بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

2-10- LCD متني

  متداولترين نوع كنترل كننده هاي LCD ، تراشه هيتاچي 44780     مي باشد كه يك واسطه نسبتا ساده را بين ميكروكنترلر و LCD ايجاد كرده و در واقع LCD را به يك نمايشگر متن تبديل مي كند.

چند نمونه از اين نوع LCD در شكل 3-10 ديده مي شود.

اسلاید 2 :

LCD متني مورد استفاده داراي 14 پايه است كه البته ممكن است دو پايه ديگر براي استفاده از LED روشن كننده زمينه در شب به آن اضافه شده باشد.

داده ها و دستورات از طريق 8 خط بصورت 8 بيتي در LCD نوشته يا از آن خوانده مي شود. اين اطلاعات با لبه پايين رونده روي پايه E توسط LCD دريافت مي شود. (دستور LCDOUT )

اگر پايه R/S صفر باشد اطلاعات ورودي، دستور و اگر يك باشد، داده فرض مي شود.

پايه CS براي انتخاب LCD بكارمي رود وبا پايه R/W خواندن يا نوشتن، مشخص مي شود. پايه VEE براي كنترل روشنايي بكار مي رود.

اسلاید 3 :

 

در طي انتقال از 255 به 0 در ثبات TMR سر ريز اتفاق مي افتد   و بيت T0IF را تحت تاثير قرار مي دهد . اگر وقفه تايمر 0  فعال باشد مي توان از وقفه اين تايمر در موارد متعددي استفاده كرد.

توجه: براي فعال سازي وقفه تايمر 0 علاوه بر بيت T0IE بايستي GIE كه بيت فعالسازي كل وقفه ها است نيز فعال شود.

اسلاید 4 :

.1به صورت تايمر

.2به صورت شمارنده

مد عملكرد بوسيله ي بيت انتخاب كلاك TMR1CS تعييـن مي شود.در مد تايمر، تايمر 1 با هر سيكل دستور و در مـــد شمارنده با لبه بالارونده ناشي از كلاك خارجي افزايش مي يابد.

اسلاید 5 :

تايمر با بيت كنترلي TMR1ON فعال و غير فعال مي شود.

اگر اسيلاتور تايمر1 فعال باشد، پايه هاي CCP2/T1OSI/RC1  و T1CKI/T1OSO/RC0  به حالت ورودي در مي آيند و مقدارTRISC1:0  ناديده گرفته مي شود.

پيش مقياس كننده تايمر 1 هنگام نوشتن در ثبات هــــاي TMR1L و  TMR1H پاك مي شودو بايستــــي دوباره مقدار دهي شود.

خواندن و نوشتن ثباتهـاي TMR1L و  TMR1H در حال شمردن تايمر 1 امكان پذير است.

تايمر 1 يك ورودي reset داخلي دارد كه از اين طريق توسط هر دو واحد CCP مي تواند ريست شود.

اسلاید 6 :

 نوشتن ثبات TMR2

 نوشتن ثبات T2CON

 ريست ميكروكنترلر

 توجه: TMR2 وقتي كه  T2CON نوشته مي شود پاك نمي شود.

اسلاید 7 :

با دستورات CLEARWDT در بيسيك و CLRWDT در اسمبلي ، قبل از ريست كردن ميكروكنترلر پيك پاك مي شود . حال آنچه اهميت دارد آن است كه چه زماني براي پاك كردن WDT بكار بريد تا در طول برنامه اطمينان حاصل كنيد كه WDT ميكروكنترلر را ريست نمي كند.

اسلاید 8 :

براي استفاده از اين تايمر بايستـي بيت دوم كلمه پيكربندي نشانده شود.بـراي اين كار بايستي از طريق نرم افزاري كه براي برنامه ريزي استفاده مي كنيد تايمــر WDT را فعـال كنيد.

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید