دانلود فایل پاورپوینت احکام مرتبط قانون بودجه سال۱۳۹۰ و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی

PowerPoint قابل ویرایش
28 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت احکام مرتبط قانون بودجه سال۱۳۹۰ و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت احکام مرتبط قانون بودجه سال۱۳۹۰ و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 

اسلاید ۱ :

 تامین مالی اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی

بند ۱۹:

دراجرای بندهای( ۱) و ( ۳) ماده( ۲۸ ) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب  ۲۵/۳/۱۳۸۷:

الف- به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به منظور افزایش سهم تسهیلات ارزی بخش غیردولتی مبلغ پنج میلیارد(۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) دلار در بانکهای عامل و یا بانکهای خارجی سپرده گذاری نماید.

ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل ده میلیارد (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)  دلار خط اعتباری جهت تأمین مالی سرمایه گذاری بخشهای غیردولتی از خارج از کشور فراهم نمایند.

 

 

اسلاید ۲ :

تسویه بدهی دولت به بانک های واگذار شده از محل سهام دولت 

بند۳۱:

دولت مکلف است بدهی خود به بانکهایی که حداقل پنجاه درصد(۵۰%) سهام آنها به اشکال مختلف ازجمله سهام عدالت واگذار شده را حداکثر تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۰ ازمحل سهام دولت در شرکتها به بانک طلبکار یا شرکتهای سرمایه گذاری وابسته به آن و یا از محل وجوه اداره شده و با عاملیت آن بانک تسویه نماید. مطالبات بانکهای دولتی از دولت نیز ازمحل واگذاری سهام و یا ازمحل وجوه اداره شده و با عاملیت آن بانک عامل تهاتر می شود.

نکته: مبلغ مشخصی در قانون تعیین نشده است

 

اسلاید ۳ :

 واگذاری سهام دولت و شرکت ها ی دولتی بابت تأدیه مطالبات وتعهدات به صندوقهای بازنشستگی، شرکت های سازنده، مشاور و پیمانکار مجری

بند ۳۳:

به دولت اجازه داده می شودتا مبلغ هشتادهزارمیلیارد (۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از سهام قابل واگذاری متعلق به دولت و شرکتهای دولتی یا منابع حاصل از آن و یا سایراموال و داراییها را به طور مستقیم بابت تأدیه مطالبات وتعهدات به صندوقهای بازنشستگی نظیر صندوق بازنشستگی فولاد، شرکتهای سازنده، مشاور و پیمانکار مجری طرحهای دولتی و شرکتهای دولتی ازجمله طرحهای افزایش راندمان تولید و کاهش تلفات برق با توافق طرفهای قرارداد واگذار نماید.

 

اسلاید ۴ :

 پرداخت یا تهاتر بدهی دولت به پیمانکاران، مشاوران از محل سهام دولت یا شرکت های دولتی قابل واگذاری

جزء( الف)  بند ۳۵:

به دولت اجازه داده می شود بدهی شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نیرو به پیمانکاران، مشاوران وسازندگان تجهیزات طرحهای ملی و استانی و همچنین فروشندگان برق بخش خصوصی که طلب آنها مورد تأیید وزیر نیرو و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی است را مستقیماً از محل سهام دولت و شرکتهای دولتی قابل واگذاری (درصورت توافق طرفهای قرارداد) یا منابع حاصل از آن و یا فروش و واگذاری اموال و داراییهای طرحهای نیمه تمام و خاتمه یافته، حداکثر تاسقف پنجاه هزار میلیارد(۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ )ریال موارد فروش با قیمت مصوب هیأت عالی واگذاری پس از واریز به خزانه حسب مورد پرداخت یا تهاتر نماید.

اسلاید ۵ :

 مصرف وجوه حاصل از فروش سهام برای بازپرداخت بازسازی ناوگان حمل و نقل ریلی

جزء( ب)  بند ۳۵:

به دولت اجازه داده می شود وجوه حاصل از فروش سهام شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه و وابسته را تا سقف یک هزار میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال به خزانه واریز و به طور کامل صرف بازسازی ساختاری و بازپرداخت بخشی از بدهیهای معوقه بانکی ناشی از واگذاری انجام شده و اجرای طرحهای بازسازی و بهسازی خط و ناوگان نماید.

 

اسلاید ۶ :

مصرف وجوه حاصل از واگذاری شرکت هتل های هما  برای نوسازی ناوگان هما

جزء پ بند (۳۵):

به دولت اجازه داده می شود نسبت به واگذاری شرکت هتلهای هما به اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانکهای دولتی اقدام و وجوه حاصله را به خزانه واریز نماید از وجوه حاصله تا مبلغ پنج هزار میلیارد (۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال به شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران پرداخت می گردد تا فقط برای بازسازی و نوسازی ناوگان هوایی شرکت هزینه شود.

اسلاید ۷ :

موقوف الاجراء بودن ماده (۲۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی

جزء (ت) بند (۳۵):

ماده( ۲۹ ) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی، در اجرای احکام این قانون از جمله اجزاء(ب) و (پ) این بند، موقوف الاجراء است.

 

اسلاید ۸ :

مشارکت بانکها و موسسات اعتباری غیر دولتی در تامین مالی طرحهای تملک دارایی سرمایه ای

بند۳۷:

به منظور تسریع در اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای اجازه داده می شود با رعایت قوانین موجود و با استفاده از روشهای مختلف ازقبیل واگذاری و یامشارکت با بخش غیردولتی، بانکها و مؤسسات اعتباری غیردولتی برای تأمین منابع مالی این گونه طرحها در چهارچوب قراردادها و براساس موافقتنامه متبادله و با حفظ کاربری آنها اقدام نمایند.

 

اسلاید ۹ :

واگذاری کلیه بنگاههای گروه یک و دو به بخش غیر دولتی

بند (الف) جزء۴۰:

در اجرای ماده( ۳) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم(۴۴) قانون اساسی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است کلیه سهام و سایر حقوق مالکانه و حق بهره برداری و یا مدیریت کلیه بنگاههای مشمول گروه(۱) که تا پایان سال ۱۳۸۹ واگذار نشده اند پیوست شماره( ۱) و بنگاه های مشمول گروه(۲) ماده(۲) قانون یادشده پیوست شماره( ۲) و کلیه معادن متعلق به دولت، سازمانها و شرکتهای دولتی از جمله شرکتها و سازمانهای مشمول ذکر یا تصریح نام را متناسب با منابع ردیف ۳۱۰۵۰۰ به بخشهای غیردولتی واگذار نماید.

 

اسلاید ۱۰ :

همکاری دستگاههای اجرایی با سازمان خصوصی سازی در تسهیل واگذاریها

 تبصره جزء (الف) بند ۴۰:

کلیه دستگاههای اجرائی که شرکتهای زیر مجموعه آنها در فهرست واگذاری قرار دارند مکلفند حداکثر ظرف ده روز از زمان درخواست سازمان خصوصی سازی، اوراق سهام و سایر اسناد مالکیتی بنگاه ها را به وزارت امور اقتصادی ودارایی (سازمان خصوصی سازی) تحویل نمایند. مسؤولیت آماده سازی و تحویل اسناد فوق و زمینه سازی برای تسهیل واگذاری بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوطه است. عدم تحویل به موقع اسناد فوق الذکر تخلف محسوب می شود.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 28 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد