بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مژه دار انگلی انسان

         مژه ها توسط تارهای ظریفی بهم متصلند و از یک مرکز هدایت میشوند

بزرگترین تک یاخته انگل روده انسان ( گاهی تا 200 میکرون )

عامل اسهال خونی ( بالانتیدیوز)

در روستا های کشور مان بخصوص خوزستان و بندر عباس ،هرمزگان و سیستان و بلوچستان  بطور محدود دیده شده است . در شمال ایران در گراز ها هست اما گزارش انسانی گزارش نشده است .

تقسیم غیر جنسی دوتایی عرضی و پدیده الحاق ( کانژوگیشن)

 

اسلاید 2 :

سیکل زندگی

میزبان طبیعی : خوک  ( در خوک و گراز غیر بیماریزاست )

میزبان اتفاقی : انسان  ( انسان با خوردن کیست  آن مبتلا میشود).

        مدتها در روده بزرگ انسان بدون علائم میماند و در شرایط مناسب حمله ور میشود

         دارای آنزیم هیالورونیداز است و به بافت ها نفوذ میکند

اسلاید 3 :

علائم بالینی و پاتوژنز

شبیه آمیبیاز

  • اما اسهال خونی شدید تر
    • به رغم مشاهده بالانتیدیوم کلی در کبد ، مثانه و طحال

     اعتقادی به سیر خارج روده ای بالانتیدیوز ندارند

اسلاید 4 :

تشخیص

آزمایش مدفوع و مشاهده انگل

اسلاید 5 :

درمــــان

اکسی تترا سایکلین ( 3 بار قرص 500 mg به مدت 10 روز )

 

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید