بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

اهميت روش استفاده از متون علمي شيمي

مقدمه

     عصر حاضر را عصر انفجار اطلاعات مي‌نامند حجم اطلاعات در تمام زمينه‌ها آنقدر زياد است كه تصور آن نيز مشكل است.

    طبق آمارسال 1986، سالانه در حدود سه ميليون ، سند،كتاب ، مقاله گزارش علمي و … فقط در زمينه شيمي در دنيا منتشر مي‌شود.

     پيدا كردن مطلب موردنظر از ميان اين همه اطلاعات نياز به روش علمي دارد، كه در اين درس فرا مي‌گيرد.

اسلاید 2 :

تقسيم‌بندي متون علمي

متون علمي كه در حال حاضر به دو صورت چاپي و الكترونيكي (CD ها ، اينترنت و …) تهيه و منتشر مي‌شوند را مي‌توان به دو دسته تقسيم كرد.

   الف :

1              - دائر المعارفها E cyclopaedia كه خود به دو دسته عمومي و اختصاصي تقسيم مي‌شوند.

           -2   دستنامه‌ها Ha d books

 -3              فرهنگ‌ها ، Dictio ary ها كه شامل انواع عمومي و اختصاصي هستند.

    ب :

-1                کتاب‌ها

2                - نشريات دوره‌اي Perodicals

-3                رساله‌هاي تحقيقي

4                -  گزارش‌هاي فني

5                - خلاصه مذاكرات كنفرانس‌هاي علمي

6                - سندهاي ثبت اختراع

                7- گزارشهای علمی

اسلاید 3 :

دائرالمعارفهاي عمومي

دائرالمعارفهاي ،عمومي اطلاعات بسيار كلي و اساسي و مختصر در مورد يك موضوع يا مفهوم را به ما مي‌دهند.

اين دائرالمعارفها در زمينه‌هاي مختلف مورد استفاده هستند. از قبيل تاريخ ، جغرافيا ، فلسفه ، روانشناسي ، علوم تجربي ، رياضيات ، هنر و .

اين دائرالمعارفها .هر چند سال يكبار تجديد چاپ مي‌شوند.

در حال حاضر به دو صورت چاپي و الكترونيك منتشر مي‌شوند.

اسلاید 4 :

 

اين دائرالمعارف : يكي از مشهورترين و قديمي‌ترين دائرالمعارفهاي جهان است. در ايالات متحده آمريكا منتشر مي‌شود.

هر چند سال يكبار تجديد چاپ مي‌شود.

چاپ موجود آن در بعضي از مراكز دانشگاه پيام نور مربوط به سال 1977 است.

اين چاپ شامل 14 جلد است و جلد پانزدهم آن نمايه نامه است.

عناوين مطالب علمي در اين 14 جلد به ترتيب حروف الفبايي آورده شده است.

اسلاید 5 :

 

عناوين مطالب علمي در 14 جلددائرالمعارف مک گراو هیل به ترتيب حروف الفبايي آورده شده است.

روش استفاده از اين دائرالمعارف بسيار ساده است.

فرد جستجوگر اطلاعات، بايد عنوان مطلب مورد جستجو را به زبان انگليسي بداند.

و املاء صحيح آن را نيز بداند تا بتواند آن را جستجو كند.

اسلاید 6 :

روش جستجوی مطلب از دائر المعارف مک گراو هیل

با داشتن عنوان مطلب مورد جستجو به جلد پانزدهم (نمايه نامه يا I dex ) مراجعه كنید.

پس از پيدا كردن اصطلاح مورد جستجو در I dex در مقابل آن دو عدد مي‌بيند.

عدد اول كه پر رنگ است. شماره جلد ی است كه مطلب موردنظر در آن درج شده است ،

و عدد دوم شماره صفحه آن جلد است.

اسلاید 7 :

مثال برای جستجوی مطلب در دائر المعارف مک گراو هیل

مي‌خواهيم در مورد فشار مطلق اطلاعات كلي و مختصر بدست آوريم.

فشار مطلق به زبان انگليسي ، Absolute pressure است.

در جلد پانزدهم (I dex) ، اين واژه را پيدا مي کنیم ،می بینیم :

Absolute pressure    5    343                                           

يعني در جلد پنجم در صفحه 343 دائرالمعارف مذكور توضيحات مربوط به فشار مطلق درج شده است.

اسلاید 8 :

مثال ديگر

اگر فرضاً بخواهيم در مورد صفر مطلق اطلاعاتي كلي و مختصر بدست آوريم ؛

در I dex دائر المعارف MC Grow Hill ، واژه Absolute zero را پيدا مي‌كنيم؛  

و با عبارت زير مواجه مي‌شويم ؛

                             229 10 ، 677 7 ، 13*-14 1؛ Absolute Zero

اعداد 1 و 7 و 10 كه پر رنگ هستند ، شماره جلدهاي حاوي مطلب مورد جستجوي ماست.

اعداد جلو هر شماره  پررنگ، شماره صفحات آن جلد حاوي مطلب است.

علامت ستاره * به معني اين است كه عنوان مطلب صفحه 13 ، صفر مطلق يا Absolute Zero است.

در حالي كه در صفحات 776 جلد 7 و 229 جلد 10 ضمن بحث در مورد موضوعي ديگر به صفر مطلق اشاره شده است.

اسلاید 9 :

بريتانيكا يك دائرالمعارف بسیار مشهور در سراسر جهان است.

به زبان انگليسي است و توسط اساتيد دانشگاههاي انگليس و استراليا تهيه مي‌شود.

چاپ موجود در بعضي از مراكز دانشگاه پيام نور مربوط به سال 1993 و چاپ پانزدهم آن است.

اين دائرالمعارف شامل مطالب علوم انساني و تجربي است.

چاپ پانزدهم شامل 29 جلد و دو نمايه نامه است.

اسلاید 10 :

نمایه نامه های بریتانیکا

 

در يك نمايه نامه يا I dex آن ،عناوين مطالب و اصطلاحاتي كه با حروف A-K شروع مي‌شوند به ترتيب الفبايي درج شده‌اند.

 

در نمايه نامه ديگر  آن عناوين مطالب و  اصطلاحاتي كه با حروف L-Z شروع مي‌شوند به ترتيب الفبايي درج شده‌اند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید