دانلود فایل پاورپوینت انجماد نیمه جامد (semi-solid solidification)

PowerPoint قابل ویرایش
43 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت انجماد نیمه جامد (semi-solid solidification) توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت انجماد نیمه جامد (semi-solid solidification) قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

در شرایط کارگاهی اغلب انجماد دندریتی داریم.

ا نجماد دندریتی عدم مذاب رسانی کامل وایجاد عیب                                           
انقباضی در بین بازوهای دندریتی و ایجاد جدایش

    ۱ -همگن سازی
۲ روش برای ازبین بردن جدایش
۲-انجماد در حالت نیمه جامد  

فرآیند همگن سازی زمانبر و در مواردی غیر اقتصادی است.

اسلاید ۲ :

qروش دیگر برای رفع این جدایش،از بین بردن دندریت ها و تبدیل

    آنها به ذرات کروی است.(semisolid mechanism)                     

q

q

q

q

qایجاد ریز ساختار یکنواخت،کاهش انجماد حین انقباض و کاهش میزان حلالیت گاز و حفرات گازی.

اسلاید ۳ :

رئولوژی مواد نیمه جامد
طبق تعریف رئولوژی علم جریان و تغییر شکل ماده است و در این راستا پارامترهای گوناگونی چون زمان و درجه حرارت، برروی تنش اعمال شده مؤثر هستند .
در یک تقسیم‌بندی سیالات به دو گروه نیوتنی و غیر نیوتنی تقسیم می‌شوند. در یک سیال نیوتنی تنش برشی متناسب با نرخ برش بوده و ثابت تناسب ویسکوزیته  می‌باشد. اما سیالاتی که خاصیت تیکسوتروپی از خود نشان می‌دهند در دسته سیالات غیر نیوتنی قرار می‌گیرند به عبارتی تنش برشی و نرخ برش نسبت مستقیم ندارند. در این حالت ویسکوزیته را ویسکوزیته ظاهری می‌نامند که وابسته به نرخ برش، فشار، دما و زمان خواهد بود.

اسلاید ۴ :

qچنانچه n=1 باشد، سیال همان سیال نیوتنی خواهد بود و K همان ویسکوزیته می‌باشد. در شکل مشخص است که برای مواد با رفتار shear thinning که ویسکوزیته آن با افزایش نرخ برش کاهش می‌یابد مقدار n کمتر از ۱ و برای مواد با رفتار  shear thickening  این مقداربیشتر از ۱ خواهد بود.

اسلاید ۵ :

رفتار رئولوژیکی مواد نیمه جامد
برای مطالعه رئولوژی مواد نیمه جامد تهیه شده از روش هم زدن، می‌توان سه رفتار کلی را مورد بررسی قرار داد.

۱)رفتار سرد شدن پیوسته: که تغییرات ویسکوزیته را در حین سرد شدن پیوسته تحت سرعت سرد شدن ثابت و نرخ برش ثابت تشریح می‌کند.

۲) رفتار شبه پلاستیک (Psuedoplasticity): که ویسکوزیته حالت پایدار را به نرخ برش ارتباط میدهد. این نوع، رفتار Shear Thinning   نیز خوانده میشود.

۳) رفتارتیکسوتروپی (Thixotropy): که در یک نرخ برش ثابت ویسکوزیته حالت ناپایدار (گذرا) را به  زمان ارتباط میدهد.

اسلاید ۶ :

رفتار سرد شدن پیوسته
qسرد شدن پیوسته می‌تواند اولین گام برای بررسی اثر کسر جامد، نرخ برش  و سرعت سرد شدن بر رفتارهای رئولوژیکی دوغاب‌های نیمه جامد به شمار ‌رود.  

بطور کلی تحت یک سرعت سردشدن

 و نرخ برش ثابت، با افزایش کسر جامد،

 ویسکوزیته ظاهری افزایش می‌یابد و

 این تغییرات برای مقادیر بالای کسر

 جامد بیشتر است.

اسلاید ۷ :

رفتار شبه پلاستیک
qحالت پایدار معمولاً به این صورت تعریف می‌شود که در این حالت ویسکوزیته دوغاب نیمه جامد با کسر جامد ثابت و تحت نرخ برش ثابت با افزایش زمان اعمال برش، تغییر نمی‌کند. 

برای یک دوغاب نیمه جامد با کسر جامد

 معین، ویسکوزیته حالت پایدار با افزایش

 نرخ برش، کاهش می‌یابد بطوری که در

 مقادیر زیاد نرخ برش به یک خط مجانب

 نزدیک می‌شود.

اسلاید ۸ :

رفتار تیکسوتروپی
qنیمه جامدها هنگامی که تحت نیروی برشی قرار می‌گیرند ویسکوزیته‌شان کاهش می‌یابد و با قطع نیروی برشی مجدداً ویسکوزیته آنها افزایش یافته و به حالت اولیه باز می‌گردند، به عبارتی ویسکوزیته‌ این مواد وابسته به نرخ برش اعمالی و زمان و دما می‌باشد. چنین رفتاری را به اصطلاح خاصیت تیکسوتروپی می‌گویند.

در واقع با افزایش نرخ برش،ویسکوزیته کاهش می یابد.

در یک نرخ برش ثابت با افزایش زمان،ویسکوزیته کاهش

می یابد.

اسلاید ۹ :

qبا اعمال یک برش در واقع نرخ برش  افزایش می یابد در این هنگام تنش برشی نیز به یک مقدار ماکزیمم می‌رسد و سپس بتدریج کاهش می‌یابد تا طی یک زمان مشخص به یک مقدار تعادلی برسد ضمن اینکه در طی این زمان، نرخ برش ثابت نگه‌داشته شده است. دلیل کاهش تنش برشی، کاهش ویسکوزیته می‌باشد به عبارتی ویسکوزیته دوغاب تغییر می‌کند که همان ویسکوزیته ناپایدار یا گذرا می‌باشد.

اسلاید ۱۰ :

تغییرات ساختاری در حین فرآیند نیمه جامد

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 43 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد