بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مدیریت به فرایند انجام فعالیت ها بطور اثربخش و کارآمد توسط دیگر افراد اشاره می کند. این فرایند، وظایف یا فعالیت های برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری و کنترل را دربر می گیرد.

اسلاید 2 :

شرکت‌هاي بزرگ، تجارتخانه‌هاي کوچک، دانشگاه‌ها، ادارات دولتي در ايالات و شهرها، بيمارستان‌ها و حتي ادارات نظامي زير فشار قرار دارند تا تغيير و تحولي را در شيوه کارشان بوجود آورند. هر چند هميشه ايجاد و انجام تغيير و تحول، پاره‌اي از کار مديران بوده است ولي در سال‌هاي اخير بر شدت آن افزوده شده است. در اين فصل علت آن را بررسي خواهيم کرد. ما همين طور شيوه‌هايي را که مديران مي‌توانند نوآوري را تشويق کنند و قدرت تطبيق سازمان خود را افزايش دهند، مورد بحث قرار خواهيم داد.

اسلاید 3 :

تحول عبارت است از تغيير در محيط، ساختار، فناوري، يا افراد يک سازمان. اگر تغيير و تحولي در کار نبود، کار مديران نسبتاً ساده بود و برنامه‌ريزي بدون مشکل بود چرا که امروز با فردا فرقي نمي‌کرد.
مشکل مربوط به طراحي سازمان نيز حل مي‌شد. از آنجا که محيط باثبات بود، نيازي به تطبيق نبود. همين‌طور، تصميم‌گيري به شدت ساده بود چرا که پيامد هر تصميم‌گيري با قطعيت قريب به يقين قابل پيش‌بيني بود.
کار مديران ساده بودمثلاً اگر رقبا توليدات و خدمات جديد معرفي نمي‌کردند، اگر مشتريان درخواست‌هاي تازه مطرح نمي‌کردند، اگر مقررات دولت هيچ‌گاه تغيير نمي‌کرد، اگر فناوري هيچ‌گاه ترقي نمي‌کرد، يا اگر نيازهاي کارکنان هميشه يکسان بود.

اسلاید 4 :

به هر صورت، تغيير، يک واقعيت سازماني است. رسيدگي به تغيير يکي از کارهاي هر مديري است.
حق انتخاب براي مديران در يکي از اين سه مقوله اساسي مي‌گنجد: تغيير ساختار، فناوري، و نيروي انساني

اسلاید 5 :

نيروهاي بيروني پديد آورنده تغيير منابع متعددي دارند. در سال‌هاي اخير، بازار روي شرکت‌ها اثر گذاشته است و علت آن رقابت‌هاي جديد بوده است. قوانين و مقررات دولتي هم عوامل ايجاد تغيير هستند.
فناوري نيز نياز به تغيير را پديد مي‌آورد. در نيمه دهه 1990، شبکه جهاني اينترنت وسيله‌اي چند بعدي براي کسب اطلاعات و فروش محصولات بوده.

اسلاید 6 :

پيشرفت‌هاي اخير در تجهيزات پيچيده تغييرات عظيمي را براي بسياري از سازمان‌‌‌ها پديد آورده است. خط مونتاژ در بسياري از صنايع بسيار تغيير کرده است، چرا که کارفرمايان روبات‌هاي پيشرفته را جايگزين نيروي کار انساني نموده‌اند.
البته، تغييرات اقتصادي بر همه سازمان‌ها اثر مي‌گذارند. افزايش شديد قيمت نفت خام و گازوئيل بسياري از شرکت‌هاي ايالات متحده را که براي حمل ونقل محصولاتشان نيازمند سوخت بودند ناچار به افزايش قيمت، يکپارچگي حمل و نقل و حذف بعضي خدمات در زمان تحويل کالا نمود.

اسلاید 7 :

علاوه بر نيازهاي بيروني که برشمرديم، نيروهاي دروني نيز مي‌توانند نياز به تغيير را تشديد نمايند. نيروهاي دروني، از عمليات داخل سازمان ناشي مي‌شوند يا متأثر از تغييرات بيروني هستند.
به هنگامي که مديريت به تعريف تازه يا تغيير استراتژي خود مي‌پردازد، معمولاً مجموعه‌اي از تغييرات را معرفي مي‌کند. به کارگيري تجهيزات جديد، معرف نيروي دروني ديگري در راستاي ايجاد تغيير و تحول است.
احتمالاً شرح وظايف کارکنان دوباره طرح‌ريزي مي‌شود، نياز به آموزش جهت کار با ماشين آلات و تجهيزات جديد حس مي‌شود.

اسلاید 8 :

تحولات در يک سازمان نياز به يک تسهيل‌کننده دارد. افرادي که به عنوان کاتاليزور عمل مي‌کنند و مسئوليت مديريت فرايند تغيير و تحول را مي‌پذيرند عوامل تغيير ناميده مي‌شوند.
هر مديري مي‌تواند عامل تحول باشد همان‌طور که عنوان تحول را بررسي مي‌کنيم فرض مي‌کنيم که اين تغيير به وسيله يک مدير در سازمان شروع و انجام مي‌شود. همچنين عامل تحول مي‌تواند يک نفر غير مدير باشد- مانند يک کارمند متخصص درون سازمان يا مشاوري بيرون سازمان که تخصص وي اجراي تحول در سازمان باشد.

اسلاید 9 :

اغلب براي روشن شدن فرايند تغيير، دو استعاره به کار ميبريم. استعارۀ «آب‌هاي آرام» که سازمان را به مثابه کشتي بزرگي که درياي آرام را مي‌پيمايد، مينماياند. کاپيتان کشتي و خدمه به خوبي آگاهند که به کجا مي‌روند چرا که قبلأ بارها اين مسير را طي کرده‌اند. در اين حال، تغيير در حد يک طوفان موقتي، يک آشفتگي در سفري آرام و پيش‌بيني‌پذير است. استعارۀ « آب‌هاي خروشان» سازمان را به مثابه قايق کوچکي ميبيند که رودخانه‌اي خروشان را طي مي‌کند. مسافران اين قايق افرادي هستند که با هم سفر نکرده‌اند، همه با رودخانه آشنا هستند، قصد خود را نمي‌دانند و اگر اوضاع خيلي بد نگذرد در شب ظلماني سفر مي‌کنند. در اين رودخانه خروشان تغيير طبيعي است و مدیريت تغيير فرايندي مداوم است.

اسلاید 10 :

مدل رايج براي برسي تغيير در آب هاي آرام به نحوي در فرايند تغيير سه مرحله‌اي کرت‌لوين شرح داده شده است. بر طبق نظر لوين، فرايند تغيير موفقيت آميز نياز به ذوب شدن وضع موجود، ايجاد وضع جديد و انجماد جديد براي دائمي شدن دارد. وضع موجود را ميتوان به عنوان حالت تعادل مورد توجه قرار داد. ذوب شدن لازمه حرکت از اين حالت تعادل است. اين امر به يکي از سه شيوه زير دست يافتني است:
نيروي حرکت، که رفتار را به دور از وضع موجود هدايت مي‌کند، مي‌تواند افزايش يابد.
نيروي مقاوم، که مانع حرکت از وضعت متعادل کنوني ميشود، مي‌تواند کاهش يابد.
اين دو ديدگاه مي‌تواند ترکيب شود.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید