دانلود فایل پاورپوینت احکام مرتبط قانون بودجه سال۱۳۹۱ و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی

PowerPoint قابل ویرایش
24 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت احکام مرتبط قانون بودجه سال۱۳۹۱ و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت احکام مرتبط قانون بودجه سال۱۳۹۱ و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

 

اسلاید ۱ :

 تسویه بدهی شرکتهای تابعه و وابسته وزارتخانه‌های نفت، نیرو، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی

بند ۸-۷:

به شرکتهای تابعه و وابسته وزارتخانه‌های نفت، نیرو، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می‌شود بدهیهای قانونی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی را تا سقف بیست‌هزار میلیارد (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال با اعلام وزیر مربوطه و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان حسابرسی) بدهی‌همان اشخاص بابت اقساط واگذاری و یا بدهی به سازمان مالیاتی تسویه و یا تهاتر نماید. تهاتر مربوط به مالیات منوط به تصویب دولت است.

}

اسلاید ۲ :

 تامین مالی اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی

بند ۲۴:

۱ـ۲۴ـ در اجرای بندهای (۱) و (۳) ماده (۲۸) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۰۳/۲۵:

۱ـ۱ـ۲۴ـ به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به منظور افزایش سهم تسهیلات ارزی بخش غیردولتی مبلغ پنج میلیارد (۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار در بانکهای عامل و یا بانکهای خارجی سپرده‌گذاری نماید.

۲ـ۱ـ۲۴ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل ده میلیارد (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار خط اعتباری از خارج از کشور جهت تأمین مالی سرمایه‌گذاری بخشهای غیردولتی فراهم نمایند.

اسلاید ۳ :

واگذاری کلیه بنگاههای گروه یک و دو به بخش غیر دولتی

بند ۲-۲۴:

|در اجرای ماده (۳) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، وزارت امور اقتصادی ودارایی موظف است کلیه سهام و سایر حقوق مالکانه و حق بهره‌برداری و یا مدیریت کلیه بنگاههای مشمول گروه(۱) که تا پایان سال۱۳۹۰ واگذار نشده‌اند (پیوست۱) و بنگاههای مشمول گروه (۲) ماده (۲) قانون یادشده (پیوست۲) و معادن متعلق به دولت، سازمانها و شرکتهای دولتی ازجمله شرکتها وسازمانهای مشمول ذکر یا تصریح نام را به بخشهای غیردولتی واگذار و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۳۱۰۵۰۱ نزد خزانه‌داری کل به منظور تأمین مصارف موضوع جدول شماره(۱۳) این قانون واریز نماید. عدم اقدام برای عرضه موارد فوق در حکم تصرف غیرمجاز در اموال عمومی است.

}

اسلاید ۴ :

تسویه بدهی دولت و دستگاه های اجرایی از محل فروش سهام، سهم الشرکه و…  یا واگذاری موارد  مذکور

بند۳-۲۴:

× به دولت و دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(۵) قانون محاسبات عمومی، اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در سقف سیصد و سی و پنج هزار میلیارد (۳۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال با فروش سهام، سهم‌الشرکه، اموال، داراییها و حقوق مالی و نیروگاههای متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی تابعه و وابسته، منابع حاصله را به حساب خاصی نزد خزانه واریز نماید. همچنین دولت و دستگاههای یادشده با رعایت قوانین و مقررات مربوطه می‌توانند علاوه بر فروش، نسبت به واگذاری موارد مذکور در سقف یادشده نیز به شرح زیر اقدام نمایند:

 

اسلاید ۵ :

پرداخت مطالبات پیمانکاران، مشاوران و …، ایثارگران و خانواده معظم شهدا از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی

بند۱-۳-۲۴:

× مجموع مبالغ حاصله فوق و یا واگذاریها، بابت مطالبات و دیون ناشی از رأی دیوان عدالت اداری و محاکم قضائی و نیز تعهدات قانونی ناشی از این قانون و قوانین بودجه قبل از سال ۱۳۹۱ دولت ودستگاههای اجرائی مذکور و شرکتهای دولتی وابسته و تابعه آنها به اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی، عمومی غیردولتی و خصوصی به ویژه پیمانکاران، مشاوران، سازندگان تجهیزات طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای این قانون و قوانین بودجه سالهای قبل، فروشندگان برق بخش خصوصی، صندوقها، بیمه‌ها و بانکهای دولتی، غیردولتی و خصوصی، ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا ومفاد قانون تفسیر ماده(۱۳) قانون حمایت از آزادگان مصوب ۴/۱۲/۱۳۸۹، طرح اصلاح موادی از قانونخدمت وظیفه عمومی و حسب مورد پرداخت، هزینه، مصرف و یا تسویه و یا تهاتر می‌شود.

اسلاید ۶ :

تسویه بدهی دولت و دستگاه های اجرایی از محل فروش سهام، سهم الشرکه و…  یا واگذاری موارد  مذکور

بند۴-۳-۲۴:

    درصورت وجود و تأیید مطالبات قانونی اشخاص ذیل به شرح مندرج در این بند ازمحل منابع‌حاصله یا واگذاری‌ها در سقف پیش‌بینی شده برای هر مورد پرداخت، تسویه ویا تهاتر قابل اقدام است:

الف ـ آستان قدس رضوی یک هزار میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال

ب ـ آستان حضرت معصومه پانصد میلیارد (۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال

پ ـ ستاد اجرائی فرمان‌حضرت امام(ره) دوهزار میلیارد (۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال

ت ـ سازمان تعاون روستایی سیصد میلیارد (۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال

ث ـ شهرداری‌ها پانزده هزار و چهارصد میلیارد (۱۵٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال

ج ـ بانکهای دولتی وغیردولتی پنجاه و پنج‌هزارمیلیارد (۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال

 

اسلاید ۷ :

بند۴-۳-۲۴:

    چ ـ باقیمانده تعهدات موضوع قانون تفسیر ماده (۱۳) قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۸۹ به ازای هر ماه شش میلیون (۶٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال (هر ماه اسارت دوازده میلیون (۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال) بیست هزار میلیارد (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال

ح ـ از محل واگذاری یا فروش سهام، سهم‌الشرکه و سایر اموال و داراییها و حقوق مالی شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران بابت بازسازی ساختاری و بازپرداخت بخشی از بدهیهای معوقه ناشی از واگذاری انجام‌شده و اجرای طرحهای بازسازی و بهسازی خط و ناوگان دو هزار میلیارد (۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال

خ ـ ازمحل واگذاری یا فروش هتلهای هما بابت پرداخت بخشی از بدهیهای معوقه و بازسازی و نوسازی ناوگان هوایی سه هزار میلیارد (۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال

 

اسلاید ۸ :

اولویت پرداخت، تسویه و تهاتر دیون و تعهدات قانونی

بند ۵-۳-۲۴:

موارد ذیل در پرداخت، تسویه و تهاتر دیون و تعهدات قانونی در اولویت هستند.

الف ـ موارد مربوط به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به منظور تقویت صنایع دفاعی وپاکسازی میادین مین معادل شصت هزارمیلیارد (۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال با تأیید وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

ب ـ وزارت نیرو معادل پنجاه هزار میلیارد (۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال

پ ـ مهار آبهای مرزی سی هزار میلیارد (۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال

ت ـ بابت مقاوم‌سازی ساختمان دانشگاهها و تجهیز کارگاهها و آزمایشگاهها و توسعه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مناطق محروم و کمتر توسعه یافته شش هزار میلیارد (۶٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال

ث ـ صـندوقهای حمایت از سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی چهارهزارمیلیارد (۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال

تأمین مالی و اجرای برنامه‌ها و طرحها و پروژه‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ پس از انجام تکالیف این بند از محل منابع حاصله یا واگذاری‌ها نیز مجاز است.

اسلاید ۹ :

همکاری دستگاههای اجرایی با سازمان خصوصی سازی در تسهیل واگذاریها

 تبصره جزء (ث) بند ۵-۳-۲۴:

 کلیه دستگاههای اجرائی که شرکتهای زیرمجموعه آنها در فهرست واگذاری قرار دارند مکلفند حداکثر ظرف ده روز از زمان درخواست سازمان خصوصی‌سازی، اوراق سهام و سایر اسناد مالکیتی بنگاهها را به وزارت امور اقتصادی ودارایی (سازمان خصوصی سازی) تحویل نمایند. مسؤولیت آماده‌سازی و تحویل اسناد فوق و زمینه‌سازی تسهیل واگذاری بر عهده وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوطه می‌باشد. عدم تحویل به موقع اسناد فوق‌الذکر تخلف محسوب می‌شود.

 

اسلاید ۱۰ :

همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی  با سازمان خصوصی سازی به منظور نظارت بر بنگاههای واگذارشده

بند ۴-۲۴:

به‌منظور نظارت بر فروش اموال یا داراییهای غیرجاری و همچنین اخذ تسهیلات توسط بنگاههای واگذار شده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و همچنین ثبت هرگونه دخل وتصرف در اموال شرکتهای مزبور از جمله نقل و انتقال، ترهین، خرید و فروش و اجاره را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی انجام‌دهد.

بانک مرکـزی جمهوری اسلامی ایران مـوظف است اعطای هر گونه تـسهیلات به شرکتهای مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی نماید.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 24 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد