دانلود فایل پاورپوینت اختلالات شنوایی و تعادلی

PowerPoint قابل ویرایش
78 صفحه
23700 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت اختلالات شنوایی و تعادلی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت اختلالات شنوایی و تعادلی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مروری بر آناتومی و فیزیولوژی


جمجمه از هشت استخوان شامل یک استخوان پس سری ، یک استخوان پیشانی ، دو استخوان آهیانه ، دو استخوان گیجگاهی ، یک استخوان اسفنوئید و یک استخوان اتموئید تشکیل شده است . بعضی از این استخوانها محتوی سینوس ها هستند که حفرات پوشیده از غشاهای موکوسی بوده و به حفره بینی متصل می شود.گوش ها در دو طرف جمجمه و تقریباً هم سطح چشم ها قرارگرفته اند.                                                           
گوش در ضخامت استخوان تمپورال جمجمه قرار دارد. تمپورال به صورت زوج در طرفین جمجمه قرار دارد. پتروس قسمتی از استخوان تمپورال است که جایگاه کپسول شنوایی است و محکم ترین استخوان بدن است.
ساختمان کانال گوش شبیه به استوانه می باشد که 24mm طول دارد و از لحاظ آناتومیک در دو نقطه تنگ می باشد.        

 

اسلاید 2 :

Structure of Huma Ear
 اناتومی گوش

Structure of Huma Ear - Ears are extremely se sitive device with the help of which we are able to hear.

حس شنوائی ازنظر اناتومیک شامل سه بخش می باشد

(Exter al ear ) 1- گوش خارجی

(Middle   ear ) - گوش متوسط 2

(I er ear    )     3-گوش داخلی

اسلاید 3 :

آناتومی گوش خارجی


گوش خارجی شامل لاله گوش و مجرای خارجی گوش است.گوش خارجی توسط یک ساختمان صفحه مانند به نام پرده صماخ از  گوش میانی جدا میشود.
 لاله گوش با پوست به کنار سر متصل می شود و قسمت اعظم آن را غضروف تشکیل می دهد، به جز در ناحیه لوب گوش که از چربی و بافت زیر جلدی تشکیل می شود.لاله گوش امواج صوتی را جمع کرده و ارتعاش را به طرف مجرای خارجی  گوش هدایت میکند.                                                                 
 

 

اسلاید 4 :

مجرای خارجی گوش

 


مجرای خارجی گوش با پوست تقریباً
2/5    سانتیمتر طول دارد. یک سوم بیرونی آن از بافت غضروفی الاستیک و چارچوب فیبروزی تشکیل شده که پوست نازکی روی آن کشیده شده است. دو سوم میانی آن استخوانی بوده و با پوست پوشیده شده است. مجرای خارجی گوش به پرده صماخ منتهی می شود. پوست مجرای خارجی گوش پوشیده از مو ، غدد سبوره ای و غدد سرومن می باشد که مایع قهوه ای موم مانندی به نام سرومن ( واکس گوش) ترشح می کنند. مکانیز مهای خود تمیزکننده گوش، سلولهای کهنه پوست و سرومن را به سمت قسمتهای خارجی گوش حرکت می دهند.

 

اسلاید 5 :

آناتومی گوش میانی

 
گوش میانی یک حفره پر از هوا است که در قسمت خارجی آن پرده صماخ و در قسمت داخل آن کپسول شنوایی می باشد.بین این دو قسمت شکاف گوش میانی قرار دارد. قسمت خلفی گوش میانی از طریق مجرای آرتبوس با سلولهای هوایی ماستوئید در محلی به نام آنتروماستوئید ارتباط پیدا می کند و به این شکل در تعادل فشار داخل ماستوئید نقش ایفا می کندو از طرفی دیگر کانالی برای کشیده شدن عفونت به داخل ماستوئید خواهد بود.
لوله استاش تقریباً 1 میلیمتر پهنا و 35 میلیمتر طول دارد و گوش میانی را به حلق بینی متصل می کند.درحالت طبیعی لوله استاش بسته است اما در زمانی که فرد مانوروالسالوا انجام می دهد یا هنگام عمل بلع از طریق عملکرد عضله منقبض کننده
Veli palati i باز می شود.تخلیه ترشحات طبیعی و غیر طبیعی گوش میانی و برقراری تعادل بین فشار گوش میانی با اتمسفر توسط لوله استاش انجام می شود.

 

اسلاید 6 :

پرده صماخ

 
 بسیار نازک است و در حالت طبیعی مانند مروارید به رنگ خاکستری بوده و شفاف است.پرده صماخ از یک بافت 3 لایه تشکیل شده است : لایه خارجی که ادامه پوست مجرای گوش است ، لایه فیبروزی میانی و لایه موکوسی داخلی که ادامه بافت پوششی حفره گوش میانی هستند.تقریباً 80% از پرده صماخ متشکل از هر 3 لایه است و به نام «ناحیه سخت » نامیده می شود.20 درصد باقیمانده فاقد لایه میانی بوده و « لایه نرم» نام دارد.عدم وجود لایه فیبروزی میانی ، ناحیه نرم را نسبت به ابتلا به اختلالات بیمارگونه مستعد تر نماید.شاخص های تمایز دهنده پرده صماخ عبارتند از آنولوس یا حلقه فیبروزی که پرده صماخ را به استخوان گیجگاهی متصل می کند. پرده صماخ گوش میانی را محافظت کرده و ارتعاشات صوتی را از مجرای خارجی گوش به طرف استخوانچه ها هدایت می کند.فشار صوت در نتیجه انتقال از یک ناحیه بزرگ تر به ناحیه کوچکتر تا 22 برابر قویتر می شود.

 

اسلاید 7 :

استخوانچه ها


گوش میانی محتوی سه تا از کوچک ترین استخوان های بدن (استخوانچه )یعنی استخوان چکشی ، استخوان سندانی و استخوان رکابی می باشد. این استخوانچه ها به انتقال اصوات کمک می نمایند.در دیواره میانی گوش میانی دو دریچه کوچک ( پنجره های گرد و بیضی ) قرار دارد
. پایه استخوان رکابی روی دریچه بیضی تکیه دارد.این پایه صوت را به گوش داخلی منتقل می کند.دریچه گرد با یک غشای نازک پوشیده شده و به  عنوان مسیر خروجی ارتعاشات صوتی عمل می نماید.

 

اسلاید 8 :

آناتومی گوش داخلی 


گوش داخلی به طور عمقی درون استخوان گیجگاهی قرار دارد.کلیه اجزای پچیده عبارتند از عضو شنوایی، قسمت تعادلی گوش، اعصاب جمجمه ای زوج هفت و زوج هشت. حلزون و مجاری نیم دایره ای در لابیرنت استخوانی قرار گرفته اند.لابیرنت استخوانی ، لابیرنت غشایی را که در مایعی به نام پری لنف غوطه ور است، احاطه کرده و از آن محافظت می کند.

 

اسلاید 9 :

لابیرنت غشایی


لابیرنت غشایی از
Utricle ، saccule ، مجرای حلزونی ، مجاری نیم دایره و اندام کورتی تشکیل شده است.لابیرنت غشایی محتوی مایعی به نام آندولنف است.سه مجرای نیمدایره خلفی، فوقانی و خارجی که با یکدیگر زاویه 90 درجه داشته و دارای گیرنده های حسی می باشند.گیرنده های حسی اندام انتهایی هنگام تغییر در سرعت یا مسیر حرکت فرد تحریک می شوند . قسمتهای Utricle ، saccule با حرکات مستقیم در ارتباط هستند. حلزون شامل سه قسمت است : قسمت فوقانی از دریچه بیضی شروع و تا راس حلزون ادامه دارد ( نردبان دهلیزی) و قسمت تحتانی ( نردبان صماخی) از راس حلزون تا دریچه گرد ادامه دارد.نردبان میانی شامل عضو کورتی می باشد و بین نردبان دهلیزی و نردبان صماخی قرار دارد.

 

اسلاید 10 :

اندام کورتی


اندام کورتی که به نام اندامهای انتهایی شنوایی نیز نامیده می شود، انرژی مکانیکی را به فعالیت عصبی تبدیل کرده و باعث می شود صداهای دارای فرکانس های مختلف از یکدیگر تفکیک شوند.این ایمپالسهای الکتروشیمیایی از طریق عصب شنوایی به قسمت قشر مغز در ناحیه گیجگاهی حرکت می کند و به صورت صداهای معنی داری تفسیر می شوند. شاخه حلزونی عصب به کورتکس و شاخه وستیبولی به مخچه می رود تا کمک عمل تعادل باشد.

 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 78 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله وزوز و اختلالات شنوایی

word قابل ویرایش
168 صفحه
34700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
وزوز و اختلالات شنواييمقدمهتعاريف مختلفي در مورد وزوز ارائه شده است كه به جهت وسيع بودن تعاريف نمي‌توان مرز مشخصي بين نوع وزوز و منشأ آن قائل شد. به عنوان مثال وزوز و سيتبولي يا منييري يا حلزوني يا وزوز عروقي.در يك تعريف وزوز به دو دسته‌ي subjective , Abjective تقسيم شده است. اين در حالي است كه ممكن است وزوز ...

دانلود فایل پاورپوینت اختلالات عملکرد جنسی

PowerPoint قابل ویرایش
69 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
اسلاید 1 : طبقه بندی اختلالات عملکرد جنسی تا حد زیادی منطبق با چرخه پاسخ جنسی در انسان شکل گرفته است. در همه موارد زیرگروه هایی مطرح شده اند: –اختلال دائم در طول زندگی (Lifelong) –اختلال اکتسابی (Acquired) –اختلال به شکل عمومی و یا در همه موارد (Generalized) –اختلال به شکل موقعیتی و یا در بر ...

دانلود فایل پاورپوینت حاملگی و زایمان در خانم های مبتلا به اختلالات خونریزی دهنده

PowerPoint قابل ویرایش
30 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
  اسلاید 1 : Preconception counselling This is most important for women with severe bleeding disorders or those who could potentially carry a severely affected baby, such as carriers of hemophilia It provides adequate information for women and their family about -  genetic implications of their dis ...

دانلود فایل پاورپوینت اختلالات آنورکتال

PowerPoint قابل ویرایش
42 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : .مهمترین علامت  درد و خونریزی از رکتوم است سایر عوارض شایع این اختلالات پرولاپس ، همورئید، ترشح از مقعد، خارش ، تورم و زخم و یبوست است. .خون قرمز روشن از رکتوم نشانه ضایعات کولون چپ یا انورکتال است .وجود خون روی دستمال توالت به دلیل بیماری اطراف مقعد است ...

دانلود فایل پاورپوینت اختلالات اضطرابی

PowerPoint قابل ویرایش
21 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : —تعريف: اضطراب حالتي بيمارگونه كه با احساس بيم و نگراني، همراه با نشانه هاي جسمي حاكي از وجود فعاليت مفرط دستگاه عصبي خودكار مشخص مي‌شود. از ترس، كه به علت شناخته شده دارد، تفكيك مي‌شود. —تشخيص، نشانه ها و علائم:جدول — اسلاید 2 : —A- اختلال هراس(panic dis ...

دانلود فایل پاورپوینت اختلالات عملکردی رحم

PowerPoint قابل ویرایش
35 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : دیستوشی تعریف: لیبر دشوار، پیشرفت آهسته غیرطبیعی زایمان شایعترین علت سزارین اولیه است. اتیولوژی: 1) انقباض: اختلال عملکردی (Uterine dysfunction)                 2) Passage: اشکال در لگن استخوانی یا بافت نرم                 3) Passenger: CPD، پرزان ...

دانلود فایل پاورپوینت اختلالات اسکلتی‌ - عضلانی مرتبط با کار

PowerPoint قابل ویرایش
42 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : اختلالات اسكلتي‌- عضلاني مرتبط با كار اختلالات اسكلتي‌- عضلاني مرتبط با كار عمده‌ترين عامل از دست رفتن زمان كار، افزايش هزينه‌ها و آسيب‌هاي انساني نيروي كار به شمار مي رود و از جمله مهمترين مسايلي است كه ارگونوميست‌ها در سراسر جهان با آن روبرو هستند. اس ...

دانلود فایل پاورپوینت عصب هشتم شنوایی - تعادلی

PowerPoint قابل ویرایش
20 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : عصب شنوايي شامل دو شاخه است.   عصب کوکلار كه بخشي از عصب شنوايي است كه مسئول شنيدن است در صورتي كه عصب وستیبولار مسئول تعادل است. عصب وستیبولار در معاينه معمول نورولوژيك كمتر قرار مي گيرد. اسلاید 2 : در کاهش حس شنوایی ، در ابتدای معاینه فرد می گوید ...