
for (var i = low; i <= high; i++) {
message = message + i + “: ” + Math.pow(i, power) + “\n”;
}
document.AreaForm.Output.value = message;
}
</script>
</head>
<body>
<form name=”AreaForm”>
<div style=”text-align: center;”>
Show the numbers from <input type=”text” name=”lowRange” size=“۴”
value=“۱” onchange=”VerifyInt(this);” />
to <input type=”text” name=”highRange” size=“۴” value=“۱۰”
onchange=”VerifyInt(this);” />
raised to the power of <input type=”text” name=”power” size=3 value=2
onchange=”VerifyInt(this);” />
<br /> <br />
<input type=”button” value=”Generate Table”
onClick=”Table(parseFloat(document.AreaForm.lowRange.value),
parseFloat(document.AreaForm.highRange.value),
parseFloat(document.AreaForm.power.value));” />
<br /> <br />
<textarea name=”Output” rows=“۲۰” cols=“۱۵”></textarea>
</div>
</form>
</body>
</html>

اسلاید ۱۰ :

کلوچه ها فایل های داده ای هستند که روی ماشین کلاینت ذخیره می شوند.
قابل دسترسی و تغییر توسط سرور هستند.
می توان با JavaScript نیز آنها را تغییر داد یا باز کرد.
موارد استفاده:
تجارت الکترونیکی:یادگیری اسم مشتری، خریدهای قبلی، رمز عبور و …
خودآموز: ذخیره دروس یاد داده شده، نمرات و ….
بازیها: ذخیره امتیازات قبلی
هر صفحه میتواند کلوچه مخصوص به خود را داشته باشد.
document.cookie مجموعه ای از زوجهای attribute=value است که با ; از هم جدا شده اند.
“userName=Dave;score=100;expires=Mon, 21-Feb-01 00:00:01 GMT”

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 23 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد