بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

اسپکترومتر جرمی دستگاهی است که مولکول‌های گازی را به يونها تبديل و آنها را بر حسب نسبت جرم به بار جدا مي كند.

اسلاید 2 :

منبع يونش

 • يونش برخورد الکتروني
 • يونش شيميايی

اسلاید 3 :

آنالايزرهاي اسپکترومتر جرمی

 • آنالايزر چهارقطبي
 • آنالايزرقطاع مغناطيسي

اسلاید 4 :

دتکتورهای يونی

 • الکترون تکثيرکننده
 • فنجان فارادی

اسلاید 5 :

حدواسط های سيستم كروماتوگرافي گازي- اسپكترومتري جرمي

 • حدواسط مستقيم
 • حدواسط نفوذي
 • حدواسط روزنه جت
 • حدواسط غشاء تراوا
 • حدواسط انشعابي باز

اسلاید 6 :

آناليز داده ها

 • كروماتوگرام گازي بازسازي شده
 • كروماتوگرام جرمي
 • مشاهده يون انتخاب شده

 

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید