دانلود فایل پاورپوینت جزوه درسی فیزیک پایه۲

قابل ویرایش
صفحه
تومان

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

هدفهای رفتاری :

۱- آشنایی دانشجویان با انواع بار بر حسب توزیع آنها بر روی جسم

۲-محاسبه نیروی برهمکنش دو ذره باردار به کمک محاسبه میدان الکتریکی

۳- استفاده از قانون گوس برای محاسبه میدان الکتریکی

۴- استفاده از اختلاف پتانسیل برای محاسبه میدان الکتریکی.

۵-محاسبه ظرفیت انواع خازنها

۶-بیان جریان الکتریکی و نشان دادن میدان مغناطیسی طبیعی

۷- استفاده از قانون اهم و بدست آوردن مقاومت برای هر رسانا و استفاده از آن در مدارهای چند حلقه ای

۸-محاسبه میدان مغناظیسی ناشی از حرکت یک ذره باردار به کمک قوانین آمپر و لنز و بیوساوا

۹-بیان ضریب خود القائی و روابط وابسته به آن

اسلاید ۲ :

درمبحث فیزیک۲ در مورد یکی از خصوصیات اجسام به نام بار الکتریکی بحث گسترده می شود ممکن است این بار ساکن   باشد یا متحرک   

بسته به این خصوصیات آن را در دو شاخه مورد بررسی قرار میدهند  اگر ذره ی باردار را بدون سرعت مورد بررسی قرار دهیم در واقع وارد مبحث الکتروستاتیک شده ایم .

اسلاید ۳ :

دید کلی

 • چرا به عقب بدنه تانکرهای نفت جاده‌ای زنجیر کوتاهی که با سطح زمین تماس دارد؟
 • آیا زدن رعد و برق بین ابرها نیز به علت وجود الکتریسیته ساکن در آنهاست؟
 • چرا اگر میله فلزی را در دست بگیریم و مالش دهیم بار الکتریکی در آن ظاهر نمی‌شود؟
 • چگونه می‌توان نشان داد یک میله فلزی هم در اثر مالش الکتریسیته‌دار می‌شود؟

اسلاید ۴ :

تاریخچه:

 • یوناینان باستان از مشاهدات خود نتیجه گرفتند که هرگاه کهربا را با پارچه پشمی یا پوست مالش دهند، اجسام سبکی را به خود جذب می‌کند.
 • واژه الکتریسیته از کلمه یونانی الکترون به معنی کهربا گرفته شده است.
 • این واژه اولین بار در نوشته‌های تالس ( ۵۴۷ ـ ۶۴۰ ق . م ) بکار رفته است. ویلیام گیلبرت ( ۱۵۴۴ ـ ۱۶۰۳ م )با انتشار کتابی درباره مغناطیس نظریات گذشتگان را مورد بررسی قرار داد.
 • و نتیجه گرفت که نیروهای الکتریکی و مغناطیسی از هم جدا می‌باشند.

اسلاید ۵ :

برای مثال

 • سنگ مغناطیس می‌تواند آهن و فقط چند ماده دیگر را جذب کند. در صورتی که کهربا و اجسامی که خاصیت الکتریکی دارند می‌توانند ذرات کوچک و سبک اجسام گوناگون را جذب کنند. وی عقیده داشت که اجسام الکتریکی اثر دافعه ندارد.
 • در سال ۱۶۴۶ سرتوماس برادن تجربه‌های خود را درباره اثر دافعه الکتریکی منتشر نمود و اظهار کرد که بین مواد الکتریکی نیز همانند مواد مغناطیسی نیروهای جاذبه و داففه وجود دارند.

اسلاید ۶ :

قانون بقای بار الکتریکی

 • دو نوع بار الکتریکی وجود دارد و این بارهای الکتریکی که می‌توانند ساکن یا متحرک باشند و آثاری از خود ظاهر می‌سازند. از نظریه فارنکلین این نتیجه درست نیز بدست آمد که:
 • «بارهای الکتریکی ایجاد نمی‌شوند و از بین نیز نمی‌روند بلکه از قسمتی از یک جسم به قسمت دیگر منتقل می‌شوند.

اسلاید ۷ :

همچنین…

 • بارهای مثبت و منفی یکدیگر را خنثی می‌کنند، ولی هیچگاه نابود نمی‌شود.»
 • این نتایج امروزه

           قانون بقای بار الکتریکی

                                        نامیده می‌شود که

 مانند قانون بقای جرم و انرژی از قوانین اساسی

طبیعت محسوب می‌شود

اسلاید ۸ :

          خواص بارهای الکتریسیته

 • با بررسی خواص بارهای الکتریکی بهتر به ماهیت ماده پی می‌بریم.
 • مثلا این خاصیت که بارهای الکتریکی همنام یکدیگر را می‌رانند و بارهای الکتریکی یا نوع مخالف یکدیگر را می‌ربایند. این واقعیت را نشان می‌دهد که درون ماده نیروهای الکتریکی موجود است. نیروهای پیوستگی بین مولکول‌ها اجسام جامد یا مایع به سبب وجود نیروهای جاذبه الکتریکی بین بارهای الکتریکی از نوع مخالف است.

اسلاید ۹ :

معنی جریان

 • نیروهای متعددی که به هنگام تراکم ماده ظاهر می‌شود به علت وجود نیروهای رانشی بین بارهای الکتریکی ممنوع است.
 • حرکت این بارهای الکتریکی ، موجب تولید جریان الکتریسیته و یا به اصطلاح متداول ، جریان برق می‌شود که ما در خانه و صنعت از آن استفاده می‌کنیم. 

اسلاید ۱۰ :

 • تولید الکتریسته به روش مالش

   اگر یک میله شیشه ای را به پارچه ابریشمی مالش دهیم هردوجسم الکتریسیته دار می شود زیرا شیشه تعدادی الکترون از دست می دهد و پارچه الکترون می گیرد پس شیشه دارای بار مثبت و پارچه به همان مقدار دارای بار منفی می گردد بار ایجاد شده در شیشه و پارچه در محل تماس باقی می ماند

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت تومان در صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد