دانلود فایل پاورپوینت اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی

PowerPoint قابل ویرایش
254 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

۱-۱- مقدمه

در قرآن کریم آمده است: «من الماء کل شیء حی» یعنی:

همه شی ها از آب زنده اند.

آب مهمترین ماده شمیمیایی است

در قرن جاری منابع آب شیرین از چاههای نفت با ارزش تر خواهند بود.

۸۰% سطح زمین از آب پوشیده شده است.

۹۷% از آب های موجود شور هستند.

۲% از آب های جهان به صورت یخ های قطبی هستند

۱% آب جهان شیرین و قابل استفاده است

اسلاید ۲ :

آبهای زیر زمینی مثل آب چاهها و چشمه ها

آبهای سطحی مثل رودخانه ها و جویبارها

آبهای شور دریاها و اقیانوس ها

۱-۲-۱ ویژگیهای آب های زیر زمینی

۱- مواد معلق، مواد آلی در آن ها معمولاً کم است.

   ۲- Fe2+ و M 2+ در آن ها کم و CO2نسبتاَ زیاد

   ۳- املاح محلول و سختی آن ها نسبتاً زیاد

   ۴- چاههای کم عمق ممکن است آلوده به میکروب باشند.

اسلاید ۳ :

۱- زلال هستند.

۲- معمولاً به میکروارگانیسم ها آلوده هستند.

۳- مقدار آمونیاک و نیترات آنها ممکن است زیاد باشد.

۴- در صورت عبور از نواحی صنعتی، به مواد شیمیایی آلوده هستند.

۵- املاح محلول آن ها نسبتاً کم است.

۶- PH آنها در حدود ۸-۷ است.

۱-۲-۳- ویژگیهای آبهای شور

۱- مقدار املاح محلول آنها زیاد، ۱۰۰۰ تا PPM 40000

۲- میزان یونهای کلر و سدیم آن زیاد ، بیش از PPM 500

اسلاید ۴ :

آب خالص در طبیعت وجود ندارد.

ضمن استقرار آب در یک مکان یا جاری شدن در یک منطقه، مواد جامد و گازهای محلول در آب، در آن حل و مواد ریز غیر قابل حل در آن به صورت معلق در می آیند. بنابراین:

ناخالصی های آب سه دسته کلی هستند:

.۱یونها (کاتیونها و آنیون ها)

  1. گازهای محلول در آب (اکسیژن، دی اکسید کربن و …)
  2. مواد کلوئیدی و معلق (گل و لای، باکتری ها و …)

اسلاید ۵ :

۱-۱-۳-۱- کاتیون ها

کاتیون هایی که تقریباً در تمام آب های طبیعی وجود دارند:

منیزیم Mg++، باعث سختی می شود ماده غذایی موجودات زنده می شود.

سدیم a+ ، غلظت زیاد آن سبب شوری، برای گیاهان و ماهیان مضر است.

کلسیم Ca++، باعث سختی می شود، ماده غذایی موجودات زنده است.

پتاسیم K+، مقدار آن کم تر از سدیم ا ست.

آهن Fe2+، مقدار آن به PH و O2 آب بستگی دارد، حدود ۲/۰ – ۵/۰ PPM

  در آب های سطحی و حدود ۱ تا ۱۰ mg/l در آب های عمقی

منگنز M ++، غلظت آن حدود ۱/۰ – ۱ میلی گرم در لیتر است.

زیاد آن باعث بوی نامطبوع و رشد میکروارگانیسم ها می شود.

اسلاید ۶ :

آنیون هایی که در اثر آب های طبیعی حضور دارند:

بیکربنات و کربنات: منشأ آن ها، انحلال کربنات کلسیم و Co2 در آب. خاصیت بافری به آب می دهند.

کلرید Cl: غلظت زیاد آن سبب شوری و برای بسیاری از گیاهان مضر است. وسبب خردگی فلزات نیز می شود.

سولفات So42-: منشأ آن انحلال نمک های سولفات و تا حدودی از فعالیت باکتری ها، مقدار زیاد سبب اسهال، برای گیاهان مضر خوردگی سازه ها می شود.

سیلیکا: سیلیکا هم به صورت یونی و هم کلوئیدی در آب می تواند وجود داشته باشد. که به PH بستگی دارد. در آب های طبیعی حدود ppm30-1 برای نیروگاهها مشکل ساز است.

نیترات O3: در آب طبیعی در حدود ppm 1 است. در آب های زیرزمینی در حضور باکتری ها می توانند تا ppm 50 هم باشد.

اسلاید ۷ :

مهمترین ناخالصی های گازی آب:

اکسیژن (O2): منشأ آن اکسیژن هوا (طبق قانون هنری) اکسیژن باعث گوارایی آب و در ضمن خورندگی آن می شود.

دی اکسید کربن (CO2): منشأ آن تجزیه بی کربنات ها در اثر کاهش PH ، CO2 هوا

آمونیاک ( H3): منشأ ترکیبات ازت دار آلی و باکتریها.

هیدروژن سولفوره (H2S): منشأ آن تجزیه ترکیبات گوگرد بوسیله باکتری ها، ایجاد طعم وبوی بد.

اسلاید ۸ :

فرمول مولکولی آب H2O، با توجه به ایزوتوپهای H(H,2H,3H1) و  ۱۶O,17O,18O )O):

برای آب ۱۸ نوع ایزوتوپ وجود دارد.

ولی ۷/۹۹% ملکولهای آب H2O16 هستند. ۲/۰% H2O18

۰۴/۰% H2O17 و HDO فقط ۰۳/۰%

بعلت وجود پیوندهای هیدروژنی در آب؛ ویژگی های دیل در آب از مواد با وزن ۱مولکولی مشابه بیشتر است.

نقطه جوش و نقطه ذوب، ظرفیت حرارتی

دانسیته، ویسکوزیته، کشش سطحی، ثابت دی الکتریک

اسلاید ۹ :

مولکول آب قطبی  است و بسیاری از مواد یونی را در خود حل می کند.

فشار بخار آب زیاد نیست. (mmHg5/17 در۰C20

بنابراین اتلاف آن زیاد نیست.

ظرفیت حرارتی آب زیاد است (cal/g0C? 5/0)

برای انتقال گرما مناسب است.

گرمای نهان جوش آب زیاد است. Cal/g540

محمل ارزان قیمتی برای انتقال انرژی

 

اسلاید ۱۰ :

۱-۵-۱- کشاورزی؛ بیشترین مصرف آب در کشاورزی است. PH و میزان a+ آب مورد مصرف کشاورزی باید کنترل شود. فاقد مواد سمی باشد.

۲-۵-۱- صنعت

فرایند تولید

سیستم های سرمایش و گرمایش

واحدهای تولید بخار

کیفیت آب مورد استفاده در صنعت بستگی به نوع صنعت و نوع مصرف آن دارد.

۱-۲-۵-۱- تصفیه آبهای صنعتی

روشهای کلی تصفیه آب ها جهت مصارف صنعتی:

الف – حذف و یا کاهش ناخالصی ها

مثل کاهش یا حذف سختی

ب – افزایش مواد کمکی به آب

مثل تزریق ترکیبات مخصوص ضد خورندگی و یا ضد رسوب

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 254 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد