بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

2-10-LCD متني

  متداولترين نوع كنترل كننده هاي LCD ، تراشه هيتاچي 44780     مي باشد كه يك واسطه نسبتا ساده را بين ميكروكنترلر و LCD ايجاد كرده و در واقع LCD را به يك نمايشگر متن تبديل مي كند.

چند نمونه از اين نوع LCD در شكل 3-10 ديده مي شود.

اسلاید 2 :

LCD متني مورد استفاده داراي 14 پايه است كه البته ممكن است دو پايه ديگر براي استفاده از LED روشن كننده زمينه در شب به آن اضافه شده باشد.

داده ها و دستورات از طريق 8 خط بصورت 8 بيتي در LCD نوشته يا از آن خوانده مي شود. اين اطلاعات با لبه پايين رونده روي پايه E توسط LCD دريافت مي شود. (دستور LCDOUT )

اگر پايه R/S صفر باشد اطلاعات ورودي، دستور و اگر يك باشد، داده فرض مي شود.

پايه CS براي انتخاب LCD بكارمي رود وبا پايه R/W خواندن يا نوشتن، مشخص مي شود. پايه VEE براي كنترل روشنايي بكار مي رود.

اسلاید 3 :

حلقه اصلي برنامه:

.1مقدار دهي اوليه LCD

.2قراردادن داده ها در صفحه نمايش

فرستادن بايت داده يا دستور به نمايشگر:

.1اگر بايت ارسالي دستور باشد آنگاه RS=0 و اگر داده باشد RS=1 مي شود.

.2درآوردن بايت از درون جدول.

.3فرستادن آن براي LCD.

فرستادن بايت به نمايشگربراي نشان دادن آن:

.1اگر نيم صفحه چپ را انتخاب كرده ايد CS2=0,CS1=1 وگرنه CS2=1,CS1=0 .

.2داده را از طريق پورت مورد نظر به LCD گرافيكي ارسال كنيد.

.3پايه E نمايشگر را يك و پس از يك تاخير مناسب، صفر نماييد.

 

این فایل پاورپوینت شامل عکس و جداولی می باشد که قابل نمایش در سایت نیست.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید