دانلود فایل پاورپوینت شیمی فیزیک ۱ رشته شیمی تعداد واحد : ۳

PowerPoint قابل ویرایش
246 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت شیمی فیزیک ۱ رشته شیمی تعداد واحد : ۳ توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت شیمی فیزیک ۱ رشته شیمی تعداد واحد : ۳ قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

فصل اول

گازها و

 تئوری جنبش مولکولی

هدف: آشنائی با قانون گازهای ایده آل؛ رفتار گازهای حقیقی ؛ معادله واندروالس و پدیده بحرانی

اسلاید ۲ :

                       اهداف رفتاری:
 
– بیان قانون ایده ال
  – معادلات مخلوط گاز ایده ال
  – معادلات گازهای حقیقی
  – رابطه اثر فشار بر فشار گازها
  – مفهوم انرژی پتانسیل بین مولکولی
  – نظریه سینتیک گازها
  – معادله توزیع ماکسول-بولتزمن
  – پدیده نفوذ مولکولی
  – توزیع انرژی مولکولی

اسلاید ۳ :

قانون بویل :

در یک مقدار معین از یک گاز ، حاصلضرب فشار در حجم،  مقداری است ثابت .

اسلاید ۴ :

واحد های فشار(p):

الف: پاسکال(Pa) : یک پاسکال عبارت است از

فشار حاصل از نیروی یک نیوتون بر متر مربع .

ب: اتمسفر: واحد فشار در اندازه گیری های عملی که عبارت

 است از فشار ستونی از جیوه برابر ۷۶ سانتیمتر جیوه.

اسلاید ۵ :

پ: تور(torr ) : واحد فشار در اندازه گیری های عملی ومعادل یک میلی متر جیوه .

ج: میلی تور(mtorr ): واحد فشار در سیستم های خلأ و فشار های پایین و برابر یک هزارم تور.

اسلاید ۶ :

نقطه سه گانه آب :

یک ثابت ترمودینامیکی و دمایی که در آن سه فاز آب ، بخار آب و یخ می توانند با هم در تعادل باشند.

اسلاید ۷ :

قانون شارل – گیلوساک

با تغییر حجم گازی V1  و دمای T1 به حجم گازی

 V2  و دمای T2 در فشار ثابت، روابط زیر را داریم :

به طور کلی در فشار ثابت :

اسلاید ۸ :

قانون شارل – گیلوساک در حجم ثابت:

و به طور کلی می توان نوشت :

اسلاید ۹ :

شیب منحنی های حاصل در دمای صفر درجه سلسیوس :

در گاز ایده آل                     و در نتیجه

اسلاید ۱۰ :

گاز ایده آل : گازی که نیروهای بین مولکولی آن صفر ، یعنی نبودن هیچ گونه نیروی جاذبه یا دافعه  بین مولکولهای آن .

گاز حقیقی در صورتی ایده آل است که :

الف: بسیار رقیق

ب: میل کردن فشار آن به سمت صفر

در این صورت به دلیل ناچیز بودن نیروهای بین مولکولی گاز حقیقی خصلت گاز ایده آل را داردو داریم:

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 246 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد