whatsapp call admin

دانلود فایل پاورپوینت الگوهای ارتجاعی خمیری

PowerPoint قابل ویرایش
122 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت الگوهای ارتجاعی خمیری توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت الگوهای ارتجاعی خمیری قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

به این گونه مصالح که حد تسلیم آنها ضمن باربرداری و بارگذاری های مجدد ، افزایش یا کاهش می‌یابد؛ مصالح الاستوپلاستیک یا کشسان- خمیری گویند. قانونی که روند افزایشی سطح تنش تسلیم مصالح از آن تبعیت می‌کند ؛ قانون سخت شوندگی [Hardening Law] و قانونی که روند کاهشی سطح تنش تسلیم مصالح از آن پیروی می‌کند ؛ قانون نرم شوندگی [Softening Law] نام دارند.

در این حالت کرنش کل بصورت زیر تعریف می‌شود:

         = کرنش کل

         = کرنش کشسان

         = کرنش خمیری

اسلاید ۲ :

در اینجا فرض می‌شود ؛ ماده در ابتدا همگن و همسان است. همگن به این معنی که ماده در تمام نقاط دارای خواص یکسان است و همسان بودن ماده به این معنی است که در یک نقطه مشخص ، ماده دارای خواص مکانیکی مشابه در کلیه جهات باشد. با قبول این فرضیات ، در این بخش اصول نظریه خمیری یا پلاستیسیته بیان می‌شود.

نظریه خمیری  کلاسیک و غیرکلاسیک

اسلاید ۳ :

شرط تسلیم(Yield Function) 

تابع پتانسیل خمیری(Plastic Potential Function)

قانون سخت/نرم شوندگی   (Hardening/Softening Rule)

شرط سازگاری (Consistency Condition)

قانون جریان خمیری   (Flow Rule)

اسلاید ۴ :

شرایط تسلیم ماده

همواره این سؤال مطرح است که تحت چه شرایطی ماده رفتار خمیری از خود نشان می‌دهد. برای پاسخ به این پرسش ، باید یک رابطه عددی [Scalar] بین متغیر تنش و متغیر کرنش خمیری تعریف شود. به این رابطه عددی ؛ تابع تسلیم [Yield Function] گویند. در حالت کلی این تابع را می‌توان به صورت  رابطه زیر تعریف کرد:

       F = تابع تسلیم

          = میدان برداری تنش

      k  = ضریب سخت شدگی

اسلاید ۵ :

در رابطه ارائه شده برای شرط تسلیم ، به ازای کلیه مقادیر تنشی با ارضاء شرط F<0 ؛ میدان تنش کشسان و در حالاتی از تنش که F>0 است ؛ میدان تنش خمیری حاصل می‌شود. و در حالاتی که F=0 است ، بایستی نمو تابع F تعیین علامت گردد. یا به عبارتی اگر در این حالت                باشد ؛ تمایل انجام کرنشهای خمیری در پیش بوده و اگر               باشد ؛ تمایل به انجام کرنش خمیری موجود نیست. قانون سخت شدگی که در اساس قانونی برای تغییر و رشد تابع تسلیم می‌باشد ، به گونه های مختلفی قابل تعریف و ارائه است. اثر این قانون در تابع تسلیم با ضریب سخت شدگی حاصل می‌گردد. ضریب سخت شدگی در قالبی ساده نیز به دو صورت زیر قابل تعریف می‌باشد:

         = کار خمیری                                 سخت شدگی تابع کار:

              = بردار کرنش خمیری                  سخت شدگی تابع کرنش :

اسلاید ۶ :

   میدان تنشهای اصلی ماده در یک نقطه ؛ منطبق بر میدان افزایش کرنشهای خمیری اصلی در همان نقطه ، ترسیم شده است. در اثر جریان خمیری ، ماده افزایش کرنش خمیری              و       در سه جهت اصلی خواهد داد. چنانچه فرض شود که بردار افزایش کرنش خمیری ، هم جهت با بردار عمود بر رویه تسلیم در نقطه A (نقطه دلخواه معرف حالت تنش در ماده) باشد ، گویند شرط تعامد[Normality] بر قرار بوده و ماده از قانون جریان همراه یا مرتبط تبعیت می‌کند. از نظر ریاضی این بردار را می‌توان یکسان با بردار گرادیان سطح تسلیم در فضای تنش های اصلی در نظر گرفت. به این ترتیب با قبول این فرض می‌توان قانون سیلان را برای محاسبه افزایش کرنش خمیری به صورت رابطه زیر بیان نمود:

F     سطح تسلیم می‌باشد.

    براساس این نظریه ؛ بردار افزایش کرنش خمیری ماده

 هم جهت با بردار عمود بر سطح تسلیم بوده یا بر آن سطح عمود

 است. لذا جهت افزایش کرنش خمیری ماده طبق این نظریه ، با سطح تسلیم یکسان است و به همین خاطر آن را قانون جریان همراه یا مرتبط گویند.

اسلاید ۷ :

   مطابق این نظریه ؛ جهت بردار افزایش کرنش خمیری هنگام وقوع جریان مشخص نبوده و بر سطح تسلیم عمود نمی‌باشد. این نظریه حالت کلی جریان خمیری را نشان می‌دهد. در این حالت می‌توان سطحی فرضی در فضای تنش به شکلی در نظر گرفت که بردار افزایش کرنش خمیری بر آن عمود باشد. در حالت قبل این سطح که وظیفه ای چون تعریف امتداد نمو کرنش خمیری ندارد ؛ دقیقا مانند سطح تسلیم که وظیفه آن اعلام وقوع کرنش های خمیری در یک نمو است ، یکسان در نظر گرفته شده بود. در حالت عدم برخورداری از شرایط تعامد ، ناچارا سطح دیگری برای تعریف امتداد نمو کرنش خمیری مورد نیاز است. این رویه ؛ سطح  پتانسیل [Potential Surface] نامیده می‌شود. قانون جریان خمیری را در این حالت ؛ قانون جریان ناهمراه یا غیر مرتبط گویند که در شکل نشان داده شده است. مطابق قانون جریان ناهمراه ؛ افزایش کرنش خمیری ماده از رابطه زیر پیروی می‌کند:

اسلاید ۸ :

   تابع پتانسیل خمیری به طور مستقیم در محاسبات نمو کرنش خمیری نقش ندارد. با توجه به تعریف این تابع ، همیشه مشتق این تابع در محاسبات منظور می‌گردد. به هر حال با تغییر فیزیکی که از چگونگی تعیین جهت نمو کرنشی خمیری و عملکرد تابع تسلیم در اعلام امکان حاصل شدن کرنش خمیری ارائه شد، لازم است در شروع هر نمو تضمینی بر حضور تابع تسلیم مناسب در نقطه‌ای که حالت تنش را در فضای تنش های اصلی تعریف می‌کند ، حاصل گردد. شرط برقراری بصورت رابطه‌ای ریاضی این وظیفه را به عهده داشته و همیشه این تضمین را برقرار ساخته و به صورت زیر این رابطه به نام شرط سازگاری تعریف می‌گردد:

    مفهوم اصلی رابطه فوق آن است که حاصل ضرب نمو هر متغیر (نمو تنش و ضریب سخت شدگی) در مشتقات تابع تسلیم نسبت به متغیرهای مربوطه بایستی برابر صفر گردد. نتیجتا متغیرهای اصلی             که باعث رشد و نمو و تغییر تابع تسلیم می‌گردند ؛ ناچارند در چهار چوبی خاص وظایف تغییر دهندگی خود را انجام دهند تا شرط سازگاری در هر موضع حاکم گردد.

اسلاید ۹ :

رفتار ماده ، شامل دو بخش کشسان و خمیری بوده و در حین افزایش تغییر شکل نسبی ؛ تغییرات کرنش به دو مولفه کشسان و خمیری تقسیم می‌شود. بنابراین در حالت کلی می‌توان ؛ بردار تغییرات کرنش کل را حاصل جمع بردار تغییرات کرنش های کشسان و خمیری دانست. به عبارت دیگر:

        = تغییرات بردار کرنش کل

        = تغییرات بردار کرنش کشسان

        = تغییرات بردار کرنش خمیری

(علامت ~ در پایین حروف ، نشان دهنده میدان برداری می‌باشد)

رابطه بین تغییرات بردار تنش و تغییرات کرنش نیز بصورت زیر تعریف می‌شوند.

اسلاید ۱۰ :

جهت انطباق حد تسلیم با هر حالت تنش ، به عبارت دیگر ؛ برای تضمین سازگاری ارتباط بین سطوح تسلیم در طی سخت شدگی و رشد سطوح تسلیم ، بایستی شرطی به نام شرط سازگاری تابع تسلیم بر قرار گردد. اگر F تابع تسلیم باشد ؛ این شرط در حالت باز شده بصورت زیر بیان می‌شود:

تعداد جملات رابطه فوق بستگی به فضای تنشی مورد بررسی داشته و هر جمله تنها یک مقدار عددی است.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 122 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد