دانلود فایل پاورپوینت اصول محاسبات شیمی صنعتی(جزوه درسی)

PowerPoint قابل ویرایش
240 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت اصول محاسبات شیمی صنعتی(جزوه درسی) توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت اصول محاسبات شیمی صنعتی(جزوه درسی) قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

مثال: ابعاد و واحدها

دارای معنی نیست

ابعاد (انرژی در واحد زمان) یکسان، واحدها متفاوت

وات ۱۰۴۶=وات۳۰۰+وات ۷۴۶

مثال: تبدیل واحدها

اگر هواپیمایی با سرعت دو برابر سرعت صوت پرواز کند (ft/sec100: سرعت صوت)، سرعت آن را بر حسب مایل در ساعت به دست آورید.

اسلاید ۲ :

کمیت                      را به                  تبدیل کنید

سیستمهای واحدها

اسلاید ۳ :

مثال: در سیستم  SIنیرو واحد فرعی است و از رابطه نیوتن به دست می‌آید:

اسلاید ۴ :

در سیستم مهندسی امریکایی: واحد نیرو

مثال: استفاده از gc

یکصد پاوند آب در لولهای با سرعت          ۰/۱۰ جریان دارد انرژی جنبشی آن را برحسب lbf.ft به دست آورید.

جرم lb100                                                        =  K = انرژی جنبشی

اسلاید ۵ :

مثال: استفاده از gc

انرژی پتانسیل یک بشکه ۱۰ پاوندی را که در ارتفاع ۱۰ فوت از سطح زمین قرار دارد بر حسب lbf.ft تعیین کنید. سطح مقایسه سطح زمین است.

P = mgh = انرژی پتانسیل

اسلاید ۶ :

مثال: وزن

تفاوت وزن یک موشک ۱۰۰ کیلوگرمی را بر حسب نیوتن وقتی در ارتفاع ۱۰ کیلومتری از سطح زمین

قرار دارد (              ۷۶/۹g=) با حالتی که در سطح زمین (           ۸۰/۹ g=) واقع شده حساب کنید.

= وزن موشک در زمین

=  وزن موشک در ارتفاع

اسلاید ۷ :

تبدیل واحدها

اسلاید ۸ :

مثال: کاربرد ابعاد

معادله ساده شده انتقال حرارت از یک لوله به صورت زیر است:

h =  ضریب  انتقال حرارت

G =  شدت جریان جرمی

D =  قطر خارجی بر حسب  ft

اگر بخواهیم h را برحسب                                      بیان کنیم، ثابت عددی به جای ۰۲۶/۰ چند است؟

اسلاید ۹ :

واحد مولی

(kgmol1 = gmol103)       gmol1= مولکول ۱۰۲۳×۰۲۳/۶= mol1

مولکول۱۰۲۳× ۰۲۳/۶ = lbmol1 = mole در SI

اسلاید ۱۰ :

مثال: استفاده از وزن اتمی

اگر در ظرفی دو پاوند NaOH (وزن مولکولی = ۰/۴۰) موجود باشد تعیین کنید :

الف) چند پاوند مول NaOH در ظرف موجود است.

ب) چند گرم مول NaOH در ظرف وجود دارد.

مبنا = دوپاند NaOH

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 240 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد